Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření:"— Transkript prezentace:

1 Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 07.02.2013
Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná chemie Téma: Názvosloví - komplexní sloučeniny Metodický list/anotace: Prezentace slouží k úvodu a procvičení tématu „názvosloví komplexních sloučenin“, popřípadě k zopakování. Cvičení mohou být využita k dílčímu zkoušení. Důraz kladen na křížové pravidlo, krácení a finální úprava vzorců. Animace tvorby vzorců a názvů anorganických sloučenin slouží k názornějšímu pochopení mechanizmu jejich tvorby.

2 Chemické názvosloví komplexní sloučeniny
Poklepem na příslušnou položku přejde prezentace na příslušnou stránku. Poklepem na šipku, vpravo nahoře, se vrací na str. – přehled Cvičení I Cvičení II

3 Komplexní sloučeniny Koordinační částice a sloučeniny
Koordinační (komplexotvorné) částice Molekuly (ionty) – k centrálnímu atomu je přiřazeno několik atomových skupin (ligandů). Ligandy Počet jednovazných ligandů připojených k centrálnímu atomu udává koordinační číslo atomu. [Hg(CN)4]2- = tetrakyanortuťnatan [ový aniont] Všechny ligandy umístěné v hranatých závorkách jsou vázány na centrální atom koordinační vazbou ( tvoří vnitřní koordinační sféru).

4 Komplexní sloučeniny Komplexy (koordinační sloučeniny)
Sloučeniny, které obsahují jednu nebo více koordinačních částic. Centrální atomy tvoří hlavně atomy přechodných prvků ( PtII,IV, CoIII, CrIII, NiII, HgII , AgII …). Neutrální ligant Aniontový ligant - končí na „o“ Vzorec Název Vzorec Název Vzorec Název H2O agua Cl-I chloro NO2-I nitro NH3 ammin H-I hydrido NO3-I nitrato NO nitrosyl O-II oxo NH2-I amido CO karbonyl S-II thio CN-I kyano OH-I hydroxo SCN-I thiokyano

5 Komplexní sloučeniny Název [AgI(NH3)2]Cl –I chlorid diaminostříbrný
Symbol centrálního atomu, za ním jsou ligandy v abecedním pořadí; při dvou a více atomech (skupinách) se používají závorky. [AgI(NH3)2]Cl –I chlorid diaminostříbrný [CoIII(NH3)5(H2O)]Cl3-I chlorid pentaamino – aqua kobaltitý Kladný oxidační stupeň centrálního atomu se vyjadřuje pomocí koncovek ný, - natý … Záporný oxid. stupeň centrálního atomu se vyjadřuje koncovkou –id. Počet centrálních atomů a ligandů se vyjadřuje (násobnými) číslovkovými – předponami trisodný Na3 [Ag (S2O3)2] = bis (thiosulfato)stříbrnan – 3 – sodný

6 Komplexní sloučeniny Ligandy se uvádějí v abecedním pořadí, rozhodující je počáteční písmeno názvu (ne číslovková předpona) názvy ligandů začínající „ch“ se řadí podle „c“. Začíná-li více ligandů stejným písmenem, rozhoduje druhé (popř. třetí) písmeno. Obsahuje-li sloučenina různé ligandy, jejich názvy se oddělují pomlčkou (poslední ligand se od názvu pomlčkou neodděluje). [Co(NH3)3(H2O)Cl2]Clchlorid triammin-aqua-dichlorokobaltitý anion sloučeniny = podstatné jméno, kation sloučeniny = přídavné jméno

7 Koordinační sloučenina má koordinační částici v kationtu
Komplexní sloučeniny Koordinační sloučenina má koordinační částici v kationtu podstatné jméno název jednoduchého aniontu předpona název ligandu s udáním jeho počtu přídavné jméno název centrálního atomu se zakončením podle jeho oxid. čísla centrální atom ligand [ AgI (NH30) ] I Cl-I 2 Koordinační částice jednoduchý anion podstatné jméno předpona přídavné jméno chlorid di ammin stříbr chlorid diamminstříbrný

8 Koordinační sloučenina má koordinační částici v aniontu
Komplexní sloučeniny Koordinační sloučenina má koordinační částici v aniontu předpona název ligandu s udáním jeho počtu podstatné jméno název centrálního atomu se zakončením podle jeho oxid. čísla + an přídavné jméno název jednoduchého aniontu centrální atom ligand FeIII [ FeIII (CN)-I 6 ] -III jednoduchý kation Koordinační částice předpona podstatné jméno přídavné jméno hexa kyano železit an želez itý hexakyanoželezitan železitý

9 KOORDINAČNÍ SLOUČENINY tvorba názvu ze vzorce –cvičení I
Na[SbF6] hexafluoroantimoničnan sodný (NH4)3[AlF6] hexafluorohlinitan amonný (NH4)2[PdCl4] tetrachloropalladnatan amonný Cs[AuCl4] tetrachlorozlatitan cesný K2[Ni(CN)4] tetrakyanonikelnatan draselný K2[Hg(CN)4] tetrakyanortuťnatan draselný Cs[MnBr3] tribromomanganatan cesný

