Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Víš, co je typické pro všechny brouky??? 4 – 5 mm.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Víš, co je typické pro všechny brouky??? 4 – 5 mm."— Transkript prezentace:

1

2

3 Víš, co je typické pro všechny brouky???

4 4 – 5 mm

5

6 Na přelomu jara brouci začínají vylétat ze svých zimovišť a napadají chřadnoucí či poražené stromy. Po většinu svého života žijí zavrtaní pod kůrou stromů a živí se lýkem, čímž strom poškozují. Ten začne usychat a nakonec uhyne. Smrk má ale několik možností obrany. Ve chvíli, kdy se lýkožrout zavrtá do kůry se naruší pryskyřičné kanálky, a na lýkožrouta se začne na něj valit míza, která ho doslova přilepí a vetřelec tak zahyne. Zdravé stromy takto dokáží odolat i náletu mnoha kůrovců. Pokud však nastane kalamita, lýkožrout se přemnoží a na strom útočí několik tisíc jedinců, neubrání se ani ten nejstatnější strom.

7

8 Tesařík dubový je druh tesaříka se žlutými příčnými proužky připomínajícími vosu. Žije v dubových lesích v nížinách a pahorkatinách. Larvy žijí pod kůrou stromů a do dřeva vyhlodávají chodby, k zakuklení zalézají do až 7 centimetrů hluboko. Dospělý jedinec měří až 2 cm. U nás je hojný.

9

10

11 Roháč obecný, největší evropský brouk, je obyvatelem doubrav a smíšených lesů, který proniká i do vhodných městských parků. Dává přednost teplým nížinným lesům. Samec měří 3 – 8 cm, samice jsou menší. Samice kladou vajíčka do trouchnivějících kmenů a pařezů, larvy se živí trouchnivějícím dřevem, vývoj trvá 3-5 let. Dospělí brouci se přes den zdržují na kmenech a větvích stromů, pozdě odpoledne a večer (při teplém počasí) létají v korunách stromů. Živí se listím dubů a samce láká ronící míza. V České republice byl rozšířen v listnatých lesích po celém území, v současnosti však z naší přírody mizí. Nejhojněji se vyskytuje na jižní Moravě a v severozápadních a středních Čechách. Jedná se o zvláště ohrožený a v ČR chráněný druh. Roháč obecný je ohrožen především nevhodným lesním hospodařením. Ke svému vývoji potřebuje rozsáhlejší listnaté lesy s dostatkem starých stromů, pařezů a trouchnivějících kmenů. Jehličnaté monokultury znemožňují jeho vývoj.

12

13 SAMEC SAMICE

14 SAMEC

15 Světluška (svítilka) menší je nenápadný 1 cm dlouhý brouk s výraznou pohlavní dvoutvárností - ♀ má jen kratičké pahýly křídel a na první pohled připomíná spíše larvu. Je žlutohnědá, na břišní straně a bocích zadečku má světélkující orgány. Večer samička "zapíná" světlo a láká samečky, kteří mají světélkující orgány pouze na břišní straně zadečku. Samečci jsou tmavší, mají plně vyvinutá křídla a v pozdních večerních hodinách létají. Světélkující orgány v noci vyzařují jasné zelenkavé světlo. Brouk může světlo zapnout nebo vypnout. V době rojení, za teplých letních nocí, se objevují světlušky ještě dosti honě. Nicméně v mnoha oblastech bylo v posledních desetiletích pozorováno zřetelné snížení početnosti. Larvy i dospělci požírají plže.

16

17 Přes tři centimetry velký, protáhlý brouk s dlouhýma nohama. Zbarvení má matně černé, vnější okraj krovek a štítu je kovově lesklý obvykle s nádechem do modrofialova. Brouci jsou aktivní v noci, přes den se ukrývají pod kameny, v listí, pod kusy dřev. Za soumraku a v noci loví hmyz a plže. Jsou nelétaví (mají srostlé krovky), ale velmi rychle běhají. Pomáhají značnou měrou udržovat biologickou rovnováhu v přírodě.

18

19 larva

20 Víš, co je typické pro všechny motýly???

21

22 samička sameček larva

23 Je zařazena mezi hlavní kalamitní škůdce a dokáže zcela zničit lesní porosty na velkých rozlohách. Samička má rozpětí křídel až 6 cm (sameček pouze do 4,5 cm). Zbarvení je velmi proměnlivé. Housenka je nápadně ochlupená a na hřbetě má dlouhý podélný tmavý pruh. Mniška se přemnožuje především ve smrkových monokulturách. Napadá také borovice, modříny, jedle a v kalamitním stavu i jiné dřeviny. Housenky jsou velmi žravé. Pomocí vláken se spouštějí do nižších částí koruny a větrem se také přenášejí na jiné stromy. Žerou tzv. „plýtvavě", to znamená, že nezkonzumované, překousané části jehlic padají k zemi. Kuklí se většinou na kmeni za šupinami kůry.

24

25 Víš, co je typické pro všechen blanokřídlý hmyz???

26

27 Samička měří i s kladélkem často až 10 centimetrů, je černá s bílými skvrnkami na zadečku. Kladélko samičky je velmi dlouhé. Samička lumka kladélkem prorazí několik centimetrů dřeva, v místě, kde se nachází larvy dřevokazného hmyzu (nejčastěji pilořitek) a na ochromenou larvu klade jediné vajíčko. Vylíhlá larva lumka pak na hostiteli parazituje, až ho zcela zahubí. Lumci se významně podílejí na udržování únosných stavů různých lesnicky škodlivých druhů hmyzu.

28

29

30 Mšice jsou nejčastěji se vyskytujícím rostlinným škůdcem. Napadají téměř všechny druhy rostlin. Živí se sáním rostlinných šťáv. Rychle se množí a přenášejí různé choroby. Jsou drobný (2 – 6 mm dlouhý) hmyz měkkého těla. Vyskytují se neokřídlené i okřídlené formy. Většinou mají hruškovitý tvar těla.

31

32

33 ZÁSTUPCI LESNÍHO HMYZU V lese žije mnoho druhů organismů, které zajišťují BIOLOGICKOU ROVNOVÁHU nezbytnou pro zdravý les. BIOLOGICKOU OCHRANU LESA zajišťují organismy, které se živí škůdci - např. střevlík, mravenci, lumek,…

34 MRAVENEC LESNÍ viz 21. hodina LÝKOŽROUT SMRKOVÝ larvy se živí dřevem (škůdce) TESAŘÍK DUBOVÝ ROHÁČnáš největší brouk,chráněný zákonem SVĚTLUŠKAsvětélkující ústrojí na zadečku BEKYNĚ MNIŠKA larvy se živí jehličím stromů (škůdce) LUMEK VELIKÝ ♀ má dlouhé kladélko  klade vajíčka do larev hmyzu MŠICE stejnokřídlý hmyz sají rostlinné šťávy ( škůdce ) 18. Zástupci lesního hmyzu blanokřídlý hmyz brouci motýli blanokřídlý hmyz

35 Opakování: 1.Které býložravé brouky žijící v lese znáš? Čím se živí? Jsou něčím zajímaví? 2.Které dravé brouky žijící v lese znáš? Čím se živí? Čím jsou zajímaví? 3.Které další škůdce lesních stromů znáš? Čím se živí? Do jaké skupiny (řádu) patří? 4.Které zástupce blanokřídlého hmyzu žijící v lese znáš? Čím jsou zajímaví? 5.Vysvětli, co je biologická rovnováha a co ji může narušit.


Stáhnout ppt "Víš, co je typické pro všechny brouky??? 4 – 5 mm."

Podobné prezentace


Reklamy Google