Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nákupy zboží v jiném členském státu EU Tomáš Křivka FPR ZČU Plzeň 10/12/2013 AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI „AKCE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nákupy zboží v jiném členském státu EU Tomáš Křivka FPR ZČU Plzeň 10/12/2013 AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI „AKCE."— Transkript prezentace:

1 Nákupy zboží v jiném členském státu EU Tomáš Křivka FPR ZČU Plzeň 10/12/2013 AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI „AKCE NA PODPORU INFORMOVANOSTI A DISKUSE O EVROPSKÉM ROKU OBČANŮ 2013“ Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

2 Problémy při nákupu zboží v zahraničí Jazyková bariéra Clo, DPH, jiné daně Homologace/povolení k provozu Nebezpečné výrobky Nejasná úprava spotřebitelských práv Záruka/Shoda s kupní smlouvou Reklamace Spory s prodejcem Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

3 Clo, DPH, jiné daně EU celní unií = dovozní i vývozní cla v rámci EU zakázána (čl. 30 SFEU) + společný celní sazebník DPH vztah spotřebitel x obchodník (DPH v ceně zboží) vztah obchodník x obchodník (Směrnice 2006/138) dovoz aut z jiných států EU - nové auto (DPH v ČR) - auto do 6 měsíců a do 6000km (DPH v ČR) - auto nad 6 měsíců nebo nad 6000km (DPH se platí v zemi nákupu) Jiné daně zákaz diskriminace zahraničního zboží (čl. 110 SFEU) Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

4 Homologace/povolení k provozu Buď je provoz daného výrobku regulován na úrovni EU, pak je tato úprava platná v celé EU28 Nebo platí národní standardy, pak je ale možné využít principu vzájemného uznávání dle judikátu ESD 120/78 Cassis de Dijon, tj. zboží vyrobené a obchodované v souladu s právní úpravou a tradicí v 1 členském státu EU, může být automaticky uvedeno na trh i v dalších členských státech EU (není nutné plnit zdejší normy) Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

5 Nebezpečné výrobky Systém RAPEX –Aplikace na výrobky, představující vážné riziko pro spotřebitele, které jsou dostupné ve více státech EU28 –Databáze dostupná na ec.europa.eu/rapexec.europa.eu/rapex –Každý pátek nová verze (týdenní aktualizace) Kontaktní orgán a osoby v rámci každého státu EU28, v ČR MPO Ms Lenka DOLEZALOVA (RAPEX Contact Point) Mr Bohumil KURKA (in case of absence) Povinnost zveřejnit varování mají automaticky všichni výrobci i distributoři Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

6 Záruka na zboží v EU – základní principy Směrnice Evropského parlamentu a Rady 99/44 Minimální standard ochrany při koupi spotřebního zboží, státy mohou samy v národní úpravě poskytovat větší ochranu Prodávající odpovídá za každý rozpor s kupní smlouvou existující v době předání, a to po dobu 2 let od koupě Vyvratitelná právní domněnka, že rozpor, který se projeví do 6 měsíců od koupě, existoval již v době předání Co je rozpor s kupní smlouvou? Vada zboží Neodpovídá popisu Nemá dohodnutou jakost Není dohodnuté množství Nemá vlastnosti obvyklé pro věc takového druhu Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

7 Záruka na zboží – nároky spotřebitele Spotřebitel má nárok na: a)Bezplatnou opravu (včetně poštovného, etc.) b)Náhradní dodání jiného kusu a) + b) musí proběhnout: v přiměřené lhůtě a bez značných obtíží pro spotřebitele c)Přiměřená sleva d)Odstoupení od smlouvy (nezahrnuje poštovné, etc.) c) + d) ale možné pouze pokud: a) ani b) není vůbec možné nebo by bylo nepoměrně nákladné pro prodávajícího nebo prodávající nezjednal nápravu dle a) či b) v přiměřené lhůtě nebo prodávající nezjednal nápravu dle a) či b) v bez značných obtíží pro spotřebitele Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

