Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení motorových vozidel

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení motorových vozidel"— Transkript prezentace:

1 Řízení motorových vozidel
Ovládání a údržba vozidla Sk. B

2 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.
Vizuální kontrola Nežádoucí únik oleje, paliva, chladící nebo brzdové kapaliny Závady na kolech a pneumatik Čistotu skel, zpětných zrcátek, světel odrazek a registrační značky Vnější osvětlení vozidla Jiné poškození vozidla

3 Kontrola provozních kapalin
Množství oleje v motoru Množství chladící kapaliny Množství brzdové kapaliny Množství vody v ostřikovači skel Příležitostně kontrolujeme také Napnutí klínového řemene Množství elektrolytu v akumulátoru (není-li bezúdržbový) Čistotu motoru Olej v servořízení

4 Povinná výbava vozidla
výstražný trojúhelník reflexní vesta klíč na matice (šrouby) kol vozidla příruční zvedák náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), pro vozidla, kde je náhradní kolo součástí tzv. deformační zóny po jedné náhradní žárovce od každého druhu náhradní elektrické pojistky od každého užitého druhu lékárnička

5 Povinnost vybavení vozidla náhradními koly se nevztahuje na:
vozidla, která mají opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik městské autobusy, zásahové požární automobily a komunální vozidla, vozidla, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí, vybavení prostředky pro bezdemontážní opravu může být nahrazeno patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky Pro vozidla kategorií T Přívěsy a návěsy s výjimkou vozidel kategorií O1 a OT1 a požárních přívěsů musí mít náhradní kolo s ráfkem a s pneumatikou předepsaného druhu a rozměru

6 Doporučená výbava vozidel (nepovinné)
vlečné lano předepsané délky, s oky pro snadné uchycení a s předepsaným označením červeným praporkem, měřič tlaku vzduchu v pneumatikách, hasicí přístroj, Nářadí na jednoduché opravy Rukavice Bateriová svítilna,

7 2. Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneu
Měříme vždy na studených pneumatikách nezahřátých jízdou. Měření provádíme po celém obvodu a šíři běhounu Minimální hloubka vzorku je 1,6 mm Kontrola tlaku: Pomocí tlakoměru, nebo pomocí měřícího zařízení na benzínových pumpách. Tlak je určen výrobcem, víčko nádrže apod. Hloubka vzorku Měříme speciální měrkou - hloubkoměr

8 Správný tlak v pneumatikách:
Zajišťuje optimální jízdní vlastnosti a spotřebu paliva Chrání pohyblivé části náprav a řízení před opotřebením. Dlouhá životnost pneumatik. Vyšší než předepsaný tlak v pneumatikách: Sice mírně klesá spotřeba, ale také pružící schopnosti, Vozidlo může nebezpečně odskakovat, Více jsou namáhány tlumiče a pohyblivé části náprav a řízení. Nižší než předepsaný tlak v pneumatikách: Vůz tzv. „plave“ jízdní vlastnosti se nebezpečně zhoršují, Výrazně roste spotřeba paliva. Rezervní kolo musí být nahuštěné na maximální tlak předepsané na vozidle.

9 Na kolech vozidla kontrolujeme: Kontrolu neporušenosti disku
3. Popište obsah kontroly kol a pneumatik a faktory ovlivňující jejich životnost Dobré jízdní vlastnosti, bezpečnost a hospodárnost provozu zajistí pouze řádně nahuštěné pneumatiky s neporušenou kostrou a s dostatečnou hloubkou desénových drážek. Na kolech vozidla kontrolujeme: Kontrolu neporušenosti disku Kontrolu tlaku pneumatik Odstranění cizích předmětů z desénu pneumatik.

10 Kontrolujeme i nerovnoměrné sjíždění pneumatik, což svědčí o špatné funkci, či poruše pérování a tlumičů, špatné stavu řízení a geometrie nápravy. Vizuálně kontrolujeme i boky plášťů pneumatik, zda tam nejsou trhliny apod.

11 4. Jaké jsou nejčastější příčiny poškození plášťů pneumatik a jejich projevy
Najetím vozidla na ostrý předmět – propíchnutí, proříznutí Najetím vozidla na tupý předmět – proražení Nesprávná geometrie nápravy – vozidlo táhne k jedné straně Nevyvážená kola – cukání volantu Poškození tlumiče pérování – nestabilita vozidla, nepravidelné opotřebení běhounu, delší brzdná dráha. Podhuštěná pneumatika – opotřebení vnějšího okraje běhounu. Přehuštěná pneumatika – opotřebení střední části běhounu. Nedostatečná hloubka desénových drážek na pneumatice 1.6 mm. – jízdní vlastnosti, bezpečnost jízdy, nebezpečí defektu.

