Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Eva Čížková, AVEFLOR, a.s., TUV NORD Czech s.r.o. Certifikace „Natur Produkt“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Eva Čížková, AVEFLOR, a.s., TUV NORD Czech s.r.o. Certifikace „Natur Produkt“"— Transkript prezentace:

1 Eva Čížková, AVEFLOR, a.s., TUV NORD Czech s.r.o. Certifikace „Natur Produkt“

2 Projekt „Natur Produkt“ SZÚ – PROKOS -TUV NORD - zavést systém pravidel pro „Natur“ kosmetiku - systém srovnatelný s pravidly v EU (dobrovolnými) - cenově dostupný českým výrobcům

3 Složení konečného výrobku - nejméně 20% z celkového složení výrobku musí být "Natur" původu; - výjimečně, pro oplachovací výrobky, mléka a práškové výrobky, nejméně 10% z celkového složení výrobku musí být "Natur" původu. Přidaná voda nemůže být počítána jako „Natur“ Přidaná voda nemůže být počítána jako „Natur“

4 Přísady používané v kosmetickém přípravku: řazeny do pěti kategorií: řazeny do pěti kategorií: 2.1 Voda 2.2 Nerostné látky a složky minerálního původu 2.3 Fyzikálně zpracované agro-přísady 2.4 Chemicky zpracované agro-přísady 2.5 Ostatní složky

5 Složení konečného výrobku - nejméně 95% agro-přísad zpracovaných fyzikálním postupem musí být "Natur" původu; - nejméně 30% agro-přísad zpracovaných chemickým postupem musí být "Natur" původu.

6 Obecná pravidla „Natur Produkt“ kosmetických přípravků: - prevence a bezpečnost výrobků; - využívat produkty „Organic“ zemědělství; - odpovědně využívat přírodní zdroje; - využívat čisté a bezpečné technologie (zdraví lidí, životní prostředí); - koncept „ zelené chemie “ Obecná pravidla „Natur Produkt“ kosmetických přípravků: - prevence a bezpečnost výrobků; - využívat produkty „Organic“ zemědělství; - odpovědně využívat přírodní zdroje; - využívat čisté a bezpečné technologie (zdraví lidí, životní prostředí); - koncept „ zelené chemie “

7 Vysvětlující pojmy a definice: „Agro-složka" jakýkoliv rostlinný, živočišný nebo mikrobiální produkt pocházející ze zemědělství,vodní kultury nebo získávaný z volného sběru / sklizně v přírodě. “Katalyzátor“ látka používaná k úpravě nebo zvýšení rychlosti reakce, aniž se během reakce v procesu spotřebovala.

8 Vysvětlující pojmy a definice: "Kontaminující látka" - přirozeně se nevyskytuje v materiálu/je přítomna v množství větším, než je přirozené (mohlo by vést ke znečištění a rizikům toxicity) - těžké kovy; - aromatické uhlovodíky; - pesticidy; - dioxiny & PCB; - radioaktivní materiály; - GMO; - mykotoxiny; - zbytky léků; - dusitany; - nitrosaminy. Vysvětlující pojmy a definice: "Kontaminující látka" - přirozeně se nevyskytuje v materiálu/je přítomna v množství větším, než je přirozené (mohlo by vést ke znečištění a rizikům toxicity) - těžké kovy; - aromatické uhlovodíky; - pesticidy; - dioxiny & PCB; - radioaktivní materiály; - GMO; - mykotoxiny; - zbytky léků; - dusitany; - nitrosaminy.

9 Vysvětlující pojmy a definice: "Fyzikálně zpracované“ - zpracované či získané za použití fyzikálních procesů, které jsou uvedeny Příloze I (povolené).

10 Vysvětlující pojmy a definice: "Chemicky zpracované“ zpracované či získané za použití chemických procesů uvedených: - v příloze II (povolené) - v příloze III (nepovolené).

11 Vysvětlující pojmy a definice: "Konečný výrobek“ Finální kosmetický přípravek složený ze složek: - vody; - minerálních látek; - fyzikálně zpracovaných agro-přísad; - chemicky zpracovaných agro-přísad; - dalších složek.

12 Vysvětlující pojmy a definice: "Kosmetická přísada" Nařízení EP a Rady (ES) č.1223/2009 - jakákoliv chemická látka nebo přípravek syntetického nebo přírodního původu použitý ve složení kosmetických přípravků.

13 Vysvětlující pojmy a definice: Za kosmetickou přísadu se nepovažují: - nečistoty v použitých surovinách; - technické pomocné materiály použité při přípravě, které nejsou přítomny v konečném produktu; - voda (přidaná při výrobě) je samostatná složka.

14 Vysvětlující pojmy a definice: “Kosmetický přípravek" Nařízení EP a Rady (ES) č.1223/2009 - jakákoli látka nebo směs určená pro styk s vnějšími částmi lidského těla (pokožkou, vlasovým systémem, nehty, rty, vnějšími pohlavními orgány) nebo se zuby a sliznicemi dutiny ústní a to pouze, výhradně nebo převážně za účelem jejich čištění, parfemace, změny jejich vzhledu, jejich ochrany, jejich udržování v dobrém stavu, nebo úpravy tělesných pachů.

15 Vysvětlující pojmy a definice: “Moiety = podíl“ - specifická část molekuly. “Nanomateriál“ Nařízení EP a Rady (ES) č.1223/2009 - nerozpustný nebo bioperzistentní a záměrně vyrobený materiál o jednom nebo více vnějších rozměrech nebo s vnitřní strukturu v řádu od 1 do 100 nm.

