Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 07.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast : Přírodovědné vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 07.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast : Přírodovědné vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 07.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast : Přírodovědné vzdělávání V zdělávací obor : Chemie T ematický okruh : Obecná chemie T éma : Názvosloví - komplexní sloučeniny Metodický list/anotace: Prezentace slouží k úvodu a procvičení tématu „názvosloví komplexních sloučenin“, popřípadě k zopakování. Cvičení mohou být využita k dílčímu zkoušení. Důraz kladen na křížové pravidlo, krácení a finální úprava vzorců. Animace tvorby vzorců a názvů anorganických sloučenin slouží k názornějšímu pochopení mechanizmu jejich tvorby.

2

3 Komplexní sloučeniny Koordinační částice a sloučeniny  Molekuly (ionty) – k centrálnímu atomu je přiřazeno několik atomových skupin (ligandů). Koordinační (komplexotvorné) částice  Všechny ligandy umístěné v hranatých závorkách jsou vázány na centrální atom koordinační vazbou ( tvoří vnitřní koordinační sféru). Ligandy  Počet jednovazných ligandů připojených k centrálnímu atomu udává koordinační číslo atomu.  [Hg(CN) 4 ] 2 - = tetrakyanortuťnatan [ový aniont]

4 Komplexní sloučeniny  Centrální atomy tvoří hlavně atomy přechodných prvků ( Pt II,IV, Co III, Cr III, Ni II, Hg II, Ag II …). Komplexy (koordinační sloučeniny)  Sloučeniny, které obsahují jednu nebo více koordinačních částic. Neutrální ligant VzorecNázev Aniontový ligant - končí na „o“ H2O NH3 CO NO agua ammin nitrosyl karbonyl VzorecNázev Cl -I H -I S -II O -II chloro hydrido oxo thio VzorecNázev NO 2 -I NO 3 -I CN -I NH 2 -I nitro nitrato amido kyano OH -I hydroxo SCN -I thiokyano

5 Komplexní sloučeniny Název  Kladný oxidační stupeň centrálního atomu se vyjadřuje pomocí koncovek - ný, - natý …  Symbol centrálního atomu, za ním jsou ligandy v abecedním pořadí; při dvou a více atomech (skupinách) se používají závorky. [Ag I (NH 3 ) 2 ]Cl –I chlorid diaminostříbrný [Co III (NH 3 ) 5 (H 2 O)]Cl 3 -I chlorid pentaamino – aqua kobaltitý  Záporný oxid. stupeň centrálního atomu se vyjadřuje koncovkou –id.  Počet centrálních atomů a ligandů se vyjadřuje (násobnými) číslovkovými – předponami. trisodný Na 3 [Ag (S 2 O 3 ) 2 ] = bis (thiosulfato)stříbrnan – 3 – sodný

6  Začíná-li více ligandů stejným písmenem, rozhoduje druhé (popř. třetí) písmeno.  Ligandy se uvádějí v abecedním pořadí, rozhodující je počáteční písmeno názvu (ne číslovková předpona) názvy ligandů začínající „ch“ se řadí podle „c“. Komplexní sloučeniny  anion sloučeniny = podstatné jméno,  kation sloučeniny = přídavné jméno  Obsahuje-li sloučenina různé ligandy, jejich názvy se oddělují pomlčkou (poslední ligand se od názvu pomlčkou neodděluje). [Co(NH 3 ) 3 (H 2 O)Cl 2 ]Clchlorid triammin-aqua-dichlorokobaltitý

7 Komplexní sloučeniny Koordinační sloučenina má koordinační částici v kationtu podstatné jménonázev jednoduchého aniontu předpona název ligandu s udáním jeho počtu přídavné jméno název centrálního atomu se zakončením podle jeho oxid. čísla []Ag I (NH 3 0 )Cl -I I podstatné jméno + předpona + přídavné jméno centrální atomligand jednoduchý anion Koordinační částice 2 chloriddiamminstříbrný chlorid diamminstříbrný

8 Komplexní sloučeniny Koordinační sloučenina má koordinační částici v aniontu podstatné jméno název jednoduchého aniontu předpona název ligandu s udáním jeho počtu přídavné jméno název centrálního atomu se zakončením podle jeho oxid. čísla + an []Fe III (CN) -I Fe III -III předpona + podstatné jméno + přídavné jméno centrální atomligand jednoduchý kation Koordinační částice kyanohexaželezitželezitý hexakyanoželezitan železitý an 6

9 KOORDINAČNÍ SLOUČENINY tvorba názvu ze vzorce –cvičení I hexafluoroantimoničnan sodný hexafluorohlinitan amonný tetrachloropalladnatan amonný tetrachlorozlatitan cesný tetrakyanortuťnatan draselný tribromomanganatan cesný Na[SbF 6 ] (NH 4 ) 3 [AlF 6 ] (NH 4 ) 2 [PdCl 4 ] Cs[AuCl 4 ] K 2 [Ni(CN) 4 ] Cs[MnBr 3 ] K 2 [Hg(CN) 4 ] tetrakyanonikelnatan draselný

