Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ESF v ČR 2007-2013 realizace Jana Kouřilová Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ESF v ČR 2007-2013 realizace Jana Kouřilová Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní."— Transkript prezentace:

1 ESF v ČR 2007-2013 realizace Jana Kouřilová Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Národní strategický referenční rámec 2007-2013 cíl NSRR: „Otevřená, flexibilní a soudržná společnost“→ podporován zejména z ESF OP Lidské zdroje a zaměstnanost a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast zaměstnanosti a vzdělávání, OP Praha - Adaptabilita Integrovaný OP – oblast veřejné správy

3 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Naplňování cíle Otevřená, flexibilní a soudržná společnost k 31.7.2011 – vybrané projektové indikátory Zdroj: MMZ, červenec 2011, http://www.strukturalni-fondy.cz/Files/e2/e2843731-1ff7-4ee8-8db1-fa75c925e5ca.pdf, 29.8.2011http://www.strukturalni-fondy.cz/Files/e2/e2843731-1ff7-4ee8-8db1-fa75c925e5ca.pdf

4 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Naplňování cíle Otevřená, flexibilní a soudržná společnost k 7.3.2012 – vybrané projektové indikátory Zdroj: MMZ, únor 2012, http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci- zprava---unor-2012, 12.4.2012http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci- zprava---unor-2012

5 Schéma průběhu čerpání finančních prostředků Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Zdroj: MMZ, červenec 2011, http://www.strukturalni-fondy.cz/Files/e2/e2843731-1ff7-4ee8-8db1-fa75c925e5ca.pdf, 29.8.2011http://www.strukturalni-fondy.cz/Files/e2/e2843731-1ff7-4ee8-8db1-fa75c925e5ca.pdf

6 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Finanční alokace – 6,9 % finanční alokace Vícecílový OP

7 Prioritní osy OP LZZ a finanční alokace Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Zdroj: MMZ, únor 2012, http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012, 12.4.2012http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012

8 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 OP LZZ čerpání prostředků K 7. březnu 2012 podáno 724 žádostí na individuální projekty v celkové hodnotě 41,0 mld. Kč a 15 žádostí na globální granty ve výši 22,0 mld. Kč. V rámci globálních grantů bylo podáno 9 372 žádostí na grantové projekty v hodnotě 47,3 mld. Kč. V OP LZZ je vydáno 506 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 29,5 mld. Kč na individuální projekty a 14 Rozhodnutí na globální granty ve výši 19,3 mld. Kč. V rámci globálních grantů bylo schváleno 2 796 grantových projektů v hodnotě 12,8 mld. Kč. Proplacené prostředky za individuální projekty a globální granty dosahují 18,5 mld. Kč, což představuje 34,1 % z celkové alokace na program. Objem certifikovaných výdajů činí 12,4 mld. Kč, což je 23,0 % z alokace na OP Lidské zdroje a zaměstnanost na období 2007–2013. Zdroj: MMZ, únor 2012, http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012, 12.4.2012http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012

9 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Údaje o individuálních projektech (IP) OP LZZ (EU a národní zdroje) Zdroj: MMZ, únor 2012, http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012, 12.4.2012http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012

10 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Údaje o globálních grantech (GG) OP LZZ (EU a národní zdroje) Zdroj: MMZ, únor 2012, http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012, 12.4.2012http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012

11 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Údaje o grantových projektech (GP) OP LZZ (EU a národní zdroje) Zdroj: MMZ, únor 2012, http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012, 12.4.2012http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012

12 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP LZZ (EU a národní zdroje) Zdroj: MMZ, únor 2012, http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012, 12.4.2012http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012

13 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Finanční alokace – 6,9 % celkové finanční alokace Vícecílový OP

14 Prioritní osy OP VK a finanční alokace Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Zdroj: MMZ, červenec 2011, http://www.strukturalni-fondy.cz/Files/e2/e2843731-1ff7-4ee8-8db1-fa75c925e5ca.pdf, 29.8.2011http://www.strukturalni-fondy.cz/Files/e2/e2843731-1ff7-4ee8-8db1-fa75c925e5ca.pdf

15 Zdroj: MMZ, únor 2012, http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci- zprava---unor-2012, 12.4.2012http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci- zprava---unor-2012

16 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 OP VK čerpání prostředků Od počátku programového období k 3. srpnu 2011 bylo podáno: 6 834 individuálních žádostí v hodnotě 66,5 mld. Kč. 91 žádostí na GG v celkové výši 13,0 mld. Kč. 9 063 žádostí na GP v hodnotě 40,9 mld. Kč. Od počátku programového období k 3. srpnu 2011 bylo vydáno 1 799 Rozhodnutí na GP ve výši 7,1 mld. Kč (54,1 % z finančního objemu ve schválených GG). Souhrnná hodnota certifikovaných výdajů předložených EK k 3. srpnu 2011 dosahuje 2,3 mld. Kč, tj. 4,4 % z celkové alokace na program na období 2007–2013. Zdroj: MMZ, červenec 2011, http://www.strukturalni-fondy.cz/Files/e2/e2843731-1ff7-4ee8-8db1-fa75c925e5ca.pdf, 29.8.2011http://www.strukturalni-fondy.cz/Files/e2/e2843731-1ff7-4ee8-8db1-fa75c925e5ca.pdf

