Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autoškola Hvězda a akreditované školící středisko

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autoškola Hvězda a akreditované školící středisko"— Transkript prezentace:

1 Autoškola Hvězda a akreditované školící středisko
Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla Pro řidičské oprávnění skupin C,C+E,D,D+E,T a podskupin C1,C1+E,D1,D1+E

2 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou
Kola a pneumatiky Těsnost zařízení na vozidle Vzduchojemy Akumulátory Centrální mazání Čistič vzduchu Spojovací zařízení pro přípojná vozidla Závěs pro přívěs nebo točnice Zasklení kabiny, zpětná zrcátka,stírací a ostříkovací soustava

3 Provozní náplně-kontrola + doplnění
Povinné a nouzové vybavení-kontrola lékárny,trojúhelníku, žárovek, zakládacích klínů, hasícího přístroje a montážního nářadí. Před započetím každé jízdy musí být provedena funkční zkouška brzd vozidla

4 NATOČENNÉ VIDEO

5 2. Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku dezénu pneumatiky
Tlak vzduchu kontrolujeme pravidelně Měříme jej tlakoměrem při studených pneumatikách Před jízdou musí být pneu nahuštěny podle předpisu výrobce vozidla Hloubku dezénu kontrolujeme hloubkoměrem Hloubka letních pneu min 1,6 mm; zimní min 6mm

6 3. Popište obsah kontroly kol a pneumatik a faktory ovlivňující jejich životnost
Na kolech kontrolujeme: neporušenost disku kola a jeho upevnění šrouby neporušenost pneumatiky Hloubku dezénu (letních pneu min 1,6 mm; zimní min 6mm) správné nahuštění pneumatiky podle pokynů výrobce vklínění cizích předmětů v prostoru mezi pneumatikami dvojmontáže Životnost ovlivňuje: špatné nahuštění pneu, špatné vyvážení, špatná geometrie

7

8 4. Jaké jsou nejčastější příčiny poškození plášťů pneumatik a jejich projevy
Příčiny- nedostatečná péče o pneu, nepříznivé provozní podmínky Podhuštěná pneu-je přetížená Poškození ostrým předmětem Náraz na ostrý předmět Blokování brzdy Váznoucí brzda

9

10 5. Popište postup při výměně kola
Vozidlo zabrzdíme parkovací brzdou a zajistíme klíny zapneme světelné výstražné zařízení označíme výstražným trojúhelníkem (dálnice 100 m silnice 50 m) Připravíme nářadí a náhradní kolo Nepatrně povolíme šrouby poškozeného kola Zvedák vložíme pod vozidlo a zdvihneme ho do potřebné výšky

11 Kolo uvolníme na hlavě, mírně nadzvedneme montážní pákou a opatrně sundáme
Náhradní kolo pomocí montážní páky nasuneme na šrouby Našroubujeme matice a dotáhneme je klíčem Spustíme nápravu a vyndáme zvedák utáhneme matice Upevníme poškozené kolo správně v držáku náhradního kola a uložíme nářadí Vyjmeme klíny a odstraníme trojúhelník a pokračujeme v jízdě

12 6. Popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho doplňování, časové intervaly pro jeho výměnu Tuto kontrolu provádíme na vozidle stojícím na rovině a s motorem v klidu Před vlastním měřením měrku otřeme Není - li olej v rozsahu MIN-MAX musíme jej doplnit Olej doplníme po otevření plnící zátky zvláštním otvorem v horní části motoru

13 Používáme zásadně motorový olej doporučený výrobcem vozidla
Výměna oleje a olejového filtru se provádí v odborné dílně po ujetí intervalu předepsaného výrobcem (obvykle km )

