Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Autor materiálu:RNDr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Autor materiálu:RNDr."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Autor materiálu:RNDr. Pavlína Kochová Datum vytvoření:listopad 2013 Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět:chemie Ročník:2., 3., 4. Téma:anorganické názvosloví - komplexní sloučeniny Druh materiálu:prezentace + pracovní list Klíčová slova:centrální atom, ligand, koordinační číslo Anotace:prezentace s výkladem a aktivitou pro procvičení ev. zpětnou vazbu

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Typ interakce DUM se skládá z výkladu formou prezentace a o následnou aktivitu formou pracovního listu v závěru prezentace jsou tabulky řeckých jednoduchých a násobných koncovek a tabulka oxidačních čísel Druh výukového zdroje prezentace je učena pro výklad názvosloví dané skupiny látek pro základní studium chemie a opakování v seminář i z chemie na vyšším gymnáziu charakterizuje komplexní sloučeniny podává stručný přehled názvoslovných pravidel pracovní list lze použít pro procvičování učiva v hodině nebo jako domácí úkol, nebo pro zpětnou vazbu VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž

3 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Typická délka využití při použití pro výuku tématu jako nového učiva je dum zamýšlen na jednu vyučovací jednotku. Dle schopností žáků je aktivitu možno realizovat v hodině nebo formou domácího úkolu. při opakování je délka prezentace je 20 – 30 min. v závislosti na úrovni znalostí žáků. Zařazení materiálu dle ŠVP student nazve o označí kyselinu osvojí si názvosloví uvedených sloučenin odvodí z názvů vzorce a naopak VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž

4 NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN KOORDINAČNÍ (KOMPLEXNÍ) SLOUČENINY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž

5 CHARAKTERISTIKA Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Komplexní (koordinační) sloučenina se skládá z CENTRÁLNÍ ČÁSTICE –CA (atom, iont) a LIGANDU (atom či atomová skupina). počet ligandů většinou překračuje oxidační číslo CA ligandy jsou vázány na CA KOORDINAČNĚ- KOVALENTNÍ VAZBOU ligandy jsou donory a jejich počet udává koordinační číslo CA jsou akceptory Sloučenina může obsahovat komplexní kation, anion, oboje, jen jednu komplexní částici VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž

6 NÁZVY na prvním místě je název aniontu (jednoduchého či komplexního), který má tvar podstatného jména na druhém místě je název kationtu (jednoduchého či komplexního), který má tvar přídavného jména v názvu komplexní částice (kationtové či aniontové) se udává nejprve počet daných ligandů (řeckou nebo latinskou číslovkovou předponou), následuje název příslušného ligandu a název centrálního atomu, jehož zakončení je určeno jeho oxidačním číslem číslovkové předpony jsou jednoduché. U složitějších ligandů, kde může dojít k nejednoznačnosti, používáme násobné číslovkové předpony, název ligandu je pak v kulaté závorce. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž

7 NÁZVY více druhů ligandů se v názvu komplexní částice řadí podle abecedního pořadí a oddělují se navzájem pomlčkou Je-li oxidační číslo centrálního atomu rovno nule, je název centrálního atomu v nominativu nebo genitivu, vždy bez valenční přípony u záporných oxidačních čísel má centrální atom koncovku -id. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž

8 VZORCE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 na prvním místě je označení kationtu (jednoduchého či komplexního) na druhém místě označení aniontu (jednoduchého či komplexního) ve vzorci komplexní částice je í na prvním místě symbol centrálního atomu za ním pak následují vzorce ligandů v abecedním pořadí vzorec celé komplexní částice se dává do hranaté „Wernerovy“ závorky. VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž

9 ODVOZOVÁNÍ VZORCŮ A NÁZVŮ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Musíme znát: valenční koncovky označujících oxidační číslo centrálního atomu názvy ligandů a jejich náboje vzorec komplexní částice je názvem prakticky diktován (s přehozením pořadí centrální atom – ligandy) náboj CA zjistíme jako součet nábojů všech iontů v ní obsažených. pro další postup platí stejná pravidla jako u jednoduchých solí. VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž

