Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alternativní medicína

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alternativní medicína"— Transkript prezentace:

1 Alternativní medicína

2 Alternativní medicína
akupresura akupunktura aromaterapie arteterapie autogenní tréning biofeedback duchovní léčitelství energetické léčitelství homeopatie hypnóza chiropraktické postupy imaginace léčba bylinami lidové léčivé prostředky jóga magnetoterapie masáže muzikoterapie psychoterapie reflexní terapie relaxace specifické diety transcendentální meditace vysokodávkované vitamíny ...

3 Alternativní medicína
akupresura akupunktura aromaterapie arteterapie autogenní tréning biofeedback duchovní léčitelství energetické léčitelství homeopatie hypnóza chiropraktické postupy imaginace léčba bylinami lidové léčivé prostředky jóga magnetoterapie masáže muzikoterapie psychoterapie reflexní terapie relaxace specifické diety transcendentální meditace vysokodávkované vitamíny ...

4 Definice alternativních terapií
nejsou vědecky podloženy nejsou součástí základních osnov lékařských fakult pojišťovny je neproplácí ( JAMA, 1997, A nyní, alternativní medicína… č. 7-8, str. 542 )

5 Kritika alternativní medicíny
nevědecká není přírodní neléčí podstatu nemoci je to životní filozofie předpokládá změnu myšlení

6 Kritika alternativní medicíny
nevědecká není přírodní neléčí podstatu nemoci je to životní filozofie předpokládá změnu myšlení

7 Kritika alternativní medicíny
nevědecká není přírodní neléčí podstatu nemoci je to životní filozofie předpokládá změnu myšlení POUŽITÁ LITERATURA: JAMA, Klasická homeopatie, Homeopatie A-Z, Etický kodex klasického homeopata, Homeopatie, Alternativní medicína, Bludné cesty ke zdraví, Remedia MedNet, Poznámky k okultnímu pozadí homeopatie…

8 Alternativní medicína je životní filozofie
„Alternativní léčba je i životní filozofie, psychologie, zároveň i prevence chorob.“ ( Klasická homeopatie ) „Člověka považuji za duchovní bytost a chci se zabývat člověkem celým, nejenom jeho tělem.“ „Nikdy nemůžeme nemocného vyléčit, pokud se nezabýváme kromě jeho fyzického těla i jeho duševním a duchovním světem.“ ( Homeopatie A-Z ) „Klasická homeopatie hledá příčiny všech potíží člověka a vždy se zabývá celým člověkem. Považuje člověka za duchovní bytost.“ „Někdy může být důležité pouze rozebrat klientův stav, situaci v jeho rodině apod. a pomoci klientovi pochopit význam jeho nemoci a podpořit klienta v jeho orientaci.“ ( Etický kodex klasického homeopata )

9 Alternativní medicína je životní filozofie
Proč pacienti využívají alternativní medicíny? ( výsledky celonárodní studie v USA ) „Společně s vyšším vzděláním a udávaným horším zdravotním stavem většina dotazovaných vyhledala alternativní péči nikoliv pro nespokojenost s konvenční medicínou, ale volí alternativní postupy léčení především proto, že tento přístup je bližší jejich pohledu na svět i jejich přesvědčení, hodnotovému žebříčku a filozofické orientaci v otázkách zdraví a nemoci.“ ( John A. Astin, Results of a National Study, JAMA 1998, č. 9, str. 585 )

10 Alternativní medicína je životní filozofie
Předpovědní faktor využití alternativní medicíny ( výsledky celonárodní studie v USA ) vyšší vzdělání, horší zdravotní stav, holistická orientace na zdraví, transformační zážitek dříve v životě, který změnil pohled na svět, nejčastější potíže ( úzkost, vertebrogenní potíže, chronická bolest, močové potíže ), vztah k životnímu prostřední, feminismus, zájem o duchovní rozměr bytí a psychologii osobního růstu. ( John A. Astin, Results of a National Study, JAMA 1998, č. 9, str. 585 )

