Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana spotřebitele v ČR a EU.  Obecné problémy spotřebitelského práva v ČR a EU  Základní definice pojmů  Implementace směrnic evropského práva ochrany.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana spotřebitele v ČR a EU.  Obecné problémy spotřebitelského práva v ČR a EU  Základní definice pojmů  Implementace směrnic evropského práva ochrany."— Transkript prezentace:

1 Ochrana spotřebitele v ČR a EU

2  Obecné problémy spotřebitelského práva v ČR a EU  Základní definice pojmů  Implementace směrnic evropského práva ochrany spotřebitele  Určení rozhodného práva  Úloha Evropského spotřebitelského centra a představení sítě ESC

3  Roztříštěnost  Minimální harmonizace  Rozdílné právní systémy  Způsob uzavření smlouvy? (vyjednávání, nabídka, akceptace)  Proces doručení (odpovědnost jednotlivých smluvních stran)

4  Rozdílné základní pojmy ve spotřebitelském právu  Pojem spotřebitel  Podnikatelská činnost  Kriterium určení zda se  Neprofesionál  Pojem dodavatel  „Maskovaný“ podnikatel (klamavá obchodní praktika)  Jednání podnikatele  Další základní pojmy  Zboží  Spotřebitelská smlouva

5  Směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky (85/374/EHS) – z.č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku  Směrnice o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory (85/577/EHS) - §§ 52 – 57 OZ  Směrnice o spotřebitelském úvěru (2008/48/ES) - 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru.

6  Směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (93/13/EHS) – §§ 55 – 56 OZ  Směrnice o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy (90/314/EHS) - §§ 852a – 852k  Směrnice o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží (1999/44/ES) §§ 613 - 627 OZ  Směrnice o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku (97/7/ES) - §§ 53 – 54 OZ

7  Záruka poskytovaná v rámci kupní smlouvy a smlouvy o dílo  Rozpor s kupní smlouvou  Nároky spotřebitele  Reklamační proces  Jak to v praxi funguje  Lhůta pro vyřízení reklamace  Právní následky  Poplatky za neoprávněnou reklamaci  Neoprávněná reklamace  Reklamační formulář

8  Informace pro spotřebitele  Jazyk  Nároky spotřebitele v případě neposkytnutí informací  Nekalé obchodní praktiky (2005/29/ES),  Směrnice o směrnice o nepřiměřených smluvních ujednáních ve spotřebitelských smlouvách (93/13/ES)  Správní delikt  Členské státy jsou povinny přijmout nezbytná opatření k zajištění sankci vůči porušení informační povinnosti

9  INFORMAČNÍ POVINNOST  Shoda s kupní smlouvou  § 616 Rozpor s kupní smlouvou  Ve shodě s kupní smlouvou a bez vad  Jakost a vlastnosti očekávané  Překontrolování a předvedení věci (§ 15 ZOS)  Oprava, výměna, sleva, až poté odstoupení od smlouvy  Důkazní břemeno, 6 měsíců, při převzetí X § 620 ObčZ

10  § 620 Záruční doba  24 měsíců  Spotřební zboží  Nadstandardní záruka  Záruční list (§ 15 ZOS), doklad o zakoupení věci  Prokázání koupě…  § 621 Počátek záruční doby  Převzetí  § 622 Důsledky vady  Odstranitelná vada (3x stejná, 4x různá, 3x zároveň různá) R 22/1983  Oprava, výměna, sleva, odstoupení  Neodstranitelná vada  Výběr na spotřebiteli

11 Implementace směrnice o prodeji zboží prostředky komunikace na dálku (97/7/EHS)  Implementace směrnice o prodeji zboží prostředky komunikace na dálku  Způsob uzavření smlouvy  Lhůta pro odstoupení od smlouvy a její specifika  Odpovědnost spotřebitele při odstoupení od smlouvy  Další náklady (e.g. Doprava, náhrada škody…)

