Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemická vazba Podmínky vzniku:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemická vazba Podmínky vzniku:"— Transkript prezentace:

1 Chemická vazba Podmínky vzniku:
Vzdálenost: atomy se musí přiblížit tak, aby se překryly jejich valenční elektrony. Délka chemické vazby- vzdálenost jader vázaných atomů Orientace: opačný spin Energetická výhodnost: nejvýhodnější stav je stav s minimální energií

2 Chemická vazba H2 1 valenční elektron v 1s orbitalu
Dojde k překryvu orbitalů

3 Chemická vazba

4 Chemická vazba

5 Chemická vazba F2

6 Chemická vazba

7 Chemická vazba

8 Chemická vazba HCl

9 Chemická vazba

10 O2

11 N2

12 NH4+

13 Ionizační energie I kJmol-1
Potřebná k odtržení valenčního elektronu od atomu První ionizační Druhá ionizační Atd Čím je nižší, tím je prvek reaktivnější (např. s- prvky)

14 Ionizační energie I Ca Ca+ + e- Ca Ca2+ + e-

15 Elektronová afinita A kJmol-1
Uvolní při přijetí jednoho, popř.více elektronů atomem Čím je vyšší, tím je prvek víc elektronegativnější (vyšší reaktivita) Např.fluor

16 Elektronová afinita A F + e F-

17 Vazebná energie Uvolní se při vzniku chemické vazby

18 Disociační energie Potřebná k rozštěpení chemické vazby
Stejnou hodnotu jako vazebná (jen opačné znaménko)

19 Čím je vazebná a disociační energie větší, tím je pevnost vazby větší

20 Prostorové uspořádání atomů ve sloučeninách a molekulách

21 Jednou z možností odvození tvaru molekul je model geometrie molekul sloučeniny nepřechodných prvků (Valence shell electron pair repulsion) VSEPR

22 VSEPR Elektronový pár se snaží co nejvíce přiblížit k jádru a zároveň být co nejdále od ostatních elektronových párů

23 Spojení orbitalů = energetické sjednocení= hybridizace

24 Při vytváření chemické vazby se hybridizují nejen orbitaly, které se podílejí na vzniku chemické vazby, ale hybridizují se i všechny valenční orbitaly, které obsahují nevazebné elektronové páry

25 Tvar molekuly pomocí VSEPR
Spočítáme všechny valenční orbitaly, zjistíme, kolik jich je nevazebných a podle tabulky zjistíme tvar Neuvažujeme hybridizaci valenčních orbitalů, které vytvářejí Л vazby!

26

27

28 VSEPR – 2 hybridní orbitaly
základní tvar – lineární sp hybridizace: 0 volných el. párů Příklady: BeCl2, CO2, HgCl2, ZnI2, CdBr2, N3–

29 VSEPR – 3 hybridní orbitaly
základní tvar – rovnostranný trojúhelník (trigonální tvar) – 0 volných el. párů Příklady: BCl3, NO3–, CO32– – 1 volný el. pár a odvozený tvar – lomený Příklady: O3, SO2, NO2–, SnCl2

30 VSEPR – 4 hybridní orbitaly
základní tvar – tetraedr (čtyřstěn) – 0 volných el. párů Příklady: CH4, ClO4–, SO42–, NH4+ – 1 volný el. pár Příklady: NH3, PF3, SO32–, H3O+, ClO3– odvozený tvar – trigonální pyramida

31 VSEPR – 4 hybridní orbitaly
– 2 volné el. páry odvozený tvar – lomený Příklady: H2O, H2S, SCl2 , ClO2–

32 VSEPR – 5 hybridních orbitalů
základní tvar – trigonální bipyramida – 0 volných el. párů Příklady: PCl5, AsF5, PF3(CH3)2 – 1 volný el. pár odvozený tvar – „seesaw“ (houpačka), deformovaný tetradedr Příklady: SF4, R2TeCl2

33 VSEPR – 5 hybridních orbitalů
– 2 volné el. páry odvozený tvar – tvar T Příklady: ClF3, BrF3, (C6H5)ICl2 – 3 volné el. páry Příklady: XeF2, ICl2–, I3– odvozený tvar – lineární

34 VSEPR – 6 hybridních orbitalů
základní tvar – oktaedr (osmistěn) – 0 volných el. párů Příklady: SF6, SeF6, PCl6–, SiF62– – 1 volný el. pár odvozený tvar – tetragonální pyramida Příklady: ClF5, BrF5, IF5, XeOF4

35 VSEPR – 6 hybridních orbitalů
– 2 volné el. páry odvozený tvar – čtverec Příklady: ClF4, ICl4 – , XeF4


Stáhnout ppt "Chemická vazba Podmínky vzniku:"

Podobné prezentace


Reklamy Google