12 5. Popište postup při výměně kola
Nasadím si výstražnou vestu. Tvoří-li vozidlo překážku silničního provozu, označím jej výstražním trojúhelníkem. Zajistím vozidlo proti samovolnému rozjetí : Zatažením ruční brzdy Zařazením 1. rychlostního stupně Založení kol klíny

13 Výměna kola: Připravím si náhradní kolo, klíč na matice, zvedák Sejmu ozdobný kryt kola Částečně povolím matice kol Zasuneme zvedák (určená místa) a zvedneme vozidlo Povolím matice kol a sundáme kolo Nasadíme náhradní kolo a lehce dotáhneme matice kol Spustíme vozidlo na zem a dotáhneme matice klíčem (do kříže) Nasadíme ozdobný kryt kola Kontrola tlaku v pneumatice Uklidíme nářadí a píchlé kolo necháme co nejdříve opravit Nezapomeneme na trojúhelník a na klín pod kolem Po ujetí cca 30km zkontrolujeme dotažení matic kol

14 6. Jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem a jaké palivo se u jednotlivých motorů používá
Zážehový motor Palivová směs (benzínu a vzduchu, případně plynu) je po stlačení pístu zažehnuta elektrickou jiskrou svíčky.

15 Vznětový motor Píst nasává vzduch, který se při stlačení pístu ohřívá (cca 800°C), poté dochází ke vstříknutí nafty do válce, která se vlivem teplého vzduchu vznítí.

16 Zážehové motory: pracují při nižších tlacích Motor má nejvyšší výkon ve vyšších otáčkách než motor vznětový Chod motoru je tichý a pravidelný Vznětový motor: Pracují při vyšších tlacích nutných pro samovznícení nafty Jsou hlučnější Jsou méně dynamické a výkonné Pracují v nižších otáčkách Jsou hospodárnější

17 7. Popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho doplňování, časové intervaly pro jeho výměnu Kontrolujeme vždy před jízdou (studený motor) Vozidlo musí stát na rovině Kontrolujeme měrkou v motoru Před měřením je třeba měrku otřít Hladina oleje by měla být mezi ryskami MIN. a MAX

18 Pravidelná výměna motor.oleje:
Olej a časové intervaly doporučí výrobce vozidla. Běžné intervaly výměny mot.oleje: U benzínových motorů 15 tisíc Km. U naftových motorů 10 tisíc Km S olejem se mění i olejový filtr.

19 Po nastartování musí zhasnout.
8. Popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru řidiči vozidla a signalizaci případných projevů poruch během jízdy vozidla Dobíjení akumulátoru Správnou činnost alternátoru signalizuje červená kontrolka na přístrojové desce. Po nastartování musí zhasnout. V případě trvalého rozsvícení kontrolujeme: Kontakty – akumulátoru Alternátor (dobíjí akumulátor) – klínový řemen Hladinu elektrolitu (je-li akumulátor údržbový)

20 Mazání motoru správnou činnost mazání motoru signalizuje červená kontrolka označená olejničkou, po nastartování musí kontrolka zhasnout. V případě rozsvícení během jízdy: Okamžitě zastavit vozidlo a vypnout motor Zkontrolovat množství motorového oleje. Pokud nelze závadu odstranit, nepokračujeme v jízdě. Vozidlo musí být odtaženo do servisu.

21 Chladící soustava zajišťuje provozní teplotu motoru. (90°C)
9. Popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladící soustavy vozidla, signalizaci teploty chladící kapaliny řidiči a postup, došlo-li k přehřátí motoru (např. při dlouhém couvání nebo popojíždění v koloně apod.) Chladící soustava zajišťuje provozní teplotu motoru. (90°C) Hlavní části chladící kapalinové soustavy: Chladící kanály v bloku a v hlavě motoru Termoregulátor (termostat) Spojovací hadice Čerpadlo chladící kapaliny Chladič s ventilátorem Přetlaková expanzní nádobka Teplotní čidlo Topení

