Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průmysl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průmysl."— Transkript prezentace:

1 Průmysl

2 Historie průmyslové výroby
počátky spojovány se vznikem manufaktur (textilních) 18/19 st. – první průmyslová revoluce – kolébkou je Anglie, pak se šířila přes Belgii, Nizozemí, Francii, Německo do ČR potřeba prac. síly → zrušeno nevolnictví → stěhování za prací → vznik měst → rozvoj dopravy → ……. 19/20 st. – druhá průmyslová revoluce - spojena s vynálezem spalovacího a elektrického motoru, objev automobilů je to tzv. industriální období druhá pol. 20st. – období vědeckotechnické revoluce – nové technologie, materiály, jaderná energetika, kosmonautika, letectví konec 20.st. – postindustriální období – formuje se tzv. informační společnost, automatizace a robotizace, rozvoj mikroelektroniky a informatiky

3 Rozmístění průmyslu Lokalizační faktory
= předpoklady území pro umístění průmyslového závodu, mění se v čase dnes energie dopravní náklady pracovní síly s potřebnou kvalifikací spojení s výzkumem a vývojem posuzování vlivu na životní prostředí dříve voda - papírny vápencové lomy - cementárny rudy, uhlí - hutě dostatek pracovní síly - P automobilový, strojírenský, …

4 SP:učebnice str. 76 1) Co jsou to lokalizační faktory v průmyslu?
2) Které lokalizační faktory byly potřeba dříve? 3) Které lokalizační faktory jsou důležité dnes? 4) Navrhněte, který druh průmyslového závodu by bylo vhodné postavit v Přerově, které lokalizační faktory zde jsou? 5) Podle atlasu zjisti, které průmyslové obory převládají ve velkých přístavech vyspělých zemí. Které faktory podpořily lokalizaci těchto odvětví právě do přístavů? 6) Jaké jsou lokalizační faktory chemického průmyslu? Kde jsou lokalizovány chemické závody v Česku?

5 Řešení: 5) chemický, hutnický, strojírenský
lokalizačním faktorem je dopravní dostupnost 6) voda, energie a suroviny Polabí, Povltaví, Pomoraví

6 Průmyslové oblasti světa
průmysl se koncentruje do průmyslových zón měst Tradiční oblasti 1) severovýchod USA 2) západní Evropa 3) Japonsko jejich počáteční rozvoj byl ovlivněn existencí a těžbou surovinových zdrojů (černého uhlí a železné rudy Nové průmyslové oblasti: Východní a jihovýchodní Asie – V Čína, Jižní Korea, Malajsie, Thajsko, Hongkong Argentina, Austrálie, Mexiko průmysl zaměřen na výrobu spotřebního zboží ve velkých sériích , elektronika nebo textilní zboží

7 Druhá pol 20. st. změna ve struktuře průmyslu
dříve – těžba a těžký průmysl dnes převládá výroba elektroniky, dopravních prostředků, technologicky náročných strojů, lékařských přístrojů – odvětví s high-tech výrobami

8 SP: Práce s učebnicí str.77-78
Kde je koncentrován průmysl Charakterizuj tradiční průmyslové oblasti, kde se nacházejí? Na jakou výrobu jsou zaměřeny nové průmyslové oblasti, kde se nachází? Kdy došlo ke změně ve struktuře průmyslu? Jaké obory byly dříve a jaké dnes? Vysvětli pojem High-tech průmyslové odvětví.

9 Rozdělení průmyslu těžební – získává NS - těžba paliv
- těžba rudných surovin - těžba nerudných surovin zpracovatelský - zpracovává NS na konečné výr - těžký průmysl - spotřební průmysl energetika – výroba elektrické energie, výroba a rozvod plynu a tepla

10 Těžební průmysl těžba paliv těžba rudných surovin
těžba nerudných surovin

11 Těžba paliv ropa zemní plyn hnědé uhlí černé uhlí uran
naleziště: Mexický záliv, Perský záliv, Severní moře, Aljaška, Rusko využití: výroba pohonných hmot, umělých hnojiv, kosmetika, léčiva, prací prostředky zemní plyn naleziště: Rusko, USA, Severní moře, často spolu s ropou využití: dříve vypouštěn, dnes palivo v tepelných elektrárnách i k vytápění domácností hnědé uhlí naleziště: Střední Evropa využití: palivo v tepelných elektrárnách černé uhlí naleziště: Stř. Evropa, JAR, V Austrálie využití: výroba koksu, barviv, plastů, léčiv uran naleziště: Rusko, JAR, Austrálie, Severní Amerika, do r v Česku využití: pro výrobu energie v jaderných elektrárnách

