Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo financí České republiky Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna Prezentace pro rozpočtové kapitoly 18. listopadu 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo financí České republiky Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna Prezentace pro rozpočtové kapitoly 18. listopadu 2009."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo financí České republiky Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna Prezentace pro rozpočtové kapitoly 18. listopadu 2009 Systém Státní pokladny

2 Ministerstvo financí České republiky Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna Jan Zikl - 18. listopadu 2009 ředitel projektu IISSP Systém Státní pokladny

3 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Rozdělení IISSP na fáze (release) První fáze od 1.1.2010 Sběr dat do centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) Pilotní projekt Úřadu vlády Druhá fáze od 04/2010 Příprava státního rozpočtu na rok 2011 Rozpočtový informační systém - příprava rozpočtu (RIS PR) Třetí fáze od 1.1.2011 Realizace rozpočtu v systému IISSP od roku 2011 Rozpočtový informační systém - realizace rozpočtu (RIS RE) Čtvrtá fáze od 1.1.2012 Platební styk

4 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Základní části IISSP 1.Část Rozpočtový systém Rozpočtový informační systém - příprava rozpočtu (RIS PR) Rozpočtový informační systém - realizace rozpočtu (RIS RE) 2. Část Platební styk 3.Část Centrální systému účetních informací státu (CSÚIS) 4.Část Manažerský informační systém nad výše uvedenými částmi (MIS)

5 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky 1. Část - Rozpočtový systém Současný stav Bilance příjmů a výdajů v odvětvovém a druhovém třídění rozpočtové skladby (Tabulková část C a D návrhu zákona o státním rozpočtu) Závazné ukazatele Současná podoba návrhu SR působí nepřehledně Připravované změny Zavedení jednotné klasifikace „koruny“ Závazná rozp. analytika, individuální rozp. analytika, práce v centrálním systému Rozpočtovat i závazky budoucích let Zpřehlednění návrhu SR Kategorie výdajů- mandatorní - kvazi mandatorní (režijní) - předurčené Pravidlo Co má být hrazeno ze státního musí být v dostatečné míře podrobnosti rozpočtováno včetně závazků let budoucích.

6 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Řešení aktuálních problémů rozpočtování 1. Přehled o závazcích v následujících letech 2. Přehled o mandatorních výdajích ve větším detailu 3. Indexový způsob rozpočtování 4. Uplatňování neadekvátních nadpožadavků 5. Nízká úroveň kvality rozpočtování

7 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky 2. Část - Platební styk Ideální (cílový) stav Docílit, aby co největší množství finančních prostředků státem poskytovaných zůstávalo na účtech státem spravovaných.

8 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) a Manažerský informační systém (MIS) Jindřich Tomáš - 18. listopadu 2009 vedoucí týmu za IBM Systém Státní pokladny

9 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky 3. Část Centrální systému účetních informací státu (CSÚIS) Současný stav 30. října 2009 Ministerstvo zveřejňuje část technického manuálu - Vybrané technické informace pro předávání účetních záznamů do centrálního účetního systému 3. listopadu 2009 Zveřejněno schéma rozfázování účetní reformy v oblasti veřejných financí k 1. lednu 2010 10. listopadu 2009 V částce 124 Sbírky zákonů byla vydána vyhláška č. 383/2009 Sb. - technická vyhláška o účetních záznamech. 11. listopadu 2009 Odeslán k publikaci ve sbírce zákonů text vyhlášky nahrazující vyhlášku č. 505/2002 Sb. k provedení zák. o účetnictví pro uzemní samosprávu a OSS.

10 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Rozfázování účetní reformy v oblasti veřejných financí Od 1.1.2010 Změna směrné účtové osnovy Nové části a vzory účetní závěrky Nové metody a postupy účtování Podrozvaha Ocenění majetku reálnou hodnotou Předávání účetních a finančních výkazů II/2010 - OSS a státní fondy - finanční výkazy IV/2010 – OSS, PO a státní fondy - účetní záznamy a finanční výkazy VII/2010 – municipality (kraje, obce, DSO, RRRS) - účetní záznamy a finanční výkazy 2011 Odpisování majetku a tvorba opravných položek (s výjimkou pohledávek) Předávání statistických dat Konsolidace

11 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky 4. Část - Manažerský informační systém (MIS) 1. Část Rozpočtový systém Rozpočtový informační systém - příprava rozpočtu (RIS PR) Rozpočtový informační systém - realizace rozpočtu (RIS RE) 2. Část Platební styk 3. Část Centrální systému účetních informací státu (CSÚIS)