17 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 OP VK čerpání prostředků Zdroj: MMZ, únor 2012, http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci- zprava---unor-2012, 12.4.2012http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci- zprava---unor-2012 K 7.3.2012 Proplacené prostředky za individuální projekty a globální granty dosahují 19,1 mld. Kč, což představuje 35,6 % z celkové alokace na program. Objem certifikovaných výdajů předložených EK činí 4,4 mld. Kč, což je 8,2 % z alokace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V lednu 2012 pozastavena certifikace (dosud trvá)

18 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Údaje o individuálních projektech (IP) OP VK (EU a národní zdroje) Zdroj: MMZ, únor 2012, http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci- zprava---unor-2012, 12.4.2012http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci- zprava---unor-2012

19 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Údaje o individuálních projektech (IP) OP VK (EU a národní zdroje) Zdroj: MMZ, únor 2012, http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012, 12.4.2012http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012

20 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Údaje o globálních grantech (GG) OP VK (EU a národní zdroje) Zdroj: MMZ, únor 2012, http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012, 12.4.2012http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012

21 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Údaje o grantových projektech (GP) OP VK (EU a národní zdroje) Zdroj: MMZ, únor 2012, http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012, 12.4.2012http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012

22 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP VK (EU a národní zdroje) Zdroj: MMZ, únor 2012, http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012, 12.4.2012http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012

23 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP VK (EU a národní zdroje) Zdroj: MMZ, únor 2012, http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012, 12.4.2012http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012

24 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 OP PRAHA - ADAPTABILITA Řídící orgán: Magistrát hl. m. Prahy Finanční alokace – 0,4 % celkové finanční alokace OPPA: motivace zaměstnavatelů ke zvyšování nabídky pracovních míst, ke zlepšení kvality vzdělávání a modernizaci počátečního vzdělávání, k umožnění přístupu znevýhodněných osob na trh práce a ke zlepšování profesních dovedností stávajících zaměstnanců

25 Prioritní osy OP PA a finanční alokace Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Zdroj: MMZ, červenec 2011, http://www.strukturalni-fondy.cz/Files/e2/e2843731-1ff7-4ee8-8db1-fa75c925e5ca.pdf, 29.8.2011http://www.strukturalni-fondy.cz/Files/e2/e2843731-1ff7-4ee8-8db1-fa75c925e5ca.pdf

26 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 OP PA čerpání prostředků Od počátku programového období k 3. srpnu 2011bylo: podáno 2 791 žádostí o dotaci, celkový objem finančních prostředků v podaných žádostech dosahoval 14,1 mld. Kč, tj. více než čtyřnásobek alokace na období 2007–2013. podepsáno 486 Smluv o poskytnutí dotace v hodnotě 2,3 mld. Kč (74,8 % z alokace na OPPA) finančně ukončeno 64 projektů o finančním objemu 292,0 mil. Kč (tj. 13,2 % z celkového počtu projektů s podepsanou Smlouvou) tvořila výše certifikovaných výdajů předložených Evropské komisi 19,2 % z alokace na OPPA, tj. 598,7 mil. Kč. Zdroj: MMZ, červenec 2011, http://www.strukturalni-fondy.cz/Files/e2/e2843731-1ff7-4ee8-8db1-fa75c925e5ca.pdf, 29.8.2011http://www.strukturalni-fondy.cz/Files/e2/e2843731-1ff7-4ee8-8db1-fa75c925e5ca.pdf

27 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 OP PA čerpání prostředků Zdroj: MMZ, únor 2012, http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012, 12.4.2012http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012

28 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Údaje o projektech OP PA (EU a národní zdroje) Zdroj: MMZ, únor 2012, http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012, 12.4.2012http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012

29 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP PA (EU a národní zdroje) Zdroj: MMZ, únor 2012, http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012, 12.4.2012http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012

30 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Porovnání OP VK, OPLZZ a OPPA s ostatními operačními programy Zdroj: MMZ, únor 2012, http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012, 12.4.2012http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012

31 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Porovnání OP VK, OPLZZ a OPPA s ostatními operačními programy Zdroj: MMZ, únor 2012, http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012, 12.4.2012http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012

32 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Porovnání OP VK, OPLZZ a OPPA K 7.3.2012 z hlediska prostředků krytých rozhodnutím /smlouvou je nejúspěšnější OP LZZ – 78,1 %, z hlediska proplacených je to OPPA (60,1 %) a podle certifikovaných prostředků také OPPA (31,2 %) OP VK má nejméně prostředků krytých rozhodnutím/smlouvou (68,5 %) a nejmenší podíl certifikovaných prostředků (8,2 %) OPLZZ má nejméně proplacených prostředků (34,1 %), podíl certifikovaných prostředků dosahuje 23 % Zdroj: MMZ, únor 2012, http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012, 12.4.2012http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/38ea521e-bf2c-40fe-9701-7d0a8d845167/Mesicni-monitorovaci-zprava---unor-2012

33 Dotazy? Děkuji za pozornost Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Stáhnout ppt "ESF v ČR 2007-2013 realizace Jana Kouřilová Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní."

Podobné prezentace


Reklamy Google