10 KOORDINAČNÍ SLOUČENINY tvorba názvu ze vzorce –cvičení I
[Co(NH3)5H2O]Cl3 chlorid pentaammin-aquakobaltitý [Ni(NH3)6]Br2 bromid hexaamminnikelnatý [Pd(NH3)4]Cl2 chlorid tetraamminpalladnatý [Cu(NH3)6]I2 jodid hexaamminměďnatý [Cr(NH3)5Cl]Cl2 chlorid pentaammin-chlorochromitý [Cr(H2O)6]Cl3 chlorid hexaaquachromitý [Co(NH3)6]Cl3 chlorid hexaamminkobaltitý

11 KOORDINAČNÍ SLOUČENINY tvorba vzorce z názvu –cvičení I
tetrafluoroboritan draselný K[BF4] tetrachloropalladnatan draselný K2[PdCl4] tetrachlorozlatitan draselný K[AuCl4] tetrakyanozinečnatan draselný K2[Zn(CN)4] tetrathiokyanatortuťnatan draselný K2[Hg(SCN)4] tribromomanganatan cesný Cs[MnBr3] bromid diamminrtuťnatý [Hg(NH3)2]Br2

12 KOORDINAČNÍ SLOUČENINY tvorba vzorce z názvu –cvičení I
bromid hexaaquachromitý [Cr(H2O)6]Br3 jodid hexaamminnikelnatý [Ni(NH3)6]I2 chlorid hexaamminnikelnatý [Ni(NH3)6]Cl2 dichlorid hexahydroxotetracínatý [Sn4(OH)6]Cl2 dusičnan hexaamminnikelnatý [Ni(NH3)6](NO3)2 chloristan tetraamminměďnatý [Cu(NH3)4](ClO4)2 bromid diamminrtuťnatý [Hg(NH3)2]Br2

13 KOORDINAČNÍ SLOUČENINY tvorba názvu ze vzorce –cvičení II
NH4[CdCl3] trichlorokademnatan amonný Rb[MnCl3] trichloromanganatan rubidný K2[Hg(CN)4] tetrakyanortuťnatan draselný [Co(NH3)6]I2 jodid hexaamminkobaltnatý [Cr(H2O)6]Cl3 chlorid hexaaquachromitý [Co(NH3)6]Cl3 chlorid hexaamminkobaltitý (NH4)2[Ce(NO3)6] hexanitratoceričitan amonný

14 KOORDINAČNÍ SLOUČENINY tvorba názvu ze vzorce –cvičení II
K3[Co(NO2)6] hexanitrokobaltitan draselný [Hg(NH3)2]Cl2 chlorid diamminrtuťnatý [Ni(NH3)6]I2 jodid hexaamminnikelnatý (NH4)2[PdCl4] tetrachloropalladnatan amonný K2[PtCl4] tetrachloroplatnatan draselný K2[Ni(CN)4] tetrakyanonikelnatan draselný NH4[MnCl3] trichloromanganatan amonný

15 KOORDINAČNÍ SLOUČENINY tvorba vzorce z názvu –cvičení II
jodid diamminrtuťnatý [Hg(NH3)2]I2 tetrafluoroboritan sodný Na[BF4] chlorid pentaammin-chlorochromitý [Cr(NH3)5Cl]Cl2 chloro-trioxochroman draselný K[CrClO3] chlorid pentaammin-aquakobaltitý [Co(NH3)5H2O]Cl3 tetrathiokyanatortuťnatan draselný K2[Hg(SCN)4] diammin-tetranitrokobaltitan draselný K[Co(NH3)2(NO2)4]

16 KOORDINAČNÍ SLOUČENINY tvorba vzorce z názvu –cvičení II
chlorid hexaamminzinečnatý [Zn(NH3)6]Cl2 dihydrát trijodolavnatanu draselného K[PbI3] . 2H2O dusičnan hexaamminnikelnatý [Ni(NH3)6](NO3)2 chlorid hexaamminkobaltnatý [Co(NH3)6]Cl2 hexachloropoloničitan amonný (NH4)2[PoCl6] hexachloroolovičitan draselný K2[PbCl6] hexahydrát hexafluorokřemičitanu zinečnatého Zn[SiF6] . 6H2O

17 Literatura Dušek B.; Flemr V Chemie pro gymnázia I. (Obecná a anorganická), SPN 2007, ISBN: Vacík J. a kolektiv Přehled středoškolské chemie, SPN 1995, ISBN:  Kotlík B., Růžičková K. Chemie I. v kostce pro střední školy, Fragment 2002, ISBN:  Blažek, J., Melichar, M. Přehled chemického názvosloví. Praha: SPN, 1986


Stáhnout ppt "Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření:"

Podobné prezentace


Reklamy Google