14

15 7. Popište funkci signalizace správné činnosti akumulátoru a mazání motoru řidiči vozidla a signalizaci případných projevů poruch během jízdy vozidla První test funkčnosti dobíjení a mazání probíhá již při spuštění motoru Po spuštění motoru tyto kontrolky zhasnou ( pokud ne, tak je závada) Pokud se rozsvítí kontrolka dobíjení a mazání během jízdy znamená to , že vozidlo vykazuje závadu na elektroinstalaci nebo mazací soustavě (v případě mazání je nutné vozidlo zastavit a zavolat pomoc)

16 MAZÁNÍ DOBÍJENÍ

17 Pravidelně kontrolujeme:
8. Popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladící soustavy vozidla a zajištění regulace provozní teploty motoru Před spuštěním motoru se ujistíme, zda je chladící systém naplněn předepsaným množstvím chladící kapaliny Pravidelně kontrolujeme: Stav klínových řemenů pohonu čerpadla chladící kapaliny a ventilátoru chladiče Těsnost chladícího systému (pouze vizuálně)

18

19 9.Popište signalizaci teploty chladící kapaliny řidiči a postup, došlo li k přehřátí motoru
Před jízdou pravidelně kontrolujeme množství chladící kapaliny stav a napnutí klínového řemenu Přehřátí motoru zjistíme pomocí signalizace kontrolky teploměru Dalším znakem přehřátí je vodní pára valící se z motorového prostoru

20 Při přehřátí motoru: zastavíme vozidlo, vypneme motor (chvilku motor necháme běžet => rychlejší chlazení) zkontrolujeme množství chladící kapaliny v nádobce Pokud ve vozidle chyběla chladící kapalina, pak ji dolijeme do nádržky až motor bude chladnější Nejčastěji dochází k přehřátí z nedostatku chladící kapaliny, poruchou termostatu, poruchou ventilátoru chladiče, prasklou spojovací hadicí nebo prasklý klínový řemen.

21 POZOR PŘI PŘEHŘÁTÍ MOTORU

22 10. Popište kontrolu a ošetřování vzduchové chladící soustavy vozidla a zajištění regulace provozní teploty motoru Chlazení je realizováno tak, že válce i hlava válců jsou osazeny žebrováním, kterým proudí vzduch=> tím ochlazuje nejteplejší místa motoru (místo spalování paliva a tření) Aby bylo zajištěno potřebné množství proudícího vzduchu kolem motoru, je chodem motoru rovněž poháněno zařízení: dmychadlo chlazení: které prohání vzduch v určených prostorách Regulace je zajištěna nastavením množství proudícího vzduchu kolem motoru

23 11. Popište hlavní části palivové soustavy vznětového motoru
Palivová nádrž (uložení dostatečné zásoby paliva) dopravní čerpadlo (nasává palivo přes sítko u dna nádrže) síťový čistič (zachycuje hrubé nečistoty a vodu ) dvoustupňový čistič paliva (odstraňuje i nejjemnější nečistoty ) Vstřikovací čerpadlo (je spojeno s pedálem akcelerace ) Řadové vstřikovací čerpadlo (je poháněno motorem )

24

25 12. V čem spočívá údržba a ošetřování palivové soustavy vznětového motoru
Pravidelně kontrolujeme a doplňujeme zásobu paliva Odvzdušnění palivového systému provádíme při zjištění netěsností systému Kontrolujeme palivové rozvody a jejich neporušenost-denně Kontrolujeme upevnění nádrže na rámu, těsnost a případné poškození Za chodu motoru sledujeme kouř výfuku

26 13. Popište postup při odvzdušnění palivové soustavy
Příčinu netěsnosti odstraníme : povolíme odvzdušňovací šrouby na držáku čističe Dvoustupňový čistič odvzdušňujeme ve směru toku paliva (nejprve hrubý, pak jemný čistič ) Dopravním čerpadlem čerpáme tak dlouho, dokud odvzdušňovacím otvorem nevychází palivo bez vzduchových bublin Pak odvzdušňovací šroub utáhneme