11 Alternativní medicína je životní filozofie
FILOZOFIE ZDRAVÍ A NEMOCI ALT. MEDICÍNY Holistický přístup k životu, nemoci a zdraví. Zdraví je soulad fyzické, citové i duševní oblasti Nemoc vzniká při nerovnováze v citové a duševní oblasti Vzniká zablokováním toku energie – nemoc Léčit znamená odstranit skutečnost příčinu – klíčovou emoci, která způsobuje nemoc Léčba je tedy duchovní povahy Člověk je veden ke změně postoje v otázce zdraví a nemoci a ke změně duchovní orientace

12 Alternativní medicína a změna myšlení
KLASICKÁ MEDICÍNA HOMEOPATIE 1. Změna významu pojmů příznak a nemoc příznak je bolesti v krku příznak je angína nemoc je angína co je nemoc? 2. Léčíme příznak nebo nemoc? léčí se zánět mandlí co léčíme? 3. Jaký je správný lék? chemické, přírodní léky minimální až nulová koncentrace 4. Jaký lék je nejúčinnější? závislost na velikosti dávky závislost na stupni ředění 5. Dávkování léků podle doby účinku vstřebané látky většinou jednorázová dávka 6. Jak účinkují léky? efekt účinné látky přenos informace, duchovní léčba 7. Jakou moc má lék? přirozenou nadpřirozenou

13

14 Jaká je pointa změny myšlení?
Člověk se naladí na vlnu, která přijímá vše co je mystické, nadpřirozené, okultní … Většina alternativních metod má okultní, mystický základ. Člověk přijímá skutečnost, že za každou nemoc může prožitek z minulosti, trauma .. Když přijmu tuto skutečnost, je jen krůček k přijetí přesvědčení, že kořeny současných nemocí jsou i v prožitcích v minulých životech; tento názor je součástí východních filozofií, které tvoří základ většiny alternativních metod. Člověk je veden prožívat život více duchovně. To je jen doklad toho, že filozofie alternativní medicíny, je vlastně konkurent křesťanské filozofie. Ve filozofii alternativní medicíny není místa pro živého Boha stvořitele. Jsou tam prvky evoluce. Člověk je veden k tomu, že nemoc je špatně vnímaná realita, blud, nevyrovnání se se starou křivdou … a nikoli nerespektování zásad správného životního stylu tj. soulad mezi tělesným a duševních zdravím jak o tom hovoří např. program New Start. Člověk není veden ke změně životního stylu, ale spíše ke změně duchovní orientace. Je prakticky veden pryč od křesťanského myšlení k východnímu mysticismu, okultismu.

15 Co s homeopatií oproštěnou od všeho mystického a okultního?
Jak účinkuje? Proč účinkuje? Účinkuje?

16 Co s homeopatií oproštěnou od všeho mystického a okultního?
To není skutečná homeopatie, protože pravá homeopatie neléčí příznak, ale „duši“. Je to komerce, snaha farmaceutické firmy prodat svoje produkty. Hraje roli spontánní uzdravení, prvky sugesce nebo autosugesce, placebo efekt …

17

18 CH. F. Samuel Hahnemann (1755-1843)

19 Německý lékař, svobodný zednář.
Ježíšovo spásné působení označoval za bajku a pověru. Proti Kristu stavěl jako pravého vykupitele Konfucia: „Konfucia…samotného brzy obejmu v říši šťastných duchů, jeho, dobrodince lidstva, který nám ukázal pravou cestu moudrosti již 650 let před tím blouznivcem - Kristem .“ Homeopatii prohlašoval za božskou metodu a označoval ji za spásnou pravdu: „Kdo ji používá, přímo navazuje na božství, na stvořitele světa.“ Homeopatii mu prý jevil samotný bůh, kterého nazýval velkým duchem, kterého uctívají všichni obyvatelé všech slunečních systémů. S. Hahnemann „Organon racionální léčby“

20 Alternativní medicína
Metody alternativní medicíny jsou duchovní podstaty a není tam místa pro Boha Stvořitele. Alternativní metody přisuzují neživým věcem nadpřirozené schopnosti. Je to v podstatě snaha o duchovní čistotu, touha odstranit hřích, ale bez Krista, pomocí nějaké alternativy. Věřím v nadpřirozenou moc Kristovu a Božího slova.

