Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU"— Transkript prezentace:

1 PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU
Projekt Zdravotnické studijní programy v inovaci na FZS Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.2.00/ PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU Petra Mandysová, MSN 2011/2012

2 Etika ve výzkumu Petra Mandysová, MSN KAPITOLA Č. 3 2011/2012
Projekt Zdravotnické studijní programy v inovaci na FZS Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.2.00/ Etika ve výzkumu Petra Mandysová, MSN KAPITOLA Č. 3 2011/2012

3 Etika ve výzkumu18 Relevantní v každém výzkumu
nabádá k tomu, aby výzkumníci nesledovali své zájmy na úkor respondentů etický rámec výzkumu vychází z Norimberského kodexu, Helsinské deklarace, Úmluvy o lidských právech a biomedicíně Rady Evropy, Belmontské zprávy výzkum pracující s lidmi - etické principy: úcta k jednotlivci, prospěšnost, spravedlnost, důstojnost člověka otázky týkající se uveřejňování výsledků 18Kutnohorská, 2009, s. 97

4 Etika ve výzkumu19 Belmontská zpráva (1978): základní principy
úcta k lidem – s každým člověkem zacházet jako s autonomní bytostí, která je schopna uvažovat o osobních cílech a na základě těchto úvah jednat – informovaný souhlas (obsahuje kompletní informace, musí si být jist, že pacient je pochopil, účast je dobrovolná) respektování důstojnosti člověka – souvisí s úctou požadavek neškodit a prospěšnost – nonmalaficience, beneficience – účastník výzkumu musí být ujištěn, že jej výzkum nepoškodí / prospěšnost = maximalizace prospěchu, rizika musí být ospravedlnitelná 19Kutnohorská, 2009, s. 98

5 Etika ve výzkumu (2)20 Belmontská zpráva (1978): základní principy
spravedlnost (ekvita) – nediskriminující výběr jen na základě vědeckých kritérií, nezaujaté chování vůči těm, kteří účast ve výzkumu odmítli, dodržování všech předem stanovených podmínek ve výzkumu, dostupnost badatele, odborné pomoci v případě poškození, dodatečné vysvětlení, objasnění výsledků získaných ve studii, právo na soukromí, důvěrnost, ochranu údajů, zachování anonymity, zdvořilost informovaný souhlas – písemný nebo ústní – písemný vždy, je-li nějaké vyšetření nebo intervence; předtím i podrobná písemná informace o cíli výzkumu, metodice, ujištění o důvěrnosti, prohlášení, že může kdykoliv odstoupit; dotazníková studie – doprovodný dopis, mělo by být prozkoumáno etickou komisí 20Kutnohorská, 2009, s. 100

6 Etika ve výzkumu (3)21 Belmontská zpráva (1978): základní principy
anonymita – její vysvětlení, záruka 3 druhy: faktická – není známo jméno respondenta psychologická – vyloučení „choulostivých“ otázek sociologická – neidentifikovatelnost osoby v průběhu zpracování dat důvěrnost – nebudou nikde zveřejněna žádná data, která by umožnila čtenáři identifikovat účastníky výzkumu zákon na ochranu osobních údajů, č. 101/2000 Sb. 20Kutnohorská, 2009, s. 100

7 Etické kodexy22 v nich jsou zakotveny etické zásady chování – poskytují rámec, v jehož mezích by se výzkumník měl pohybovat mezinárodně uznávané etické kodexy týkající se výzkumu: Norimberský kodex – 1947 Helsinská deklarace (přijata Světovým lékařským shormážděním) – revize 1975 Průvodce lidských práv pro ošetřovatelství v klinických a jiných výzkumech – 1975 – Americká ošetřovatelská asociace Belmontská zpráva – 1978 Úmluva o lidských právech a biomedicíně Rady Evropy 22Kutnohorská, 2009, s. 102

8 Etický kodex vědce23 měl by obsahovat:
deklaraci o zaměření vědecké práce směřující k získávání nových poznatků deklaraci o nepřípustnosti vědecké a výzkumné práce v rozporu se zákony a etickým kodexem profese, instituce, vědce pravidla vztahů ke kolegům – výzkumníkům ve zdrav. Výzkumných institucích pravidla ohledně účasti dobrovolníků a pacientů ve výzkumu vztah ke sponzorům, k životnímu prostředí Instituce provozující vědecký výzkum a vývoj by měly přijmou vlastní etický kodex Etické komise – dodržování etických zásad – oblast shormaždování a analýzy dat, odpovědnosti vůči společnosti, nakládání s účastníky výzkumu 23Kutnohorská, 2009, s

9 Právní rámec výzkumu v ošetřovatelství24
zákony č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů – zaručuje anonymitu č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví osobní údaj citlivý údaj – niárodnostní, etnický původ, politické postoje, náboženství, trestní činnost, zdravotní stav, sexuální život subjektů – tato data zpracováváme pouze tehdy, dal-li respondent výslovný souhlas - písemný 24Kutnohorská, 2009, s

10 Příklad: Etická komise v nemocnici

11

12

13

14 Samostudium: Etický kodex:
Přečíst část III – relevantní ve výzkumu

15 Zdroje: KUTNOHORSKÁ, J. Výzkum v ošetřovatelství. Praha, Grada, 2009.

16 Děkuji Vám za pozornost
Projekt Zdravotnické studijní programy v inovaci na FZS Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.2.00/ Děkuji Vám za pozornost Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.


Stáhnout ppt "PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU"

Podobné prezentace


Reklamy Google