16 Vysvětlující pojmy a definice: "Nerostné (minerální) látky“ - suroviny získané z přirozeně se vyskytujících látek, které vznikají díky geologickým procesům, ale s výjimkou materiálů odvozených od fosilních paliv.

17 Vysvětlující pojmy a definice: “Přípravek, který se oplachuje“ Nařízení EP a Rady (ES) č.1223/2009 - kosmetický přípravek, který se má po aplikaci na kůži, vlasy nebo na sliznice odstranit.

18 Vysvětlující pojmy a definice: "Organic" - výrobní systém, který je v souladu s nařízením č. (ES) 834/2007 nebo s jinou uznávanou mezinárodní nebo vnitrostátní „Organic“ normou ověřenou IFOAM. Jestliže se v této normě hovoří o „Organic“, „Natur“, „Přírodní“, vztahují se na ně stejná vymezení.

19 Vysvětlující pojmy a definice: “Primární surovina“ - jakýkoliv výrobek rostlinného, živočišného nebo mikrobiálního původu včetně minerální látky, která se používá jako surovina při výrobě kosmetických přísad. "Reakční činidlo“ - látka používaná v chemické reakci k výrobě dalších látek.

20 Vysvětlující pojmy a definice: "Směs„ Nařízení EP a Rady (ES) č.1223/2009 - směs nebo roztok složený ze dvou nebo více látek. „Látka" Nařízení EP a Rady (ES) č.1223/2009 - chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním procesem,včetně všech přídatných látek nezbytných k uchování jeho stability a všech nečistot vznikajícíchv použitém procesu, avšak s vyloučením všech rozpouštědel, která lze oddělit bez ovlivnění stability látky nebo změny jejího složení.

21 Vysvětlující pojmy a definice: "Výroba" - skupina operací prováděných v továrně nebo laboratoři pro získání, přípravu, výrobu a značení výrobků.

22 Vysvětlující pojmy a definice: "Výrobce" Nařízení EP a Rady (ES) č.1223/2009 - fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí kosmetický přípravek nebo která si dala kosmetický přípravek navrhnout nebo vyrobit a nabízí jej na trhu pod svým jménem nebo ochrannou známkou. - fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí kosmetický přípravek nebo která si dala kosmetický přípravek navrhnout nebo vyrobit a nabízí jej na trhu pod svým jménem nebo ochrannou známkou.

23 Certifikace „Natur Produkt“

24 1. Dodržování zásad předběžné opatrnosti 2. Původ a zpracování kosmetických přísad 2. Původ a zpracování kosmetických přísad 3. Složení konečného výrobku 3. Složení konečného výrobku 4. Skladování, výroba a balení 4. Skladování, výroba a balení 5. Management životního prostředí 5. Management životního prostředí 6. Sanitace a hygiena 6. Sanitace a hygiena 7. Značení a komunikace (obaly, propagace) 7. Značení a komunikace (obaly, propagace) 8. Inspekce, certifikace a kontroly 8. Inspekce, certifikace a kontroly

25 1.Dodržování zásad předběžné opatrnosti

26 1. Dodržování zásad předběžné opatrnosti Jestliže existuje vědecký důkaz, že použitá přísada, technologie, postup výroby, by mohla ohrozit zdraví nebo je rizikem pro životní prostředí, potom je použití takové přísady je zakázáno. Z těchto důvodů nejsou povoleny: Z těchto důvodů nejsou povoleny:

27 1. Dodržování zásad předběžné opatrnosti 1.1 Nanomateriály Nanomateriály jsou zakázány. Připouští se, že by mohly být za jistých okolností uděleny výjimky podle pravidel Evropské legislativy. Takové výjimky musí být podpořeny technickou dokumentací.

28 1. Dodržování zásad předběžné opatrnosti 1.2 Geneticky modifikované organismy (GMO) Jsou zakázány primární suroviny nebo složky, které jsou geneticky modifikovanými organismy nebo jsou odvozené z GMO. Primární suroviny nebo přísady nesmí být kontaminovány geneticky modifikovaným materiálem v koncentraci vyšší než 0,1%.

29 1. Dodržování zásad předběžné opatrnosti 1.3 Ozařování Gama záření a X-paprsky jsou zakázány.

30 1. Dodržování zásad předběžné opatrnosti 1.4 Pokusy na zvířatech Kosmetické přípravky nesmějí být testovány na zvířatech. Kosmetické přísady, nesmí být testovány na zvířatech, kromě případů, kdy to vyžaduje zákon.

31 2. Původ a zpracování kosmetických přísad

32 Přísady používané v kosmetickém přípravku jsou zařazeny do pěti kategorií: 2.1 Voda 2.2 Nerostné látky a složky minerálního původu 2.3 Fyzikálně zpracované agro-přísady 2.4 Chemicky zpracované agro-přísady 2.5 Ostatní složky

33 2. Původ a zpracování kosmetických přísad Stejné rozdělení platí pro původ a složení jedné kosmetické přísady nebo směsi kosmetických přísad. Výrobci směsí kosmetických přísad musí poskytnout příslušná % v technické dokumentaci:

34 2.1 Voda

35 Nezbytná, základní surovina, zásadní kvalita: - musí splňovat hygienické normy ( < 100 KTJ/ ml) - může být: - pitná voda; - pramenitá voda; - získaná osmózou; - destilovaná voda; - mořská voda. Voda může být upravena fyzikálními procesy povolenými v Příloze I.