21 ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA
JE V PODSTATĚ ALERNATIVOU KŘESŤANSTVÍ !!

22

23 Znak lékařství

24 Znak lékařství 4. Moj. 21,8-9: Hospodin Mojžíšovi řekl: "Udělej si hada Ohnivce a připevni ho na žerď. Když se na něj kterýkoli uštknutý podívá, zůstane naživu.„ Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerď. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu.

25 Alternativní znak lékařství
Je to napodobenina. Používá ho i alternativní medicína. Dva hadi představují filozofický základ alternativních terapií - výchovní náboženský systém a jeho božské atributy ( protichůdné síly jin a jang, které jsou všeprostupující božskou silou ).

26 Alternativní znak lékařství
1. Janova 5,1: „A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.“

27 Jedinou alternativou je Ježíš Kristus
Je mnoho cest k Bohu. I ta východní nakonec dovede k cíli.

28 Jedinou alternativou je Ježíš Kristus
Jan 14,6: “Já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.”

29 Jedinou alternativou je Ježíš Kristus
Jan 14,6: “Já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.” Potřebujeme životní filozofii Potřebujeme změnu myšlení a orientace Potřebujeme duchovní lék

30 NAŠE JEDINÁ ALTERNATIVA JE JEŽÍŠ KRISTUS.
Mt 11,28-29: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.“

31 Alternativní medicína je životní filozofie
FILOZOFIE ZDRAVÍ A NEMOCI ALT. MEDICÍNY Holistický přístup k životu, nemoci a zdraví. Nemoc je způsobena energetickou nerovnováhou. Nejmocnější léčivá síla je uvnitř našeho těla. Jediná osoba, která vám může opravdu pomoci jste vy sami. Pro ty, kteří nejsou duchovně nebo metafyzicky nakloněni, může být tento celostní globální pohled výzvou ke změně svého postoje.

32 Co s homeopatií oproštěnou od všeho mystického a okultního?
To není skutečná homeopatie, protože pravá homeopatie neléčí příznak, ale „duši“. Je to komerce, snaha farmaceutické firmy prodat svoje produkty. Hraje roli spontánní uzdravení, prvky sugesce nebo autosugesce, placebo efekt … Současně platí již dříve uvedené: vstupuji v podstatě na protibožskou půdu, používám metodu, která má okultní kořeny. Někdo zůstane jen u tohoto prvního nevinného kroku, ale vstoupil na cestu, která má určitý směr. Žel, že mnozí udělají i další kroky, které již vedou zcela zřetelně k mysticismu a okultismu. Křesťan by měl být příkladem i v tom, že nedělá i ten první nevinný krůček. Jsou to první nevinné krůčky, ale jasným směrem.

33 Bible Ef. 6,12: „Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento svět tmy, proti nadzemským duchům zla.“ 1. Tim. 4,1: „Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami.“ Kol. 2,8: „Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.“

34 Setkání zdravotníků 2000, Praha, Londýnská
Trutnov Jaroměř Turnov Zbytky Liberec Víkendové setkání zdravotníků, Kroměříž, 2001 Olomouc Biblický týden 2001, Samopše Týden zdraví 2001, Kletečná Senioři, Rtyně – Karolína 2001 Třinec – listopad 2001 Vrchlabí – II 2002 ( veřejnost )


Stáhnout ppt "Alternativní medicína"

Podobné prezentace


Reklamy Google