Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské spotřebitelské centrum česká republika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské spotřebitelské centrum česká republika"— Transkript prezentace:

1 Evropské spotřebitelské centrum česká republika
Ochrana spotřebitele v ČR a EU

2 Obecné problémy spotřebitelského práva v ČR a EU
osnova Obecné problémy spotřebitelského práva v ČR a EU Základní definice pojmů Implementace směrnic evropského práva ochrany spotřebitele Určení rozhodného práva Úloha Evropského spotřebitelského centra a představení sítě ESC

3 Obecné problémy spotřebitelského práva
Roztříštěnost Minimální harmonizace Rozdílné právní systémy Způsob uzavření smlouvy? (vyjednávání, nabídka, akceptace) Proces doručení (odpovědnost jednotlivých smluvních stran)

4 Základní definice pojmů
Rozdílné základní pojmy ve spotřebitelském právu Pojem spotřebitel Podnikatelská činnost Kriterium určení zda se Neprofesionál Pojem dodavatel „Maskovaný“ podnikatel (klamavá obchodní praktika) Jednání podnikatele Další základní pojmy Zboží Spotřebitelská smlouva

5 Ochrana spotřebitele v EU - základní směrnice
Směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky (85/374/EHS) – z.č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku Směrnice o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory (85/577/EHS) - §§ 52 – 57 OZ Směrnice o spotřebitelském úvěru (2008/48/ES) - 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru.

6 Ochrana spotřebitele v EU - základní směrnice
Směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (93/13/EHS) – §§ 55 – 56 OZ Směrnice o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy (90/314/EHS) - §§ 852a – 852k Směrnice o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží (1999/44/ES) §§ OZ Směrnice o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku (97/7/ES) - §§ 53 – 54 OZ

7 Záruky – s ohledem na implementaci směrnice o zárukách (1999/44/ES)
Záruka poskytovaná v rámci kupní smlouvy a smlouvy o dílo Rozpor s kupní smlouvou Nároky spotřebitele Reklamační proces Jak to v praxi funguje  Lhůta pro vyřízení reklamace Právní následky Poplatky za neoprávněnou reklamaci Neoprávněná reklamace Reklamační formulář

8 Před-smluvní informace a informace poskytované pří uzavírání smlouvy
Informace pro spotřebitele Jazyk Nároky spotřebitele v případě neposkytnutí informací Nekalé obchodní praktiky (2005/29/ES), Směrnice o směrnice o nepřiměřených smluvních ujednáních ve spotřebitelských smlouvách (93/13/ES) Správní delikt Členské státy jsou povinny přijmout nezbytná opatření k zajištění sankci vůči porušení informační povinnosti

9 implementace směrnice o zárukách (1999/44/ES) Do ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU
INFORMAČNÍ POVINNOST Shoda s kupní smlouvou § 616 Rozpor s kupní smlouvou Ve shodě s kupní smlouvou a bez vad Jakost a vlastnosti očekávané Překontrolování a předvedení věci (§ 15 ZOS) Oprava, výměna, sleva, až poté odstoupení od smlouvy Důkazní břemeno, 6 měsíců, při převzetí X § 620 ObčZ

10 implementace směrnice o zárukách (1999/44/ES) Do ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU
§ 620 Záruční doba 24 měsíců Spotřební zboží Nadstandardní záruka Záruční list (§ 15 ZOS), doklad o zakoupení věci Prokázání koupě… § 621 Počátek záruční doby Převzetí § 622 Důsledky vady Odstranitelná vada (3x stejná, 4x různá, 3x zároveň různá) R 22/1983 Oprava, výměna, sleva, odstoupení Neodstranitelná vada Výběr na spotřebiteli

11 Implementace směrnice o prodeji zboží prostředky komunikace na dálku (97/7/EHS)
Způsob uzavření smlouvy Lhůta pro odstoupení od smlouvy a její specifika Odpovědnost spotřebitele při odstoupení od smlouvy Další náklady (e.g. Doprava, náhrada škody…)

12 Implementace směrnice o prodeji zboží mimo prostory obvykle k podnikání (85/577/EHS)
Lhůta pro odstoupení od smlouvy Odpovědnost kupujícího a prodávajícího v případě odstoupení od smlouvy Další náklady (e.g. Doprava, náhrada škody…)

13 dozorová činnost státních orgánů
ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON DALŠÍ… Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“) Orgány státního dozoru a jejich pravomoci ČOI ŽU Orgány v ostatních členských státech

14 Srovnání lhůt ve členských státech EU
Země lhůta pro odstoupení od distanční smlouvy lhůta pro uplatnění záruky („Reklamační lhůta“) Rakousko 7 dní 2 roky Belgie žádná specifická lhůta nebyla přijata. V přiměřené lhůtě. Kypr 14 dní Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Finsko nepřijalo konkrétní časovou lhůtu Francie 7 pracovních dní Německo Řecko 10 pracovních dní Maďarsko 8 pracovních dní Irsko žádná specifická lhůta nebyla přijata Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Malta 15 pracovních dní Polsko 10 dní Portugalsko Slovensko 2 roky obecná lhůta. 1 rok minimálně pro použité zboží. 5 let pro zboží s dlouhou životností Slovinsko Španělko 3 roky Švédsko Nizozemí 6 roků Velká Británie

15 Určení rozhodného práva
Místní působnost orgánů státního dozoru s ohledem na přeshraniční povahu správního deliktu Určení rozhodného práva – nařízení ŘÍM I Určení sudiště – nařízení Brusel I

16 Úloha Evropského spotřebitelského centra
Na koho se můžete obrátit, když máte problém se zbožím zakoupeným v jiném členském státě? Kdo Vám pomůže hájit Vaše práva v EU? Co máte dělat, jste-li ve sporu s obchodníkem z jiného státu?

17 SÍŤ Evropských spotřebitelských center – ECC net
Co je ECC-Net? Kde všude jsou ECC? Jak funguje v praxi ECC? Jaké právo je rozhodné? Kdo a kdy se může obrátit na ECC-Net? Kolik to stojí? 

18 Případ s DPH Spotřebitel koupil v Německu nové auto
Povinnost zaplatit DPH s Německu Povinnost zaplatit DPH i v ČR Prodávající odmítl vrátit 2X zaplacené DPH … intervence ESC Německo Prodávající požádal o vrácení DPH německého správce daně a následně vrátil DPH spotřebiteli

19 Zdravotní „služby“ Spotřebitel z Německa podstoupil operaci v ČR
Operace neměla žádaný účinek Spotřebitel požadoval náhradu … po jednání s ESC ČR bylo dosaženo adekvátní kompenzace

20 Vtipný případ - ADR Spotřebitelka šla ke kadeřnici
Nicméně namísto barvy černých vlasů byla obarvena na modro  Kadeřník odmítl zaplatit náhradu škody Kadeřník byl kontaktován ADR Obě zúčastněné strany došly ke shodě Spotřebitelka byla odškodněna

21 Děkujeme za Vaši pozornost!
ESC Česká republika Kontakt:                                                                                                                                                                                                                            Phone:   296 366 155                                                                                                     Adresa:  Evropské spotřebitelské centrum při ČOI                Štěpánská 15,  Praha 2


Stáhnout ppt "Evropské spotřebitelské centrum česká republika"

Podobné prezentace


Reklamy Google