Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor materiálu: RNDr. Pavlína Kochová Datum vytvoření: prosinec 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor materiálu: RNDr. Pavlína Kochová Datum vytvoření: prosinec 2013"— Transkript prezentace:

1 Autor materiálu: RNDr. Pavlína Kochová Datum vytvoření: prosinec 2013
VY_32_INOVACE_3.2.CH3,4.19/Žž Autor materiálu: RNDr. Pavlína Kochová Datum vytvoření: prosinec 2013 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vyučovací předmět: chemie Ročník: 3., 4. Téma: anorganické názvosloví – podvojné soli, smíšené soli, krystalosolváty, adiční sloučeniny Druh materiálu: prezentace + pracovní list Klíčová slova: kyselina, kation, anion, podvojná sůl, smíšená sůl, krystalosolvát, krystalohydrát, adiční sloučenina Anotace: prezentace s výkladem a aktivitou pro procvičení ev. zpětnou vazbu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

2 podává stručný přehled názvoslovných pravidel těchto skupin
VY_32_INOVACE_3.2.CH3,4.19/Žž Typ interakce DUM se skládá z výkladu formou prezentace a o následnou aktivitu formou pracovního listu, v závěru prezentace jsou tabulky shrnující používané pojmy – jednoduché a násobné řecké číslovkové předpony a dále je zde tabulka oxidačních čísel Druh výukového zdroje prezentace je učena pro výklad názvosloví daných skupin látek pro pokročilé studium chemie a seminář z chemie na vyšším gymnáziu charakterizuje několik skupin kyselin odvozených od základních oxokyselin podává stručný přehled názvoslovných pravidel těchto skupin pracovní list lze použít pro procvičování učiva v hodině nebo jako domácí úkol, nebo pro zpětnou vazbu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

3 nebo formou domácího úkolu.
VY_32_INOVACE_3.2.CH3,4.19/Žž Typická délka využití při použití pro výuku tématu jako nového učiva je dum zamýšlen na jednu vyučovací jednotku. Dle schopností žáků je aktivitu možno realizovat v hodině nebo formou domácího úkolu. délka prezentace je 20 – 30 min. v závislosti na úrovni znalostí žáků. Zařazení materiálu dle ŠVP student nazve o označí danou látku osvojí si názvosloví uvedených sloučenin odvodí z názvů vzorce a naopak Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

4 NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN
VY_32_INOVACE_3.2.CH3,4.19/Žž NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN PODVOJNÉ SOLI SMÍŠENÉ SOLI KRYSTALOHYDRÁTY ADIČNÍ SLOUČENINY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

5 PODVOJNÉ (POTROJNÉ,…) SOLI
VY_32_INOVACE_3.2.CH3,4.19/Žž PODVOJNÉ (POTROJNÉ,…) SOLI mají v molekule vázány různé kationty vázané na stejný anion jednotlivé kationty s výjimkou vodíku se uvádějí v pořadí rostoucích oxidačních čísel kationtů při stejném oxidačním čísle v abecedním pořadí symbolů prvků víceatomové kationty (např. amonný) se uvádějí poslední ve skupině kationtů stejného oxidačního čísla v názvech se názvy kationtů oddělují pomlčkou a všechny kromě posledního mají za valenční příponou koncovku -o- v názvech solí je pořadí kationtů stejné jako ve vzorcích počet kationtů stejného druhu je upřesněn řeckou číslovkovou předponou u názvu daného kationtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

6 PODVOJNÉ (POTROJNÉ,…) SOLI
VY_32_INOVACE_3.2.CH3,4.19/Žž PODVOJNÉ (POTROJNÉ,…) SOLI VZOREC NÁZEV KMgF3 fluorid draselno-hořečnatý NaTl(NO3)2 dusičnan sodno-thallný KNaCO3 uhličitan draselno-sodný KAl(SO4)2 síran draselno-hlinitý NaNH4HPO4 hydrogenfosforečnan sodno-amonný Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

7 SMÍŠENÉ SOLI mají v molekulách více než jeden anion
VY_32_INOVACE_3.2.CH3,4.19/Žž SMÍŠENÉ SOLI mají v molekulách více než jeden anion anionty se uvádějí v abecedním pořadí symbolů prvků, resp. centrálních atomů aniontů názvy jednotlivých aniontů se oddělují pomlčkou počet aniontů stejného druhu je upřesněn řeckou číslovkovou předponou u názvu daného aniontu v případě víceatomového aniontu se používá násobné řecké číslovkové předpony, název aniontu je v kulaté závorce ve funkci aniontu mohou vystupovat i ionty oxidové nebo hydroxidové, pak se nazývají – zásadité soli ionty O2- a OH- se ve vzorcích pro odlišení od kyslíkových atomů oxokyselin oddělují kulatými závorkami Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

8 SMÍŠENÉ SOLI VZOREC NÁZEV Na6ClF(SO4)2
VY_32_INOVACE_3.2.CH3,4.19/Žž SMÍŠENÉ SOLI VZOREC NÁZEV Na6ClF(SO4)2 chlorid-fluorid-bis(síran) hexasodný Ca5F(PO4)3 fluorid-tris(fosforečnan) pentavápenatý PbClF chlorid-fluorid olovnatý MgCl(OH) chlorid-hydroxid hořečnatý KMgClSO4 chlorid-síran draselno-hořečnatý Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