36 2.2. Nerostné látky a látky minerálního původu

37 2.2. Nerostné látky a látky minerálního původu Mohou být použity pokud jsou čisté a přírodní a pokud jsou získané environmentálně rozumnými extrakčními procesy. Mohou být použity pouze složky minerálního původu uvedené v Příloze IV a musí splňovat příslušné právní předpisy. Minerální látky a přísady minerálního původu mohou být zpracovány fyzikálními procesy povolenými v Příloze I.

38 Příloha IV Povolené přísady minerálního původu Mohou být použity: - pro konkrétní uvedené použití; - nebo pro obecné účely, pokud nejsou uvedena žádná zvláštní použití; Přísady Specifické použití Aluminium ammonium sulphate Aluminium CI 77000 anorg. pigment, barva Aluminium hydroxide Aluminium oxide Aluminium sulphate Ammonium manganese diphosphate CI 77742 anorg. pigment, barva Ammonium sulphate

39 Příloha IV Povolené přísady minerálního původu - pokračování Bentonite Bismuth oxychloride CI 77163 anorg. pigment, barva (ale nesmí být použit ve rtěnkách) Calcium Aluminium Borosilicate Calcium carbonate CI 77220 abrasiv. látka/pufr /neprůhledný Calcium fluoride látka pro ústní hygienu – do 1.9.2012 Calcium sulphate (sádra) abrasiv. látka//neprůhledná Chromium oxides CI 77289, 77288 anorg. pigment, barva Copper CI 77400 anorg. pigment, barva Copper oxide aktivní činidlo Copper sulphate aditivum Cupric sulphate aditivum

40 Příloha IV Povolené přísady minerálního původu - pokračování Dicalcium phosphate dihydrate abrasiv. látka/ látka pro ústní hygienu Disodium phosphate pufrovací činidlo Hectorite Hydrated Silica abrasiv. látka/absorb. činidlo/ neprůhledná/činidlo pro úpravu viskozity Iron hydroxide aditivum Iron oxides CI 77480, 77491, 77492, 77499 aditivum Iron sulphate aditivum Kaolin Lazzurite CI 77007 anorg. pigment, barva

41 Příloha IV Povolené přísady minerálního původu - pokračování Magnesium aluminium silicate Magnesium carbonate CI 77713 (Magnesite) abrasiv. látka/činidlo pro úpravu viskozity Magnesium chloride aditivum Magnesium hydroxide absorbent/pufrovací činidlo Magnesium oxide CI 77711 absorbent/pufrovací činidlo/neprůhledný Magnesium silicate Magnesium sulphate činidlo pro úpravu viskozity Malachite Manganese bis orthophosphate CI 77745 anorg. pigment, barva Manganese sulphate aditivum Maris sal (sea salt) Mica (muscovite) natural CI 77019

42 Příloha IV Povolené přísady minerálního původu - pokračování Potassium carbonate pufrovací činidlo Potassium chloride Potassium hydroxide pufrovací činidlo Potassium sulphate činidlo pro úpravu viskozity Prussian Blue CI 77510 anorg. pigment, barva Silver chloride aditivum Silver CI 77820 aditivum Silver citrate Silver oxide Silver sulphate anorg. pigment, barva Sodium bicarbonate pufrovací činidlo Sodium borate pufrovací činidlo

43 Příloha IV Povolené přísady minerálního původu - pokračování Sodium carbonate pufrovací činidlo Sodium chloride Sodium fluoride látka pro ústní hygienu – do 1.9.2012 Sodium hydroxide neutralizační činidlo Sodium magnesium silicate Sodium metasilicate Sodium monofluorophosphate látka pro ústní hygienu – do 1.9.2012 Sodium silicate pufrovací činidlo Sodium sulphate činidlo pro úpravu viskozity Solum diatomea (diatomaceous earth) Sodium chloride Sodium fluoride látka pro ústní hygienu – do 1.9.2012 Sodium hydroxide neutralizační činidlo Sodium magnesium silicate Sodium metasilicate Sodium monofluorophosphate látka pro ústní hygienu – do 1.9.2012 Sodium silicate pufrovací činidlo Sodium sulphate činidlo pro úpravu viskozity Solum diatomea (diatomaceous earth)

44 Příloha IV Povolené přísady minerálního původu - pokračování Sodium magnesium silicate Sodium metasilicate Sodium monofluorophosphate látka pro ústní hygienu – do 1.9.2012 Sodium silicate pufrovací činidlo Sodium sulphate činidlo pro úpravu viskozity Solum diatomea (diatomaceous earth) Talc CI 77718 Titanium dioxide CI 77891 anorg. pigment/barva/neprůhledná/ UV filtr Tin oxide Zinc oxide CI 77947 anorg. pigment/barva/aditivum/ UV filtr Zinc sulphate antibakteriální látka/ látka pro ústní hyg.

45 2.3 Fyzikálně zpracované agro-přísady

46 Jakýkoliv produkt rostlinného, živočišného nebo mikrobiálního původu: - získaný/ zpracovaný fyzikálními procesy dle Přílohy I ; - primární suroviny rostlinného, živočišného nebo mikrobiálního původu ; - primární suroviny respektující požadavky Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

47 2.3 Fyzikálně zpracované agro-přísady Je zakázáno používat: - rostliny nebo rostlinné materiály, které byly geneticky modifikované; - rostliny nebo rostlinné materiály, které byly geneticky modifikované; - primární suroviny získané z živých a poražených zvířat.

