Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REGIONÁLNÍ ANALÝZA 5 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REGIONÁLNÍ ANALÝZA 5 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102."— Transkript prezentace:

1 REGIONÁLNÍ ANALÝZA 5 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Charakteristika vybraných průmyslových odvětví Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 1. Těžba nerostných surovin zahrnuje získávání surovin, které se obvykle vyskytují v pevném ( uhlí a rudy, stavební materiály), kapalném (ropa) nebo plynném (zemní plny) skupenství ročně se vytěží 6 km 3 nerostných surovin Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

3 Těžba energetických surovin dělí se na skupinu kaustobiolitů a radioaktivních surovin kaustobiolity (fosilní paliva) jsou hořlavé uhlovodíky, které vznikly nahromaděním odumřelé organické substance (nekromasy). Dělí se na: řadu uhelnou: rašelina, lignit, hnědé uhlí, černé uhlí, antracit řadu živočišnou: ropa, roponosné písky, roponosné břidlice, zemní plyn, hydráty metanu, ozokerit, minerální vosky, asfalt přírodní radioaktivní suroviny jsou: uran, thorium, radium Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

4 Těžba černého uhlí (1) nejkvalitnější černé uhlí se nachází v karbonských vrstvách, které se v Evropě táhnou z Britských ostrovů přes severní Francii a Belgii do oblasti Porúří v Německu a odtud přes Hornoslezskou pánev dále na východ světové zásoby v roce 2006 činily 478,8 mld. Tun největší geologicky prozkoumané zásoby černého uhlí na světě mají Spojené státy, Indie a Čína (společně 55% světových zásob), v Evropě Rusko, Polsko a Ukrajina největší nárůst těžby zaznamenán v Číně, Indii, Austrálii (export na trhy v Japonsku), Indonésii, Jihoafrické republice, Kolumbii Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

5 Těžba černého uhlí (2) mezi hlavní světové těžby patří: severovýchod Číny, severovýchod Indie, pánev Newcastle v Austrálii, Apalače a severovýchod USA, Transvaal (oblast Johannesburgu) v jihoafrické republice, Porúří a Sársko v Německu, Hornoslezská pánev v Polsku, Kuzbas, Pečorská, Lenská, Tajmyrská a Tunguzská pánev v Rusku a Donas na Ukrajině. v ČR je charakteristický pokles produkce z maximálních hodnot v osmdesátých letech na hodnoty okolo 13 mil tun v posledních letech (2005 – 13,3 mil tun). Oblast těžby se soustředěna do Ostravsko-karvinského revíru. V roce 2005 zde bylo v provotu celkem 5 dolů – Darkov, ČSA, ČSM, Lazy a Paskov Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

6 Ložiska černého uhlí v ČR 1. Hornoslezská pánev 4 Středočeské pánve 2. Vnitrosudetská pánev 5 Mělnická pánev 3. Podkrkonošská pánev 6 Plzeňská a Radnická pánev Zdroj: http://www.geofond.cz/dokumenty/nersur_rocenky/rocenkanerudy99/html/c_uhli.html Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

7 Těžba hnědého uhlí maxima dosáhla v roce 1989 (1,5 mld. Tun), v posledních letech je kolem 900 mil tun (2005) největší producent: Německo (177,9 mil. tun), Spojené státy (76,1 mil.tun), Řecko (71,2 mil.tun), Rusko (70,9 mil. tun) a Austrálie (76,1 mil.tun). ČR – 49,1 mil. tun (8.místo) v balkánských zemích (Řecko, Srbsko, Bulharsko, Makedonii, Bosně a Hercegovině) je prakticky jedinou energetickou surovinou Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

8 Ložiska hnědého uhlí v ČR 1 Chebská pánev 3 Severočeská pánev 2 Sokolovská pánev 4 Žitavská pánev Zdroj: http://www.geofond.cz/dokumenty/nersur_rocenky/rocenkanerudy99/html/h_uhli.html Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

9 Těžba ropy uskupení OPEC největší zásoby v oblasti: Perského zálivu (61,5% celkových světových zásob) největší naleziště jsou v Saudské Arábii (21,9% světových zásob v roce 2006), Íránu (11,4%), Iráku (9,5%), Kuvajtu (8,4%) a Spojených Arabských Emirátech (8,1%), Rusku (6,6%), Venezuele (6,6%) světová těžba v roce 2006 dosáhla 3914,1 mil tun největší kapacity rafinerií mají USA (20% světových kapacit v roce 2006), Čína (8,1%), Rusko (6,3%), Japonsko (5,2%), Indie (3,4%) a Jižní Korea (3%) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