9 VY_32_INOVACE_3.2.CH3,4.19/Žž KRYSTALOSOLVÁTY mají v krystalech vázáno stechiometrické množství molekul rozpouštědla, v případě krystalohydrátů vodu počet molekul rozpouštědla se vyjádří v názvu číslovkovou předponou název základní sloučeniny uvádíme v genitivu za uvedeným počtem molekul rozpouštědla, nebo v prvním pádu před uvedením počtu molekul rozpouštědla Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

10 KRYSTALOSOLVÁTY VZOREC NÁZEV Mg(NO3)2.6H2O
VY_32_INOVACE_3.2.CH3,4.19/Žž KRYSTALOSOLVÁTY VZOREC NÁZEV Mg(NO3)2.6H2O hexahydrát dusičnanu hořečnatého NH4MgPO4.6H2O hexahydrát fosforečnanu amonno-hořečnatého CuCl2.2H2O dihydrát chloridu měďnatého NiSO4.7H2O heptahydrát síranu nikelnatého Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

11 VY_32_INOVACE_3.2.CH3,4.19/Žž ADIČNÍ SLOUČENINY v názvu počet molekul složek vyznačen arabskými čísly uvedenými v závorce a oddělenými dvojtečkou. ve vzorci je počet molekul složek vyznačen čísly před vzorcem každé složky. názvů používaných pro adiční sloučeniny je možné používat i pro krystalohydráty Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

12 ADIČNÍ SLOUČENINY VZOREC NÁZEV 3 CdSO4 · 8 H2O
VY_32_INOVACE_3.2.CH3,4.19/Žž ADIČNÍ SLOUČENINY VZOREC NÁZEV 3 CdSO4 · 8 H2O síran kademnatý – voda (3:8) NH3 · BF3 amoniak – fluorid boritý (1:1) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

13 PODVOJNÉ OXIDY A HYDROXIDY
VY_32_INOVACE_3.2.CH3,4.19/Žž PODVOJNÉ OXIDY A HYDROXIDY sloučeniny, u nichž není prokázáno, že v jejich struktuře existují vedle kationtů i definované oxoanionty nebo hydroxoanionty, je nutné nazývat podvojnými oxidy nebo hydroxidy ve vzorcích a názvech se atomy uvádějí ve stejném pořadí jako u podvojných solí VZOREC NÁZEV CaTiO3 trioxid vápenato-titaničitý NaNbO3 trioxid sodno-niobičný Ca2 Al(OH)7 · H2O hydrát heptahydroxidu vápenato-hlinitého Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

14 VYTVOŘ NÁZVY KNaCO3 KAlSO4 Cu3(CO3)2F2 SnClI CuSO4.5H2O CoSO4.7H2O
VY_32_INOVACE_3.2.CH3,4.19/Žž VYTVOŘ NÁZVY KNaCO3 KAlSO4 Cu3(CO3)2F2 SnClI CuSO4.5H2O CoSO4.7H2O SnF2 · 4 XeF5 AlCl3 . 4 C2H5OH uhličitan draselno-sodný síran draselno-hlinitý bis(uhličitan)-difluorid triměďnatý chlorid-jodid cínatý pentahydrát síranu měďnatého heptahydrát síranu kobaltnatého fluorid cínatý – fluorid xenonový (1:1) chlorid hlinitý – ethanol (1:4) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

15 VYTVOŘ VZORCE Na2Sn(PO4)2 bis(fosforečnan) disodno-cíničitý NH4InF4
VY_32_INOVACE_3.2.CH3,4.19/Žž VYTVOŘ VZORCE bis(fosforečnan) disodno-cíničitý fluorid amonno-inditý fluorid-bis(fosforečnan) pentavápenatý bromod-fluorid kobaltnatý dihydrát chloritanu kademnatého dihydrát chloristanu draselného chlorid vápenatý – amoniak (1:8) fluorid xenonový – fluorid boritý (1:1) Na2Sn(PO4)2 NH4InF4 Ca5F(PO4)3 CoBrF Cd(ClO2)2 · 2 H2O KClO4 · 2 H2 O CaCl2 · 8 NH3 XeF6 . BF3 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

16 ŘECKÉ ČÍSLOVKOVÉ PŘEDPONY - JEDNODUCHÉ
VY_32_INOVACE_3.2.CH3,4.19/Žž ŘECKÉ ČÍSLOVKOVÉ PŘEDPONY - JEDNODUCHÉ číslo předpona 1 mono 6 hexa 2 di 7 hepta 3 tri 8 okta 4 tetra 9 nona 5 penta 10 deka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

17 ŘECKÉ ČÍSLOVKOVÉ PŘEDPONY - NÁSOBNÉ
VY_32_INOVACE_3.2.CH3,4.19/Žž ŘECKÉ ČÍSLOVKOVÉ PŘEDPONY - NÁSOBNÉ číslo předpona 2x bis 6x hexakis 3x tris 7x heptakis 4x tetrakis 8x oktakis 5x pentakis 9x nonakis Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

18 VALENČNÍ KONCOVKY OXIDAČNÍ ČÍSLO VALENČNÍ KONCOVKA I - ný II - natý
VY_32_INOVACE_3.2.CH3,4.19/Žž VALENČNÍ KONCOVKY OXIDAČNÍ ČÍSLO VALENČNÍ KONCOVKA I - ný II - natý III - itý IV - ičitý V - ečný, - ičný VI - ový VII - istý VIII - ičelý Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

19 Zdroje http://web.natur.cuni.cz/~micka/1_Nazv.pdf
VY_32_INOVACE_3.2.CH3,4.19/Žž Zdroje Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/


Stáhnout ppt "Autor materiálu: RNDr. Pavlína Kochová Datum vytvoření: prosinec 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google