Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Případová studie Kovohutě Příbram Od čistší produkce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Případová studie Kovohutě Příbram Od čistší produkce"— Transkript prezentace:

1 Případová studie Kovohutě Příbram Od čistší produkce
ke společenské odpovědnosti marketingový manažer Miroslav Jarolímek Mezinárodní seminář Od regulace k ekoefektivnosti – nové zkušenosti a podpora pro podniky

2 Společenská odpovědnost firmy (CSR) - 2011

3 CSR v Kovohutích PB lidé, ekologie, tradice

4 4 Obsah prezentace Kovohutě Příbram – obecné představení
(důležité pro vnímání CSR firmy) CSR v Kovohutích Příbram vč. ekologických projektů

5 5 Citát Baťa „Budovy – to jsou hromady cihel a betonu.
Stroje – to je spousta železa a oceli. Život tomu dávají teprve lidé.“

6 Kovohutě Příbram – co to je? „Firma, odkud přicházím“
6 Kovohutě Příbram – co to je? „Firma, odkud přicházím“ organizace, zaměstnanci – hutníci, provoz a další poslání firmy – jako výsledek a dohoda

7 7 Huť na stříbro a olovo Kořeny úspěchu = 700letá tradice hutnictví
našemu hutnictví bude za 10 dní 700 let včera nám bylo 225 let

8 8 TRADICE 1311 → nejstarší písemný dokument o existenci hutě na Příbramsku – darovací listina z → výstavba nové hutě v místech,kde již v roce 1632 stávala huť stará

9 9 Činnosti společnosti Kovohutě Příbram
… pro představu – nikoliv reklama :-) … 4 divize: Recyklace, Drahé kovy, Elektroodpad, Produkty synergie 3 recyklačních divizí výkup a recyklace odpadů olova, olověných baterií výrobky na bázi olova, cínu, stříbra a dalších kovů, mj. pájky (vč. bezolovnatých), plechy, střelivo elektroodpad – zpracování odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) recyklace odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina) Skupina Drahé kovy – Galmet, Kovohuty SK vydavatel časopisu Xantypa

10 Základní informace (rok 2010)‏
Výroba: tun čistého olova z tun olověných odpadů 11 tun drahých kovů Tržby: 1,760 mld. Kč Zaměstnanci: z toho 63 „bílých límečků“

11 11 Organizační schéma Kovohutě Příbram Divize Recyklace
Divize Drahé kovy Divize Produkty Divize Elektroodpad Ostatní servis, administrativa

12 CSR v Kovohutích Příbram
12 CSR v Kovohutích Příbram výchozí stav tradice a současnost aktivity Informace o CSR máme v Poslání, Politice ISŘ, Pracovním řádu, Etickém kodexu, atd. Připravujeme také základní CSR dokument.

13 13 … Další velký podnik na Příbramsku, Kovohutě Příbram, byly svého času před zavřením. Ještě v roce 1993, kdy je vlastnil FNM, byl jejich osud více než zlý, stejně tak jako osud stovek zaměstnanců, kteří by jako hutní specialisté jen těžko hledali práci jinde. Naštěstí noví majitelé dokázali postavit Kovohutě na nohy. V roce 1994, kdy se staly akciovou společností, začaly doslova psát novou kapitolu své historie …

14 pod MOTTEM: „Vstřícnost k lidem a životnímu prostředí se vyplácí"
14 CSR v Kovohutích - východiska, historie angažování v Business Leaders Foru (BLF) – GŘ předsedou VV BLF, MM členem pracovní skupiny CSR-BLF 3 pilíře – sociální, environmentální a ekonomický – důraz na: péči o zaměstnance (1.), CSR aktivity ekologii – environmentální management (2.) korektní obchodní vztahy, jakost partnerství (3.) Politika ISŘ: uplatňování zásad společenské odpovědnosti (CSR = Corporate Social Responsibility), která zahrnuje sociální, environmentální a ekonomické principy pod MOTTEM: „Vstřícnost k lidem a životnímu prostředí se vyplácí" CSR není jen filantropie/dárcovství – má 3 výše uvedené pilíře. CSR se nedělá pro marketing a propagaci – jde o „normální“ etické chování.

15 15 Prvky CSR v certifikátech a osvědčeních Systém jakosti
dle EN ISO 9001:2008 Environmentální řízení dle EN ISO 14001:2004 Systém BOZP dle BS OHSAS 18001:2007 Bezpečný podnik Podnik podporující zdraví 3. stupně Odborný podnik pro nakládání s odpady (dle norem Entsorgungsfachbetrieb)‏ Akreditace zkušební laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

16 16 CSR v Kovohutích – přístupy ...
CSR v rámci Poslání, Vize, Kolektivní smlouvy, ISŘ, Etického kodexu či Pracovního řádu – již řadu let, nyní příprava aktualizace (CSR v rámci etiky a firemní kultury); zvažujeme CSR report jako doplnění k EkoRočence + Ročence ISŘ (k EMS také BOZP) prohloubení principů CSR v rámci systému řízení – spolupráce diplomové a bakalářské práce – 2008: DP „Spoločenská zodpovednosť podniku“ (Slovenko) – teorie a aplikace v praxi Kovohutí Příbram – popis, hodnocení, nápady, doporučení BP „Firemní kultura Kovohutí Příbram“ (VŠE Praha) – mj. náměty k formulaci nového Etického kodexu Kovohutí Příbram

