Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

L O G I C K É O B V O D Y S E K V E N Č N Í 1. Logické obvody sekvenční & A B Y ABY 001 011 101 110 Obvod sekvenční Výstup je ovlivněn hodnotami vstupů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "L O G I C K É O B V O D Y S E K V E N Č N Í 1. Logické obvody sekvenční & A B Y ABY 001 011 101 110 Obvod sekvenční Výstup je ovlivněn hodnotami vstupů."— Transkript prezentace:

1 L O G I C K É O B V O D Y S E K V E N Č N Í 1

2 Logické obvody sekvenční & A B Y ABY 001 011 101 110 Obvod sekvenční Výstup je ovlivněn hodnotami vstupů před aktuální změnou Musí mít paměť Je taktován hodinovým signálem C (Clock) Obvod kombinační Výstup je funkcí jen okamžitých hodnot vstupů CQ 0Q Q __

3 3 Spínací zesilovač Ucc T1 T2 Rk1 Rk2 Rb1 Rb2 1 1 =Ucc 0

4 4 Spínací zesilovač se 100% kladnou zpětnou vazbou Ucc T1 T2 Rk1 Rk2 Rb1 Rb2 1 1 =Ucc 0

5 5 Ucc T1 T2 Rk1 Rk2 Rb1 Rb2 1 0 Stabilní stav, po zapnutí Ucc je náhodný Bistabilní klopný obvod (Bistable Flip-Flop) otevřený zavřený

6 6 Ucc T1 T2 Rk1 Rk2 Rb1 Rb2 0 1 Překlopení obvodu (Set) Bistabilní klopný obvod (Bistable Flip-Flop) Set

7 7 Ucc T1 T2 Rk1 Rk2 Rb1 Rb2 0 1 Druhý stabilní stav Bistabilní klopný obvod (Bistable Flip-Flop)

8 8 Ucc T1 T2 Rk1 Rk2 Rb1 Rb2 1 0 Překlopení obvodu (Reset) Bistabilní klopný obvod (Bistable Flip-Flop) Reset

9 9 Ucc T1 T2 Rk1 Rk2 Rb1 Rb2 1 0 První stabilní stav Bistabilní klopný obvod (Bistable Flip-Flop)

10 10 R – S klopný obvod S R Q Q __ RSQQ 11QQ 1010 0101 00zakázaný stav S R Q Q __ 1 1 1 0 SN 74LS 279 N 4x RS flip flop DIP16 __ Reset Set

11 11 D klopný obvod (D Latch) Q Q __ D E Data Enable EDQQ 0XQQ 1001 1110 __ D E Q Q

12 12 D klopný obvod (D Latch) EDQQ 0XQQ 1001 1110 __ SN 74 75 N Quad D Latch DIP16 D E Q Q __

13 13 D klopný obvod (D Flip-Flop) CLKDQQ 0XQQ 001 110 __ D C Q Q Q _ D C Data Clock Q

14 14 D klopný obvod (D Flip-Flop) CDQQ 0XQQ 001 110 __ SN 74 74 D Dual D Type Triggered Flip Flop With Set and Reset SO14 D C Q Q __ S R

15 15 J-K klopný obvod (J-K Flip-Flop) CLKJKQQ 000QQ 0101 1010 11QQ __ J C Q Q K Q Q _ J Clock CLK K

16 16 J-K klopný obvod (J-K Flip-Flop) CD 74 HCT 73 M Dual J - K Type Flip Flop With Reset SO14 J C Q Q __ K R CJKQQ 000QQ 0101 1010 11QQ

17 17 Klopné obvody (Flip-Flops) řady 74 XX XXFunkcevýstuppouzdra 732x JK klopný obvod, resetTPDIP14, SO14 742x D klopný obvod, set, resetTPDIP14, SO14 754x D LatchTPDIP16, SO16 1072x JK klopný obvod, resetTPDIP14, SO14 1122x JK klopný obvod, set, resetTPDIP16, SO16 2598x adresovatelný D Latch, resetTPDIP16, SO16 2738x D Latch, resetTPDIP20, SO20 3738x D Latch nebo 8x D klopný obvod3stDIP20, SO20 5648x D klopný obvod3stDIP20, SO20 5748x D klopný obvod3stDIP20, SO20 http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_logických_integrovaných_obvodů_řady_7400

18 18 Registry (Registers) Sestava klopných obvodů pro uložení dat, obvykle 8 bitů D C Q D C Q D C Q D0 Q0 D1 Q1 D7 Q7 Clock Paralelní výstupy (Parallel Outputs) Paralelní vstupy (Parallel Inputs) Sériový vstup (Serial Input) Sériový výstup (Serial Output)