27 Po odvzdušňění čističe odvzdušníme stejným způsobem vstřikovací čerpadlo.

28 Zkontrolujeme, zda máme palivo v nádrži
14. Popište postup při hledání příčiny zavzdušnění palivové soustavy vznětového motoru Zkontrolujeme, zda máme palivo v nádrži Poté provedeme vizuální kontrolu: zda neodkapává ze soustavy nafta zda nejsou na palivovém potrubí místa s zesílenou vrstvou uloženého prachu

29 15. Popište funkci regulátoru otáček vstřikovacího čerpadla a funkci omezovače rychlosti
Regulátor otáček: aby nedošlo k poškození motoru následkem překročení maximálních otáček Jedná se o součást vstřikovacího čerpadla Omezovač rychlosti : dosažením určité rychlosti vozidla dojde k elek. uzavření přívodu paliva do vstřikovacího čerpadla a tím dojde k odstavení chodu motoru při snížení rychlosti se otevře přívod paliva

30 4. regulátor otáček vstřikovacího čerpadla

31

32 16. Popište kontrolu a údržbu výfukového systému motoru
Kontrolujeme pohyblivost ovládacího mechanismu klapky výfukové brzdy Dále kontrolujeme těsnost, neporušenost a upevnění všech částí výfukového systému Prorezavělé tlumiče hluku vyměníme Uvolněné nebo prasklé závěsy a netěsná místa opravíme Ovládací mechanismus klapky promazáváme

33 1 - příruba ke sběrnému potrubí
2 - lambda sonda třícestný katalyzátor 4 - naznačení chemické činnosti katalyzátoru 5 - expanzní komora prvního (předního) tlumiče 6 - dvojitý plášť s izolační vrstvou 7 - tlumicí prvky druhého (zadního tlumiče) 8 - dvojitý plášť s izolační vrstvou 9 - vyústění výfuku

34 17. Popište, jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů, jeho umístění na vozidle a jakými způsoby lze ovlivnit jeho životnost Funkcí katalyzátoru je snižovat množství olova ve výfukových zplodinách a tím přispět k ochraně životního prostředí Toto zařízení se nachází na počátku výfukového potrubí Životnost lze ovlivnit používáním kvalitních pohonných hmot, pravidelným seřizováním chodu motoru

35

36 Kontrola a údržba turbodmychadla:
18. Popište činnost turbodmychadla, funkci chladiče vzduchu a způsoby jejich ošetřování V nízkých otáčkách pracuje přeplňovaný motor jako motor s přirozeným sáním Při zvýšení otáček začne turbo stlačovat vzduch a dopravuje jej do válců pod tlakem Kontrola a údržba turbodmychadla: nejčastější příčinou poruch jsou cizí tělesa Také nedostatečné mazání může vést k poškození

37 Turbodmychadlo

38 Chladič plnícího vzduchu :
stlačením vzduchu u přeplňovaných motorů dochází k jeho obrovskému zahřátí Dochází k jeho ochlazení v chladiči plnícího vzduchu a tím je zajištěna optimální funkčnost celého systému Pravidelně kontrolujeme-neporušenost, těsnost a upevnění všech částí plnícího potrubí a kontrolujeme stav čističe vzduchu

39 Chladič vzduchu Iveco

40 19. Popište, ošetřování čističe vzduchu (suchý, mokrý) a v čem spočívá údržba plnícího sytému motoru
Suchý čistič: (čistič s papírovou vložkou) vyjmout filtrační vložku a opatrně ji zevnitř vyfoukáme stlačeným vzduchem Mokrý čistič: (olejový čistič ) Ošetřujeme podle instrukcí výrobce vozidla Znečištěný olej z čističe vylijeme do sběrné nádoby Odstraníme usazeniny ze dna nádoby čističe a umyjeme ji technickým benzinem Všechny díly čističe vyfoukáme stlačeným vzduchem

41 Pravidelně kontrolujeme :
neporušenost, těsnost a upevnění všech částí plnícího potrubí stav čističe Zanesený čistič má za následek snížený výkon motoru a zvýšení spotřeby