12 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Základní rozsah budování státní pokladny

13 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky CSÚIS - popis funkcionality  Shromáždění účetních záznamů pro potřeby státu, včetně sestavení účetních výkazů za Českou republiku  Zajištění přesného a adresného výkaznictví a reporting za celý okruh veřejných financí  Centrální standardizovaný účetní systém pro integraci a konsolidaci účetních záznamů v reálném čase  Konsolidace účetních a finančních dat a agregace dat na centrální úrovni

14 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky CSÚIS - popis funkcionality

15 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky CSÚIS – harmonogram dalších kroků  Zahájení agendy 4.1.2010  Zahájení produktivního provozu 18.1.2010  Zahájení předávání údajů „nároky rozpočtu“ – do 24.2.2010  Odborné školení pracovníků kapitol „Příprava reportů“ – leden-únor 2010

16 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky SAP Portál pro kapitoly  SAP Portál bude obsahovat 4 hlavní oblasti: – Report pro monitoring sběru výkazů – Reporty s výsledky provedených kontrol – Reporty s daty výkazů – Sumář a schvalování dat

17 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky CSUIS Portál pro kapitoly

18 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Dopady do práce účetních jednotek  Změna formátu zasílaných dat  Změna struktury účetních výkazů  Posun role krajů a kapitol od sběrné funkce do funkce analytické a kontrolní  Zpřístupnění informací dalším subjektům  Provádění konsolidace účetní jednotkou, která je představitelem DKCS, na základě dat z CSÚIS

19 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky CSÚIS – součinnost  Seznamte se s novou legislativou  Předejte potřebné technické informace a podklady Vašim dodavatelům IS  Určete ZO/NZO a zaregistrujte se – od 8.12.2009  Otestujte si šifrování a XML formáty v testovacím režimu – od 18.1.2010  Zajistěte účast Vašich odborníků na technických a metodických workshopech a školeních  Poskytněte podporu a pomoc podřízeným OSS a SPO

20 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna Příprava rozpočtu (RISPR) František Sobotka - 18. listopadu 2009 vedoucí týmu za IBM Systém Státní pokladny

21 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Příprava rozpočtu - popis funkcionality  Vše proběhne přímo v IISSP. Kapitoly nemusí instalovat ani měnit žádný stávající software  Řízení rozpočtu přes závazné parametry (globální – stanovené MF a lokální – stanovené kapitolou)  Řízení požadavků nad závazné parametry (pořizování a schvalování)  Sběr dat z OSS elektronicky přes vstupní formuláře IISSP (obdoba Šachmatek pro OSS). Systém IISSP provádí automaticky agregace dat za kapitolu  On-line kontrola rozpisu rozpočtu na závazné parametry  Systém IISSP bude podporovat i rozpočtové provizorium  Řízení v systému probíhá pomocí schvalovacího workflow  Funkcionalita dosavadního vývoje systému prezentována kapitolám ve Smilovicích 2.-4.11.  Rekapitulace: MFKapitolaMeziúroveňOSS MFKapitolaOSS

22 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Příprava rozpočtu – harmonogram dalších kroků  Vytvoření funkčního prototypu – 08/2009-02/2010  Seznámení se s metodikou přípravy rozpočtu – od 10/2009 do 02/2010  Řešení infrastruktury - od 11/2009 do 04/2010  Školení – od 03/2010  Zkušební provoz – od 04/2010 – tzn. úprava příjmů a výdajů kapitol oproti střednědobému výhledu  Ostrý provoz od 05/2010 – tzn. rozpis směrných čísel schválených vládou v květnu/červnu 2010  Rozpočet pro rok 2011 již bude kompletně zpracováván v systému IISSP

23 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Příprava rozpočtu – součinnost  Garanti/klíčoví uživatelé pro konzultace řešení a specifik kapitol  Testeři vybraných kapitol  Předání vstupů –Organizační struktura včetně pojmenovaných pozic  Zajištění algoritmů pro výpočet ukazatelů  Absolvování školení  Ověření infrastruktury na organizacích – připojení na internet, e-mail, webový prohlížeč  Počet a seznam uživatelů (za kapitolu)  Kapitoly, které se budou účastnit integračních testů by měly součinnost poskytnout před začátkem integračních testů – do 18.12.2009

24 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna Realizace rozpočtu (RISRE) Jiří Janák - 18. listopadu 2009 vedoucí týmu za IBM Systém Státní pokladny

