Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stáří - senium od 60 let senescence od 60 do 75 let kmetství od 75 do 90 let patriarchium od 90 let.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stáří - senium od 60 let senescence od 60 do 75 let kmetství od 75 do 90 let patriarchium od 90 let."— Transkript prezentace:

1 Stáří - senium od 60 let senescence od 60 do 75 let kmetství od 75 do 90 let patriarchium od 90 let

2 Stáří Biologické stárnutí pokles tělesné hmotnosti a výšky (změny tělesných proporcí – šířky ramen, pánve, degenerativní změny chrupavky, atrofie kostí a sesedání meziobratlových plotének) pokles tělesné hmotnosti a výšky (změny tělesných proporcí – šířky ramen, pánve, degenerativní změny chrupavky, atrofie kostí a sesedání meziobratlových plotének) snížení pohyblivosti, rychlosti, pružnosti pohybů → riziko úrazu snížení pohyblivosti, rychlosti, pružnosti pohybů → riziko úrazu snížení výkonnosti srdce, plic, cévního systému snížení výkonnosti srdce, plic, cévního systému změny nervového systému – úbytek neuronů → zpomalené reakce, psychické potíže (zapomínání, obtížné učení, horší slovní reprodukce), chvění končetin, vratkost, těžkopádnost změny nervového systému – úbytek neuronů → zpomalené reakce, psychické potíže (zapomínání, obtížné učení, horší slovní reprodukce), chvění končetin, vratkost, těžkopádnost degenerace žláz s vnitřní sekrecí → snížený počet vylučovaných hormonů (ospalost, ztráta vitality, řídnutí vlasového porostu, křehkost kostí, lámavost nehtů) degenerace žláz s vnitřní sekrecí → snížený počet vylučovaných hormonů (ospalost, ztráta vitality, řídnutí vlasového porostu, křehkost kostí, lámavost nehtů)

3 Stáří změny kůže – mizí podkožní tuk, pokles obsahu vody v kůži → vrásky, pigmentace změny kůže – mizí podkožní tuk, pokles obsahu vody v kůži → vrásky, pigmentace  šedivění a vypadávání vlasů, zpomalení růstu nehtů, ztráta zubů (zmenšení čelisti a pokles brady), zvětšování nosu do špičky, ztenčení horního rtu, prodloužení ušního boltce, zduření očních víček zhoršení vnímání (percepce) – snižuje se ostrost vnímání, nedostatečná rozlišovací schopnost zhoršení vnímání (percepce) – snižuje se ostrost vnímání, nedostatečná rozlišovací schopnost zrak – snížení zrakové ostrosti, rozpoznávání barev, zmenšení oční čočky, snižování akomodace, lateralita L nebo P oka, změny na sítnici zrak – snížení zrakové ostrosti, rozpoznávání barev, zmenšení oční čočky, snižování akomodace, lateralita L nebo P oka, změny na sítnici sluch – špatné rozlišování sluch.vjemů → nervozita, podrážděnost, dezorientace sluch – špatné rozlišování sluch.vjemů → nervozita, podrážděnost, dezorientace involuční změny čichových a chuťových buněk involuční změny čichových a chuťových buněk snížena termoregulace – horší přizpůsobení se klimatickým změnám snížena termoregulace – horší přizpůsobení se klimatickým změnám

4 Stáří Psychické stárnutí pokles duševních funkcí pokles duševních funkcí snížená adaptabilita snížená adaptabilita změny ve vnímání změny ve vnímání změny rozumových schopností změny rozumových schopností změny citového prožívání změny citového prožívání změny osobnosti změny osobnosti

5 Stáří Změny rozumových schopností → organické změny CNS paměť – zhoršení u krátkodobé, dlouhodobá zachována paměť – zhoršení u krátkodobé, dlouhodobá zachována učení – úbytek schopnosti učit se učení – úbytek schopnosti učit se myšlení – myšlenky více do minulosti, méně do budoucnosti, myšlení je konzervativní, uvažování o stále stejném problému, opakování stejných slov apod. myšlení – myšlenky více do minulosti, méně do budoucnosti, myšlení je konzervativní, uvažování o stále stejném problému, opakování stejných slov apod. Změny citového prožívání nižší odolnost vůči zátěži nižší odolnost vůči zátěži citová labilita → odchod ze zaměstnání, ztráta partnera, pokles sociální prestiže citová labilita → odchod ze zaměstnání, ztráta partnera, pokles sociální prestiže  neochota ke spolupráci, podrážděnost, deprese, úzkost, strach

