Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE VLOHY a SCHOPNOSTI Mgr. Magdaléna Nevařilová PÉČE O NEMOCNÉ www.zlinskedumy.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE VLOHY a SCHOPNOSTI Mgr. Magdaléna Nevařilová PÉČE O NEMOCNÉ www.zlinskedumy.cz."— Transkript prezentace:

1 PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE VLOHY a SCHOPNOSTI Mgr. Magdaléna Nevařilová PÉČE O NEMOCNÉ www.zlinskedumy.cz

2 Anotace Materiál přináší přehled výkonových vlastností osobnosti. Musí být doplněn výkladem. Autor Mgr. Magdaléna Nevařilová (Autor) JazykČeština Očekávaný výstup53-41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby- žádné - Klíčová slovaVlohy, schopnosti, dovednosti, návyky, tvořivost Druh učebního materiáluPrezentace Druh interaktivityKombinované Cílová skupinaŽák Stupeň a typ vzděláváníodborné vzdělávání Typická věková skupina16 - 19 let Vazby na ostatní materiály Další materiály z tematického celku Psychologie a komunikace

3 VÝKONOVÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI VLOHY SCHOPNOSTI VĚDOMOSTI DOVEDNOSTI NÁVYKY

4 VLOHY Jsou dány geneticky Na jejich základě se rozvíjejí schopnosti Biologicky daný podklad pro následný rozvoj schopností Pokud se vlohy rozvíjejí, vznikají schopnosti

5 VLOHY Určují jedinečnost člověka v určitých oblastech, např. V oblasti motorické Stavba těla, koordinace pohybů, zručnost V oblasti senzorické Hudební sluch, sluchová paměť, smysl pro rytmus, cit pro barvy, tvary, prostorová orientace, cit pro výslovnost a gramatickou strukturu cizího jazyka Vlohy pro abstrakci či symbolizaci Vlohy pro sociální podněty

6 VLOHY Někdy je potřeba vlohy dítěte déle hledat, rozvíjet i menší schopnosti Rozvinutí vloh záleží na všímavosti rodičů příkladech z okolí na společnosti (USA – chlapci basketbal…Rusko – hokej, krasobruslení)

7 OTÁZKY Jaký dopad může mít na psychiku člověka, jestliže své vlohy nerozvíjel? Najděte příklad úspěšného člověka (sportovce, umělce, vědce,…), který dosáhl úspěchu spíše vlastním úsilím než díky mimořádným vlohám

8 SCHOPNOSTI Soubor psychických podmínek (předpokladů) nutných k výkonu nějaké činnosti Jsou získané Vyvíjejí se na základě vloh Jedna schopnost se může projevit v různých činnostech Např. pohybová schopnost: tanečník, sportovec, choreograf, zručný řemeslník, ortopéd,… Do jaké míry se schopnost rozvine je dáno motivací a vůlí Na základě schopností si osvojujeme různé vědomosti a dovednosti

9 Fáze vývoje schopností 1.Vloha 2. Včasná stimulace vlohy 3. Systematické a intenzivní cvičení v dětství 4. Navození a udržení zájmu o určitou věc

10 Druhy schopností Obecné schopnosti Uplatňují se ve všech oblastech života (orientační, organizační, sociální, manuální zručnost, počítačová gramotnost,…) Speciální schopnosti Projevují se jen v určitých druzích činnosti, vedou k odbornému výkonu (umělecké, pohybové, rozvoj jemné motoriky,…) Rozumové schopnosti Umožňují zpracovávat informace (dále viz Inteligence) Učení – proces získávání zkušeností v průběhu života, umožňuje přizpůsobovat se podmínkám prostředí

11 Stupně schopností Nadání Soubor dobře rozvinutých schopností určitého druhu, které umožňují výborný výkon v některé oblasti Talent Vyšší stupeň schopností, předpoklad pro vynikající výkon v určité oblasti Genialita Mimořádně rozvinutý talent, geniální člověk může vytvořit vrcholná, neopakovatelná díla

12 Stupně schopností Mnoho lidí má hudební nadání Jen málo lidí má hudební talent Pouze jedinci jsou geniální

13 VĚDOMOSTI Mentální předpoklady, důležité pro úspěšný výkon Zapamatovaná a pochopená fakta a vztahy mezi nimi (pojmy, pravidla, definice, …) Porozumění vztahům mezi poznatky Ovlivňují naše chování Získáváme je učením, sebevzděláváním, náhodně,…

14 DOVEDNOSTI Předpoklady pro vykonání určité činnosti Nabytá pohotovost správně, co nejrychleji a s co nejmenší námahou vykonat nějakou činnost Často na základě osvojených vědomostí Předpoklady pro vytvoření návyků Mentální : vypočítat příklad, přeložit větu, číst, psát Fyzické : jízda na kole, pletení, tanec,…