48 2.3 Fyzikálně zpracované agro-přísady Je dovoleno používat složky živočišného původu, pokud: Je dovoleno používat složky živočišného původu, pokud: - jsou vyrobeny ze zvířat, ale nejsou součástí zvířete; - jsou vyrobeny ze zvířat, ale nejsou součástí zvířete; - byly získány pouze za použití postupů v Příloze I; - byly získány pouze za použití postupů v Příloze I; - pocházejí ze zvířat, o která bylo dobře pečováno (WELFARE).

49 Příloha I POVOLENÉ fyzikální postupy - postupy, které umožnily vytvoření biologicky rozložitelných molekul; - postupy, které respektují přírodní účinné látky přítomné v kosmetických přísadách; - postupy, které respektují přírodní účinné látky přítomné v kosmetických přísadách; - postupy, které podporují dobré nakládání s odpady, využívání energie a berou v úvahu ekologickou rovnováhu.

50 Příloha I - pokračování všechny extrakce (s přírodními materiály, s jakýmkoliv formami vody nebo s třetím rozpouštědlem rostlinného původu, jako například: ● ethanol ● glycerín ● rostlinné oleje ● med ● ethanol ● glycerín ● rostlinné oleje ● med ● superkritický CO 2 ● superkritický CO 2

51 Příloha I – pokračování - deterpenace (jestliže frakce destilují s párou); - destilace, lisování nebo extrakce (párou); - filtrace a čištění (ultrafiltrace, dialýza, krystalizace, iontová výměna); - vymražování/ jednotlivé rychlé zmražení; - drcení; - lyofilizace; - macerace; - mikrovlné extrakce; - perkolace.

52 Příloha I – pokračování absorpce (na inertní nosič, který je v souladu s touto absorpce (na inertní nosič, který je v souladu s touto normou); normou); bělení – dezodorace; bělení – dezodorace; mísení; odstřeďování (oddělení látky pevné / kapalné, mísení; odstřeďování (oddělení látky pevné / kapalné, „spin“-sušení); extrakce za studena; lisování za tepla/studena; louhování (za tepla nebo za studena); vysychání - sušení (progresivní nebo postupné, odpařováním / přírodní na slunci);

53 Příloha I – pokračování Po extrakci: - smíchání různých šarží extraktů bylin, aby se dosáhlo požadované úrovně markrů (stanovená látka/úč. látky); - filtrace, mikrofiltrace, hloubková filtrace (na neběleném filtračním papíru); - čeření / srážení činidel (povolených aditiv nebo pomocných látek: viz příloha VIII ES REG. 834/2007); - proplach dusíkem; - pasterizace; - dekantace;

54 Příloha I – pokračování Po extrakci: prosévání; prosévání; extrakce na slunci (např. květy léčivých rostlin); mačkání, drcení; sterilizace UV zářením; sterilace teplem = tepelnou úpravou (podle účinné extrakce na slunci (např. květy léčivých rostlin); mačkání, drcení; sterilizace UV zářením; sterilace teplem = tepelnou úpravou (podle účinné látky je zvolena teplota); ultrazvuk; vakuování; vakuování; úprava UV. úprava UV.

55 2.4 Chemicky zpracované agro-přísady

56 Zahrnují jakýkoliv produkt rostlinného, živočišného nebo mikrobiálního původu zpracovaný chemickými procesy, který je v souladu s dále uvedenými podmínkami. Chemicky zpracované agro-přísady mohou obsahovat minerální podíly.

57 Jsou povoleny: - pouze primární suroviny, které respektují požadavky Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Je zakázáno používat: - rostliny nebo rostlinné materiály, které byly GM; - primární suroviny získané z živých a poražených zvířat. 2.4 Chemicky zpracované agro-přísady

58 Je dovoleno používat složky živočišného původu, pokud: - jsou vyrobeny ze zvířat, ale nejsou součástí zvířete; - byly získány pouze za použití postupů v Příloze I; - pocházejí ze zvířat, o které bylo dobře pečováno (Welfare). - smí se používat pouze živné půdy z přírodních rostlinných nebo mikrobiálních surovin bez použití GMO nebo jejich derivátů. 2.4 Chemicky zpracované agro-přísady

59 Požadavky, které se vztahují na výrobce agro- přísady zpracované chemickým postupem: - musí používat pouze chemické procesy uvedené v Příloze II; - nesmí používat chemické procesy uvedené v Příloze III (orientační seznam); - musí používat obnovitelné zdroje; - může využívat složky, které pochází z kultur nebo fermentace nebo z jiné biotechnologie.

60 2.4 Chemicky zpracované agro-přísady Výrobce musí splňovat následující kvantitativní požadavky pro jejich chemicky zpracované agro-přísady: Princip Požadavek Atom Economy Výtěžek posledního reakčního kroku: E = min. 50% molekulová hmotnost požadovaného výrobku/ů E = -------------------------------------------------------------------------- x 100 molekulová hmotnost všech produktů

61 2.4 Chemicky zpracované agro-přísady Princip “Non-persistent“ výrobek PožadavekBiologická rozložitelnost: alespoň 70% za 28 dní pro odstranění DOC a 60% pro ThOD nebo ThCO2 (Podle OECD 301 series). Princip Produkty účinnější a bezpečnější PožadavekVodní toxicita pro dafnie: EC50 (48 h)> 10 mg / l.

