Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dr. Václav Červenka PL Bohnice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dr. Václav Červenka PL Bohnice"— Transkript prezentace:

1 Dr. Václav Červenka PL Bohnice
Problematika stáří Dr. Václav Červenka PL Bohnice

2 Vymezení a členění stáří
let - počínající stáří = mladí senioři let – vlastní stáří - senium = staří senioři 90 let a více – dlouhověkost = velmi staří senioři

3 Demografický výhled Snižování úmrtnosti i porodnosti
Zvýšení podílu osob 65-letých a více z 13,5% na 18% během 25 let 1950 – 200 mil osob nad 60 let 1975 – 350 mil osob nad 60 let mil osob nad 60 let 2025 – 1,1 mild osob nad 60 let Index feminity 0-14 let 15-59 let – 1002 60-80 let – 1465 80 a více – 2309 Prodlužování života je nepochybný úspěch, ale demografické stárnutí přináší značné problémy. Jak pro jednotlivce, tak pro společnost. Politikum.

4

5

6 Specifické aspekty stáří
Biologické stárnutí pokles tělesné hmotnosti a výšky (změny tělesných proporcí – šířky ramen, pánve, degenerativní změny chrupavky, atrofie kostí a sesedání meziobratlových plotének) snížení pohyblivosti, rychlosti, pružnosti pohybů → riziko úrazu snížení výkonnosti srdce, plic, cévního systému změny nervového systému – úbytek neuronů → zpomalené reakce, psychické potíže (zapomínání, obtížné učení, horší slovní reprodukce), chvění končetin, vratkost, těžkopádnost degenerace žláz s vnitřní sekrecí → snížený počet vylučovaných hormonů (ospalost, ztráta vitality, řídnutí vlasového porostu, křehkost kostí, lámavost nehtů)

7 Specifické aspekty stáří
změny kůže – mizí podkožní tuk, pokles obsahu vody v kůži → vrásky, pigmentace šedivění a vypadávání vlasů, zpomalení růstu nehtů, ztráta zubů (zmenšení čelisti a pokles brady), zvětšování nosu do špičky, ztenčení horního rtu, prodloužení ušního boltce, zduření očních víček zhoršení vnímání (percepce) – snižuje se ostrost vnímání, nedostatečná rozlišovací schopnost zrak – snížení zrakové ostrosti, rozpoznávání barev, zmenšení oční čočky, snižování akomodace, lateralita L nebo P oka, změny na sítnici sluch – špatné rozlišování sluch.vjemů → nervozita, podrážděnost, dezorientace involuční změny čichových a chuťových buněk snížena termoregulace – horší přizpůsobení se klimatickým změnám

8 Zvláštnosti chorob ve stáří
Polymorbidita, multimorbidita - typický znak stáří výskyt několika chorob (manifestních i latentních) několik orgánů tvoří = locus minoris resistentiae choroby vyvolávají řetězovou reakci sklon ke komplikacím choroby ve stáří se nevyhojí většinou beze zbytku Multimorbidita - jedna z příčin toho, že geriatričtí pacienti nezapadají přesně do rámce jednotlivých specializovaných oborů a oddělení.

9 Specifické aspekty stáří
Psychické stárnutí pokles duševních funkcí snížená adaptabilita změny ve vnímání změny rozumových schopností změny citového prožívání změny osobnosti

10 Změny rozumových schopností
→ organické změny CNS paměť – zhoršení u krátkodobé, dlouhodobá zachována učení – úbytek schopnosti učit se myšlení – myšlenky více do minulosti, méně do budoucnosti, myšlení je konzervativní, uvažování o stále stejném problému, opakování stejných slov apod. Změny citového prožívání nižší odolnost vůči zátěži citová labilita →odchod ze zaměstnání, ztráta partnera, pokles sociální prestiže neochota ke spolupráci, podrážděnost, deprese, úzkost, strach

11 Změny v osobnosti objevují se sklony a vlastnosti, které člověk dosud tlumil (šetrnost → lakota, pořádkumilovnost → perfekcionalismus, nedůvěřivost → izolace) typické vlastnosti = vztahovačnost, panovačnost, ješitnost, náladovost, popudlivost, svéhlavost X vážnost, obezřetnost, prozíravost, umírněnost, klid, rozvaha (individuální) zesílení koncentrace na vlastní osobu = egocentrismus

12 Psychické poruchy ve stáří
poruchy chování (excentrické chování, kverulantství, ztráta sexuálních zábran apod.) demence (ztráta intelektových schopností, dezintegrace osobnosti) deprese, sebevraždy (sociální faktory) Zvláštní klinické syndromy poruchy spánku závratě poruchy termoregulace inkontinence stolice a moči retence moči proleženiny

13 Adaptace na stáří-5 strategií
konstruktivnost – geront je spokojený, aktivní, má smysl pro humor, optimistický postoj k životu, smířil se stárnutím i se smrtí závislost – pasivní, nesoběstačný, snadno se unaví, rád odpočívá, očekává péči, své problémy zveličuje, je opatrný, podezíravý obranný postoj – není smířený se stárnutím, je soběstačný, odmítá pomoc, obává se závislosti a ztráty aktivního života, nemá čas udržovat sociální kontakty nepřátelství – tendence svalovat vinu na druhé, agresivita, podezíravost, nepřátelství vůči mladým lidem, žijí osaměle, lidem se vyhýbají, nejsou schopni tolerance, lásky, altruismu sebenenávist – nenávist x sobě, smrt berou jako vysvobození z promarněného života, nemají koníčky, vymlouvají se na nemoci, pesimističtí, osamělí, lítostiví, depresivní

14 Aktivní stáří zájem o konkrétní činnosti
aktivní přístup k životu + utváření nových vztahů k lidem = překonává pocity osamělosti udržovat zájmovou činnosti + posilovat sociální kontakty → zvyšuje sociální status starého člověka (přijímání nových sociálních rolí), udržuje pocit vlastní hodnoty přiměřená fyzická aktivita příprava na stáří = včasné vybudování materiální základny + duševní a fyzické aktivity

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Dr. Václav Červenka PL Bohnice"

Podobné prezentace


Reklamy Google