Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor materiálu: RNDr. Pavlína Kochová Datum vytvoření: listopad 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor materiálu: RNDr. Pavlína Kochová Datum vytvoření: listopad 2013"— Transkript prezentace:

1 Autor materiálu: RNDr. Pavlína Kochová Datum vytvoření: listopad 2013
VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž Autor materiálu: RNDr. Pavlína Kochová Datum vytvoření: listopad 2013 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vyučovací předmět: chemie Ročník: 2., 3., 4. Téma: anorganické názvosloví - komplexní sloučeniny Druh materiálu: prezentace + pracovní list Klíčová slova: centrální atom, ligand, koordinační číslo Anotace: prezentace s výkladem a aktivitou pro procvičení ev. zpětnou vazbu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

2 charakterizuje komplexní sloučeniny
VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž Typ interakce DUM se skládá z výkladu formou prezentace a o následnou aktivitu formou pracovního listu v závěru prezentace jsou tabulky řeckých jednoduchých a násobných koncovek a tabulka oxidačních čísel Druh výukového zdroje prezentace je učena pro výklad názvosloví dané skupiny látek pro základní studium chemie a opakování v seminář i z chemie na vyšším gymnáziu charakterizuje komplexní sloučeniny podává stručný přehled názvoslovných pravidel pracovní list lze použít pro procvičování učiva v hodině nebo jako domácí úkol, nebo pro zpětnou vazbu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

3 nebo formou domácího úkolu.
VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž Typická délka využití při použití pro výuku tématu jako nového učiva je dum zamýšlen na jednu vyučovací jednotku. Dle schopností žáků je aktivitu možno realizovat v hodině nebo formou domácího úkolu. při opakování je délka prezentace je 20 – 30 min. v závislosti na úrovni znalostí žáků. Zařazení materiálu dle ŠVP student nazve o označí kyselinu osvojí si názvosloví uvedených sloučenin odvodí z názvů vzorce a naopak Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

4 NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN
VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN KOORDINAČNÍ (KOMPLEXNÍ) SLOUČENINY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

5 VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž CHARAKTERISTIKA Komplexní (koordinační) sloučenina se skládá z CENTRÁLNÍ ČÁSTICE –CA (atom, iont) a LIGANDU (atom či atomová skupina). počet ligandů většinou překračuje oxidační číslo CA ligandy jsou vázány na CA KOORDINAČNĚ-KOVALENTNÍ VAZBOU ligandy jsou donory a jejich počet udává koordinační číslo CA jsou akceptory Sloučenina může obsahovat komplexní kation, anion, oboje, jen jednu komplexní částici Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

6 VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž NÁZVY na prvním místě je název aniontu (jednoduchého či komplexního), který má tvar podstatného jména na druhém místě je název kationtu (jednoduchého či komplexního), který má tvar přídavného jména v názvu komplexní částice (kationtové či aniontové) se udává nejprve počet daných ligandů (řeckou nebo latinskou číslovkovou předponou), následuje název příslušného ligandu a název centrálního atomu, jehož zakončení je určeno jeho oxidačním číslem číslovkové předpony jsou jednoduché. U složitějších ligandů, kde může dojít k nejednoznačnosti, používáme násobné číslovkové předpony, název ligandu je pak v kulaté závorce. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

7 VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž NÁZVY více druhů ligandů se v názvu komplexní částice řadí podle abecedního pořadí a oddělují se navzájem pomlčkou Je-li oxidační číslo centrálního atomu rovno nule, je název centrálního atomu v nominativu nebo genitivu, vždy bez valenční přípony u záporných oxidačních čísel má centrální atom koncovku -id. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

8 VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž VZORCE na prvním místě je označení kationtu (jednoduchého či komplexního) na druhém místě označení aniontu (jednoduchého či komplexního) ve vzorci komplexní částice je í na prvním místě symbol centrálního atomu za ním pak následují vzorce ligandů v abecedním pořadí vzorec celé komplexní částice se dává do hranaté „Wernerovy“ závorky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

9 ODVOZOVÁNÍ VZORCŮ A NÁZVŮ
VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž ODVOZOVÁNÍ VZORCŮ A NÁZVŮ Musíme znát: valenční koncovky označujících oxidační číslo centrálního atomu názvy ligandů a jejich náboje vzorec komplexní částice je názvem prakticky diktován (s přehozením pořadí centrální atom – ligandy) náboj CA zjistíme jako součet nábojů všech iontů v ní obsažených. pro další postup platí stejná pravidla jako u jednoduchých solí. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

10 LIGANDY - ANIONTY LIGAND NÁZEV -F- fluoro OH- hydroxo -Cl- chloro CN-
VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž LIGANDY - ANIONTY LIGAND NÁZEV -F- fluoro OH- hydroxo -Cl- chloro CN- kyano -Br- bromo SCN- thiokyano -I- jodo SO42– sulfato H- hydrido SO32– sulfito O2– oxo NO2- nitro, nitrito S2– thio NO3- nitrato Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