25 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Realizace rozpočtu - popis funkcionality/procesy 1/2  Rozpočtová opatření –stávající papírový proces ROP je zachován, je doprovázen elektronickou podobou v systému –úprava IS OSS pro komunikaci přes rozhraní s IISSP –komunikace s RISRE prostřednictvím webových služeb (XML) –alternativou je manuální vstup dat uživatelem přímo do systému RISRE –všechna ROP jsou v IISSP schvalována a technicky ověřována –jediný platný rozpočet je v IISSP –návrh ROP již blokuje rozpočtové prostředky –správa číselníků: –správu číselníků provádí kompetenční centrum IISSP –správce rozpočtu kapitoly – definuje algoritmy odvození průřezových ukazatelů a dalších závazných parametrů v IISSP –definice nové skladby číselníků - číselníky §, položek, zdrojů, COR prvky,... –jednotný číselník rozpočtové skladby pro všechny OSS podléhající jedné kapitole

26 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Realizace rozpočtu - popis funkcionality/procesy - 2/2  Kontrola vstupu do závazků a plateb –systémová kontrola disponibility ex-ante – v systému prováděna formou tzv. rezervací (alokací) rozpočtových prostředků  Příprava platebního styku – příprava platebních příkazů pro ČNB –příkazy k platbě budou předávány do systému RISRE IISSP –příkaz k platbě obsahuje rozpočtovou skladbu a vazbu na číslo rezervace rozpočtu –elektronická podoba bankovního výpisu bude k dispozici jak OSS tak IISSP –platební příkazy předané do IISSP budou podepsány kvalifikovaným certifikátem - obdoba při předávání dat do aplikace ČNB ABO-K

27 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Realizace rozpočtu – harmonogram a požadavky na součinnost  od 1.1.2010 - Úřad vlády + RISRE kmenová data + RISRE - ROP pro ÚV včetně integrace na IISSP (1.1.2010) –Říjen – listopad 2009...Testování, identifikace koncových uživatelů –Prosinec 2009...Školení koncových uživatelů, migrace dat –4.1.2010...Produktivní start –31.3.2010...Ukončení rozšířené podpory  od 1.4.2010 - pilotní kapitoly –Listopad 2009...Nominace klíčových uživatelů, garantů za Kapitolu a OSS –Leden – únor 2010...Testování, identifikace koncových uživatelů, příprava migrací –Březen 2010...Školení koncových uživatelů, migrace dat –1.4.2010...Produktivní start –30.6.2010...Ukončení rozšířené podpory  od 1.1.2011 - zapojení ostatních kapitol –Q1/2010...Nominace kontaktních osob za Kapitoly –Q2-Q3/2010...Pracovní schůzky s kontaktními osobami –Předání technického manuálu (podklad pro rozhraní) –Q4/2010...Testy rozhraní, školení koncových uživatelů, migrace dat –1.1.2011...Produktivní start –31.3.2011...Ukončení rozšířené podpory  od 1.7.2011 – pilotní kapitoly pro přípravu platebního styku  od 1.1.2012 – zapojení ostatních kapitol do přípravy platebního styku

28 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna Školení budoucích uživatelů systému IISSP Tomáš Kraus - 18. listopadu 2009 vedoucí týmu za MF Systém Státní pokladny

29 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Školení budoucích uživatelů systému IISSP v rámci projektu  Cílem školení je zajistit budoucím uživatelům přípravu na užívání a obsluhu integrovaného informačního systému státní pokladny  Proškolení jednotlivých skupin uživatelů v rámci projektu musí zajistit možnost přechodu systému do produktivního provozu  Školení má modulovou skladbu: Základní moduly – Co je státní pokladna – Ovládání SAPu Specializované moduly –Rozpočtový informační systém - příprava rozpočtu (RIS PR) –Rozpočtový informační systém – realizace rozpočtu ( RIS RE) –Centrální účetní systém (CUS IS) –Manažerský informační systém (MIS) –Školení ekonomického a manažerského systému pro Úřad vlády ČR ( EKIS GOV a MIS GOV )

30 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Proces nominací a přihlášek na školení 1. krok – Nominace –kapitoly připraví seznam budoucích uživatelů, kteří mají být vyškoleni –kapitoly předají odsouhlasený seznam 2. krok – Přihlášení účastníků –účastník bude informován o modulech, které musí absolvovat –nominovaný budoucí účastník školení bude přiřazen ke konkrétní variantě školení 3. krok – Registrace na konkrétní běh školení –na základě výzvy se účastník registruje na konkrétní termín školení