10 Těžba zemního plynu celkové evidované zásoby ZP činí 181,5 bilionů m 3 největší zásoby vázány na oblast Kaspického moře, Západosibiřské nížiny (Rusko má 26,3% celosvětových zásob) a Perského zálivu (největší zásoby v Íránu – 15,5%, a Kataru – 14%) významná ložiska má i USA, Venezuele, Alžírsko, Nigérie, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

11 Ložiska zemního plynu v ČR 1 Oblast jižní Moravy 2 Oblast severní Moravy Zdroj:http://www.geofond.cz/dokumenty/nersur_rocenky/rocenkanerudy99/html/z_plyn.html Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

12 Těžba uranu světová těžba je kolem 40 000 tun ročně (v roce 2006 to bylo 29,4 tis. Tun) odhady Světové jaderné asociace: ¼ světové těžby (9862 tun v roce 2006) se uskutečňuje v kanadských dolech jedná se o strategický materiál, řada zemí (např. Rusko, Čína, Indie, Ukrajina atd.) nezveřejňují údaje o těžbě dalšími státy s významnou produkcí uranu (nad 1000 tun ročně) jsou: Austrálie, Kazachstán, Niger, Rusko, Namibie, Uzbekistán a USA Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

13 Ložiska uranu v ČR 1 Hamr8 Hájek 2 Stráž9 Hájek-S 3 Břevniště10 Hroznětín 4 Osečná-Kotel11 Kocourek 5 Rožná12 Mezirolí 6 Brzkov 13 Ruprechtov 1 7 Jasenice- Pucov Zdroj:http://www.geofond.cz/dokumenty/nersur_rocenky/rocenkanerudy99/html/z_plyn.html Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

14 Těžba rudných surovin (1) železná ruda největší zásoby na Ukrajině, v Rusku, Brazílii a Číně největší producent: Čína (2006 - vytěžila 520 mil tun, tj 30,8% světové těžby), Brazílie (300 mil tun), Austrálie (270 mil. tun), Indie (150 mil. tun) a Rusko (105 mil.tun) měď více než 1/3 zásoba těžby (36,5%) soustředěna v Chile další významní producenti: USA, Peru, Čína, Austrálie, Indonésie, Rusko a Polsko bauxit největší zásoby v tropickém pásu. významné oblasti těžby: Karibská oblast – Jamajka, Guyana, Surinam a oblast západní Afriky – Guinea, Siera Leone v posledních letech však největší obejmy těží Austrálie (33,7% světové těžby), Čína (16,78%) a Brazílie (12,6%) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

15 Ložiska těžby železné rudy v ČR Zdroj: http://www.geofond.cz/dokumenty/nersur_rocenky/rocenkanerudy03/html/ceska.htm Železné rudy - magnetit: 1 Kovářská Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

16 Ložiska těžby mědi v ČR V současné době je evidováno 5 ložisek s nebilančními zásobami. 1 Křižanovice4 Zlaté Hory-východ 2 Kutná Hora5 Zlaté Hory-Hornické Skály 3 Újezd u Kasejovic Zdroj: http://www.geofond.cz/dokumenty/nersur_rocenky/rocenkanerudy03/html/ceska.htm Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

17 Těžba rudných surovin (2) nikl největší rezervy mají Austrálie, Kuba a Kanada největší producenti: Rusko, Kanada, Austrálie, narůstá těžba v Číně, Brazílii, Kolumbii zinek o více něž polovinu světové produkce se dělí Čína (26,7%), Peru (14,3%) a USA (13,3%). olovo zásoby činí necelých 79 mil.tun, největší mají v Austrálii, Číně a Kazachstánu největšími světovými producenty jsou Čína (34,6% světové těžby v roce 2006), Austrálie (19,8%), USA (12,5%) a Peru (9%), z evropských států Švédsko (2,2%), Irsko (1,8%) a Polsko (1,5%). Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

18 Ložiska těžby zinku v ČR Zdroj: http:// www.geofond.cz/dokumenty/nersur_rocenky/rocenkanerudy03/html/ceska.htm 1 Horní Benešov 6 Oskava 2 Horní Město 7 Ruda u Rýmařova – sever 3 Horní Město- Šibenice 8 Újezd u Kasejovic 4 Křižanovice 9 Zlaté Hory- východ 5 Kutná Hora Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

