Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEKUNDÁRNÍ SEKTOR PRŮMYSL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEKUNDÁRNÍ SEKTOR PRŮMYSL."— Transkript prezentace:

1 SEKUNDÁRNÍ SEKTOR PRŮMYSL

2 Průmysl se dělí na průmyslová odvětví a průmyslové obory (tabulka v učebnici)
Lokalizační faktory jsou: poloha, zdroje surovin a energie, voda, kvalifikovaná pracovní síla, doprava, odbyt výrobků, životní prostředí, finance.

3 Vývoj průmyslu: konec 18. století = průmyslová revoluce x 70. léta 20
Vývoj průmyslu: konec 18. století = průmyslová revoluce x 70. léta 20. století = vědecko-technická revoluce

4 ÚKOLY Vyjmenujte dva libovolné průmyslové výrobky a řekněte, z čeho se vyrábějí a ke kterému odvětví patří. Představte si, že máte hodně peněz a chcete si založit průmyslový podnik. Jaké nároky by mělo splňovat místo, které si jako sídlo podniku vyberete ? Typ podniku si můžete zvolit jaký chcete. Zde jsou nějaké možnosti: pekárna, hala na výrobu automobilu Škoda Octavia, rafinérie ropy, obuvnický závod, závod na výrobu letadla Boeing 747, sklářská huť, výroba nábytku, vodní elektrárna

5 TĚŽBA SUROVIN SUROVINY
- OBNOVITELNÉ (voda, lesy, potraviny, živočichové) - NEOBNOVITELNÉ (paliva, rudy, ostatní suroviny). Rozmístění surovin je na Zemi nerovnoměrné. Těžba nerostů se přesouvá do rozvojových zemí, vyspělé státy si své zdroje chrání. Problémem je rychlé vyčerpávání surovin.

6 SAMOSTATNÁ PRÁCE Ve dvojicích vyhledejte v atlase str.24-25, oblasti s významnou těžbou uhlí, ropy a uranu. Zjištění zaznamenejte dozadu do sešitu. Pojmenujte určené oblasti zeměpisně správně. V žádném případě ne zhruba jako např. Asie, ale naopak blíže např. SV Čína nebo oblast Mexického zálivu atd.

7 PALIVA Jsou zákl. surovinou pro průmysl - (uhlí, ropa, zem. plyn, jaderné palivo)

8 ROPA Pohonné hmoty, topné oleje, léčiva, umělé hmoty.
Těžba (Perský záliv, Rusko, Mexický záliv,Venezuela, sev. a záp.Afrika, Severní moře aj.) není totožná s místy spotřeby (nutný dovoz – tankery, potrubí). V místech těžby ropy se těží i zemní plyn.

9

10 VÝSKYT ROPY

11 OBCHOD S ROPOU

12 ZÁSOBY ROPY

13 UHLÍ se těží především na severní polokouli v blízkosti míst největší spotřeby – Čína, USA, Rusko, Německo, Polsko (palivo, léčiva, barviva aj.). URAN – palivo pro jaderné elektrárny (Kanada, USA, JAR, Austrálie)

14 ÚKOLY Napište si nadpis TĚŽBA RUD.
Do následujících řádků vypište vždy na začátek řádky tyto rudy: ŽEL.RUDA, MANGAN, CHROM, NIKL, MĚĎ, BAUXIT. Vždy vyhledej 2-3 naleziště těchto rud a doplň do řádků (str. v atlase 24-25). Pak stejně postupuj s drahými kovy. Nadpis, název, naleziště. ZLATO, STŘÍBRO, PLATINA, DIAMANTY

15 TĚŽBA RUD Žel.ruda – Čína, Brazílie, Rusko, Ukrajina, Austrálie
Mangan – Rusko, JAR, Brazílie Nikl – Rusko, Kanada, Nová Kaledonie Chrom – JAR, Kazachstán,Turecko Měď – Chile, Zambie, USA, Rusko Bauxit (výroba hliníku) – Austrálie, Jamajka, Brazílie, Guinea

16 VZÁCNÉ KOVY Zlato – JAR, Rusko (Ural), Austrálie, Kanada
Stříbro – Mexiko, Kanada, Peru, Austrálie Platina – JAR, Rusko, Kanada, USA Diamanty – JAR, Botswana, Rusko, Austrálie

17 ENERGETIKA Produkce energie neustále stoupá. Roste také spotřeba, nejvíce v rozvíjejících zemích (Čína,Indie). Nejvíce produkují TEPELNÉ ELEKTRÁRNY (2/3) – znečišťují prostředí, JADERNÉ (asi 17%) – nebezpečí havárie,problém s uskladněním vyhořelého paliva (Francie, Litva, Belgie)

18 VODNÍ ENERGIE – levná výroba, možná jen ve státech s prudkými nebo vodnatými řekami – Brazílie, alpské země, Norsko ALTERNATIVNÍ ENERGIE - (slunečná, větrná – Dánsko, Německo, přílivová, geotermální - Island) – vhodné, ale málo využívané.