31 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Časový plán školení Fázování projektu a cykly školení (načasování školení navazuje na termíny dodávek jednotlivých částí IISSP) ReleaseCyklus školení StartKonecModulyKoho se týká R1R1_C11.12.200931.1.2010EKIS GOV, RIS RE, MIS, CUS IS, Administrace uživatelů MF, Úřad vlády, vybrané subjekty 1.3.201031.5.2010CUS, MISKraje R2R2_C11.3.20101.4.2010RISPR, MIS GOV, EKIS GOV (ZP), RIS RE, MIS, CUS IS MF, Úřad vlády, vybrané subjekty 1.4.201015.5.2010RISPR, MISOstatní subjekty R2R2_C215.11.201 0 31.12.201 0 RIS RE, CUS ISOstatní subjekty R3R3_C11.6.20111.7.2011RIS RE, MISMF, Vybrané subjekty R3R3_C21.12.20111.1.2010RIS RE, MISOstatní subjekty

32 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Komunikační partneři týmu Školení a druhy informací  Garant pro oblast školení za kapitolu: –komunikace nominací a registrací účastníků školení, detailní plán školení –komunikace výstupů školení  Garant za příslušnou oblast na kapitole: –odpovědi na odborné dotazy účastníků školení Jak budeme komunikovat e-mail : komunikaceSP@mfcr.cz speciální www stránky věnované implementaci IISSP za MF Tomáš Kraus Tomas.Kraus@mfcr.cz257 042 620

33 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna Kompetenční centrum Marcelína Horáková - 18. listopadu 2009 vedoucí odd. 592 – Provoz a uživatelská podpora IS Systém Státní pokladny

34 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Co je to Kompetenční centrum (KC)  Kompetenční centrum IISSP je podpůrná organizace, která logicky spojuje pracovníky s expertní znalostí jak procesů tak aplikací SAP, aby tito mohli poskytovat podporu všem uživatelům IISSP  Hlavním cílem KC je poskytovat plnou podporu uživatelům v okamžiku produktivního startu systému IISSP a v následném provozu.

35 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky - Služby Servicedesk (MF) - Metodická podpora – plánováno zajištění vazbou na jednotlivé odborné útvary, které zajišťují poskytování metodické podpory koncovým uživatelům v rámci 2. úrovně podpory (nutno změnu zapracovat do Organizačního řádu MF) - Aplikační podpora (MF) - Technická podpora (MF – IISSP; ÚJ/VJ – lokální IT podpora) Oblasti podpory poskytované KC IISSP

36 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna Plán komunikace Vladimír Fikrle - 18. listopadu 2009 trvale pověřený řízením projektu IISSP Systém Státní pokladny

37 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Plán komunikace  Na základě UV č. 1217 ze dne 21.9.2009 odeslána výzva na vedoucí správců kapitol pro nominaci gestorů, garantů, klíčových, koncových uživatelů a pověřenou osobu za kapitolu 10.11.2009  Prezentace systému Státní pokladny pro gestory za kapitoly 18.11.2009  Zaslání seznamu nominovaných : gestora, garantů, klíčových, koncových uživatelů a pověřené osoby za kapitolu na MF do 30.11.2009  Zaslání nominovaných garantů, klíčových a koncových uživatelů za OSS do 15.12.2009  Zahájení komunikace s nominovanými zástupci kapitol od 1.12.2009

38 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Zajištění informovanosti o stavu a průběhu zavádění systému Státní pokladny  Informační prezentace, schůzky workshopy  Informační web projektu IISSP  Stanovení Kontrolně – konzultační skupiny z kapitol  Stanovení kontaktních osob  Stanovení klíčových uživatelů jednotlivých částí IISSP na kapitolách

39 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Oblasti IISSP (budoucí uživatelé IISSP)  Ekonomické oblasti –Příprava rozpočtu –Realizace rozpočtu –Platební styk –Účetnictví  Technické oblasti –IT – aplikace –IT – infrastruktura (komunikace s IISSP)  Oblast školení

40 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Vysvětlení formuláře – rozpočtové kapitoly

41 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Vysvětlení formuláře pro OSS