42

43 20. Popište, jakou funkci plní u vozidla spojka a jakými způsoby lze ovlivnit její životnost
Spojka obstarává silový přenos mezi motorem a převodovkou a umožňuje jeho přerušení Spojka se uplatňuje při rozjezdu, řazení a zastavení. Životnost spojky ovlivníme správným používáním spojky

44 Spojka Liaz 100, 110

45 Rozdělovací převodovka
21. Popište, jakou funkci plní u vozidla převodovka, rozdělovací převodovka, spojovací hřídel, rozvodovka, diferenciál a kolové redukce, v čem spočívá jejich ošetřování Převodovka: umožňuje změnu převodů Převodovka dále umožňuje změnu smyslu hnací síly buď na jízdu do předu nebo do zadu. kontrolujeme těsnost převodové skříně množství oleje v převodovce Rozdělovací převodovka pomocí rozdělovací převodovky může být poháněna také přední náprava vozidla

46 Spojovací hřídel: přenáší hnací a zpomalovací síly mezi převodovkou a hnací nápravou Spojovací hřídel pravidelně promazáváme a kontrolujeme dotažení šroubů na přírubách Rozvodovky hnacích náprav jsou nejčastěji řešeny jako jednostupňový kuželový převod do pomala Diferenciál: umožňuje rozdílné otáčky kol hnací nápravy při zatáčení Kolová redukce redukce v hlavách kol

47 Převodovka Tatra

48 1 – převodovka; 2 – dělicí převodovka; 3, 12 – uzávěrka diferenciálu; 4 – kloubová hřídel; 5, 8 – hnací hřídel; 6, 7, 10 – diferenciál; 9, 11 – rozvodovka

49 Synchronizovaná převodovka:
22. Popište rozdíl mezi synchronizovanou a nesynchronizovanou převodovkou, způsob jejich ovládání a použití na vozidlech Rozdíl: při řazení synchronizovanou převodovkou není nutné dvojí vypínání spojky nebo dávkování meziplynu. Synchronizovaná převodovka: Synchronizace otáček vždy vyžaduje určitý čas, daný konstrukcí synchronizačních spojek a vyrovnávaným rozdílem otáček

50 Nesynchronizovaná převodovka :
řazení s touto převodovkou vyžaduje cit a určitou zkušenost Dávkování meziplynu závisí na otáčkách motoru a rychlosti jízdy Řazení nižšího převodového stupně musíme provádět dostatečně rychle

51

52 23. Popište význam kombinovaných (půlených) převodovek a jakou funkci plní uzávěrka diferenciálu
Kombinované převodovky : tyto převodovky mají tří nebo čtyřstupňovou hlavní převodovku s rozsahovou redukcí, která zdvojnásobuje jejich počet Uzávěrka diferenciálu. Diferenciály hnacích náprav jsou vybaveny uzávěrkami Přímé spojení hnacích kol nebo náprav zabraňuje protáčení kol

53 Uzávěrka diferenciálu

54 24.Popište, jakou funkci plní na vozidle tlumiče pérování a stabilizátor, projevy jejich nesprávné činnosti na technický stav vozidla a bezpečnost jízdy Tlumiče pérování: zajišťují vyšší jízdní komfort zlepšují bezpečnost jízdy chrání vozidlo a jeho součásti Zkrutné stabilizátory vyrovnávají propérování a účinně působí proti naklápění vozidla při průjezdu zatáčkou.

55 U poškozených nebo nedostatečně fungujících tlumičů není zajištěn neustálý styk kol vozidla s vozovkou Poškozené tlumiče výrazně prodlužují brzdnou dráhu a také vede k nepravidelnému sjíždění pneumatik.