62 2.4 Chemicky zpracované agro-přísady Výrobce chemicky zpracované agro-přísady musí poskytnou informace o svém přístupu: PrincipPožadavek Energetické hospodářství informační bod (Nízká spotřeba energie) Absence dočasných změn informační bod (Zprostředkovatel mezi-reakce) Metoda analýzy informační bod (Např. analýza v reálném čase ) Nižší produkce odpadu informační bod Omezení rizik havárií informační bod

63 Příloha II Chemické postupy povolené pro zpracování agro- přísad Použitá kritéria: - postupy, které umožnily tvorbu biologicky rozložitelných molekul; - postupy, které umožnily tvorbu biologicky rozložitelných molekul; - postupy, které respektují přítomné přírodní účinné látky; - postupy, které podporují dobré nakládání s odpady, využívání energie a berou v úvahu ekologickou rovnováhu.

64 Příloha II Chemické postupy povolené pro zpracování agro- přísad - petrochemická rozpouštědla nesmí být použita jako součást chemického postupu při zpracování „Natur“ agro-složky; - aromatická, alkoxylovaná, halogenovaná rozpouštědla nebo rozpouštědla na bázi dusíku a síry nesmí být použita v žádném kroku chemického zpracování agro-přísady; - Rozpouštědla definována výše, mohou být použita pouze za předpokladu, že neexistují účinné přírodní alternativy a jsou na konci procesu recyklována a odstraněna.

65 Příloha II Chemické postupy povolené pro zpracování agro- přísad - alkylace; - amidace; - kalcinace rostlinných zbytků; - karbonizace (pryskyřic, mastných organických olejů); - kondenzace / adice; - esterifikace / trans-esterifikace / inter-esterifikace; - etherifikace; - fermentace (přírodní / biotechnologických); - hydratace;

66 Příloha II Chemické postupy povolené pro zpracování agro- přísad hydrogenace; hydrolýza; výměna iontů; neutralizace (k získání Na, Ca, Mg, K solí); oxidace / redukce; zmýdelnění; sulfonace/ sulfatace; pražení. hydrogenace; hydrolýza; výměna iontů; neutralizace (k získání Na, Ca, Mg, K solí); oxidace / redukce; zmýdelnění; sulfonace/ sulfatace; pražení.

67 Příloha III Příklady nepřípustných výrobních postupů Hlavní zakázané: Bělení – dezodorace (u látek živočišného původu); Použití enzymů odvozených z GMO; Deterpenace jiná než párou;.

68 Příloha III Příklady nepřípustných výrobních postupů Sulfonace (jako hlavní reakce); Techniky využívající genetické inženýrství; Použití ethylenoxidu a rtuti (Mercurial soda); Propoxylace; Alkoxylace; Petrochemické katalyzátory.

69 2.5 Ostatní přísady a podíly

70 2.5 Ostatní přísady a podíly 2.5 Ostatní přísady a podíly Jsou povoleny ještě některé další látky, uvedené v Příloze V (dokud nebudou k dispozici jiné účinné přírodní alternativy – bezpečnost, stabilita ). Mohou být použity pouze pro specifické účely v jednotlivých složkách i v konečném výrobku.

71 Příloha V Ostatní přípustné látky SložkaSpecifické použití Benzoic acid and its saltskonzervační látka Benzyl alcoholkonzervační látka Dehydroacetic acid and its saltskonzervační látka Denatonium Benzoate denaturační činidlo pro alkohol (pokud to vyžaduje zákon) Salicylic acid and its saltskonzervační látka Sorbic acid and its saltskonzervační látka Tetra sodium glutamate diacetatechelatační činidlo pouze pro mýdla

72 2.5 Ostatní přísady a podíly Dočasně je povolen omezený počet pomocných látek, petrochemických podílů a procesy pro některé specifické látky, protože dosud nejsou k dispozici vhodné přírodní alternativy, které by zajistily účinnost přípravku: - povolené jsou pouze ty, které jsou uvedené v Příloze VI. - petrochemický podíl nesmí překročit celkovou výši 2% z celkového výrobku (výpočet dle 2.6.)

73 Příloha VI Přechodně povolené složky a podíly Přísady Specifické použití CI 75470 (Carmine z Košenily) pigment Natural tocopherol (extrahovaný hexanem) antioxidant Carrageenan činidlo pro úpravu viskozity/želatinové čin. Lecithin zvlhčovadlo/ emulgátor Betainesamfoterní PAL Alkylamphoacetateamfoterní PAL Alkylglucosidecarboxylateanionaktivní PAL Alkylcarbonateanionaktivní PAL Carboxymethylcellulosečinidlo pro úpravu viskozity / gelotvorné činidlo

74 Přechodně povolené procesy Gama záření pro sterilizaci hlíny typu kaolinu a hectoritu (Magnesium Aluminum Silicate); Gama záření pro sterilizaci bentonitů a křemeliny pouze tehdy, pokud jsou další sterilizační techniky nedostatečné. Tyto podíly nesmí překročit celkovou výši 2% z celkového konečného výrobku

75 2.6. Pravidla pro výpočet „Natur“ %

76 Musí být použita uvedená pravidla pro výpočet podílu „Natur“ v každé kosmetické složce. Výroba v „Natur“ systému probíhá dle nařízení č. (ES) 834/2007 (nebo jinými uznávanými normami a certifikáty ověřenými IFOAM). Pro všechny složky musí být doložena „Natur“ % v technické dokumentaci. Pro všechny složky musí být doložena „Natur“ % v technické dokumentaci.

