Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OCHRANA PŘÍRODY V ČR Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OCHRANA PŘÍRODY V ČR Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním."— Transkript prezentace:

1 OCHRANA PŘÍRODY V ČR Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 OCHRANA PŘÍRODY díky využívání přírody člověkem vyvstala nutnost chránit zbytky nedotčené přírodní krajiny Žofínský prales v Novohradských horách je nejstarší chráněné území v Evropě! Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 OCHRANA ORGANISMŮ ČERVENÉ SEZNAMY a ČERVENÉ KNIHY – výpis druhů ohrožených úbytkem vhodných stanovišť či činností člověka v ČR vyhláška MŽP ČR podle zákona ČNR č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny celosvětově potom chrání organismy před nezákonným obchodováním takzvaný CITES, který platí i v ČR Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 OCHRANA ORGANISMŮ chráněné druhy rostlin a živočichů je zakázáno:
rušit, chytat, trhat, zabíjet, ničit a podobně omezovat Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 OCHRANA ORGANISMŮ KRITICKY OHROŽENÉ DRUHY: druhy zasluhující zvláštní pozornost, ohrožené vyhubením (orel mořský) SILNĚ OHROŽENÉ DRUHY: druhy u nichž byl pozorovaný velký úbytek v posledních desetiletích (vydra říční) OHROŽENÉ DRUHY: druhy méně poškozené činností člověka (užovka obojková) ZRANITELNÉ DRUHY: druhy, které by se mohly stát ohroženými (pěnkava obecná) VYMIZELÉ DRUHY: druhy, které nebyly v ČR delší dobu pozorovány a jsou považovány za vyhynulé (zubr) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

6 OCHRANA PŘÍRODNÍCH ÚZEMÍ
VELKOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Národní park (NP) Chráněná krajinná oblast (CHKO) MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Národní přírodní rezervace (NPR) Národní přírodní památka (NPP) Přírodní rezervace (PR) Přírodní památka (PP) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

7 NÁRODNÍ PARKY území významné v národním nebo mezinárodním měřítku
často přirozené ekosystémy jen málo dotčené lidskou činností území je rozdělené na zóny podle úrovně ochrany 1. zóny zahrnují nejvzácnější území Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

8 NP KRKONOŠE (KRNAP) vyhlášen 17. 5. 1963 ochrana horské přírody
nejvyšší vrcholky pokrývá Krkonoše vzácná tundra rostliny: jeřáb krkonošský, zvonek krkonošský, borovice kleč, brusnice brusinka apod. ptáci: dřemlík tundrový, kos horský, slavík modráček savci: hraboš mokřadní, kamzík horský Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

9 NP ŠUMAVA vyhlášen ochrana původních horských lesních porostů (smrčin) a zachovalých rašelinišť a ledovcových jezer rostliny: smrk ztepilý, plavuň vidlačka, hadí jazyk obecný živočichové: rys ostrovid, tetřev hlušec, zmije obecná Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

10 NP PODYJÍ vyhlášen ochrana původních teplomilných dubových lesů podél kaňonu Dyje rostliny: dub šípák, brambořík nachový, kosatec dvoubarvý živočichové: sysel obecný, užovka stromová, kudlanka nábožná, čáp černý, roháč obecný apod. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

11 NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO vyhlášen 1. 1. 2000
ochrana skalních útvarů podél řeky Labe (Pravčická brána) rostliny: borovice, bříza, jeřáb, žebrovice různolistá živočichové: výr velký, sokol stěhovavý, rys ostrovid Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

12 CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI (CHKO)
méně významné než NP dochází zde k pravidelné činnosti člověka (s omezením) v prezentaci si uvedeme pouze některá, se kterými se seznámíme blíže Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

13 CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ČR
Název CHKO Datum vyhlášení Rozloha (ha) CHKO Beskydy CHKO Bílé Karpaty CHKO Blaník CHKO Blanský les CHKO Broumovsko CHKO České středohoří CHKO Český kras CHKO Český les CHKO Český ráj CHKO Jeseníky CHKO Jizerské hory CHKO Kokořínsko CHKO Křivoklátsko CHKO Labské pískovce CHKO Litovelské Pomoraví CHKO Lužické hory CHKO Moravský kras CHKO Orlické hory CHKO Pálava CHKO Poodří CHKO Slavkovský les CHKO Šumava CHKO Třeboňsko CHKO Žďárské vrchy CHKO Železné hory Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

14 CHKO KŘIVOKLÁTSKO východně od Prahy
zachovalé listnaté a smíšené lesy s vzácnými druhy živočichů a rostlin rostliny: buky, duby, střevíčník pantoflíček živočichové: výr velký, čáp černý, dudek chocholatý, mlok skvrnitý Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

15 CHKO ČESKÝ KRAS jihovýchodně od Prahy
vápencové území s původními dubovými lesy a teplomilnou vegetací rostliny: dub šípák, jeřáb muk, třemdava bílá, včelník rakouský Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

16 CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ severní okraj Labské kotliny
ochrana teplomilných rostlinných a živočišných druhů vázaných na skalní stepi rostliny: vstavač májový, tořič hmyzonosný, divizna brunátná živočichové: jasoň dymnivkový, otakárek ovocný, ještěrka zelená Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

17 CHKO PÁLAVA jižní Morava
vápencový masiv nad řekou Dyjí, jedno z nejstarších obydlených území v Česku, řada vzácných teplomilných druhů rostliny: orchideje, kavyl, šalvěj lékařská živočichové: kudlanka, kobylka sága, roháč obecný, ještěrka zelená, slavík obecný, strakapoud, vlha pestrá, orel královský apod. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

18 ZDROJE Obrazový materiál snímek 1, 17 (CHKO Pálava): autor fotografie Jan Kubát Obrazový materiál snímek 2 (Žofínský prales): autor fotografie Jan Kubát Obrazový materiál snímek 3 (červená kniha): autor fotografie Jan Kubát, přebal knihy Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR 5: vyšší rostliny (547) , Nakladatelství: Príroda a. s., Bratislava 1999, ISBN: 10/04/09-13/11/09 Obrazový materiál snímek 5 (orel): autor fotografie Jan Kubát Obrazový materiál snímek 5 (užovka): autor fotografie Jan Kubát Obrazový materiál snímek 5 (vydra): autor fotografie Jan Kubát Obrazový materiál snímek 7, 13 (mapa NP, CHKO): Tento soubor je volné dílo, na přání autora. Je dostupný na: Obrazový materiál snímek 8 (NP Krkonoše): autor fotografie Jan Kubát Obrazový materiál snímek 9 (NP Šumava): autor fotografie Jan Kubát Obrazový materiál snímek 10 (NP Podyjí): autor fotografie Jan Kubát Obrazový materiál snímek 11 (Pravčická brána): tato fotografie je dostupná pod GNU Free documentation license version 1.2 a pozdější na: Obrazový materiál snímek 14 (CHKO Křivoklátsko): autor fotografie Jan Kubát Obrazový materiál snímek 15 (CHKO Český Kras): autor fotografie Jan Kubát Obrazový materiál snímek 16 (CHKO České Středohoří) autor fotografie Jan Kubát


Stáhnout ppt "OCHRANA PŘÍRODY V ČR Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním."

Podobné prezentace


Reklamy Google