10 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 LIGANDY - ANIONTY LIGANDNÁZEVLIGANDNÁZEV -F - fluoroOH - hydroxo -Cl - chloroCN - kyano -Br - bromoSCN - thiokyano -I - jodoSO 4 2– sulfato H-H- hydridoSO 3 2– sulfito O 2– oxo NO 2 - nitro, nitrito S 2– thio NO 3 - nitrato VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž

11 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 LIGANDY - NEUTRÁLNÍ LIGANDNÁZEVLIGAND Uvádíme v závorkách NÁZEV H2OH2OaquaN2N2 dinitrogen NH 3 amminC2H5C2H5 ethylen NOnitrosylpypyridin COkarbonyledtaethylendiamintetra acetato VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž

12 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 SLOUČENINY S KOMPLEXNÍM KATIONTEM VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž [Ag(NH 3 ) 2 ] Cl chlorid diamminstříbrný + - o +

13 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 SLOUČENINY S KOMPLEXNÍM ANIONTEM VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž Na 2 [Fe (CN) 5 (NO) ] pentakyano-nitrosylželezitan sodný 3+ - o + 2-

14 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 SLOUČENINY S KOMPLEXNÍM KATIONTEM I ANIONTEM VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž [Pt (NH 3 ) 4 ] [Pt Cl 4 ] tetrachloroplatnatan tetraamminplatnatý 2+ - o 2-2+ -

15 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 SLOUČENINY TVOŘENÉ JEDNOU KOMPLEXNÍ ČÁSTICÍ - centrální atom s nábojem VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž [Co (NH 3 ) 3 Cl 3 ] triammin-trichlorokobaltitý komplex o 3+ o -

16 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 SLOUČENINY TVOŘENÉ JEDNOU KOMPLEXNÍ ČÁSTICÍ - centrální atom bez náboje VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž [Ni (CO) 4 ] tetrakarbonyl niklu o oo

17 VYTVOŘ NÁZVY Na 2 [SiF 6 ] [Co(NH 3 ) 5 I]Br 2 [Cr(H 2 O) 3 Cl 3 ] Li[AlH 4 ] K 2 [Ni(CN) 4 [Co(NH 3 ) 5 Cl]Cl 2 [FeCl 2 (py) 4 ] Na[B(C 6 H 5 ) 4 ] hexafluorokřemičitan sodný bromid pentaammin-jodokobaltitý triammin-trichlorochromitý komplex tetrahydridohlinitan lithný tetrakyanonikelnatan draselný chlorid pentaammin-chlorokobaltitý dichloro-tetrakis(pyridin)železnatý komplex tetrafenylboritan sodný Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž

18 VYTVOŘ VZORCE jodo-pentakyanokobaltitan draselný dikyanozlatitan sodný tetrafluoro-oxochromitan draselný diaqua-tetrahydroxohlinitan sodný tetranitratozlatitan sodný pentachloro-thiokobaltitan lithný pentakarbonyl železa Triammin-trichlorokobaltitý komplex K 3 [CoI(CN) 5 ] Na[Au(CN) 2 ] K 3 [CrF 4 O] Na[Cr(H 2 O) 2 H 4 ] Na 2 [Au(NO 3 ) 4 ] Li 4 [CoCl 5 S] [Fe(CO) 5 ] [Co(NH 3 ) 3 Cl 3 ] Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž

19 ŘECKÉ ČÍSLOVKOVÉ PŘEDPONY - JEDNODUCHÉ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 číslopředponačíslopředpona 3tri7hepta 4tetra8okta 5penta9nona 6hexa10deka VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž

20 ŘECKÉ ČÍSLOVKOVÉ PŘEDPONY - NÁSOBNÉ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 číslopředponačíslopředpona 2xbis6xhexakis 3xtris7xheptakis 4xtetrakis8xoktakis 5xpentakis9xnonakis VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž

21 VALENČNÍ KONCOVKY OXIDAČNÍ ČÍSLOVALENČNÍ KONCOVKA I - ný II - natý III - itý IV - ičitý V - ečný, - ičný VI - ový VII - istý VIII - ičelý Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž

22 Zdroje http://web.natur.cuni.cz/~micka/1_Nazv.pdf Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Autor materiálu:RNDr."

Podobné prezentace


Reklamy Google