77 Výpočet % „Natur“ 2.6.1 Voda Voda nemůže být počítána jako „Natur“ je-li: - přidána přímo nebo - přidaná nepřímo ve směsi se složkami jiných přísad (např. s minerály, s fyzikálně nebo chemicky zpracovanými agro-přísadami) Kapalina nebo šťáva obsažená v čerstvé rostlině se nepovažuje za vodu

78 Výpočet % „Natur“ 2.6.2 Minerály a složky minerálního původu Minerální látky a složky minerálního původu nelze počítat jako „Natur“, nejsou v oblasti působnosti nařízení (ES) 834/2007.

79 2.6.3 Fyzikálně zpracované agro-přísady a) agro-přísady zpracované fyzikálními procesy sestávající z „Natur“ primární suroviny nebo „Natur“ primární suroviny + „Natur“ rozpouštědla = „Natur“ primární suroviny + „Natur“ rozpouštědla = „Natur“ % = 100%; „Natur“ % = 100%; vodné extrakty: „Natur“ % vypočte dle způsobu přípravy: - získané za použití rozpouštědel; b) nebo s výhradním použitím vody; c) nebo nejsou na bázi vody.

80 2.6.3 Fyzikálně zpracované agro-přísady Výpočet % „Natur“ získané za použití rozpouštědel: vodné extrakty získané za použití rozpouštědel: „Natur“ čerstvá rostlina I. „Natur“ čerstvá rostlina ---------------------------------- = poměr ---------------------------------- = poměr (extrakt – rozpouštědla) Pokud je > 1, počítá se jako 1. (extrakt – rozpouštědla) Pokud je > 1, počítá se jako 1. II. poměr x (extrakt - rozpouštědlo) „Natur“ rozpouštědlo II. poměr x (extrakt - rozpouštědlo) „Natur“ rozpouštědlo ---------------------------------------------- + -------------------------------- x 100 = % „Natur“ ---------------------------------------------- + -------------------------------- x 100 = % „Natur“ extrakt extrakt extrakt extrakt

81 2.6.3 Fyzikálně zpracované agro-přísady Výpočet % „Natur“ vodné extrakty získané za použití rozpouštědel vodné extrakty získané za použití rozpouštědel - pokračováníPodmínky: - rozpouštědlo = množství rozpouštědla v konečném extraktu; - voda není považována za rozpouštědlo; - používaný alkohol jako extrakční rozpouštědlo musí být „Natur“ - směsi „Natur“ a „ne- Natur“ primárních surovin nejsou povoleny.

82 2.6.3 Fyzikálně zpracované agro-přísady Výpočet % „Natur“ b) vodné extrakty s výhradním použitím vody „Natur“ čerstvá rostlina % „Natur“ = ----------------------------------- x 100 extrakt

83 2.6.3 Fyzikálně zpracované agro-přísady Výpočet % „Natur“ c) nevodné extrakty c) nevodné extrakty „Natur“ čerstvá rostlina + „Natur“ rozpouštědlo výchozí „Natur“ čerstvá rostlina + „Natur“ rozpouštědlo výchozí % „Natur“ -------------------------------------------------------------------------------- x 100 čerstvá rostlina + všechna výchozí rozpouštědla čerstvá rostlina + všechna výchozí rozpouštědla

84 2.6.3 Fyzikálně zpracované agro-přísady Výpočet % „Natur“ c) nevodné extrakty - pokračování Podmínky výpočtu: - alkohol jako extrakční rozpouštědlo, musí být „Natur“; - směsi „Natur“ a „ne-Natur“ primárních surovin nejsou povoleny. Všeobecné podmínky: - je-li agro-složka zpracovaná fyzikálním procesem poté ředěna vodou, „ne-Natur“ rozpouštědlem nebo nosičem, „Natur“ % musí být poměrně sníženo.

85 Výpočet % „Natur“ c) nevodné extrakty – pokračování Pro výpočet ekvivalentní váhy čerstvých bylin k sušeným je možné při výpočtu obsahu extraktu „Natur“ : buď použít skutečný poměr pro materiál suchý k čerstvému (informace musí být poskytnuty) nebo použít následující poměry: - dřevo, kůry a kořeny 1: 2,5; - listy, květy a části nadzemní 1: 4,5; - ovoce s nízkým obsahem vody (např. jablka) 1: 6; - ovoce s vysokým obsahem vody (např. meloun) 1: 10.

86 2.6.3 Fyzikálně zpracované agro-přísady Výpočet % „Natur“ c) nevodné extrakty – pokračování Čisté koncentráty a sušené prášky je možné obnovit do jejich přirozeného stavu, pokud se: - vrácení do původního stavu (rekonstituce) provádí před přidáním do formulace a; - koncentrát nebo prášek nesmí obsahovat žádné jiné příměsi, přísady nebo nosiče (nemohou být rekonstituovány, např. maltodextrin ). Poznámka – sušení vymrazováním zachovává kvalitu nejlepší.