11 ethylendiamintetraacetato
VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž LIGANDY - NEUTRÁLNÍ LIGAND NÁZEV Uvádíme v závorkách H2O aqua N2 dinitrogen NH3 ammin C2H5 ethylen NO nitrosyl py pyridin CO karbonyl edta ethylendiamintetraacetato Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

12 [Ag(NH3)2] Cl chlorid diamminstříbrný + o + -
VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž SLOUČENINY S KOMPLEXNÍM KATIONTEM + o + - [Ag(NH3)2] Cl chlorid diamminstříbrný Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

13 Na2[Fe (CN)5(NO) ] pentakyano-nitrosylželezitan sodný - o
VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž SLOUČENINY S KOMPLEXNÍM ANIONTEM + - 3+ o 2- Na2[Fe (CN)5(NO) ] pentakyano-nitrosylželezitan sodný Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

14 [Pt (NH3)4] [Pt Cl4] - tetrachloroplatnatan tetraamminplatnatý
VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž SLOUČENINY S KOMPLEXNÍM KATIONTEM I ANIONTEM o 2+ - 2+ - [Pt (NH3)4] [Pt Cl4] 2+ 2- tetrachloroplatnatan tetraamminplatnatý Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

15 [Co (NH3)3Cl3] triammin-trichlorokobaltitý komplex
VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž SLOUČENINY TVOŘENÉ JEDNOU KOMPLEXNÍ ČÁSTICÍ - centrální atom s nábojem o [Co (NH3)3Cl3] 3+ - o triammin-trichlorokobaltitý komplex Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

16 [Ni (CO)4] tetrakarbonyl niklu
VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž SLOUČENINY TVOŘENÉ JEDNOU KOMPLEXNÍ ČÁSTICÍ - centrální atom bez náboje o [Ni (CO)4] o o tetrakarbonyl niklu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

17 VYTVOŘ NÁZVY [FeCl2(py)4 ] Na[B(C6H5 )4] Na2[SiF6] [Co(NH3)5I]Br2
VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž VYTVOŘ NÁZVY Na2[SiF6] [Co(NH3)5I]Br2 [Cr(H2O)3Cl3] Li[AlH4] K2[Ni(CN)4 [Co(NH3)5Cl]Cl2 [FeCl2(py)4 ] Na[B(C6H5 )4] hexafluorokřemičitan sodný bromid pentaammin-jodokobaltitý triammin-trichlorochromitý komplex tetrahydridohlinitan lithný tetrakyanonikelnatan draselný chlorid pentaammin-chlorokobaltitý dichloro-tetrakis(pyridin)železnatý komplex tetrafenylboritan sodný Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

18 VYTVOŘ VZORCE jodo-pentakyanokobaltitan draselný dikyanozlatitan sodný
VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž VYTVOŘ VZORCE jodo-pentakyanokobaltitan draselný dikyanozlatitan sodný tetrafluoro-oxochromitan draselný diaqua-tetrahydroxohlinitan sodný tetranitratozlatitan sodný pentachloro-thiokobaltitan lithný pentakarbonyl železa Triammin-trichlorokobaltitý komplex K3[CoI(CN)5 ] Na[Au(CN)2] K3[CrF4O] Na[Cr(H2O)2H4] Na2[Au(NO3)4] Li4[CoCl5S] [Fe(CO)5] [Co(NH3)3Cl3] Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

19 ŘECKÉ ČÍSLOVKOVÉ PŘEDPONY - JEDNODUCHÉ
VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž ŘECKÉ ČÍSLOVKOVÉ PŘEDPONY - JEDNODUCHÉ číslo předpona 3 tri 7 hepta 4 tetra 8 okta 5 penta 9 nona 6 hexa 10 deka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

20 ŘECKÉ ČÍSLOVKOVÉ PŘEDPONY - NÁSOBNÉ
VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž ŘECKÉ ČÍSLOVKOVÉ PŘEDPONY - NÁSOBNÉ číslo předpona 2x bis 6x hexakis 3x tris 7x heptakis 4x tetrakis 8x oktakis 5x pentakis 9x nonakis Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

21 VALENČNÍ KONCOVKY OXIDAČNÍ ČÍSLO VALENČNÍ KONCOVKA I - ný II - natý
VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž VALENČNÍ KONCOVKY OXIDAČNÍ ČÍSLO VALENČNÍ KONCOVKA I - ný II - natý III - itý IV - ičitý V - ečný, - ičný VI - ový VII - istý VIII - ičelý Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

22 Zdroje http://web.natur.cuni.cz/~micka/1_Nazv.pdf
VY_32_INOVACE_3.2.CH2,3,4.20/Žž Zdroje Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/


Stáhnout ppt "Autor materiálu: RNDr. Pavlína Kochová Datum vytvoření: listopad 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google