Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ovládání a údržba vozidla Sk. B. 1. Vizuální kontrola  Nežádoucí únik oleje, paliva, chladící nebo brzdové kapaliny  Závady na kolech a pneumatik 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ovládání a údržba vozidla Sk. B. 1. Vizuální kontrola  Nežádoucí únik oleje, paliva, chladící nebo brzdové kapaliny  Závady na kolech a pneumatik "— Transkript prezentace:

1 Ovládání a údržba vozidla Sk. B

2 1. Vizuální kontrola  Nežádoucí únik oleje, paliva, chladící nebo brzdové kapaliny  Závady na kolech a pneumatik  Čistotu skel, zpětných zrcátek, světel odrazek a registrační značky  Vnější osvětlení vozidla  Jiné poškození vozidla

3 2. Kontrola provozních kapalin  Množství oleje v motoru  Množství chladící kapaliny  Množství brzdové kapaliny  Množství vody v ostřikovači skel 3. Příležitostně kontrolujeme také  Napnutí klínového řemene  Množství elektrolytu v akumulátoru (není-li bezúdržbový)  Čistotu motoru  Olej v servořízení

4 4. Povinná výbava vozidla  výstražný trojúhelník  reflexní vesta  klíč na matice (šrouby) kol vozidla  příruční zvedák  náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), pro vozidla, kde je náhradní kolo součástí tzv. deformační zóny  po jedné náhradní žárovce od každého druhu  náhradní elektrické pojistky od každého užitého druhu  lékárnička

5  Povinnost vybavení vozidla náhradními koly se nevztahuje na:  vozidla, která mají opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik  městské autobusy, zásahové požární automobily a komunální vozidla,  vozidla, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí, vybavení prostředky pro bezdemontážní opravu může být nahrazeno patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky  Pro vozidla kategorií T  Přívěsy a návěsy s výjimkou vozidel kategorií O1 a OT1 a požárních přívěsů musí mít náhradní kolo s ráfkem a s pneumatikou předepsaného druhu a rozměru

6  vlečné lano předepsané délky, s oky pro snadné uchycení a s předepsaným označením červeným praporkem,  měřič tlaku vzduchu v pneumatikách,  hasicí přístroj,  Nářadí na jednoduché opravy  Rukavice  Bateriová svítilna,

7  Měříme vždy na studených pneumatikách nezahřátých jízdou.  Měření provádíme po celém obvodu a šíři běhounu  Minimální hloubka vzorku je 1,6 mm Kontrola tlaku:  Pomocí tlakoměru, nebo pomocí měřícího zařízení na benzínových pumpách.  Tlak je určen výrobcem, víčko nádrže apod. Hloubka vzorku  Měříme speciální měrkou - hloubkoměr

8  Správný tlak v pneumatikách:  Zajišťuje optimální jízdní vlastnosti a spotřebu paliva  Chrání pohyblivé části náprav a řízení před opotřebením.  Dlouhá životnost pneumatik. Vyšší než předepsaný tlak v pneumatikách:  Sice mírně klesá spotřeba, ale také pružící schopnosti,  Vozidlo může nebezpečně odskakovat,  Více jsou namáhány tlumiče a pohyblivé části náprav a řízení. Nižší než předepsaný tlak v pneumatikách:  Vůz tzv. „plave“ jízdní vlastnosti se nebezpečně zhoršují,  Výrazně roste spotřeba paliva. Rezervní kolo musí být nahuštěné na maximální tlak předepsané na vozidle.

9 Dobré jízdní vlastnosti, bezpečnost a hospodárnost provozu zajistí pouze řádně nahuštěné pneumatiky s neporušenou kostrou a s dostatečnou hloubkou desénových drážek.  Na kolech vozidla kontrolujeme:  Kontrolu neporušenosti disku  Kontrolu tlaku pneumatik  Odstranění cizích předmětů z desénu pneumatik.

10  Kontrolujeme i nerovnoměrné sjíždění pneumatik, což svědčí o špatné funkci, či poruše pérování a tlumičů, špatné stavu řízení a geometrie nápravy.  Vizuálně kontrolujeme i boky plášťů pneumatik, zda tam nejsou trhliny apod.