19 19 Registr paralelní D C Q0 Clock Q D0 D Q C Q1 D1 D Q C Q2 D2 D Q C Q3 D3 D C Q4 Q D Q C Q5 D5 D Q C Q6 D6 D Q C Q7 D7D4 Vzorkovací paměť na 8 bitů Realizovatelná obvodem 74 HCT 374 – DIP20, SO20

20 20 Posuvný registr (Shift Register) 8 bitový registr, paralelní výstup, sériový vstup Sériově – paralelní převodník Paměť FIFO (First In First Out) Realizovatelné obvodem 74 HCT 164 – DIP14, SO14 D C Q0 Clock QD C D C Q2 D Q C D C Q4 Q DQ C Q5 D Q C Q6 DQ C Q7 Data Q1 Q Q Q3

21 21 C Q C Q C Q CLK/2 CLK/4CLK/2 n CLK Děliče kmitočtu (Prescalers) C Q CLK/8

22 22 Čítače (Counters) Sestava KO, mění stav na každý hodinový impulz J C Q Q __ K J C Q Q K J C Q Q K ABC CLK ABC 0000 1100 2010 3110 4001 5101 6011 7111 8000 9100 Asynchronní tříbitový čítač vpřed kapacita počítání 0 až 7 LSB MSB

23 23 Čítače (Counters) J C Q Q __ K J C Q Q K A B CLK AB 000 111 201 310 400 Synchronní dvoubitový čítač vzad kapacita počítání 3 až 0 LSB MSB

24 24 Čítače (Counters) J C Q K J C Q K J C Q K QAQA QBQB QCQC CLK J C Q K QDQD Q __ CLKQAQA QBQB QCQC QDQD 00000 11000 20100 31100 40010 51010 60110 71110 80001 91001 100000 Dekadický čtyřbitový čítač vpřed se zkráceným cyklem kapacita počítání 0 až 9 LSB MSB

25 25 Čítače (Counters) SN 74 LS 90 N SN 74 HCT 193 D Dekadický čtyřbitový čítač vpřed se zkráceným cyklem kapacita počítání 0 až 9 Binární čtyřbitový čítač vpřed / vzad s předvolbou kapacita počítání 0 až 15 nebo 15 až 0 14 A CT10 R0 BD R0 R9 01 06 07 03 02 A B C D 12 09 08 11 04 CD CT2 R CU L 05 14 11 09 10 A B C D 03 02 06 13 BO CA 07 12 01 15 A B C D Borrow Carry Count Down Count Up Reset Loading

26 26 XXFunkcevýstuppouzdra 90BCD čítač (dělič dvěma a pěti)TPDIP14, SO14 93Binární čítač (dělič dvěma a osmi)TPDIP14, SO14 190Synchronní obousměrný BCD čítačTPDIP16, SO16 191Synchronní obousměrný binární čítačTPDIP16, SO16 192Synchronní obousměrný BCD čítačTPDIP16, SO16 193Synchronní obousměrný binární čítačTPDIP16, SO16 196Asynchronní obousměrný BCD čítačTPDIP14, SO14 197Asynchronní obousměrný binární čítačTPDIP14, SO14 3902x 4bitový BCD čítačTPDIP16, SO16 3932x 4bitový binární čítačTPDIP14, SO14 Čítače (Counters) http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_logických_integrovaných_obvodů_řady_7400

27 27 Počítadlo 0 až 99 Propojení výstupu A se vstupem BD nutné u 7490 Propojení výstupu D první dekády se vstupem A druhé dekády První dekáda Jednotky Druhá dekáda Desítky

28 28 Počítadlo 0 až 99 První dekáda Jednotky Druhá dekáda Desítky Vstup počítadla Stav po vynulování 00000000 00000000

29 29 Počítadlo 0 až 99 První dekáda Jednotky Druhá dekáda Desítky Vstup počítadla Stav po 1.impulzu 00000000 10001000

30 30 Počítadlo 0 až 99 První dekáda Jednotky Druhá dekáda Desítky Vstup počítadla Stav po 2.impulzu 00000000 01000100

31 31 Počítadlo 0 až 99 První dekáda Jednotky Druhá dekáda Desítky Vstup počítadla Stav po 9.impulzu 00000000 10011001

32 32 Počítadlo 0 až 99 První dekáda Jednotky Druhá dekáda Desítky Vstup počítadla Stav po 10.impulzu 10001000 00000000


Stáhnout ppt "L O G I C K É O B V O D Y S E K V E N Č N Í 1. Logické obvody sekvenční & A B Y ABY 001 011 101 110 Obvod sekvenční Výstup je ovlivněn hodnotami vstupů."

Podobné prezentace


Reklamy Google