17 Konkrétní CSR aktivity ...
17 Konkrétní CSR aktivity ... tradice a setkávání – Opět po roce, let; Běh Kovohutěmi Plumbum, Vizualizace, Briefingy, Cech

18 ... Konkrétní CSR aktivity ...
18 ... Konkrétní CSR aktivity ... získávání zaměstnanců – celá ČR: Praha (obchodní činnosti), Severní Čechy (ředitel nové divize Elektroodpad), Severní Morava (ekolog, správce projektů), Příbram (marketingový manažer), … absolventi – praxe, pozice, projekty staré ekologické zátěže – pravidelný monitoring všeho osobní jednání, okamžitá reakce partnerství: BLF–CSR, stínování manažerů; CEMC; OHK; ČAOH; dříve také Junior Achievement

19 ... Konkrétní CSR aktivity
19 ... Konkrétní CSR aktivity osobní příklady – vedoucí zaměstnanci apod.

20 20 Ekologie – Environmentální management (1. – předsunutý 2. pilíř – kvůli Čistší produkci) IPPC Recyklace odpadů – Odborný podnik Ekologické služby – občané, region SEZ Projekty, záměry

21 21 Ekologické služby • Výkup olověných baterií od občanů nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu na vrátnici společnosti (aktuální ceny na internetu)‏ • Elektroodpad sběrné místo v areálu společnosti Kovohutě Příbram (zdarma) – také nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu • Zpracování odpadů s obsahem drahých kovů zlato, stříbro, palladium, platina • Výkup a recyklace odpadů z autovraků autokatalyzátory, autorádia a řídící panely, plošné spoje, kabely a cívky a již zmíněné olověné baterie a další elektroodpad • Sběr dalších odpadů - recyklace baterie-suché články (tužkové baterie, „buřty“, apod. – zinko-uhlíkové, alkalické, atd.) • Projekt Školy spolupráce v oblasti ekologie a odpadů; také boj proti kriminalitě „Fotbal proti zločinu“ od 08/09 (1. FK Příbram a město Příbram) - další sporty, kultura, atd. = nově „Šance pro každého“ od 09/10

22 22 Podpora sběru elektroodpadu Šrotozemšťané 2006 a 2007 v Kovohutích

23 23 Ekologie a IPPC IPPC – Kovohutě spadají pod působnost zákona
o integrované prevenci (IP) Soulad většiny technologických parametrů s referenčními dokumenty (BREF) o nejlepších dostupných technologiích (BAT) Soulad většiny emisních parametrů s BREF Soulad většiny parametrů čištění vod s BREF Schválený POH společnosti

24 Projekty - Čistší produkce
24 Projekty - Čistší produkce Centrum špičkové technologie – Centrum pro výzkum a vývoj technologií a zařízení na zpracování odpadních surovin s obsahem těžkých a drahých kovů Konsorcia – Zvýšení podílu materiálového využití recyklace odpadu těžkých a drahých kovů Impuls – Výzkum a vývoj průmyslové technologie využití kyseliny sírové k recyklaci zinku z nebezpečných odpadů – závěrečná zpráva 2011

25 25 Realizované projekty vakuové odzinkování – 2004
odparné chlazení plynů ze šachtové pece – 2005 PROJEKT ELEKTROODPAD – DIVIZE v roce 2005 získávání cínu z produktů rafinace do prodejné formy – 2006 odchlorování úletů ze šachtové pece – 2007 drcení a třídění strusky a kamínku – 2007 využívání odpadních vod namísto užitkových – 2007 získávání polypropylenu (PP) z baterií k recyklaci – výzkum částečného využívání odpadní kyseliny – 2010

26 Rozpracované projekty 2011
26 Rozpracované projekty 2011 recyklace ZnC a alkalických baterií (baterie-suché články) získávání koncentrátů z elektroodpadu školicí středisko – informační a školicí středisko spojené s hutnickým muzeem

27 27 Projekty 2011 separace těžkých kovů z odpadních vod
rozšíření čističky odpadních vod MEMLAB - Mezinárodní projekt vývoje nového typu malé olověné baterie s podporou prostředků EU, řešitelem TWI Cambridge, Velká Británie

28 28 Ukázka pozitivního vlivu vybraného projektu na životní prostředí
Snížení emisí skleníkových plynů při recyklaci olověných baterií

29 Aktuální ocenění Kovohutí Příbram za činnost vč. CSR přístupu
29 Aktuální ocenění Kovohutí Příbram za činnost vč. CSR přístupu 4x –