15 Pozn. Těžký život géniů A.Einstein neuměl mluvit do čtyř let, číst se naučil až v devíti letech. Když se poprvé hlásil na technologický institut, neuspěl u zkoušek Edison o sobě říkal: „Pamatuji se, že jsem ve škole nebyl nikdy schopný postoupit do vyšší třídy, neboť jsem patřil mezi ty nejposlednější.“

16 Sochař A.Rodin se nikdy nenaučil číst ani psát. Jeho otec o něm říkal: „Mám syna idiota.“ J.G.Mendel neuspěl u zkoušek učitelské způsobilosti

17 NÁVYKY Automatické vykonávání nějakých činností Hlavním znakem je ustálený pohybový projev bez vědomé kontroly Výhody návyků: ……………………… Nevýhody návyků ……………………… Síla návyku : Pokud nosíte hodinky na pravé ruce, přesuňte je na levou. Spočítejte, kolikrát se do konce dne podíváte na pravou ruku.

18 TVOŘIVOST Psychická činnost, jejímž produktem je něco Nového Originálního Užitečného Hodnotného Využitelného

19 TVOŘIVOST Vyznačuje se Originalitou – jedinečné řešení Senzibilitou – citlivost k problémům Flexibilitou – pružné využití možností, jiné použití známých věcí, zažitých vzorců

20 FÁZE TVOŘIVÉ ČINNOSTI Přípravná – shromáždění informací, definování problému Inkubační (latentní) - odkládáme řešení, čekáme na nápad Iluminační (nápadová) – „aha“ zážitek – náhlé vyřešení problému Verifikační - nový poznatek se ověřuje a činí přístupným pro okolí

21 TVOŘIVOST- příklady Řekněte co nejvíce slov, která se rýmují se slovem „dým“ Vymyslete co nejvíce účelů, k nimž by se hodila cihla Pozn. Pro každý úkol vymezíme 5 min. Slova „dým“ a „cihla“ můžeme nahradit jinými

22 Úkol Najděte úspěšného člověka, který je vám sympatický a formou prezentace či referátu s ním seznamte své spolužáky. Zaměřte se přitom na jeho výkonové vlastnosti (vlohy, schopnosti,vědomosti, dovednosti,…) Prožili jste někdy při řešení problému fáze tvořivosti? Popište je na konkrétním příkladu z vašeho života

23 ZDROJE-obrázky DEERSTOP. Johnny Weir (2009 Rostelecom Cup).jpg [online]. 2009 [cit. 2012-09-28]. Dostupné z: Johnny Weir (2009 Rostelecom Cup).jpg TETERENKO, James. ChrisSimon.jpg [x] [online]. 2006 [cit. 2012-09-28]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ChrisSimon.jpg SCHMUTZER, Ferdinand. Einstein 1921 by F Schmutzer.jpg [x] [online]. 1921 [cit. 2012-09-28]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Einstein_1921_by_F_Schmutzer.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Einstein_1921_by_F_Schmutzer.jpg HANDY, Levin C. Edison and phonograph edit2.jpg [x] [online]. 1877 [cit. 2012-09-28]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edison_and_phonograph_edit2.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edison_and_phonograph_edit2.jpg PIANISTA, Manolo C. Manolo Carrasco Pianista Compositor.jpg [online]. 2008 [cit. 2012-09-29]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manolo_Carrasco_Pianista_Compos itor.jpg

24 UNKNOWN. Praha, Staré Město, Ovocný trh, Pražský Jarmark, belgičtí hudebníci.JPG [online]. 2010 [cit. 2012-09-29]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_Star%C3%A9_M%C4%9Bst o,_Ovocn%C3%BD_trh,_Pra%C5%BEsk%C3%BD_Jarmark,_belgi%C4%8 Dt%C3%AD_hudebn%C3%ADci.JPG DELLA CROCE, Johann Nepomuk. Croce-Mozart-Detail.jpg [online]. 1780/81 [cit. 2012-09-29]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Croce-Mozart-Detail.jpg KASEBIER, Gertrude. Auguste Rodin by Gertrude Käsebier, 1905.jpg [online]. 1905 [cit. 2012-09-24]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auguste_Rodin_by_Gertrude_K%C3 %A4sebier,_1905.jpg NOT MENTIONED. Austrian biologist Gregor Mendel, "father of genetics [online]. Not Mentioned [cit. 2012-09-24]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gregor_Mendel.jpg KMJ. Gluehlampe 01 KMJ.jpg [online]. 2004 [cit. 2012-09-29]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gluehlampe_01_KMJ.jpg

25 ZDROJE literatura ŘÍČAN, Pavel. Psychologie: Příručka pro studenty. Praha: Portál,s.r.o., 2005. ISBN 80-7178-923-2. NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0525-0. NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-1290-7. SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister a Principal, 2002. ISBN


Stáhnout ppt "PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE VLOHY a SCHOPNOSTI Mgr. Magdaléna Nevařilová PÉČE O NEMOCNÉ www.zlinskedumy.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google