Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzácné ovoce jako regionální potravina Mgr. Vít Hrdoušek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzácné ovoce jako regionální potravina Mgr. Vít Hrdoušek"— Transkript prezentace:

1 Vzácné ovoce jako regionální potravina Mgr. Vít Hrdoušek

2 Owocní stromové, mimo owoce také ten weliký užitek působí, že činí krajiny úrodnější a zdravější…. Poskytují rozličné druhy krásného dříví … stromořadí chrání pole také před přílišnými wysušujícími wětry a z luk prospěšnau úrodě stinnou pokrývkou. Pěstování a ošetřování owocného stromoví odjímá příležitost k zahálce a wyplývajícím z ní nepravostem, ožralství, chlípnosti, krádeže….To jest v jiném ohledu také znamenitý prostředek k ušlechtění a zdokonalení lidského ducha a srdce. František Pixa 1848

3

4 Ne všechny stromy se podařilo vytrhat, některé v nezájmu dnešní společnosti umírají bez povšimnutí v „zarostlých koutech“ naší krajiny.

5 Strážnicko – je kulturní krajinou moravsko-slovenského pomezí již řadu století a jsou zde zachovány na poměrně malém území výrazné kulturní vlivy včetně bohaté tradice ovocnářství. Od roku 2007 jsou projekty rozvoje zemědělství a krajiny podporovány také z programu rozvoje venkova MZE ČR.

6 Obce Strážnicka se sdružily v roce 2003 do mikroregionu a následně v roce 2005 i do místní akční skupiny. Na základě analýz vytvořili rozvojové dokumenty. Na Strážnicku bylo realizováno v průběhu posledních 5 let více jak 75 projektů, v celkovém objemu přes 50 mil Kč. Tyto projekty vytvářejí inovace a společně začínají přinášet synergický efekt.

7 Projekty záchrany a obnovy ovocných stromů na Strážnicku 2000 - 2010
V nížinné krajině zemědělských monokultur jsou od roku 2000 vysazovány aleje, remízy a sady v místech, kde historicky měla krajinná zeleň svou funkci. Výsadbou více jak 20 km interakčních prvků, biokoridorů a biocenter vznikají druhově bohatá společenstva 8 – 12 druhů dřevin včetně tradičních ovocných stromů (dlouhověké odrůdy hrušní, třešní, jeřábů aj.)

8 Projekty záchrany a obnovy ovocných stromů na Strážnicku 2000 - 2010
Obnova a zpřístupnění kulturní krajiny starých sadů a vinohradů pro místní hospodáře i návštěvníky spočívá ve vybudování sítě naučných cyklostezek a místních komunikací včetně doprovodné zeleně s ovocnými dřevinami jako jsou např. slívy durancie.

9 Projekty záchrany a obnovy ovocných stromů na Strážnicku 2000 - 2010
Péče o zvláště chráněná území historické kulturní krajiny Bílých Karpat, to je kosení luk, ochrana semenáčků, přirozená obnova porostů s původními ovocnými dřevinami (třešeň, břek, oskeruše, dříň, hrušeň polnička apod.), likvidace invazních dřevin.

10 Projekty záchrany a obnovy ovocných stromů na Strážnicku 2000 – 2010
Obnova tradičního využívání krajiny - v areálu Salaš Travičná,v Sudoměřickém Starém potoku či v Kněždubě pod Šumárníkem jsou obnovovány po zaniklém průmyslovém zemědělství sadya pastviny, vznikají sady tradičních odrůd ovoce využitelné v rámci ekologické turistiky V místech bylo objeveno několik ovocných stromů, včetně staré odrůdy hrušně krvavky.

11 Ovoce do škol - obnova a využití školních a obecních sadů v obcích Strážnicka – Bajarův sad v Hroznové Lhotě, školní výsadby v ZŠ MK Strážnice, obecní sady ve Tvarožné Lhotě, Vnorovech a Sudoměřicích. Děti se učí poznávat a ve spolupráci s místními zemědělci zpracovávat ovoce, které potom využívají i jako občerstvení v době výuky.

