Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OCHRANA PŘÍRODY V ČR Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OCHRANA PŘÍRODY V ČR Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním."— Transkript prezentace:

1 OCHRANA PŘÍRODY V ČR Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 OCHRANA PŘÍRODY díky využívání přírody člověkem vyvstala nutnost chránit zbytky nedotčené přírodní krajiny Žofínský prales v Novohradských horách je nejstarší chráněné území v Evropě! Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 OCHRANA ORGANISMŮ ČERVENÉ SEZNAMY a ČERVENÉ KNIHY – výpis druhů ohrožených úbytkem vhodných stanovišť či činností člověka v ČR vyhláška MŽP ČR podle zákona ČNR č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny celosvětově potom chrání organismy před nezákonným obchodováním takzvaný CITES, který platí i v ČR Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 chráněné druhy rostlin a živočichů je zakázáno: – rušit, chytat, trhat, zabíjet, ničit a podobně omezovat OCHRANA ORGANISMŮ Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 KRITICKY OHROŽENÉ DRUHY: druhy zasluhující zvláštní pozornost, ohrožené vyhubením (orel mořský) SILNĚ OHROŽENÉ DRUHY: druhy u nichž byl pozorovaný velký úbytek v posledních desetiletích (vydra říční) OHROŽENÉ DRUHY: druhy méně poškozené činností člověka (užovka obojková) ZRANITELNÉ DRUHY: druhy, které by se mohly stát ohroženými (pěnkava obecná) VYMIZELÉ DRUHY: druhy, které nebyly v ČR delší dobu pozorovány a jsou považovány za vyhynulé (zubr) OCHRANA ORGANISMŮ Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

6 OCHRANA PŘÍRODNÍCH ÚZEMÍ VELKOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Národní park (NP) Chráněná krajinná oblast (CHKO) MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Národní přírodní rezervace (NPR) Národní přírodní památka (NPP) Přírodní rezervace (PR) Přírodní památka (PP) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

7 NÁRODNÍ PARKY území významné v národním nebo mezinárodním měřítku často přirozené ekosystémy jen málo dotčené lidskou činností území je rozdělené na zóny podle úrovně ochrany 1. zóny zahrnují nejvzácnější území Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

8 NP KRKONOŠE (KRNAP) vyhlášen 17. 5. 1963 ochrana horské přírody nejvyšší vrcholky pokrývá Krkonoše vzácná tundra rostliny: jeřáb krkonošský, zvonek krkonošský, borovice kleč, brusnice brusinka apod. ptáci: dřemlík tundrový, kos horský, slavík modráček savci: hraboš mokřadní, kamzík horský Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

9 NP ŠUMAVA vyhlášen 20. 1. 1991 ochrana původních horských lesních porostů (smrčin) a zachovalých rašelinišť a ledovcových jezer rostliny: smrk ztepilý, plavuň vidlačka, hadí jazyk obecný živočichové: rys ostrovid, tetřev hlušec, zmije obecná Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

10 NP PODYJÍ vyhlášen 1. 7. 1991 ochrana původních teplomilných dubových lesů podél kaňonu Dyje rostliny: dub šípák, brambořík nachový, kosatec dvoubarvý živočichové: sysel obecný, užovka stromová, kudlanka nábožná, čáp černý, roháč obecný apod. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

11 NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO vyhlášen 1. 1. 2000 ochrana skalních útvarů podél řeky Labe (Pravčická brána) rostliny: borovice, bříza, jeřáb, žebrovice různolistá živočichové: výr velký, sokol stěhovavý, rys ostrovid Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

12 CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI (CHKO) méně významné než NP dochází zde k pravidelné činnosti člověka (s omezením) v prezentaci si uvedeme pouze některá, se kterými se seznámíme blíže Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