8 Reklamace zboží z jiného státu EU Kde reklamovat? –U obchodníka (dobrovolná možnost přijímat reklamace i v pobočkách v jiných státech EU) –Neexistuje žádná „zákonná“ EU záruka, ale je možná smluvní záruka s dosahem do celé EU28 (nebo i celého světa) Reklamační lhůta –ČR 30 dnů –EU „přiměřená doba“ vykládáno jako 4-6týdnů Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

9 Spory s obchodníkem – soudní řízení Procesní instituty pro přeshraniční spory –Evropský platební rozkaz (Nařízení č.1896/2006)Evropský platební rozkaz Formulářové řízení, mělo by být rychlé Soud do 30 dnů vydá EPR, žalovaný 30 dnů na odpor Při podání odporu klasické soudní řízení, jinak ihned vykonatelné –Řízení o drobných nárocích (Nařízení č. 861/2007)Řízení o drobných nárocích Formulářové řízení Jen do €2000 bez přísl. Žalovaný 30 dnů na odpověď, soud pak do 30 dnů rozsudek –Evropský exekuční titul (Nařízení č. 805/2004)Evropský exekuční titul V případě, že již disponuji pravomocný rozsudek domácího soudu, mohu požádat o vystavení EET, které mi zajistí vykonatelnost rozsudku v celé EU28 Jediný důvod pro odmítnutí vykonatelnosti je, pokud existuje jiný neslučitelný rozsudek mezi stejnými účastníky vynesený v jiném státu EU Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

10 Spory s obchodníkem – soudní řízení Příslušnost soudů –Nařízení 44/2001 (Brusel I.) –Standardně soudy státu, kde sídlí žalovaný X –U spotřebitelských sporů si může spotřebitel vybrat, zda věc žalovat „doma“ či ve státu, kde sídlí obchodník=žalovaný Použitelné právo –Záleží na podmínkách smlouvy, nicméně pokud obchodník provozuje svoji činnost ve státě, kde má spotřebitel bydliště, nebo se obchodník na tuto zemi jakkoli zaměřuje, pak platí, že spotřebitel nesmí být zbaven ochrany, kterou mu poskytuje jeho domácí právní řád, viz Nařízení 593/2008 (tzv. Řím I.) Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

11 Mimosoudní řešení Evropské spotřebitelské centrum Zřízeno v každém státu EU28, tzv. ECC-NetECC-Net V ČR při ČOI www.evropskyspotrebitel.czwww.evropskyspotrebitel.cz Poskytuje poradenství při přeshraničních spotřebitelských sporech Využívá lokálních právníků Mnohdy nejrychlejší řešení sporu ku prospěchu spotřebitele Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

12 Mimosoudní řešení ADR v EU pro spotřebitelské spory Nařízení 524/2013 ze dne 21/05/2013 Vytvoření celounijní platformy pro online mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Pouze pro e-commerce na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb uzavřených online Aplikace pouze na vztahy mezi spotřebitelem z EU a obchodníkem z EU Respektuje vnitrostátní pravidla a limity pro ADR Povinnost online obchodníků zřetelně zveřejnit na svém webu odkaz na tuto platformu Účinnost 09.01.2016 Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

13 Mimosoudní řešení ADR v EU pro spotřebitelské spory Směrnice 2013/11 ze dne 21/05/2013 Aplikace pouze na vztahy mezi spotřebitelem z EU a obchodníkem z EU Povinnost pro členské státy zajistit řádné fungování ADR pomocí národní legislativy, např. zajistit, že se nároky při ADR nepromlčí, apod. Implementační lhůta do 09.07.2015 Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

14 Děkuji Vám za pozornost AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI „AKCE NA PODPORU INFORMOVANOSTI A DISKUSE O EVROPSKÉM ROKU OBČANŮ 2013“ Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje


Stáhnout ppt "Nákupy zboží v jiném členském státu EU Tomáš Křivka FPR ZČU Plzeň 10/12/2013 AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI „AKCE."

Podobné prezentace


Reklamy Google