56 Tlumiče pérování

57 25.Popište účel posilovače brzd a řízení na vozidle, proč se nesmí za jízdy vypínat motor
Moderní vozidla mají za účelem snížení ovládací síly vyvíjené řidičem při řízení či brždění posilovače obou mechanizmů. Činnost posilovače řízení a brzd je závislá na chodu motoru Z tohoto důvodu nikdy nejezdíme ze svahu s vypnutým motorem

58 Posilovače brzd

59 ABS má při intenzivním brzdění zabránit blokování kol
26.Popište účel antiblokovacího systému (ABS) na vozidle a kontrolu jeho správné funkce ABS má při intenzivním brzdění zabránit blokování kol ABS zabraňuje i obávanému zalomení souprav. Červené varovné kontrolky ABS musí zhasnout ještě před rozjezdem Svíti-li trvale nebo až během jízdy, upozorňují na poruchu ABS

60 Pozor na nedovolenou kombinaci, kdy tažné vozidlo má ABS a přípojné je bez ABS!!!
Brždění s ABS: plně sešlápnout brzdový pedál a držet jej sešlápnutý až do vyřešení krizové situace

61

62 ASR zvyšuje tažnou sílu a zlepšuje směrovou stabilitu vozidla
27. Popište účel systému regulace prokluzu kol hnacích náprav (ASR) a kontrolu jeho správné funkce ASR zabraňuje prokluzování jednoho z kol hnací nápravy při rozjezdu nebo rychlém průjezdu zatáčkou za zhoršených adhezních podmínek na vozovce. ASR zvyšuje tažnou sílu a zlepšuje směrovou stabilitu vozidla Žlutá informační kontrolka ASR se musí rozsvítit při startu vozidla Musí zhasnout po 2 sekundách

63 Pomocná (odlehčovací): Nouzová:
28. Popište funkci provozní, parkovací, pomocné (odlehčovací) a nouzové brzdy Provozní: zpomaluje nebo zastavuje vozidlo Parkovací: brání samovolnému pohybu stojícího vozidla Pomocná (odlehčovací): podporuje účinek provozní brzdy Nouzová: zastaví vozidlo při selhání provozní brzdy

64 Pomocné brzdy slouží ke snižování rychlosti jedoucího vozidla
29. Popište princip pomocné (odlehčovací) brzdy (motorové, retardéru elektromagnetického a hydrodynamického) Pomocné brzdy slouží ke snižování rychlosti jedoucího vozidla Zvyšuje bezpečnost=> provozní brzda zůstává v pohotovosti v chladném stavu a s plnou zásobou vzduch ve vzduchojemech Motorová brzda: Používání mot. Brzdy šetří provozní brzdy snižuje jejich opotřebení šetří palivo.

65 Elektromagnetický retardér :
brzdový kotouč spojený s hnacím ústrojím se otáčí mezi elektromagnety Čím větší proud protéká cívkami elektromagnetů, tím větší je brzdný účinek Hydrodynamický retardér: Při brždění je do pracovního prostoru mezi rotor a stator přiváděn tlakový olej ze zásobníku Zpomalování proudu oleje má za následek brždění otáčení rotoru, a tím i brždění vozidla

66 Hydrodynamický retardér
Řadič pod volantem Řídící jednotka Elektromagnetický retardér

67 Kapalinová brzda: (přetlaková polostrojní brzda)
30. Popište princip činnosti kapalinové brzdy a vzduchokapalinové brzdy Kapalinová brzda: (přetlaková polostrojní brzda) Brzdný účinek pomocí hydraulických převodů Tlakovým vzduchem přiváděným ze zásobního vzduchojemu do vzduchového posilovače je síla řidiče zesilována. Vzduchokapalinová brzda: (strojní) Umožňuje ovládat také brzdu přípojného vozidla

68 Kapalinová brzda Protimrazová pumpa Regulátor tlaku
Hlavní hydraulický válec Vzduchový posilovač Vzduchový převod Hydraulický Hydraulické válečky brzd

69 Vzduchokapalinová brzda
Víceokruhový jistící ventil Kompresor Regulátor tlaku Pedálový brzdič Hydraulický hlavní válec Hydraulický hlavní válec Vzduchový ovládací válec Vzduchový ovládací válec