19 Ložiska těžby olova v ČR 1 Horn í Bene š ov5 Kutn á Hora 2 Horn í Město 6 Oskava 3 Horn í Město- Š ibenice 7 Ruda u Rýmařova-sever 4 Křižanovice 8 Zlat é Hory-východ Zdroj: http://www.geofond.cz/dokumenty/nersur_rocenky/rocenkanerudy03/html/ceska.htm Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

20 Těžba rudných surovin (3) Cín největší zásoby mají Čína, Brazílie, Indonésie, Peru největšími producenty jsou Čína (43,3% světové těžby v roce 2007), Indonésie (28,3%), Peru (12,7%) a Bolívie roční těžba je kolem 300 tis. Tun. Drahé kovy stříbro, zlato, platina Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

21 Ložiska těžby cínu v ČR 1 Cínovec-jih 2 Horní Slavkov-Hánská elevace 3 Krásno 4 Krásno-Horní Slavkov 5 Přebuz 6 Rolava-východ Zdroj: http://www.geofond.cz/dokumenty/nersur_rocenky/rocenkanerudy03/html/ceska.htm Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

22 Ložiska těžby stříbra v ČR 1 Horn í Bene š ov6 Roudný-Ale š ka 2 Horn í Město 7 Ruda u Rýmařova-sever 3 Horn í Město- Š ibenice 8 Ú jezd u Kasejovic 4 Kutn á Hora9 Zlat é Hory-východ 5 Oskava Zdroj: http://www.geofond.cz/dokumenty/nersur_rocenky/rocenkanerudy03/html/ceska.htm Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

23 Ložiska těžby zlata v ČR 1 J í lov é u Prahy 7 Ú jezd u Kasejovic 2 Ka š persk é Hory8 Vac í kov 3 Mokrsko9 Voltýřov 4 Mokrsko-východ10 Voltýřov-rozsyp 5 Sepekov 6 Such á Rudn á Zdroj: http://www.geofond.cz/dokumenty/nersur_rocenky/rocenkanerudy03/html/ceska.htm Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

24 Těžba chemických surovin síra světová těžba v roce 2007 byla 66 mil.tun největší producenti – Kanada (13,6% světové těžby v roce 2007), USA (13,4%), Čína (12,9%), Rusko (10,6%), státy kolem Perského zálivu. fosfáty největší zásoby jsou v Maroku a Číně největší prodejci jsou Maroko, Čína, USA, Rusko, Tunisko. soli roční produkce je kolem 250 mil.tun největší producenti: Čína (22,4% světové těžby v roce 2007), USA (17,5%), Německo (7,2%), Indie, Kanada, Austrálie Draselné soli (potaš) - největší producenti: Kanada, Rusko, Bělorusko, Německo, Izrael Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

25 2. Textilní průmysl nejstarší průmyslové odvětví, stálo u zrodu průmyslové revoluce v 18.stol. lze pozorovat změny v surovinové základně, tak také v restrukturalizaci rozložení textilního průmyslu 2 typy textilních průmyslových oblastí: staré textilní oblasti nové textilní oblasti lokalizační faktory: faktor pracovních sil surovinový faktor faktor spotřeby Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

26 bavlnářský průmysl - většina produkce bavlny pochází z Číny a Indie, rozvíjí se výroba v Pákistánu, Brazílii, Egyptě, Turecku, středoasijských republikách vlnařský průmysl - produkována zejména v Austrálii, na Novém Zélandě a v Argentině, odtud export do západoevropských zemí výroba hedvábí - největší producent: Čína (69% světové produkce), Indie (14,5%), Turkmenistán (4,5%) hlavní světové textilní oblasti – Jihovýchodní pobřeží Číny, severozápad Indie, Jižní korea, Tchaj- wan, střední Rusko (Jaroslav), severní Itálie, střední Anglie (Lancashire), střední Polsko, Porúří, jihovýchod USA, Japonsko (Honšú) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

27 3. Chemický průmysl 4. Výroba motorových vozidel – automobilový průmysl 5. Výroba elektrické energie TO až příště! Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti


Stáhnout ppt "REGIONÁLNÍ ANALÝZA 5 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102."

Podobné prezentace


Reklamy Google