Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BROUCI VE STROMECH, STROMY V … "HÁJI" Význam nelesní zeleně v ochraně hmyzu Pavel Dedek AOPK ČR, Správa CHKO Pálava a KS Brno Bzenec, 23. 10. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BROUCI VE STROMECH, STROMY V … "HÁJI" Význam nelesní zeleně v ochraně hmyzu Pavel Dedek AOPK ČR, Správa CHKO Pálava a KS Brno Bzenec, 23. 10. 2014."— Transkript prezentace:

1 BROUCI VE STROMECH, STROMY V … "HÁJI" Význam nelesní zeleně v ochraně hmyzu Pavel Dedek AOPK ČR, Správa CHKO Pálava a KS Brno Bzenec, 23. 10. 2014

2 PROBLEMATIKA OCHRANY HMYZU (obecně) - druhů moc, odborníků málo - složitý vývoj, každé vývojové stádium si přitom žádá své - využívání mnoha typů biotopů jedním stádiem jednoho druhu - mnohdy malá mobilita druhů, skrytý způsob života, neznámá bionomie - antipatie ze strany laické i odborné (neentomologické) veřejnosti

3 PROBLEMATIKA OCHRANY HMYZU (obecně) denní motýli – nejlépe prozkoumaná skupina, máme reálnou představu, kolik druhů na území Čech, Moravy a Slezska žilo před více než sto lety … vyhynulo 18 druhů hmyz celkem: vyhynulo až 10% (odhad cca 3000 druhů)

4 nutnost vnímat stromy v širším kontextu, odumírající strom je plný života

5 -lesa máme dost – ale není les jako les -posledních cca 150 let - doba temna v lesích nížin a pahorkatin (ustala pastva, pařezení…); na lesní hmyz příliš rychlé -rezervace nabízejí jen staré stromy, to však nestačí -lesní hmyzové obsazují náhradní stanoviště resumé: 40% druhů saproxylických brouků je přímo ohroženo vyhynutím, další budou přibývat (extinkční dluh); ale nejde jen o brouky – na stromy jsou vázány tisíce dalších druhů organismů KRAJINA SE ZMĚNILA

6 JAK ODHALIT REJDIŠTĚ DŘEVOBROUKA ? -druh dřeviny -původní x nepůvodní -jehličnaté x listnaté -živé x mrtvé -zdravé x nemocné -osluněnost -přítomnost dutin - výletové otvory, požerky

7 ČTYŘI BROUCI – ČTYŘI STRATEGIE TESAŘÍK OBROVSKÝ (V. - VII.) – živé dřevo - v oslabených, ale dosud živých dubech - výrazná vazba na osluněné dřevo - ekosystémový inženýr: chodby larev využívá mnoho dalších vzácných druhů - rozpoznání přítomnosti: charakteristické výletové otvory a požerky (relativně snadné)

8 ČTYŘI BROUCI – ČTYŘI STRATEGIE LESÁK RUMĚLKOVÝ (IV. - V., IX.- X.) - čerstvě odumřelé dřevo - pod kůrou čerstvě zlomených silnějších větví a kmenů - živí se hnijícím lýkem listnatých stromů - prokázání přítomnosti: nález larvy či imága pod kůrou - současná expanze druhu končí

9 ČTYŘI BROUCI – ČTYŘI STRATEGIE PÁCHNÍK HNĚDÝ (V. - VIII.) – dutiny v živých stromech - nejčastěji v osluněných dutinách listnatých stromů (dub, lípa, topol, vrba....) - usedlý způsob života - prokázání přítomnosti: nejčastěji dle charakteristického trusu larev, často velmi obtížné (nepřístupné dutiny) - deštníkový druh pro mnoho jiných, ještě vzácnějších, dutinových druhů hmyzu

10 ČTYŘI BROUCI – ČTYŘI STRATEGIE ROHÁČ OBECNÝ (V. - VII.) – trouchnivějící dřevo - vazba na zcela mrtvé dřevo v pokročilejším stupni rozkladu - imága potřebují i vzrostlé stromy (míza, "shromaždiště") - prokázání druhu: nejčastěji nález imága nebo jeho zbytků, případně dotaz na místní (známý, sympatický brouk) - sameček létá, samička chodí pěšky

11 JAK ZNIČIT DŘEVOBROUKA? REGERENACE, REKONSTRUKCE, REVITALIZACE (parků, alejí, městské zeleně) -fenomén posledních let -kdy, když ne teď? (jsou na to přece peníze) -ohled brán především na ekonomické, estetické faktory -dřevomilní hmyzové vnímáni spíš jako komplikace pro realizaci projektu -nastávají změny k lepšímu, ale bude to stačit?

12 JAK JIM POMOCI? -nezanedbávat péči o stávající zeleň -nefrézovat pařezy -propojovat výsadbami izolované lokality -vyřezávat nálet kolem solitérů a alejí -příměstské lesy: často nevyužitá příležitost -vysazovat nová stromořadí a solitéry (bez nutnosti vykácet jejich předchůdce) -ořezávat stromy "na hlavu" již v mladém věku

13 KDYŽ SE KÁCÍ … -v případě podezření na výskyt vzácných druhů kontaktovat entomologa – specialistu na dřevobrouky … je možné obrátit se na muzea, ústřední AOPK (antonin.krasa@nature.cz) a samozřejmě na Správu CHKO (pavel.dedek@nature.cz)antonin.krasa@nature.czpavel.dedek@nature.cz -obecně: rozsáhlejší zásahy znamenají vždy velký problém, tyto akce by měly probíhat postupně, po částech a konzultace s entomologem by měla být samozřejmostí -ponechat stromy aktuálně obsazené vzácným druhem nestačí, z hlediska dřevního hmyzu je to jen odsunutí katastrofy - možné přístupy dle šetrnosti: snížení těžiště, ořez ořez na torzo nebo vysoký pařez skácení a postavení skácení a ponechání na místě skácení a odvezení do bezpečí

14 páchník v Terezíně aleje hlavatých vrb – ráj saproxylů

15 bezpečná torza lednický park – ročně cca milion návštěvníků

16 torza a vysoké pařezy

17 CO MOC NEFUNGUJE loggery záchranný přenos náhradní výsadba "alibismus"

18 ZÁVĚR 1.parky a městská zeleň hostí více vzácných druhů bezobratlých než lesní plantáže a bezzásahové rezervace 2.obyvatel stromů je mnoho a téměř v každém starém stromě na jižní Moravě žije něco vzácného, byť třeba ne chráněného 3.proto je dobré snažit se zachovat co nejvíc starých stromů, i za cenu nákladných nebo "nevzhledných" zásahů 4.důležité jsou především kmeny a silné větve, takže nelze-li (3), pak ponechávat alespoň torza 5.ořezem staré stromy aktivně vytvářet 6.nepodceňovat komunikaci s veřejností (informovat dopředu, články v místním tisku, infocedulky přímo na místě) – se vším rádi pomůžeme užitečný odkaz na závěr:http://www.calla.cz/stromyahmyz

19 DÍKY VŠEM ZA POZORNOST A SPOLUPRÁCI PŘI OCHRANĚ ENTOMOFAUNY STARÝCH STROMŮ


Stáhnout ppt "BROUCI VE STROMECH, STROMY V … "HÁJI" Význam nelesní zeleně v ochraně hmyzu Pavel Dedek AOPK ČR, Správa CHKO Pálava a KS Brno Bzenec, 23. 10. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google