Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE Hodnoty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE Hodnoty"— Transkript prezentace:

1 PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE Hodnoty
PÉČE O NEMOCNÉ PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE Hodnoty Mgr. Magdaléna Nevařilová

2 Anotace Materiál seznamuje žáky s psychologickým pojetím hodnot a s jejich systémem (podle E.Sprangera, E.Frankla). Musí být doplněn výkladem. Autor Mgr. Magdaléna Nevařilová (Autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Hodnoty, hodnotová orientace Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinované Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiály Je součástí materiálů k výuce předmětu Psychologie a komunikace ve druhém ročníku

3 HODNOTY Hodnoty vznikají jako zvnitřnění ideálů
a jejich naplnění v zásadách a přesvědčeních. Jsou propojeny s životními cíli ©Marcela Vaculínová

4 Hodnoty v psychologii Obecné cíle, o něž člověk usiluje
Cena, kterou objekt či událost má pro osobnost Prostředek, jehož využíváním dosahujeme pro sebe cenných věcí (vzdělání, postavení v zaměstnání, poctivé jednání,…) Něco, kvůli čemu stojí za to usilovat o nějaký objekt nebo se mu vyhýbat (cigareta – požitek z kouření X zdraví) Hodnoty jako kritéria, na jejichž základě posuzujeme různé předměty a události našeho světa

5 Dělení hodnot Obecné Sociálně – morální hodnoty (přátelství, láska,…)
Poznávací a tvůrčí hodnoty (vzdělání, zájmy, sport,…) Materiální hodnoty (majetek, vybavení bytu, auto, jídlo,…) Dělení hodnot podle E.Sprangera Dělení hodnot podle E.Frankla

6 Hodnoty podle E.Sprangera
Vytvořil hodnotový systém, v němž předpokládá šest typů poznání Poznání vede člověka k tomu, že si zvolí duchovní princip, který určuje jeho přístup ke světu Spranger popisuje šest typů lidí podle toho, který princip upřednostňují

7 Typ člověka Duchovní princip Teoretický Pravda Estetický Krása Ekonomický Užitek (zisk) Sociální Láska k lidem Mocenský Moc Náboženský Bůh/moudrost

8 Teoretický člověk Usiluje o poznání pravdy Co se děje, jak se to děje,
proč se to děje Chce poznat zákonitosti, podstatu světa, vztahy mezi lidmi,… Vědci, opraváři, lékaři, technici, novináři, účetní…

9 Estetický člověk Hledá ve světě zážitek, estetický dojem nebo příležitost k sebevyjádření Vnímá skutečnosti ve světě jako harmonické nebo neharmonické Žije ve světě barev, forem, zvuků, rytmů Nemusí být umělcem

10 Ekonomický člověk Hledá užitek a zisk Myslí na vlastní blaho
Hodnotné je jen to, co je prospěšné jemu samému, rodině, skupině

11 Sociální člověk Hledá sebe ve druhém Žije pro druhé
Usiluje o lásku k lidem Považuje lásku k bližnímu za nejhodnotnější projev lidské existence

12 Mocenský člověk Neusiluje o administrativní moc
Moc je vnímána jako činnost, která ovlivňuje motivy druhých Mocenský člověk se dokáže podřídit vyšším principům Jedná v duchu vyšších zásad Uznává moc ve smyslu právních norem nebo morálních pravidel

13 Náboženský člověk Usiluje o hledání smyslu života Nemusí se vázat
na konkrétní náboženství Jako příklad se uvádí G.Bruno a Spinoza, kteří byli exkomunikováni z církve

14 Hodnoty podle V. E. Frankla
Materiální Něco získat, dokázat, vytvořit,…. Prožitkové Radovat se z krásného obrazu, hudby, přátel, cestování, krásného dne,… Postojové Postoj v obtížné situaci (válka, úmrtí, velké ztráty, vážná nemoc,…)

15 Postojové hodnoty dávají smysl životu člověka i tam, kde by byla možná už jen rezignace, apatie…Např. když člověk vážně onemocní, snaží se svým statečným postojem být oporou svým blízkým

16 Zdroje - literatura SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister a Principal, ISBN

17 Zdroje - obrázky GUN, Thomas. GodfreyKneller-IsaacNewton-1689 [online] [cit ]. Dostupné z: AYHENRY. Rockefellers [online] [cit ]. Dostupné z: THOLME. Baruch de Spinoza [online] [cit ]. Dostupné z: TÚRELIO. Mother Teresa [online] [cit ]. Dostupné z: LAWTON, Robert. Pediatric polysomnogram [online] [cit ]. Dostupné z: Pediatric polysomnogram


Stáhnout ppt "PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE Hodnoty"

Podobné prezentace


Reklamy Google