13 CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ČR Název CHKODatum vyhlášeníRozloha (ha) CHKO Beskydy5. 3. 1973 116 000 CHKO Bílé Karpaty3. 11. 198071 500 CHKO Blaník29. 12. 1981 4 000 CHKO Blanský les8. 12. 198921 235 CHKO Broumovsko27. 3. 199141 000 CHKO České středohoří19. 3. 1976107 000 CHKO Český kras12. 4. 197213 200 CHKO Český les 11. 8. 200547 000 CHKO Český ráj1. 3. 195518 152 CHKO Jeseníky19. 6. 196974 000 CHKO Jizerské hory8. 12. 196735 000 CHKO Kokořínsko19. 3. 197627 000 CHKO Křivoklátsko24.11. 197863 000 CHKO Labské pískovce27. 6. 197224 500 CHKO Litovelské Pomoraví29. 10. 19909 600 CHKO Lužické hory19. 3. 197635 000 CHKO Moravský kras4. 7. 19569 200 CHKO Orlické hory28. 12. 196920 000 CHKO Pálava19. 3. 19767 000 CHKO Poodří27. 3. 19918 150 CHKO Slavkovský les3. 5. 197464 000 CHKO Šumava27. 12. 196399 624 CHKO Třeboňsko15. 11. 197970 000 CHKO Žďárské vrchy25. 5. 197071 500 CHKO Železné hory27. 3. 199138 000 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

14 CHKO KŘIVOKLÁTSKO východně od Prahy zachovalé listnaté a smíšené lesy s vzácnými druhy živočichů a rostlin rostliny: buky, duby, střevíčník pantoflíček živočichové: výr velký, čáp černý, dudek chocholatý, mlok skvrnitý Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

15 CHKO ČESKÝ KRAS jihovýchodně od Prahy vápencové území s původními dubovými lesy a teplomilnou vegetací rostliny: dub šípák, jeřáb muk, třemdava bílá, včelník rakouský Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

16 CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ severní okraj Labské kotliny ochrana teplomilných rostlinných a živočišných druhů vázaných na skalní stepi rostliny: vstavač májový, tořič hmyzonosný, divizna brunátná živočichové: jasoň dymnivkový, otakárek ovocný, ještěrka zelená Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

17 CHKO PÁLAVA jižní Morava vápencový masiv nad řekou Dyjí, jedno z nejstarších obydlených území v Česku, řada vzácných teplomilných druhů rostliny: orchideje, kavyl, šalvěj lékařská živočichové: kudlanka, kobylka sága, roháč obecný, ještěrka zelená, slavík obecný, strakapoud, vlha pestrá, orel královský apod. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

18 ZDROJE Obrazový materiál snímek 1, 17 (CHKO Pálava): autor fotografie Jan Kubát Obrazový materiál snímek 2 (Žofínský prales): autor fotografie Jan Kubát Obrazový materiál snímek 3 (červená kniha): autor fotografie Jan Kubát, přebal knihy Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR 5: vyšší rostliny (547), Nakladatelství: Príroda a. s., Bratislava 1999, ISBN: 10/04/09-13/11/09 Obrazový materiál snímek 5 (orel): autor fotografie Jan Kubát Obrazový materiál snímek 5 (užovka): autor fotografie Jan Kubát Obrazový materiál snímek 5 (vydra): autor fotografie Jan Kubát Obrazový materiál snímek 7, 13 (mapa NP, CHKO): Tento soubor je volné dílo, na přání autora. Je dostupný na: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CHKO%2BNP_Czech_map.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CHKO%2BNP_Czech_map.png Obrazový materiál snímek 8 (NP Krkonoše): autor fotografie Jan Kubát Obrazový materiál snímek 9 (NP Šumava): autor fotografie Jan Kubát Obrazový materiál snímek 10 (NP Podyjí): autor fotografie Jan Kubát Obrazový materiál snímek 11 (Pravčická brána): tato fotografie je dostupná pod GNU Free documentation license version 1.2 a pozdější na: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GoutTophiElbow.JPGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:GoutTophiElbow.JPG Obrazový materiál snímek 14 (CHKO Křivoklátsko): autor fotografie Jan Kubát Obrazový materiál snímek 15 (CHKO Český Kras): autor fotografie Jan Kubát Obrazový materiál snímek 16 (CHKO České Středohoří) autor fotografie Jan Kubát


Stáhnout ppt "OCHRANA PŘÍRODY V ČR Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním."

Podobné prezentace


Reklamy Google