Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průmysl. Historie průmyslové výroby ► počátky spojovány se vznikem manufaktur (textilních) ► 18/19 st. – první průmyslová revoluce – kolébkou je Anglie,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průmysl. Historie průmyslové výroby ► počátky spojovány se vznikem manufaktur (textilních) ► 18/19 st. – první průmyslová revoluce – kolébkou je Anglie,"— Transkript prezentace:

1 Průmysl

2 Historie průmyslové výroby ► počátky spojovány se vznikem manufaktur (textilních) ► 18/19 st. – první průmyslová revoluce – kolébkou je Anglie, pak se šířila přes Belgii, Nizozemí, Francii, Německo do ČR šířila přes Belgii, Nizozemí, Francii, Německo do ČR potřeba prac. síly → zrušeno nevolnictví → stěhování za prací → vznik měst → rozvoj dopravy → ……. potřeba prac. síly → zrušeno nevolnictví → stěhování za prací → vznik měst → rozvoj dopravy → ……. ► 19/20 st. – druhá průmyslová revoluce - spojena s vynálezem spalovacího a elektrického motoru, objev automobilů je to tzv. industriální období ► druhá pol. 20st. – období vědeckotechnické revoluce – nové technologie, materiály, jaderná energetika, kosmonautika, letectví technologie, materiály, jaderná energetika, kosmonautika, letectví ► konec 20.st. – postindustriální období – formuje se tzv. informační společnost, automatizace a robotizace, rozvoj společnost, automatizace a robotizace, rozvoj mikroelektroniky a informatiky mikroelektroniky a informatiky

3 Rozmístění průmyslu dříve ► voda - papírny ► vápencové lomy - cementárny ► rudy, uhlí - hutě ► dostatek pracovní síly - P automobilový, strojírenský, … dnes ► energie ► dopravní náklady ► pracovní síly s potřebnou kvalifikací ► spojení s výzkumem a vývojem ► posuzování vlivu na životní prostředí ► Lokalizační faktory = předpoklady území pro umístění průmyslového závodu, mění se v čase

4 SP:učebnice str. 76 1) Co jsou to lokalizační faktory v průmyslu? 2) Které lokalizační faktory byly potřeba dříve? 3) Které lokalizační faktory jsou důležité dnes? 4) Navrhněte, který druh průmyslového závodu by bylo vhodné postavit v Přerově, které lokalizační faktory zde jsou? 5) Podle atlasu zjisti, které průmyslové obory převládají ve velkých přístavech vyspělých zemí. Které faktory podpořily lokalizaci těchto odvětví právě do přístavů? 6) Jaké jsou lokalizační faktory chemického průmyslu? Kde jsou lokalizovány chemické závody v Česku?

5 Řešení: 5) chemický, hutnický, strojírenský lokalizačním faktorem je dopravní lokalizačním faktorem je dopravní dostupnost dostupnost 6) voda, energie a suroviny Polabí, Povltaví, Pomoraví Polabí, Povltaví, Pomoraví

6 Tradiční oblasti ► 1) severovýchod USA ► 2) západní Evropa ► 3) Japonsko ► jejich počáteční rozvoj byl ovlivněn existencí a těžbou surovinových zdrojů (černého uhlí a železné rudy Nové průmyslové oblasti: ► Východní a jihovýchodní Asie – V Čína, Jižní Korea, Malajsie, Thajsko, Hongkong ► Argentina, Austrálie, Mexiko ► průmysl zaměřen na výrobu spotřebního zboží ve velkých sériích, elektronika nebo textilní zboží Průmyslové oblasti světa ► průmysl se koncentruje do průmyslových zón měst

7 Druhá pol 20. st. změna ve struktuře průmyslu ► dříve – těžba a těžký průmysl ► dnes převládá výroba elektroniky, dopravních prostředků, technologicky náročných strojů, lékařských přístrojů – odvětví s high-tech výrobami

8 SP: Práce s učebnicí str.77-78 1. Kde je koncentrován průmysl 2. Charakterizuj tradiční průmyslové oblasti, kde se nacházejí? 3. Na jakou výrobu jsou zaměřeny nové průmyslové oblasti, kde se nachází? 4. Kdy došlo ke změně ve struktuře průmyslu? Jaké obory byly dříve a jaké dnes? 5. Vysvětli pojem High-tech průmyslové odvětví.

9 Rozdělení průmyslu ► těžební – získává NS - těžba paliv - těžba paliv - těžba rudných surovin - těžba rudných surovin - těžba nerudných surovin - těžba nerudných surovin ► zpracovatelský - zpracovává NS na konečné výr - těžký průmysl - těžký průmysl - spotřební průmysl - spotřební průmysl ► energetika – výroba elektrické energie, výroba a rozvod plynu a tepla

10 Těžební průmysl ► těžba paliv ► těžba rudných surovin ► těžba nerudných surovin

11 Těžba paliv ropa ► naleziště: Mexický záliv, Perský záliv, Severní moře, Aljaška, Rusko ► využití: výroba pohonných hmot, umělých hnojiv, kosmetika, léčiva, prací prostředky zemní plyn ► naleziště: Rusko, USA, Severní moře, často spolu s ropou ► využití: dříve vypouštěn, dnes palivo v tepelných elektrárnách i k vytápění domácností hnědé uhlí ► naleziště: Střední Evropa ► využití: palivo v tepelných elektrárnách černé uhlí ► naleziště: Stř. Evropa, JAR, V Austrálie ► využití: výroba koksu, barviv, plastů, léčiv uran ► naleziště: Rusko, JAR, Austrálie, Severní Amerika, do r. 1989 v Česku ► využití: pro výrobu energie v jaderných elektrárnách