42 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Kontaktní osoby  Tým Rozpočtový informační systém (RIS) za IBMPeter Stacho za MF Ing. Karel Tyll Karel.Tyll@mfcr.cz257 042 814  Tým Centrální účet státu (CUS) za IBMPavel Čech Pavel.Cech@hp.com za MF Ing. Petr Plesnivý Petr.Plesnivy@mfcr.cz257 044 123  Oblast IT za IBMFrantišek Jančuš Frantisek.Jancus@logica.com za MF Ing. Jiří Fridrich Jiri.Fridrich@mfcr.cz257 042 352  Vedení projektu za IBMLukáš Koběrský Lukas_Kobersky@cz.ibm.com za MF Jan Zikl Jan.Zikl@mfcr.cz257 042 800 Ing. Vladimír Fikrle Vladimir.Fikrle@mfcr.cz257 042 755

43 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Projektové role nominovaných osob za jednotlivé oblasti a nastavení komunikace v rámci projektu IISSP  Gestor – osoba odpovědná za implementaci IISSP na kapitole a jí řízených OSS včetně přiděleného počtu licencí – jmenována vedoucím rozpočtové kapitoly - komunikuje s ředitelem projektu SP  Garant za kapitolu – osoba odpovědná za jednotlivé oblasti IISSP za kapitolu – jmenována vedoucím rozpočtové kapitoly - komunikuje s vedoucím procesního týmu na MF – poskytuje základní znalostní podporu garantům na jednotlivých OSS  Garant za OSS – osoba odpovědná za jednotlivé oblasti na OSS – jmenována vedoucím OSS - komunikuje s garantem za kapitolu – poskytuje základní znalostní podporu v IISSP klíčovým uživatelům na OSS  Klíčový uživatel kapitoly – osoba zpravidla podřízená příslušnému garantovi kapitoly – jmenována vedoucím kapitoly - přímo řídí koncové uživatele v dané oblasti, kterým poskytuje základní znalostní podporu v systému IISSP  Klíčový uživatel OSS – osoba zpravidla podřízená příslušnému garantovi OSS - jmenována vedoucím OSS - přímo řídí koncové uživatele v dané oblasti, kterým poskytuje základní znalostní podporu v systému IISSP  Koncový uživatel kapitoly – osoba zpravidla podřízená klíčovému uživateli za kapitolu – jmenována vedoucím rozpočtové kapitoly - výkonný pracovník v systému IISSP  Koncový uživatel OSS – osoba zpravidla podřízená příslušnému klíčovému uživateli OSS – jmenována vedoucím OSS – výkonný pracovník v systému IISSP  Pověřená osoba za kapitolu - osoba odpovědná za správu licencí, nastavuje vnitřní proces pro žádosti o přidělení licence, spolupracuje s žadatelem při určení rolí, zajišťuje vyplnění formuláře žádosti o založení, změnu, zrušení uživatele, odesílá formuláře do KC IISSP, spravuje počty licencí přidělených jednotlivým organizacím v rámci kapitoly  V případě, že organizačního uspořádání v dané organizační jednotce neodpovídá projektovým rolím, tak lze jednotlivé role sloučit na jednom funkčním místě.

44 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna Rezortní EKISy a jejich vazba na IISSP Jan Zikl - 18. listopadu 2009 ředitel projektu IISSP Systém Státní pokladny

45 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Resortní EKISy a jejich vazba na IISSP  Jednotlivé EKISy na všech kapitolách a OSS nebudou projektem IISSP nahrazeny. Všichni budou dále moci pracovat ve svých systémech. –CSÚIS všechny stanovené vykazující subjekty budou přes Internet předávat do IISSP účetní a finanční výkazy, které si vytvoří ve svých systémech. –Příprava rozpočtu bude se přistupovat do IISSP přes samostatný vstup, prostřednictvím kterého se bude pracovat v centrálním systému IISSP v jeho části Příprava rozpočtu –Realizace rozpočtu bude se přistupovat do IISSP přes samostatný vstup. Poté se bude z tohoto vstupu pracovat v centrálním systému IISSP v jeho části Realizace rozpočtu –Platební styk bude se přistupovat do IISSP přes samostatný vstup. Poté se bude z tohoto vstupu pracovat v centrálním systému IISSP v jeho části Realizace rozpočtu. –V případě Přípravy rozpočtu bude k dispozici manuální rozhraní pro případné nahrání základních dat, které budou následně v systému doplněny a zpřesněny. –V případě Realizace rozpočtu a Platebního styku bude k dispozici manuální i automatické propojení přes rozhraní na IISSP, které bude ze strany IISSP k dispozici.

46 Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstvo financí České republiky Děkuji Vám za pozornost Prostor pro dotazy


Stáhnout ppt "Ministerstvo financí České republiky Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna Prezentace pro rozpočtové kapitoly 18. listopadu 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google