87 2.6.4 Chemicky zpracované agro-přísady Výpočet % „Natur“ % „Natur“ výpočet = „Natur“ výchozí primární suroviny – „Natur“ výchozí primární suroviny v přebytku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 výchozí primární suroviny - všechny výchozí primární surovin v přebytku výchozí primární suroviny - všechny výchozí primární surovin v přebytku

88 2.6.4 Chemicky zpracované agro-přísady Výpočet % „Natur“ Podmínky: - rozpouštědla, která se neúčastní reakce, nejsou považována za výchozí základní suroviny; - přebytkem se rozumí množství výchozích primárních surovin, které jsou recyklovány nebo později odstraněny; - je-li agro-přísada ředěna vodou, „ne-Natur“ rozpouštědlem nebo nosičem, „Natur“ % se poměrně sníží; - jakákoliv agro-přísada získaná štěpením 100% „Natur“ primární suroviny může být počítána jako 100% „Natur“.

89 2.6.4 Chemicky zpracované agro-přísady Výpočet % „Natur“ Agro-přísady zpracované chemickým postupem mohou být certifikovány podle vlastního předpisu ale: - není určeno žádné minimální % obsažených "Natur“ - není určeno žádné minimální % obsažených "Natur“ - % obsahu "Natur" látek, jak bylo stanoveno výše, musí být jasně doložené.

90 3. Složení konečného výrobku

91 3.1. Kosmetické přísady - nejméně 95% agro-přísad zpracovaných fyzikálním postupem musí být "Natur", původu; - nejméně 30% agro-přísad zpracovaných chemickým postupem musí být "Natur", původu.

92 3. Složení konečného výrobku 3.2. Konečný výrobek - nejméně 20% z celkového složení výrobku musí být "Natur" původu; - výjimečně, pro oplachovací výrobky, mléka a práškové výrobky, nejméně 10% z celkového složení výrobku musí být "Natur" původu.

93 4. Výroba, balení a skladování

94 4. Výroba, balení a skladování 4.1 Kontrola výroby Jednotlivé procesy musí být odděleny, aby se zabránilo kontaminaci „Natur“ S, meziproduktů a KP od ostatních. Musí existovat systém kontroly kvality, který zahrnuje: - úplnou sledovatelnost surovin a výrobků; - kontrolu výrobních postupů ve všech fázích; - testování surovin a výrobků; - skladování záznamů z analýz o výrobě, balení, skladování.

95 1.Výroba, balení a skladování 4.2 Kontrola balení Minimalizace přímých a nepřímých dopadů obalů na životní prostředí během životního cyklu: Je nutno prověřit: - minimalizaci v množství použitého obalového materiálu; - použití maximálního množství materiálu, který lze použít opakovaně nebo recyklovat; - použití recyklovatelných materiálů (kde je to možné).

96 4. Výroba, balení a skladování 4.2 Kontrola balení Musí být prokázáno, že je použit obal vhodné velikosti (formát). Optimalizace obalů musí být přezkoumána nejméně jednou za tři roky (zápis, protokol o přezkoumání, zpráva dle 5.6)

97 4. Výroba, balení a skladování 4.2 Kontrola balení Pro balení je zakázáno používat tyto materiály: - polyvinylchlorid (PVC) a jiné chlorované plasty; - materiály a látky, které obsahují, byly odvozeny nebo vyrobeny s použitím GMO; - polystyren. Je třeba doložit doklad, že výše uvedené zakázané materiály nebyly použity v obalovém materiálu, například písemným potvrzením od dodavatele.

98 4. Výroba, balení a skladování 4.2 Kontrola skladování Skladovací prostory pro "Natur" suroviny, obalové materiály, meziprodukty nebo konečné výrobky musí být zřetelně označeny, musí být zřetelně označeny, aby se zabránilo jakémukoliv riziku záměny.

99 5. Plán řízení ochrany životního prostředí

100 Nutno doložit plán řízení ochrany životního prostředí, který se zabývá celým výrobním procesem, odpadními produkty a odpady. Jako součást plánu musí být zaveden plán nakládání s odpady, který se zabývá výrobními odpady (plynné, kapalné a tuhé). Plán musí být zaměřen na redukování, opakované použití, recyklování odpadních produktů na efektivním a racionálním základě (ISO 14001 a zákon o odpadech).

101 5. Plán řízení ochrany životního prostředí Je nutné: - třídit kartony, sklo, papír, plasty a ostatní odpad; - recyklovat nebo zpracovávat tento odpad; - předávat veškeré další odpady specializované firmě. Je doporučeno provést emisní audit výrobního provozu. Musí být zajištěno, že veškeré informace o životním prostředí, tvrzení a symboly na obale výrobku označeného „Natur Produkt“ jsou jasné, pravdivé a přesné.

102 5. Plán řízení ochrany životního prostředí Z hlediska životního prostředí mohou být použity pouze tyto hnací plyny: - vzduch; - kyslík; - dusík; - oxid uhličitý; - argon.

103 6. Čištění a hygiena

104 Povolené čisticí prostředky: - alkohol rostlinného původu; - isopropanol; - amfoterní povrchově aktivní látky (PAL); - peroxid vodíku; - minerální kyseliny, zásady a složky uvedené v Příloze I.