12  Implementace směrnice o prodeji zboží mimo prostory obvykle k podnikání (85/577/EHS)  Lhůta pro odstoupení od smlouvy  Odpovědnost kupujícího a prodávajícího v případě odstoupení od smlouvy  Další náklady (e.g. Doprava, náhrada škody…)

13  Dozorová činnost státních orgánů  ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE  ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON  DALŠÍ…  Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“)  Orgány státního dozoru a jejich pravomoci  ČOI  ŽU  Orgány v ostatních členských státech

14 Zemělhůta pro odstoupení od distanční smlouvylhůta pro uplatnění záruky („Reklamační lhůta“) Rakousko7 dní2 roky Belgie7 dní žádná specifická lhůta nebyla přijata. V přiměřené lhůtě. Kypr14 dní2 roky Česká republika14 dní2 roky Dánsko14 dní2 roky Estonsko14 dní2 roky Finsko14 dníFinsko nepřijalo konkrétní časovou lhůtu Francie7 pracovních dní2 roky Německo14 dní2 roky Řecko10 pracovních dní2 roky Maďarsko8 pracovních dní2 roky Irsko7 pracovních dnížádná specifická lhůta nebyla přijata Itálie10 pracovních dní2 roky Lotyšsko14 dní2 roky Litva7 pracovních dnížádná specifická lhůta nebyla přijata Lucembursko7 pracovních dní2 roky Malta15 pracovních dní2 roky Polsko10 dní2 roky Portugalsko14 dní2 roky Slovensko7 pracovních dní 2 roky obecná lhůta. 1 rok minimálně pro použité zboží. 5 let pro zboží s dlouhou životností Slovinsko14 dní2 roky Španělko7 pracovních dní3 roky Švédsko14 dní3 roky Nizozemí7 pracovních dní6 roků Velká Británie7 pracovních dnížádná specifická lhůta nebyla přijata

15  Místní působnost orgánů státního dozoru s ohledem na přeshraniční povahu správního deliktu  Určení rozhodného práva – nařízení ŘÍM I  Určení sudiště – nařízení Brusel I

16  Na koho se můžete obrátit, když máte problém se zbožím zakoupeným v jiném členském státě?  Kdo Vám pomůže hájit Vaše práva v EU?  Co máte dělat, jste-li ve sporu s obchodníkem z jiného státu?

17  Co je ECC-Net?  Kde všude jsou ECC?  Jak funguje v praxi ECC? Jaké právo je rozhodné?  Kdo a kdy se může obrátit na ECC-Net?  Kolik to stojí?

18  Spotřebitel koupil v Německu nové auto  Povinnost zaplatit DPH s Německu  Povinnost zaplatit DPH i v ČR  Prodávající odmítl vrátit 2X zaplacené DPH  … intervence ESC Německo  Prodávající požádal o vrácení DPH německého správce daně a následně vrátil DPH spotřebiteli

19  Spotřebitel z Německa podstoupil operaci v ČR  Operace neměla žádaný účinek  Spotřebitel požadoval náhradu  … po jednání s ESC ČR bylo dosaženo adekvátní kompenzace

20  Spotřebitelka šla ke kadeřnici  Nicméně namísto barvy černých vlasů byla obarvena na modro  Kadeřník odmítl zaplatit náhradu škody  Kadeřník byl kontaktován ADR  Obě zúčastněné strany došly ke shodě  Spotřebitelka byla odškodněna

21 Děkujeme za Vaši pozornost! ESC Česká republika Kontakt: Email: esc@coi.cz esc@coi.cz Phone: 296 366 155 Adresa: Evropské spotřebitelské centrum při ČOI Štěpánská 15, 120 00 - Praha 2


Stáhnout ppt "Ochrana spotřebitele v ČR a EU.  Obecné problémy spotřebitelského práva v ČR a EU  Základní definice pojmů  Implementace směrnic evropského práva ochrany."

Podobné prezentace


Reklamy Google