11  Najetím vozidla na ostrý předmět – propíchnutí, proříznutí  Najetím vozidla na tupý předmět – proražení  Nesprávná geometrie nápravy – vozidlo táhne k jedné straně  Nevyvážená kola – cukání volantu  Poškození tlumiče pérování – nestabilita vozidla, nepravidelné opotřebení běhounu, delší brzdná dráha.  Podhuštěná pneumatika – opotřebení vnějšího okraje běhounu.  Přehuštěná pneumatika – opotřebení střední části běhounu.  Nedostatečná hloubka desénových drážek na pneumatice 1.6 mm. – jízdní vlastnosti, bezpečnost jízdy, nebezpečí defektu.

12 1. Nasadím si výstražnou vestu. 2. Tvoří-li vozidlo překážku silničního provozu, označím jej výstražním trojúhelníkem. 3. Zajistím vozidlo proti samovolnému rozjetí :  Zatažením ruční brzdy  Zařazením 1. rychlostního stupně  Založení kol klíny

13 4. Výměna kola:  Připravím si náhradní kolo, klíč na matice, zvedák  Sejmu ozdobný kryt kola  Částečně povolím matice kol  Zasuneme zvedák (určená místa) a zvedneme vozidlo  Povolím matice kol a sundáme kolo  Nasadíme náhradní kolo a lehce dotáhneme matice kol  Spustíme vozidlo na zem a dotáhneme matice klíčem (do kříže)  Nasadíme ozdobný kryt kola  Kontrola tlaku v pneumatice  Uklidíme nářadí a píchlé kolo necháme co nejdříve opravit  Nezapomeneme na trojúhelník a na klín pod kolem  Po ujetí cca 30km zkontrolujeme dotažení matic kol

14 1. Zážehový motor  Palivová směs (benzínu a vzduchu, případně plynu) je po stlačení pístu zažehnuta elektrickou jiskrou svíčky.

15 2. Vznětový motor  Píst nasává vzduch, který se při stlačení pístu ohřívá (cca 800°C), poté dochází ke vstříknutí nafty do válce, která se vlivem teplého vzduchu vznítí.

16  Zážehové motory:  pracují při nižších tlacích  Motor má nejvyšší výkon ve vyšších otáčkách než motor vznětový  Chod motoru je tichý a pravidelný  Vznětový motor:  Pracují při vyšších tlacích nutných pro samovznícení nafty  Jsou hlučnější  Jsou méně dynamické a výkonné  Pracují v nižších otáčkách  Jsou hospodárnější

17  Kontrolujeme vždy před jízdou (studený motor)  Vozidlo musí stát na rovině  Kontrolujeme měrkou v motoru  Před měřením je třeba měrku otřít  Hladina oleje by měla být mezi ryskami MIN. a MAX

18  Pravidelná výměna motor.oleje:  Olej a časové intervaly doporučí výrobce vozidla.  Běžné intervaly výměny mot.oleje:  U benzínových motorů 15 tisíc Km.  U naftových motorů 10 tisíc Km  S olejem se mění i olejový filtr.

19  Dobíjení akumulátoru  Správnou činnost alternátoru signalizuje červená kontrolka na přístrojové desce.  Po nastartování musí zhasnout.  V případě trvalého rozsvícení kontrolujeme:  Kontakty – akumulátoru  Alternátor (dobíjí akumulátor) – klínový řemen  Hladinu elektrolitu (je-li akumulátor údržbový)

20  Mazání motoru  správnou činnost mazání motoru signalizuje červená kontrolka označená olejničkou, po nastartování musí kontrolka zhasnout.  V případě rozsvícení během jízdy:  Okamžitě zastavit vozidlo a vypnout motor  Zkontrolovat množství motorového oleje.  Pokud nelze závadu odstranit, nepokračujeme v jízdě.  Vozidlo musí být odtaženo do servisu.