22 Kontrola chladící soustavy
Před jízdou: Množství chladící kapaliny Napnutí klínového řemene (pohání čerpadlo) Kontrola mrazuvzdornosti chladící směsi Za jízdy: Sledujeme teploměr na přístrojové desce (optimální teplota motoru během jízdy by se měla pohybovat kolem 90°C)

23 Závady kapalinové chladící soustavy a jejich odstranění:
Dostane-li se ukazatel teploty do červeného pole, případně rozsvítí-li se červená kontrolka, musíme neprodleně zatavit vozidlo i motor. Po poklesu teploty a event. zjištění úbytku chlad. kapaliny, doplňujeme buď nemrznoucí chladící kapalinou, nebo destilovanou vodou a v nouzi čistou vodou. (usazení vodního kamene) V žádném případě se nesmí při přehřátí chlad.kapaliny uvolňovat přetlaková zátka ve vyrovnávací nádržce. Soustava je pod vysokým tlakem – hrozí nebezpečí opaření.

24 Další příčiny přehřátí chladící kapalinové soustavy:
Porucha termostatu (při zahřátí na provozní teplotu by měl umožnit průtok chladící kapaliny chladičem, do té doby je okruh termostatem přerušen) Prasklí klínový řemen (pohání vodní čerpadlo)

25 Katalyzátor snižuje množství škodlivin ve spalinách motoru.
10. Popište, jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů, jeho umístění na vozidle a jakými způsoby lze ovlivnit jeho životnost Katalyzátor snižuje množství škodlivin ve spalinách motoru. Katalyzátor bývá zabudován ve výfukovém potrubí automobilu. Životnost katalyzátoru lze ovlivnit: Používáním výhradně bezolovnatého paliva Nestartujeme vozidlo roztahováním automobilu Nestartujeme vozidlo při samospádu s kopce

26 Spojka je umístěna mezi motorem a převodovkou.
11. Popište, jakou funkci plní u vozidla spojka a jakými způsoby lze ovlivnit její životnost Spojka je umístěna mezi motorem a převodovkou. Přenáší hnací sílu z motoru na převodovku. Spojka umožňuje plynulý záběr hnací síly, kterým řidič ovládá rozjezd vozidla. Při sešlápnutí spojky dojde k přerušení hnací síly. Spojku používám: Při rozjezdu vozidla Při řazení rychlostních stupňů Při zastavování Při manévrování s vozidlem

27 Životnost spojky lze ovlivnit:
Nestát na spojce při dlouhém stání např, na křižovatce. Při jízdě nenechávám nohu na spojce. Nedržím spojku dlouho v záběru. Nepouštím spojku prudce na horu ve vysokých otáčkách motoru.

28 Využívat optimální otáčky motoru – řazení rychlostních stupňů
12. Popište, jakou funkci plní u vozidla převodovka a k čemu slouží její synchronizace Převodovka umožňuje: Využívat optimální otáčky motoru – řazení rychlostních stupňů Odpojit hnací sílu motoru na libovolnou dobu – řazení „neutrálu“ Umožňuje řazení zpětného chodu – zpátečka

29 Synchronizace: vyrovnává otáčky ozubených kol v převodovce slouží k snadnému a tichému zařazení rychlostních stupňů prodlužuje životnost převodovky synchronizací jsou opatřena soukolí všech rychlostních stupňů pro jízdu vpřed (ne vzad)

30 Úkolem tlumičů pérování je: Zajišťuje vyšší jízdní komfort
13. Popište, jakou funkci plní na vozidle tlumiče pérování, projevy jejich nesprávné činnosti na technický stav vozidla a bezpečnost jízdy  Úkolem tlumičů pérování je: Zajišťuje vyšší jízdní komfort Zlepšuje bezpečnost jízdy Chrání vozidlo a jeho součásti

31 Druhy tlumičů a pérování:
Vinuté pružiny Listová péra (parabolická, lichoběžníkové) Torzní tyče Pérování vzduchovými pružinami Tlumiče: - Hydraulické teleskopické tlumiče Stabilizátory

32 Projevy nesprávné činnosti:
Nestabilita vozidla v zatáčkách, po nerovné vozovce apod. Prodlužuje se brzdná dráha vozidla. Nerovnoměrné opotřebení dezénu pneumatik.

33 14. Popište způsob kontroly množství brzdové kapaliny a její doplnění, co signalizuje rozsvícení kontrolky brzdového systému na přístrojové desce řidiče

34

35


Stáhnout ppt "Řízení motorových vozidel"

Podobné prezentace


Reklamy Google