19 Samostatné úkoly Vyjmenujte libovolné průmyslové výrobky a řekněte, z čeho se vyrábějí a ke kterému odvětví patří. Popiš co jsou to lokalizační faktory a jak ovlivňují rozmístění průmyslu (např. poloha, pracovní síla, surovinové zdroje aj.)? Rozdělte suroviny na obnovitelné a neobnovitelné zdroje: ropa, obilí, železná ruda, vápenec, voda, kaolín, uhlí, dřevo, vlna aj. Které suroviny patří mezi paliva, k čemu se využívají a kde jsou hlavní oblasti těžby? Jak se může vyrábět elektrická energie? Jaké jsou výhody a nevýhody výroby el. energie? Které energetické zdroje se počítají mezi alternativní? Zhodnoťte, jak se mohou využít u nás. Jak můžeme šetřit energií a surovinovými zdroji?

20 Průmyslová výroba a obory
ODVĚTVÍ OBORY těžební paliv, rud, nerudných surovin těžký paliv a energetiky elektrárny, briketárny hutní hutnictví železa a barevných kovů těžké strojírenství dopravní prostředky, těžební zařízení těžká chemie petrochemie stavební hmoty cementárny, cihelny spotřební strojírenství elektrotechnika, přesné strojírenství chemický barvy, laky, farmaceutický sklo, keramika dřevozpracující nábytkářský, výroba zápalek papírenský textilní a oděvní přádelny, konfekce kožedělný, obuvnický potravinářský cukrovary, mlékárenský aj. ostatní

21 ZPĚT

22 PRŮMYSLOVÁ VÝROBA Průmysl má největší podíl z hospodářské produkce člověka, zaměstnává velký počet lidí. Nejvíce průmyslových oblastí najdeme v oblasti severního mírného pásu Vyspělá země = vyspělý průmysl

23 HUTNICKÝ – výroba železa, oceli a barevných kovů – USA,Rusko,Čí-na,Japonsko, největší výrobce: Arcelor Mittal

24 STROJÍRENSKÝ – dopravní prostředky,zařízení továren, elektronika, elektrotechnika
Automobilový – USA,Japonsko (Toyota),Německo Letecký – Boeing (USA), Airbus (konsorcium FR, VB, NĚM, ŠP) Elektronika – USA (Silicon Valley), Japonsko, Německo, asijští tygři

25 SILICON VALLEY

26

27 SOUBOJ BOEING - AIRBUS

28 CHEMICKÝ – petrochemie (Shell), gumárenský (Michelin), farmaceutický, umělá vlákna (JV Asie)
TEXTILNÍ – vzestup J a V Asie – levná pracovní síla POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL SKLA, PORCELÁNU A KERAMIKY DŘEVOZPRACUJÍCÍ A PAPÍRENSKÝ – Skandinávské státy, Kanada POLYGRAFICKÝ

29 ÚKOL VYTVOŘTE SPRÁVNÉ TROJICE FIRMA STÁT VÝROBEK SHELL Finsko hračky
SHELL Finsko hračky SONY Japonsko letadla NOKIA nákl.automobily BOEING Nizozemí televize BENETTON Itálie elektronika SCANIA čokolády, pochutiny TOYOTA USA mobilní telefon PHILLIPS Švédsko automobily NESTLÉ Dánsko motorové oleje LEGO Švýcarsko oděvy VYTVOŘTE SPRÁVNÉ TROJICE

30 PREZENTACE – FIRMA (PODNIK)
CO BY NEMĚLO CHYBĚT název firmy, z jakého státu, 1 výrobek stručná historie firmy obrazová dokumentace autorství, zdroje LIMITY PREZENTACE 4-5 stránek max.100 slov (kromě poslední stránky) v práci nesmí být pravopisné chyby


Stáhnout ppt "SEKUNDÁRNÍ SEKTOR PRŮMYSL."

Podobné prezentace


Reklamy Google