12 Oskeruše (Sorbus domestica)
Dlouhověký ovocný strom, který byl znovu objeven v krajině. Přes svou mohutnost byl přehlížen a opomenut, přestože oskeruše dotváří krajinu Slovácka již po staletí. Ovšem tento velikán rostoucí dnes v počtech několika set plodných jedinců se ocitl na pokraji vymření. Dokumentuje to stav naší kulturní krajiny ? Jaký je jeho životní příběh a co nám říká o krajině a lidech ?

13 Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica L
Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica L.) je mohutný původně lesní a krajinářsky velmi dekorativní strom z čeledi Rosaceae a patří mezi jeřáby.Je rozšířený téměř po celé Evropě mimo Skandinávii. Roste především v teplejších oblastech vinohradů a sadů. Všude však roste již vzácně a v některých zemích je i zákonem chráněn.

14 Oskeruše starověká - Oskeruše podle starých záznamů i terenních výzkumů je jeden z nejstarších původních užitných stromů v Evropě, využívaných již ve starověkém Řecku a Římě. V rozvalinách Pompejí roste dodnes.

15 Strom pamětník - Oskeruše dožívající se i přes 500 let jsou snad nejstaršími a nejmohutnějšími původními ovocnými stromy v Evropě. Její plody jsou největší jeřabiny na světě a vzrostlé stromy plodí i přes 1 tunu ovoce.

16 Strom pamětník – v místech kde dříve byla cesta s alejí, vinohrad či sad, dnes povětšinou zůstávají jen solitery oskeruší. ZPĚT

17 Strom ohrožený Právě způsob života stromu se složitou dormancí semen, potravní oblibou všech částí rostliny včetně semen u zvířat a nevhodné hospodaření v krajině řadí oskeruši mezi kriticky ohrožené druhy Evropy.

18 Strom ohrožený - Oskeruše je jedna z nejobtížněji rozmnožitelných ovocných dřevin Evropy. Její strategie je život v mohutných soliterech a v současné době potřebuje péči člověka !

19 Strom nádherný - Oskeruše je jedna z nejkrásnějích ovocných dřevin s typickou klenutou korunou vytvářejí krajinnou dominantu s výrazným podzimním efektem zbarvenéno listí. Oskeruše byly pro užitek i pro svou krásu sázeny do alejí, zahrad a vinohradů a pro svou dlouhověkost i na soumezí a podél starých cest, jako orientační body v kulturní krajině. Zachovejme oskeruši příštím generacím !

20 Strom odedávna šlechtěný - Botanik MICHELI popsal koncem
17. století 27 různých sort, které byly podávány na stole velkovévody toskánského během roku. SELIGMAN (1770), který sám tyto plody v Londýně nakupoval, dodává: „Ale léta se už oskeruše v zahradách nenašla“.

21 Strom léčivý Oskerušové plody malvičky až 5 cm dlouhé jsou přírodní diuretikum, laxans, antirevmatikum a vitaminiferum. Používali se především sušené a mleté k posýpce pokrmů. Štáva se přidávala do moštů a vín, kterým zachovává trvanlivost původní jasné barvy a aroma. Uleželé plody slouží k výrobě likérů nebo ceněné oskerušové pálenky. Strom využívaný Na Moravském Slovácku je tento strom opět využíván a chráněn vlastníky i obcemi a stal se symbolickým stromem kulturní krajiny Slovácka. V Evropě - Německu, Lucemburku, Rakousku… také opět existují ohniska pro péči a využití tohoto ovocného stromu, jinde zůstává stále zapomenut !

22 Svůj význam mají v kulturní krajině i další ovocné stromy.
Slíva durancie Mišpule (Mespilus germanica L.) Dřín obecný (Cornus mas) Staré odrůdy hrušní Moruše bílá (Morus alba) Svůj význam mají v kulturní krajině i další ovocné stromy. Objevme jejich pozapomenutý význam pro dnešní dobu!

23 MAS Strážnicko Mgr. Vít Hrdoušek Info tel : 724 162 265
www. straznicko.cz ZPĚT


Stáhnout ppt "Vzácné ovoce jako regionální potravina Mgr. Vít Hrdoušek"

Podobné prezentace


Reklamy Google