70 31. Popište princip činnosti vzduchové brzdy, vyjmenujte její hlavní části
Stlačený vzduch je dodáván zásobníkovým okruhem, ve kterém jsou následující přístroje: čistič vzduchu vzduchový kompresor regulátor tlaku vysoušeč vzduchu nebo protimrazové zařízení víceokruhový jistící ventil vzduchojemy a odvodňovací ventily omezovací ventily a tlakoměry

71 32. Popište postup při ošetřování a údržbě jednotlivých částí vzduchové brzdy
Kontrola kompresoru: napnutí klínových řemenů pohonu a jejich stav Neporušenost sacího potrubí a stav čističe vzduchu Dotáhneme šroubení a zkontrolujeme těsnost potrubí Kontrola vysoušeče vzduchu: vložka vysoušeče se mění po ujetí km, nebo po dvou letech kontrolovat vzduchojemy na přítomnost kondenzované vody

72 Kontrola protimrazové pumpy:
v zimním období denně kontrolujeme množství protimrazového prostředku v zásobní nádržce Denně před odstavením vozidla odvodňujeme zásobní vzduchojemy Kontrola víceokruhového jistícího ventilu: plní-li kompresor přes regulační ventil zásobní vzduchojemy tlakovým vzduchem, avšak tlak přesto nestoupne nad 650 kPa, je nejméně jeden z okruhů porušen Kontrola vzduchojemů vzduchojemy odvodňujeme

73 33. Popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou (čelisťovou) brzdou, jejich výhody a nevýhody
Kotoučová brzda: skládá se z brzdového kotouče, brzdové čelisti Kotoučová brzda má vyšší účinnost a je lépe chlazená Nevýhodou je snížení účinnosti u mokrých nebo silně znečištěných brzd Bubnová brzda: zajištěno rozpínáním čelistí ve vnitřní části bubnu Nevýhodou této konstrukce je snížení účinnosti brzd jejich zahříváním

74 Kotoučová brzda Bubnová brzda

75 34. Vysvětlete, co se rozumí pod pojmem geometrie řídící nápravy vozidla
Geometrie je důležitá pro lehké řízení samovolné vracení řídících kol do přímého směru celkovou stabilitu vozidla a držení stopy při jízdě.

76

77 35. Popište nejčastější projevy nesprávné geometrie řídící nápravy vozidla
nepravidelné sjíždění pneumatik, kmitání volantu a zhoršená stabilita vozidla na vozovce Geometrii si necháváme pravidelně kontrolovat v odborných servisech pomocí speciálních přístrojů

78 36. Popište postup při ošetřování akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost
Akumulátor musí být dobře upevněn ve svých držácích Povrch aku nesmí mít trhliny a musí být vždy čistý a suchý Dotykové plochy pólů se musí pravidelně čistit Při opravách elektroinstalace musí být aku odpojen od sítě vozidla

79 Akumulátoru nejvíce škodí:
zkraty, připojení na zdroje opačnou polaritou nedostatek elektrolytu dlouhé vybíjení dlouhými starty mráz-pokud není aku dostatečně dobit nabíjení vysokými nabíjecími proudy hluboké vybíjení a ponechání ve vybitém stavu delší dobu

80 37. Vypište rozdíl mezi paralelním a sériovým zapojením akumulátorů a správný postup při jejich zapojení a odpojení Při paralelním zapojení akumulátorů má baterie dvojnásobnou kapacitu a stejné napětí Při sérovém zapojení akumulátorů má baterie stejnou kapacitu a dvojnásobné napětí Běžně jsou spojovány dva akumulátory o napětí 12 V za sebou (do série) do baterie o napětí 24 V, která je ve vozidle umístěna ve zvláštní skříni

81 Při zapojení: nejdříve připojit - pól (kostra) potom připojit + pól
Při odpojení: nejdříve odpojit - pól (kostra) potom odpojit + pól Po připojování nabíječky aku je bezpodmínečně nutné dodržet napětí a správnou polaritu: +pól nabíječky připojit na +pól aku. -pól nabíječky připojit na -pól aku.