30 30 Kovohutě Příbram v Ceně zdraví
a bezpečného životního prostředí (BLF) vítězství s projektem „Modernizace technologie recyklace použitých automobilových baterií“ finále s projektem „Odparné chlazení šachtové pece“ = nominace do širšího finále Evropské ceny životního prostředí 2006 vítězství s „Projektem Elektroodpad“ = nominace do Evropské ceny životního prostředí 2008 finále 2008 (vyhlášení 2009) – projekty „Systémová podpora zdraví na pracovištích” a „Recyklace polypropylenu z vyřazených automobilových baterií“ finále 2009 (vyhlášení 2010) – projekt „Snížení emisí skleníkových plynů při recyklaci olověných baterií“ – další nominace do Evropy

31 Poslání společnosti vč. CSR
31 Poslání společnosti vč. CSR Službou šetrnou k životnímu a pracovnímu prostředí zhodnocujeme nejlepšími dostupnými technologiemi recyklace odpady olova odpady drahých kovů odpady elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) Jsme tradičním a spolehlivým dodavatelem výrobků a slitin na bázi olova, cínu a drahých kovů. Usilujeme o trvalé postavení uznávaného regionálního zaměstnavatele.

32 32 Péče o zaměstnance (2. – posunutý 1. pilíř)
Pracovní podmínky, práce v riziku Bezpečnost práce Podpora zdraví, KPL Sociální oblast Motivace

33 33 Péče (přístup) o zaměstnance v Kovohutích – dimenze
pracovní příležitosti – významný zaměstnavatel regionu funkční – celoživotní příležitosti včetně rodinných vazeb Integrovaný systém řízení – pravidla, směrnice … i pro personalistiku (ŘLZ, Výchova a vzdělávání) zapracování, vzdělávání, příprava, rozvojové záležitosti příklady – Kvalifikační požadavky na některé funkce a realita

34 34 Příprava a rozvoj plány výchovy a vzdělávání
studia zaměstnanců, další kursy pro mistry i další zaměstnance = dohody o setrvání, apod. nové technologie a procesy – praxe a jejich zvládání – spolupráce s obdobnými provozy v Evropě

35 35 Sociální program – Kolektivní smlouva pro příklad ukázka poskytovaných benefitů 1/2

36 36 Sociální program – Kolektivní smlouva pro příklad ukázka poskytovaných benefitů 2/2

37 Systémová podpora zdraví
37 Systémová podpora zdraví principy – KPL smysl a cíl motivace zaměstnanců

38 38 Partnerství (3. pilíř) mj. nekomerční sponzoring
Projekt Školy – ekologie – spolupráce při sběru a třídění odpadů, apod. (viz dále) sportovní oddíly pod tradiční hlavičkou „Kovohutě Příbram“: Atletický oddíl Kovohutě Příbram Běh Kovohutěmi – v roce 2011 již 41. ročník – Den Kovohutí (setkávání) Kuželkářský oddíl Kovohutě Příbram – 3. liga - (část „Kuželkáři“) Fotbalový oddíl TJ Kovohutě Příbram (oddíl kopané) (dříve také střelecký oddíl) spolky zaměstnanců a příznivců hutě: Cech příbramských hutníků-olovářů – založen (část Cech) Cech příbramských horníků a hutníků – spolupráce - příbramské sporty: volejbal VO Vavex Příbram – extraliga - fotbal 1. FK Příbram (Baník) – 1. Gambrinus liga – – projekty školy prevence kriminality a ekologie; hornicko-hutnické tradice (viz výše) Rally Příbram (nepravidelně) neziskové organizace – členství a podpora (viz dále) Kompletní přehled najdete na – část Partnerství

39 Partnerství – Projekt Školy (PŠ)
39 Partnerství – Projekt Školy (PŠ) = spolupráce v oblasti ekologie a odpadů – sběr a třídění Smyslem je mezi žáky-studenty, pedagogy, dalšími zaměstnanci a přáteli škol propagovat naše činnosti a získat je pro účinné třídění a ekologickou likvidaci. Na oplátku školám nabízíme: Exkurze Stáže studentů Přednášky Vzdělávací seriál „Etiketa I.+II. část“ Účast na Běhu Kovohutěmi Apod. Synergie PŠ: Ekologické služby pro široký region – nepřetržitě olověné autobaterie a elektroodpad; další baterie, polypropylen; spolupráce organizace PŠ – spolupráce 1. FK Příbram – „Fotbal proti zločinu“ + „Šance pro každého“ Ekologická cena BLF – školy 07 – návaznost Pb odpady 98 + elektroodpad 05

40 40 Partnerství – neziskové organizace

41 pod MOTTEM: „Vstřícnost k lidem a životnímu prostředí se vyplácí"
41 Co řící závěrem ? Asi jen zopakovat větu z naši Politiky Integrovaného systému řízení (PISŘ): uplatňování zásad společenské odpovědnosti (CSR = Corporate Social Responsibility), která zahrnuje sociální, environmentální a ekonomické principy pod MOTTEM: „Vstřícnost k lidem a životnímu prostředí se vyplácí"

42


Stáhnout ppt "Případová studie Kovohutě Příbram Od čistší produkce"

Podobné prezentace


Reklamy Google