Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podmínky vzniku: Vzdálenost: atomy se musí přiblížit tak, aby se překryly jejich valenční elektrony.Vzdálenost: atomy se musí přiblížit tak, aby se překryly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podmínky vzniku: Vzdálenost: atomy se musí přiblížit tak, aby se překryly jejich valenční elektrony.Vzdálenost: atomy se musí přiblížit tak, aby se překryly."— Transkript prezentace:

1

2 Podmínky vzniku: Vzdálenost: atomy se musí přiblížit tak, aby se překryly jejich valenční elektrony.Vzdálenost: atomy se musí přiblížit tak, aby se překryly jejich valenční elektrony. Délka chemické vazby- vzdálenost jader vázaných atomů Délka chemické vazby- vzdálenost jader vázaných atomů Orientace: opačný spinOrientace: opačný spin Energetická výhodnost: nejvýhodnější stav je stav s minimální energiíEnergetická výhodnost: nejvýhodnější stav je stav s minimální energií Chemická vazba

3 H2H2H2H2 1 valenční elektron v 1s orbitalu1 valenční elektron v 1s orbitalu Dojde k překryvu orbitalůDojde k překryvu orbitalů Chemická vazba

4

5

6 F2F2F2F2

7

8

9 HCl

10

11 O2O2O2O2

12 N2N2N2N2

13 NH 4 +

14 kJmol -1kJmol -1 Potřebná k odtržení valenčního elektronu od atomuPotřebná k odtržení valenčního elektronu od atomu První ionizačníPrvní ionizační Druhá ionizačníDruhá ionizační AtdAtd Čím je nižší, tím je prvek reaktivnější (např. s- prvky)Čím je nižší, tím je prvek reaktivnější (např. s- prvky) Ionizační energie I

15 Ca Ca + + e -Ca Ca + + e - Ca + Ca 2+ + e -Ca + Ca 2+ + e -

16 Elektronová afinita A kJmol -1kJmol -1 Uvolní při přijetí jednoho, popř.více elektronů atomemUvolní při přijetí jednoho, popř.více elektronů atomem Čím je vyšší, tím je prvek víc elektronegativnější (vyšší reaktivita)Čím je vyšší, tím je prvek víc elektronegativnější (vyšší reaktivita) Např.fluorNapř.fluor

17 Elektronová afinita A F + e - F -F + e - F -

18 Vazebná energie Uvolní se při vzniku chemické vazbyUvolní se při vzniku chemické vazby

19 Disociační energie Potřebná k rozštěpení chemické vazbyPotřebná k rozštěpení chemické vazby Stejnou hodnotu jako vazebná (jen opačné znaménko)Stejnou hodnotu jako vazebná (jen opačné znaménko)

20 ČÍM JE VAZEBNÁ A DISOCIAČNÍ ENERGIE VĚTŠÍ, TÍM JE PEVNOST VAZBY VĚTŠÍ

21 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ATOMŮ VE SLOUČENINÁCH A MOLEKULÁCH

22 Jednou z možností odvození tvaru molekul je model geometrie molekul sloučeniny nepřechodných prvků (Valence shell electron pair repulsion) VSEPRJednou z možností odvození tvaru molekul je model geometrie molekul sloučeniny nepřechodných prvků (Valence shell electron pair repulsion) VSEPR

23 Elektronový pár se snaží co nejvíce přiblížit k jádru a zároveň být co nejdále od ostatních elektronových párů Elektronový pár se snaží co nejvíce přiblížit k jádru a zároveň být co nejdále od ostatních elektronových párů VSEPR

24 Spojení orbitalů = energetické sjednocení= hybridizaceSpojení orbitalů = energetické sjednocení= hybridizace

25 Při vytváření chemické vazby se hybridizují nejen orbitaly, které se podílejí na vzniku chemické vazby, ale hybridizují se i všechny valenční orbitaly, které obsahují nevazebné elektronové páryPři vytváření chemické vazby se hybridizují nejen orbitaly, které se podílejí na vzniku chemické vazby, ale hybridizují se i všechny valenční orbitaly, které obsahují nevazebné elektronové páry

26 Tvar molekuly pomocí VSEPR Spočítáme všechny valenční orbitaly, zjistíme, kolik jich je nevazebných a podle tabulky zjistíme tvarSpočítáme všechny valenční orbitaly, zjistíme, kolik jich je nevazebných a podle tabulky zjistíme tvar Neuvažujeme hybridizaci valenčních orbitalů, které vytvářejí Л vazby!Neuvažujeme hybridizaci valenčních orbitalů, které vytvářejí Л vazby!

27

28

29 VSEPR – 2 hybridní orbitaly základní tvar – lineární sp hybridizace: 0 volných el. párů Příklady: BeCl 2, CO 2, HgCl 2, ZnI 2, CdBr 2, N 3–

30 VSEPR – 3 hybridní orbitaly základní tvar – rovnostranný trojúhelník (trigonální tvar) – 0 volných el. párů Příklady: BCl 3, NO 3 –, CO 3 2– – 1 volný el. pár odvozený tvar – lomený  Příklady: O 3, SO 2, NO 2 –, SnCl 2

31 VSEPR – 4 hybridní orbitaly základní tvar – tetraedr tetraedr (čtyřstěn) – 0 volných el. párů Příklady: CH 4, ClO 4 –, SO 4 2–, NH 4 + – 1 volný el. pár odvozený tvar – trigonální pyramida Příklady: NH 3, PF 3, SO 3 2–, H 3 O +, ClO 3 –

32 VSEPR – 4 hybridní orbitaly – 2 volné el. páry Příklady: H 2 O, H 2 S, SCl 2, ClO 2 – odvozený tvar – lomený

33 VSEPR – 5 hybridních orbitalů základní tvar – trigonální bipyramida – 0 volných el. párů Příklady: PCl 5, AsF 5, PF 3 (CH 3 ) 2 – 1 volný el. pár odvozený tvar – seesaw „seesaw“ (houpačka), deformovaný tetradedr Příklady: SF 4, R 2 TeCl 2

34 VSEPR – 5 hybridních orbitalů Příklady: XeF 2, ICl 2 –, I 3 – – 2 volné el. páry Příklady: ClF 3, BrF 3, (C 6 H 5 )ICl 2 – 3 volné el. páry odvozený tvar – lineární odvozený tvar – tvar T

35 VSEPR – 6 hybridních orbitalů základní tvar – oktaedr oktaedr (osmistěn) – 0 volných el. párů Příklady: SF 6, SeF 6, PCl 6 –, SiF 6 2– – 1 volný el. pár Příklady: ClF 5, BrF 5, IF 5, XeOF 4 odvozený tvar – tetragonální pyramida

36 VSEPR – 6 hybridních orbitalů – 2 volné el. páry Příklady: ClF 4, ICl 4 –, XeF 4 odvozený tvar – čtverec


Stáhnout ppt "Podmínky vzniku: Vzdálenost: atomy se musí přiblížit tak, aby se překryly jejich valenční elektrony.Vzdálenost: atomy se musí přiblížit tak, aby se překryly."

Podobné prezentace


Reklamy Google