82 Paralelní zapojení Paralelní zapojení Sériové zapojení

83 38. Popište funkci pojistek v elektrické soustavě vozidla a jejich umístění
Úkolem pojistek je při poruchách, zkratech či přetížení zabránit větším škodám na elektrických vedeních nebo spotřebičích Pojistková skříň bývá umístěna ve vozidle pod volantem nebo u spolujezdce

84

85 39. Popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení vozidla
Žárovky jsou přístupné z motorového prostoru nahrazujeme novými stejné předepsané hodnoty- podle pokynů výrobce sejmeme konektor a gumové víčko Pootočením uvolníme bajonetový závit žárovky Nasadíme novou žárovku a opačným postupem připevníme

86 40. Vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce vozidla
Viz. příloha níže

87

88

89 41. Popište postup při připojení tažného lana a tažné tyče a možnosti jejich užití
Nejdříve odstraníme ochranné kryty tažného a taženého vozidla Následně provedeme propojení obou vozidel a důsledně zkontrolujeme propojení U nákladních automobilů je nutné použít pouze tyč v případě, kdy u vlečeného vozidla není možné zajistit správou funkčnost brzd

90 Aby během odtažení nedošlo u vlečeného vozu k poruše převodovky, je nutné provést odpojení kardanového hřídele od poháněné nápravy Řidiči jsou povinni před vlečením domluvit způsob vzájemné komunikace během vlečení

91 42. Popište postup při montáži sněhových řetězů
Instalaci provádíme tak, že rozložíme sněhové řetězy před kolo hnací nápravy Poté najedeme automobilem na řetěz Následně obalíme kolo řetězem a provedeme spojení jednotlivých konců Aby během jízdy nedošlo k uvolnění řetězů, provedeme ještě vypnutí tím, že propojíme přes střed kola jednotlivé okraje řetězu

92 43. Popište základní funkce tachografu a v čem spočívá jeho obsluha
Tachograf je kontrolní zařízení, které je zabudované do motorového vozidla Musí splňovat podmínky stanovené zvláštním předpisem Tachograf zaznamenává: ujetou vzdálenost rychlost jízdy dobu řízení otevření přístroje u el. přístrojů přerušení a ostatní časové úseky činnosti řidiče

93 Záznam je prováděn na záznamové listy založené do přístroje
Tachografy mohou být v provedení pro 1 nebo 2 řidiče Digitální tachograf

94 Kotoučový tachograf

95 44. Popište postup při připojování a odpojování přívěsu
Spojování tažným vozidlem nacouváme do vzdálenosti 2 m od oje přívěsu tažné vozidlo zabrzdíme parkovací brzdou na přívěsu ověříme zabrzdění parkovací brzdou a správné založení klínů Tažnou oj nastavíme do výšky odpovídající výšce hubice závěsu pro přívěs tažného vozidla Závěs pro přívěs otevřeme zatlačením ovládací páky směrem k zádi vozidla Tažným vozidlem opatrně najíždíme k přívěsu, až dojde k sepřáhnutí

96 Rozpojování: Zkontrolujeme správné uzavření a zajištění závěsu
Připojíme ovládací a plnící hadici vzduchové brzdy přívěsu Propojíme elektrické kabely Odstraníme klíny, odbrzdíme parkovací brzdu přívěsu Zkontrolujeme funkci brzd a světelných zařízení Rozpojování: Postupujeme přesně opačným postupem jako u spojování

97 45. Vyjmenujte povinné vybavení vozidla
Lékárnička Trojúhelník Náhradní žárovky Náhradní pojistky Zakládací klíny Hasící přístroj Montážní nářadí Výstražná vesta


Stáhnout ppt "Autoškola Hvězda a akreditované školící středisko"

Podobné prezentace


Reklamy Google