10 KOORDINAČNÍ SLOUČENINY tvorba názvu ze vzorce –cvičení I chlorid pentaammin-aquakobaltitý bromid hexaamminnikelnatý chlorid tetraamminpalladnatý jodid hexaamminměďnatý chlorid hexaaquachromitý chlorid hexaamminkobaltitý [Co(NH 3 ) 5 H 2 O]Cl 3 [ Ni(NH 3 ) 6 ]Br 2 [Pd(NH 3 ) 4 ]Cl 2 [Cu(NH 3 ) 6 ]I 2 [Cr(NH 3 ) 5 Cl]Cl 2 [Co(NH 3 ) 6 ]Cl 3 [Cr(H 2 O) 6 ]Cl 3 chlorid pentaammin-chlorochromitý

11 KOORDINAČNÍ SLOUČENINY tvorba vzorce z názvu –cvičení I tetrafluoroboritan draselný tetrachloropalladnatan draselný tetrachlorozlatitan draselný tetrakyanozinečnatan draselný tetrathiokyanatortuťnatan draselný tribromomanganatan cesný bromid diamminrtuťnatý K[BF 4 ] K 2 [PdCl 4 ] K[AuCl 4 ] K 2 [Zn(CN) 4 ] K 2 [Hg(SCN) 4 ] [Hg(NH 3 ) 2 ]Br 2 Cs[MnBr 3 ]

12 KOORDINAČNÍ SLOUČENINY tvorba vzorce z názvu –cvičení I bromid hexaaquachromitý jodid hexaamminnikelnatý chlorid hexaamminnikelnatý dichlorid hexahydroxotetracínatý dusičnan hexaamminnikelnatý chloristan tetraamminměďnatý bromid diamminrtuťnatý [Cr(H 2 O) 6 ]Br 3 [Ni(NH 3 ) 6 ]I 2 [Ni(NH 3 ) 6 ]Cl 2 [Sn 4 (OH) 6 ]Cl 2 [Ni(NH 3 ) 6 ](NO 3 ) 2 [Hg(NH 3 ) 2 ]Br 2 [Cu(NH 3 ) 4 ](ClO 4 ) 2

13 KOORDINAČNÍ SLOUČENINY tvorba názvu ze vzorce –cvičení II trichlorokademnatan amonný trichloromanganatan rubidný tetrakyanortuťnatan draselný jodid hexaamminkobaltnatý chlorid hexaamminkobaltitý hexanitratoceričitan amonný NH 4 [CdCl 3 ] Rb[MnCl 3 ] K 2 [Hg(CN) 4 ] [Co(NH 3 ) 6 ]I 2 [Cr(H 2 O) 6 ]Cl 3 (NH 4 ) 2 [Ce(NO 3 ) 6 ] [Co(NH 3 ) 6 ]Cl 3 chlorid hexaaquachromitý

14 KOORDINAČNÍ SLOUČENINY tvorba názvu ze vzorce –cvičení II hexanitrokobaltitan draselný chlorid diamminrtuťnatý jodid hexaamminnikelnatý tetrachloropalladnatan amonný tetrakyanonikelnatan draselný trichloromanganatan amonný K 3 [Co(NO 2 ) 6 ] [Hg(NH 3 ) 2 ]Cl 2 [Ni(NH 3 ) 6 ]I 2 (NH 4 ) 2 [PdCl 4 ] K 2 [PtCl 4 ] NH 4 [MnCl 3 ] K 2 [Ni(CN) 4 ] tetrachloroplatnatan draselný

15 KOORDINAČNÍ SLOUČENINY tvorba vzorce z názvu –cvičení II jodid diamminrtuťnatý tetrafluoroboritan sodný chlorid pentaammin-chlorochromitý chloro-trioxochroman draselný chlorid pentaammin-aquakobaltitý tetrathiokyanatortuťnatan draselný diammin-tetranitrokobaltitan draselný [Hg(NH 3 ) 2 ]I 2 Na[BF 4 ] [Cr(NH 3 ) 5 Cl]Cl 2 K[CrClO 3 ] [Co(NH 3 ) 5 H 2 O]Cl 3 K[Co(NH 3 ) 2 (NO 2 ) 4 ] K 2 [Hg(SCN) 4 ]

16 KOORDINAČNÍ SLOUČENINY tvorba vzorce z názvu –cvičení II chlorid hexaamminzinečnatý dihydrát trijodolavnatanu draselného dusičnan hexaamminnikelnatý chlorid hexaamminkobaltnatý hexachloropoloničitan amonný hexachloroolovičitan draselný hexahydrát hexafluorokřemičitanu zinečnatého [Zn(NH 3 ) 6 ]Cl 2 K[PbI 3 ]. 2H 2 O [Ni(NH 3 ) 6 ](NO3)2 [Co(NH 3 ) 6 ]Cl 2 (NH 4 ) 2 [PoCl 6 ] Zn[SiF 6 ]. 6H 2 O K 2 [PbCl 6 ]

17 Dušek B.; Flemr V. Chemie pro gymnázia I. (Obecná a anorganická), SPN 2007, ISBN:80-7235-369-1 Literatura Vacík J. a kolektiv Přehled středoškolské chemie, SPN 1995, ISBN: 80-85937-08-5 Kotlík B., Růžičková K. Chemie I. v kostce pro střední školy, Fragment 2002, ISBN: 80-7200-337-2 Blažek, J., Melichar, M. Přehled chemického názvosloví. Praha: SPN, 1986


Stáhnout ppt "Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 07.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast : Přírodovědné vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google