Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společenská návratnost investice a její uplatnění v praxi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společenská návratnost investice a její uplatnění v praxi"— Transkript prezentace:

1 Společenská návratnost investice a její uplatnění v praxi
Jiří Krátký Jiří Krátký

2 Vyberte 1 projekt, který podpoříte
Vybudování 15 km cyklostezky mezi dvěma krajskými městy Vzdělávání a podpora 1500 dlouhodobě nezaměstnaných Pořízení přístrojů na diagnostiku nádorů do krajské nemocnice Zateplení 8 budov základních škol Protipovodňová opatření na ochranu města s 5000 obyvateli Své rozhodnutí, prosím, stručně zdůvodněte...

3 Sledujete dopady a přínosy projektů?
Zdroj: Průzkum Projektové řízení v ČR 2012 178 respondentů z širokého spektra oborů

4 KOMERČNÍ PROJEKT NEKOMERČNÍ PROJEKT
Vstupy Aktivity Výstupy Výsledky Dopady KOMERČNÍ PROJEKT Výběr strojů Nákup strojů Školení 3 nové stroje pořízeny 30 osob proškoleno Zahájena výroba na nových strojích Investice ,- Kč Zvýšeny tržby o ,- Kč NEKOMERČNÍ PROJEKT Vyšší příjmy zaměstnaných Úspory sociálního systému Daňové výnosy Příprava kurzu Realizace kurzu 100 absolventů strojního kurzu pro nezaměstnané 5 absolventů získá díky kurzu práci v oboru Dotace ,- Kč

5 Komerční vs. nekomerční

6 PROČ měřit nefinanční dopady?

7 Analýza SROI hledá HODNOTU
kterou projekt přináší zainteresovaným stranám hodnota je vždy subjektivní hodnotu převádíme na peníze kvůli porovnání převoditelnost na peníze je různě obtížná: tržby, dividendy, přijaté úroky získání zaměstnání, dobré jméno, produktivita zdraví, bezpečnost, čistý vzduch, vzdělání život, svoboda, štěstí, důstojnost

8 SROI jako dcera CBA Pro projekty napříč odvětvími
Analýza nákladů a přínosů (CBA) *1930 co projekt přináší společnosti jako celku? zpracovává se spíše od stolu nemá obecně přijímanou metodiku Společenská návratnost investice (SROI) *2001 přístup pro POCHOPENÍ HODNOTY, kterou projekt přináší všem zainteresovaným stranám metodický postup vyhodnocení ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů vychází z měření v terénu (mezi zaint. stranami) má 1 obecně přijímanou světovou metodiku QALY – Quality Adjusted Life Year

9 Analýza SROI krok za krokem

10 FIFTEEN - LONDÝN sociální podnik – restaurace - Jamie Olivera od 2002
program „druhé šance“ pro mladé (18 – 24 let), kteří jsou nezaměstnaní, bez kvalifikace a mají nějaký „škraloupek“ vždy 18 osob se intenzivně připravuje 12 měsíců na práci v top restauracích cílová skupina – bez kvalifikace, nezaměstnaní, osobní problémy vysoce kvalitní vzdělání včetně praxe

11 1. Zadání analýzy Rozsah analýzy: vypočítat průměrný roční dopad programu na zainteresované strany za celou dobu fungování (2002 – 2010) Typ analýzy: evaluativní Zainteresované strany zahrnuty do analýzy: účastníci, stát, rodiny účastníků, děti účastníků Nezahrnuty: spolupracující škola, dodavatelé, hotely, ve kterých absolventi pracují, ostatní zaměstnanci restaurace, majitelé restaurace

12 2. Popis výstupů a výsledků u skupiny účastníků programu
Výstupy: počet přihlášených, počet absolventů, počet získaných pracovních míst pro absolventy Střednědobé výsledky: kuchařské dovednosti, zlepšené sociální dovednosti, lepší vztahy v rodině, zvýšené příjmy, méně chaotický životní styl, zvýšení sebevědomí, zlepšení životosprávy Dlouhodobé výsledky: profesní kariéra, zvýšená finanční gramotnost, snížení nemocnosti z nevhodné životosprávy, snížení rizika bezdomovectví, snížení rizika recidivy…

13 3. Analýza dopadů – stanovení ukazatelů výsledku
Výsledek Ukazatel výsledku Profesní kariéra Počet účastníků, kteří mají zaměstnání Zlepšené sociální dovednosti Počet účastníků, kteří popisují změnu – setkávají se s „pozitivnějšími“ vrstevníky Lepší vztahy v rodině Počet sporných rodinných vztahů, které se po realizaci projektu zlepšily. Snížení rizika bezdomovectví Počet mladých, kteří vyřešili svoji situaci s bydlením

14 3. Způsoby vyjádření hodnoty výsledků
úspory nákladů, zvýšení příjmů úspora státu na soc. podpoře 1 nezaměstnaného zvýšení daňových výnosů (daň z příjmů fyz. osob) zvýšení výběru sociálního a zdravotního pojištění ochota platit či přijmout kompenzaci průměrné roční náklady placené rodiči za děti hodnota času nestráveného ve vězení hédonické ceny rozdíl mezi cenou stejného pozemku u lesa a u spalovny odpadů

15 4. Výpočet ukazatelů NÁKLADY = 540.386 GBP ročně
PŘÍNOSY = GPB ročně Ukzatel SROI celkem = 1 : 9,5 Ukzatel SROI pro stát = 1 : 1,35 Každá 1 GBP investovaná do projektu vytvoří hodnotu 9,5 GBP.

16 4. Očištění výsledků Nulová varianta Přivlastnění Vytěsnění Útlum
Co by se stalo, kdyby se nic nestalo Přivlastnění Jaký vliv mají na zainteresované strany jiné subjekty Vytěsnění Do jaké míry problém pouze přesouváme jinam? Útlum Jak klesá míra vlivu v jednotlivých letech?

17 5. Výpočet ukazatelů Náklady: 0,5 mil. GBP Přínosy: 139 mil. GBP
ukazatel SROI pro státní rozpočet: 3,5 : 1 ukazatel SROI pro všechny zaint. strany: 9,5 : 1 Každá 1 libra investovaná do projektu přinese hodnotu 9,5 liber.

18 projekt „enterability“, data za 4 roky (2004 – 7)
cíl: lidé se zdravotním postižením získali uplatnění prostřednictvím sebezaměstnání realizátor: iq consult, Berlin

19 Přímé: Nepřímé: Návratnost investice Ukazatel SROI: 3,9 : 1
Vstupy Aktivity Výstupy Výsledky Dopady EUR Podpora start-upů 340 účastníků Přímé: 95 nových podnikatelů 37 vytvořených pracovních míst 16 zaměstnanců 50% snížení nemocnosti Nepřímé: zvýšení daní a kupní síly Návratnost investice EUR Ukazatel SROI: 3,9 : 1

20 Odkazy – příručky v češtině – síť profesionálů – databáze indikátorů

21 Ing. Jiří Krátký tel.: 777 140 513 e-mail: kratky@pmconsulting.cz
Diskuse Ing. Jiří Krátký tel.: Ing. Jiří Krátký Tel.:


Stáhnout ppt "Společenská návratnost investice a její uplatnění v praxi"

Podobné prezentace


Reklamy Google