105 7. Označování a komunikace

106 Označování a komunikace, včetně jakéhokoliv odkazu v reklamě nebo podpůrné literatuře, musí být jasné, nesmí uvádět spotřebitele v omyl, dle bodu 7.2. Používání názvu „Natur“ nebo značky „Natur Produkt“, musí být spojeno - pouze s certifikovanými výrobky (spotřebitel nesmí být uveden v omyl). - pouze způsobem, který není zavádějící, např. pokud by mohlo být spojováno s výrobky, které nejsou certifikované.

107 7.2. Označování „Natur Produkt“ certifikovaných přípravků Certifikovaný přípravek musí být označen termínem “Natur Produkt“; - na obalu musí být uveden orgán odpovědný za certifikaci “Natur Produkt“ jeho název nebo logo; - na etiketě musí být uvedeno % přísad “Natur“ původu k hmotnosti konečného výrobku, jako "X % všech “Natur“;

108 7.2. Označování „Natur Produkt“ certifikovaných přípravků - “Natur“ přísady musí být uvedeny v INCI seznamu; - může se také uvést % přísad “Natur“ původu k hmotnosti konečného výrobku bez vody a minerálů (jak je definováno v bodech 2.6.1 a 2.6.2) jako "Y% celkových “Natur“ minus voda a minerální látky"; - na přední straně obalu nesmí být uvedena žádná “Natur“ přísada nebo její % ve výrobku.

109 7.2. Označování „Natur Produkt“ certifikovaných přípravků Výrobek nesmí být označován jako "Natur", například "Natur šampon", pokud obsahuje méně než 95% přísad, které jsou "Natur" (počet % z konečného výrobku). U výrobků, které mají méně než 95% "Natur" přísad, je povoleno, aby byl odkaz na "Natur" přísadu uváděn (obal, propagace) jako "Šampon s "Natur" jojobovým olejem".

110 Souhrn

111 Souhrn Předložit technickou dokumentaci k přípravku nejméně 20% „Natur“ složek (10% oplach. přípravky); nejméně 20% „Natur“ složek (10% oplach. přípravky); odečíst vodu a minerální složky; odečíst vodu a minerální složky; nejméně 95% agro-přísad vyrobených F postupem dle Přílohy I; nejméně 95% agro-přísad vyrobených F postupem dle Přílohy I; nejméně 30% agropřísad vyrobených CH postupem dle Přílohy II; nejméně 30% agropřísad vyrobených CH postupem dle Přílohy II; může obsahovat minerální látky dle Přílohy IV (vyráběné dle I); může obsahovat minerální látky dle Přílohy IV (vyráběné dle I); dočasně může obsahovat petrochemické podíly max. 2% dočasně může obsahovat petrochemické podíly max. 2% dočasně může obsahovat ostatní látky dle přílohy V a VI; dočasně může obsahovat ostatní látky dle přílohy V a VI; nesmí obsahovat nanomateriály, GMO, materiály ozařované (gama, x), agro-přísady vyrobené dle Přílohy III, testované na zvířatech. nesmí obsahovat nanomateriály, GMO, materiály ozařované (gama, x), agro-přísady vyrobené dle Přílohy III, testované na zvířatech.

112 Souhrn Předložit pravidla výroby, kontroly a skladování dle bodu 4. Předložit plán řízení ochrany životního prostředí dle bodu 5. Předložit plán řízení ochrany životního prostředí dle bodu 5. Předložit pravidla hygieny a sanitace dle bodu 6. Předložit pravidla hygieny a sanitace dle bodu 6. Předložit obalové složky, jejich vzory a další doklady dle bodu 7 Předložit obalové složky, jejich vzory a další doklady dle bodu 7.

113 Souhrn Neprovádět změny „Natur Produkt“ přípravku (je-li to možné). Neprovádět změny „Natur Produkt“ přípravku (je-li to možné). Změny musí vyhovovat pravidlům „Natur Produkt“. Změny musí vyhovovat pravidlům „Natur Produkt“. Změny se musí certifikační společnosti oznamovat (schválení). Změny se musí certifikační společnosti oznamovat (schválení).

114 Hlášení změn Změna názvu nebo adresy držitele certifikátu nebo výrobce kosmetického přípravku Změna názvu kosmetického přípravku Nahrazení nebo přidání místa výroby pro část nebo celý postup výroby kosmetického přípravku Změna místa výroby kosmetického přípravku (včetně místa výroby meziproduktu nebo konečného přípravku a místa balení) Změna postupu výroby kosmetického přípravku Změna ve zkoušení/kontrole jakosti kosmetického přípravku Změna, nahrazení nebo přidání místa, kde se provádí kontrola/zkoušení šarží kosmetického přípravku Nahrazení nebo přidání agro-přísady nebo nový výrobce agro-přísady Změna názvu agro-přísady Změna názvu a/nebo adresy výrobce agro-přísady Změna výrobního procesu agro-přísady Změna specifikace agro-přísady nebo výchozí suroviny/meziproduktu/činidla používaných při výrobním procesu agro-přísady Změna výrobce agro-přísady nebo výchozí suroviny/meziproduktu/činidla používaných ve výrobním procesu agro-přísady Změna místa výroby schváleného výrobce agro-přísady Změna obalu konečného přípravku (druhu, složek, materiálu, tvaru, rozměrů a textu)

115 Konec Děkuji za pozornost !

116


Stáhnout ppt "Eva Čížková, AVEFLOR, a.s., TUV NORD Czech s.r.o. Certifikace „Natur Produkt“"

Podobné prezentace


Reklamy Google