12 Těžba rudných surovin Surovina Využití Nejv. producenti Železná ruda
Téměř všude Čína, Aust., Braz., Rusko Rudy mědi Elektronika Chile, Afrika, Rusko, USA Olověné rudy Elektrotechnika, jaderné elektrárny Čína, Austr., USA, Peru, Mexiko Zinkové rudy Hutnictví, chem.P Kanada, Austr., Rusko, USA Cínové rudy Potravinářský P, sklářský P Čína, Indonésie, Peru Bolívie Bauxit Výroba hliníku, pro P automobilový a letecký Austrálie, Afrika (guinejský záliv),Karibik Vzácné kovy Finančnictví, elektrotechnika Jižní Afrika, Rusko, Mexiko

13 Těžba nerudných surovin
suroviny pro chemický průmysl – síra, fosfáty, soli stavební suroviny – vápenec, písek, stavební kámen suroviny pro keramický a sklářský P – sklářské písky, kaolin, keramické jíly spousta surovin se těží v rozvojových státech Afriky, Asie a Stř. Ameriky → je jediným zdrojem příjmů těžba přispívá k devastaci krajiny povinnou součástí těžebních plánů je i plán obnovy krajiny tzv. Rekultivace

14 Otázky k tématu: Těžební průmysl
1) Na které 3 obory se dělí těžební průmysl? 2) Kde jsou 4 nejvýznamnější naleziště ropy? 3) Napiš 4 příklady využití ropy. 4) Se kterou jinou nerostnou surovinou se vyskytuje zemní plyn? 5) K čemu se využívá zemní plyn? 6) K čemu jinému než k topení se využívá černé uhlí? 7) Těžil se někdy uran v Česku? 8) Jaké jsou hospodářsky nejdůležitější rudy dnes? 9) K čemu se využívá bauxit? 10) Do kterých 3 skupin můžeme rozdělit nerudné suroviny podle využití v určitém druhu průmyslu? 11) Co je povinnou součástí těžebních plánů?

15 Zpracovatelský průmysl
Těžký průmysl hutnický strojírenský chemický průmysl stavebních hmot Spotřební průmysl textilní oděvní výroba skla výroba keramiky výroba porcelánu

16 Těžký průmysl hutnický
zpracovává vytěžené rudy a vyrábí kovové materiály dělení: černá metalurgie – hutnictví železa barevná metalurgie – hutnictví neželezných kovů výroba náročná energeticky a na vodu – proto lokalizována tam kde je levná elektřina a voda - Norsko, Švýc. A Perský záliv strojírenský v hospodářsky nejvyspělejších zemích potřeba kvalifikované prac. síly Dělení: těžké strojírenství – výroba lokomotiv, stavebních strojů, elektrárenských turbín, zemědělské stroje,.. lehké strojírenství – produkuje zboží – kola, nářadí chemický petrochemický – zpracovává ropu anorganická chemie – vyrábí kyseliny, louhy použitelné pro výrobu hnojiv, výbušnin, čistících prostředků P léčiv - farmaceutický - produkce umělých vláken, plastů, kosmických přípravků průmysl stavebních hmot zajišťuje z přírodních stavebních surovin výrobu materiálu pro stavebnictví

17 Spotřební průmysl automobilový
státy s tradicí a vývojem – Japonsko, USA, Německo, It., Francie státy bez vlastního vývoje Belgie, Polsko, Slovensko, Brazílie, Mexiko potravinářský průmysl výroba mléka, masná P, cukrovarnictví, pivovarnictví, konzervárenství v rozvojových státech – nízká úroveň textilní nejstarší P odvětví zpracovává bavlnu, vlnu, len , hedvábí výroba umělých vláken a tkanin dnes většina výroby v nově industrializovaných zemích s levnou prac. silou ve vyspělých zemích velká střediska módy – Paříž, Milán, New York většina produkce ze zemí s levnou prac. silou výroba skla, keramiky, porcelánu

18 Otázky k tématu: Zpracovatelský P
1) Na které 2 skupiny dělíme zpracovatelský průmysl? 2) Které 4 obory řadíme do zpracovatelského průmyslu těžkého? 3) Kterých 5 oborů řadíme do pracovatelského průmyslu lehkého?

19 Energetika Funkce: zajišťuje výrobu, a rozvod elektrické energie, páry, plynu a tepla K výrobě energie se spotřebuje 1/3 vytěžených energetických surovin Dělení elektráren: • tepelné • jaderné • vodní • alternativní


Stáhnout ppt "Průmysl."

Podobné prezentace


Reklamy Google