21  Chladící soustava zajišťuje provozní teplotu motoru. (90°C)  Hlavní části chladící kapalinové soustavy: 1. Chladící kanály v bloku a v hlavě motoru 2. Termoregulátor (termostat) 3. Spojovací hadice 4. Čerpadlo chladící kapaliny 5. Chladič s ventilátorem 6. Přetlaková expanzní nádobka 7. Teplotní čidlo 8. Topení

22  Kontrola chladící soustavy  Před jízdou: 1. Množství chladící kapaliny 2. Napnutí klínového řemene (pohání čerpadlo) 3. Kontrola mrazuvzdornosti chladící směsi  Za jízdy: 1. Sledujeme teploměr na přístrojové desce (optimální teplota motoru během jízdy by se měla pohybovat kolem 90°C)

23  Závady kapalinové chladící soustavy a jejich odstranění:  Dostane-li se ukazatel teploty do červeného pole, případně rozsvítí-li se červená kontrolka, musíme neprodleně zatavit vozidlo i motor.  Po poklesu teploty a event. zjištění úbytku chlad. kapaliny, doplňujeme buď nemrznoucí chladící kapalinou, nebo destilovanou vodou a v nouzi čistou vodou. (usazení vodního kamene)  V žádném případě se nesmí při přehřátí chlad.kapaliny uvolňovat přetlaková zátka ve vyrovnávací nádržce. Soustava je pod vysokým tlakem – hrozí nebezpečí opaření.

24  Další příčiny přehřátí chladící kapalinové soustavy:  Porucha termostatu (při zahřátí na provozní teplotu by měl umožnit průtok chladící kapaliny chladičem, do té doby je okruh termostatem přerušen)  Prasklí klínový řemen (pohání vodní čerpadlo)

25  Katalyzátor snižuje množství škodlivin ve spalinách motoru.  Katalyzátor bývá zabudován ve výfukovém potrubí automobilu.  Životnost katalyzátoru lze ovlivnit: 1. Používáním výhradně bezolovnatého paliva 2. Nestartujeme vozidlo roztahováním automobilu 3. Nestartujeme vozidlo při samospádu s kopce

26  Spojka je umístěna mezi motorem a převodovkou.  Přenáší hnací sílu z motoru na převodovku.  Spojka umožňuje plynulý záběr hnací síly, kterým řidič ovládá rozjezd vozidla.  Při sešlápnutí spojky dojde k přerušení hnací síly. Spojku používám: 1. Při rozjezdu vozidla 2. Při řazení rychlostních stupňů 3. Při zastavování 4. Při manévrování s vozidlem

27  Životnost spojky lze ovlivnit:  Nestát na spojce při dlouhém stání např, na křižovatce.  Při jízdě nenechávám nohu na spojce.  Nedržím spojku dlouho v záběru.  Nepouštím spojku prudce na horu ve vysokých otáčkách motoru.

28  Převodovka umožňuje:  Využívat optimální otáčky motoru – řazení rychlostních stupňů  Odpojit hnací sílu motoru na libovolnou dobu – řazení „neutrálu“  Umožňuje řazení zpětného chodu – zpátečka

29  Synchronizace:  vyrovnává otáčky ozubených kol v převodovce  slouží k snadnému a tichému zařazení rychlostních stupňů  prodlužuje životnost převodovky  synchronizací jsou opatřena soukolí všech rychlostních stupňů pro jízdu vpřed (ne vzad)

30  Úkolem tlumičů pérování je:  Zajišťuje vyšší jízdní komfort  Zlepšuje bezpečnost jízdy  Chrání vozidlo a jeho součásti

31  Druhy tlumičů a pérování:  Vinuté pružiny  Listová péra (parabolická, lichoběžníkové)  Torzní tyče  Pérování vzduchovými pružinami  Tlumiče: - Hydraulické teleskopické tlumiče  Stabilizátory

32  Projevy nesprávné činnosti:  Nestabilita vozidla v zatáčkách, po nerovné vozovce apod.  Prodlužuje se brzdná dráha vozidla.  Nerovnoměrné opotřebení dezénu pneumatik.

33

34

35


Stáhnout ppt "Ovládání a údržba vozidla Sk. B. 1. Vizuální kontrola  Nežádoucí únik oleje, paliva, chladící nebo brzdové kapaliny  Závady na kolech a pneumatik "

Podobné prezentace


Reklamy Google