12 Těžba rudných surovin SurovinaVyužití Nejv. producenti Železná ruda Téměř všude Čína, Aust., Braz., Rusko Rudy mědi Elektronika Chile, Afrika, Rusko, USA Olověné rudy Elektrotechnika, jaderné elektrárny Čína, Austr., USA, Peru, Mexiko Zinkové rudy Hutnictví, chem.P Kanada, Austr., Rusko, USA Cínové rudy Potravinářský P, sklářský P Čína, Indonésie, Peru Bolívie Bauxit Výroba hliníku, pro P automobilový a letecký Austrálie, Afrika (guinejský záliv),Karibik Vzácné kovy Finančnictví, elektrotechnika Jižní Afrika, Rusko, Mexiko

13 Těžba nerudných surovin ► suroviny pro chemický průmysl – síra, fosfáty, soli ► stavební suroviny – vápenec, písek, stavební kámen ► suroviny pro keramický a sklářský P – sklářské písky, kaolin, keramické jíly ► spousta surovin se těží v rozvojových státech Afriky, Asie a Stř. Ameriky → je jediným zdrojem příjmů ► těžba přispívá k devastaci krajiny ► povinnou součástí těžebních plánů je i plán obnovy krajiny tzv. Rekultivace

14 Otázky k tématu: Těžební průmysl 1) Na které 3 obory se dělí těžební průmysl? 2) Kde jsou 4 nejvýznamnější naleziště ropy? 3) Napiš 4 příklady využití ropy. 4) Se kterou jinou nerostnou surovinou se vyskytuje zemní plyn? 5) K čemu se využívá zemní plyn? 6) K čemu jinému než k topení se využívá černé uhlí? 7) Těžil se někdy uran v Česku? 8) Jaké jsou hospodářsky nejdůležitější rudy dnes? 9) K čemu se využívá bauxit? 10) Do kterých 3 skupin můžeme rozdělit nerudné suroviny podle využití v určitém druhu průmyslu? 11) Co je povinnou součástí těžebních plánů?

15 Zpracovatelský průmysl Těžký průmysl ► hutnický ► strojírenský ► chemický ► průmysl stavebních hmot hmot Spotřební průmysl ► textilní ► oděvní ► výroba skla ► výroba keramiky ► výroba porcelánu

16 Těžký průmysl hutnický ► zpracovává vytěžené rudy a vyrábí kovové materiály ► dělení: černá metalurgie – hutnictví železa barevná metalurgie – hutnictví neželezných kovů barevná metalurgie – hutnictví neželezných kovů ► výroba náročná energeticky a na vodu – proto lokalizována tam kde je levná elektřina a voda - Norsko, Švýc. A Perský záliv elektřina a voda - Norsko, Švýc. A Perský zálivstrojírenský ► v hospodářsky nejvyspělejších zemích ► potřeba kvalifikované prac. síly ► Dělení: těžké strojírenství – výroba lokomotiv, stavebních strojů, ► elektrárenských turbín, zemědělské stroje,.. lehké strojírenství – produkuje zboží – kola, nářadí lehké strojírenství – produkuje zboží – kola, nářadíchemický ► petrochemický – zpracovává ropu ► anorganická chemie – vyrábí kyseliny, louhy použitelné pro výrobu hnojiv, výbušnin, čistících prostředků ► P léčiv - farmaceutický ► - produkce umělých vláken, plastů, kosmických přípravků průmysl stavebních hmot ► zajišťuje z přírodních stavebních surovin výrobu materiálu pro stavebnictví

17 Spotřební průmysl automobilový státy s tradicí a vývojem – Japonsko, USA, Německo, It., Francie státy s tradicí a vývojem – Japonsko, USA, Německo, It., Francie státy bez vlastního vývoje Belgie, Polsko, Slovensko, Brazílie, Mexiko státy bez vlastního vývoje Belgie, Polsko, Slovensko, Brazílie, Mexiko potravinářský průmysl ► výroba mléka, masná P, cukrovarnictví, pivovarnictví, konzervárenství ► v rozvojových státech – nízká úroveň textilní ► nejstarší P odvětví ► zpracovává bavlnu, vlnu, len, hedvábí ► výroba umělých vláken a tkanin ► dnes většina výroby v nově industrializovaných zemích s levnou prac. silou ve vyspělých zemích velká střediska módy – Paříž, Milán, New York New York ► většina produkce ze zemí s levnou prac. silou výroba skla, keramiky, porcelánu

18 Otázky k tématu: Zpracovatelský P 1) Na které 2 skupiny dělíme zpracovatelský průmysl? 2) Které 4 obory řadíme do zpracovatelského průmyslu těžkého? 3) Kterých 5 oborů řadíme do pracovatelského průmyslu lehkého?

19 Energetika ► Funkce: zajišťuje výrobu, a rozvod elektrické energie, páry, plynu a tepla ► K výrobě energie se spotřebuje 1/3 vytěžených energetických surovin ► Dělení elektráren: • tepelné • tepelné • jaderné • jaderné • vodní • vodní • alternativní • alternativní


Stáhnout ppt "Průmysl. Historie průmyslové výroby ► počátky spojovány se vznikem manufaktur (textilních) ► 18/19 st. – první průmyslová revoluce – kolébkou je Anglie,"

Podobné prezentace


Reklamy Google