6 Stáří Změny v osobnosti objevují se sklony a vlastnosti, které čl. dosud tlumil (šetrnost → lakota, pořádkumilovnost → perfekcionalismus, nedůvěřivost → izolace) objevují se sklony a vlastnosti, které čl. dosud tlumil (šetrnost → lakota, pořádkumilovnost → perfekcionalismus, nedůvěřivost → izolace) typické vlastnosti = vztahovačnost, panovačnost, ješitnost, náladovost, popudlivost, svéhlavost X vážnost, obezřetnost, prozíravost, umírněnost, klid, rozvaha (individuální) typické vlastnosti = vztahovačnost, panovačnost, ješitnost, náladovost, popudlivost, svéhlavost X vážnost, obezřetnost, prozíravost, umírněnost, klid, rozvaha (individuální) zesílení koncentrace na vlastní osobu = egocentrismus (vždy) zesílení koncentrace na vlastní osobu = egocentrismus (vždy)

7 Stáří Psychické poruchy ve stáří 1. poruchy chování (excentrické chování, kverulantství, ztráta sexuálních zábran apod.) 2. demence senilní a demence arteriosklerotická (ztráta intelektových schopností, dezintegrace osobnosti) 3. deprese, sebevraždy (sociální faktory) Zvláštní klinické syndromy poruchy spánku poruchy spánku závratě závratě poruchy termoregulace poruchy termoregulace inkontinence stolice a moči inkontinence stolice a moči retence moči retence moči proleženiny proleženiny

8 Parkinsonova choroba

9

10 Alzheimerova choroba

11

12 Stáří Adaptace na stáří-5 strategií 1. konstruktivnost – geront je spokojený, aktivní, má smysl pro humor, optimistický postoj k životu, smířil se stárnutím i se smrtí 2. závislost – pasivní, nesoběstačný, snadno se unaví, rád odpočívá, očekává péči, své problémy zveličuje, je opatrný, podezíravý 3. obranný postoj – není smířený se stárnutím, je soběstačný, odmítá pomoc, obává se závislosti a ztráty aktivního života, nemá čas udržovat sociální kontakty života, nemá čas udržovat sociální kontakty 4. nepřátelství – tendence svalovat vinu na druhé, agresivita, podezíravost, nepřátelství vůči mladým lidem, žijí osaměle, lidem se vyhýbají, nejsou schopni tolerance, lásky, altruismu 5. sebenenávist – nenávist x sobě, smrt berou jako vysvobození z promarněného života, nemají koníčky, vymlouvají se na nemoci, pesimističtí, osamělí, lítostiví, depresivní

13 Stáří Aktivní stáří zájem o konkrétní činnosti zájem o konkrétní činnosti aktivní přístup k životu + utváření nových vztahů k lidem = překonává pocity osamělosti aktivní přístup k životu + utváření nových vztahů k lidem = překonává pocity osamělosti udržovat zájmovou činnosti + posilovat sociální kontakty → zvyšuje sociální status starého člověka (přijímání nových sociálních rolí), udržuje pocit vlastní hodnoty udržovat zájmovou činnosti + posilovat sociální kontakty → zvyšuje sociální status starého člověka (přijímání nových sociálních rolí), udržuje pocit vlastní hodnoty přiměřená fyzická aktivita přiměřená fyzická aktivita příprava na stáří = včasné vybudování materiální základny + duševní a fyzické aktivity příprava na stáří = včasné vybudování materiální základny + duševní a fyzické aktivity

14 Stáří Umírání a smrt v naší společnosti – smrt = tabu v naší společnosti – smrt = tabu umírá se v nemocnicích a ústavech → neumíme přirozeně reagovat na smrt a adekvátně projevit bolest umírá se v nemocnicích a ústavech → neumíme přirozeně reagovat na smrt a adekvátně projevit bolest 1. strach ze smrti 2. strach z umírání  z psychologického hlediska – představa největší ztráty, ztráty vlastní existence (=důvod neochoty přijmout smrt jako definitivního konce)

15 Stáří Stadia umírání (dle Kubler-Rossové) 1. popření a izolace - sdělení o blížící se smrti lidé odmítají = obranný mechanismus popření 2. zlost - frustrace, závist, že ostatní zůstanou naživu (vyjadřovaná často navenek) 3. smlouvání - snaha prodloužit život odkládáním smrti, pocity viny, snaha smířit se s příbuznými, přáteli 4. deprese - nejčastější reakce smrtelně nemocných, uvědomění si nevyhnutelnosti smrti, čl. se vyrovnává s vlastními pocity a ztrátami (neuvidí vyrůstat své děti apod.) 5. přijetí (akceptace) - vnitřní klid, vyrovnanost, snaha umírajícího vyjádřit podporu svým blízkým (emočně nabité kontakty, vzkazy, slova útěchy)


Stáhnout ppt "Stáří - senium od 60 let senescence od 60 do 75 let kmetství od 75 do 90 let patriarchium od 90 let."

Podobné prezentace


Reklamy Google