Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika stáří Dr. Václav Červenka PL Bohnice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika stáří Dr. Václav Červenka PL Bohnice."— Transkript prezentace:

1 Problematika stáří Dr. Václav Červenka PL Bohnice

2 Vymezení a členění stáří 60 - 74 let - počínající stáří = mladí senioři 60 - 74 let - počínající stáří = mladí senioři 75 - 89 let – vlastní stáří - senium = staří senioři 75 - 89 let – vlastní stáří - senium = staří senioři 90 let a více – dlouhověkost = velmi staří senioři 90 let a více – dlouhověkost = velmi staří senioři

3 Demografický výhled Snižování úmrtnosti i porodnosti Snižování úmrtnosti i porodnosti Zvýšení podílu osob 65-letých a více z 13,5% na 18% během 25 let Zvýšení podílu osob 65-letých a více z 13,5% na 18% během 25 let  1950 – 200 mil osob nad 60 let  1975 – 350 mil osob nad 60 let  2000 - 590 mil osob nad 60 let  2025 – 1,1 mild osob nad 60 let Index feminity Index feminity 0-14 let - 995 0-14 let - 995 15-59 let – 1002 15-59 let – 1002 60-80 let – 1465 60-80 let – 1465 80 a více – 2309 80 a více – 2309 Prodlužování života je nepochybný úspěch, ale demografické stárnutí přináší značné problémy. Jak pro jednotlivce, tak pro společnost. Politikum. Prodlužování života je nepochybný úspěch, ale demografické stárnutí přináší značné problémy. Jak pro jednotlivce, tak pro společnost. Politikum.

4

5

6 Specifické aspekty stáří Biologické stárnutí pokles tělesné hmotnosti a výšky (změny tělesných proporcí – šířky ramen, pánve, degenerativní změny chrupavky, atrofie kostí a sesedání meziobratlových plotének) pokles tělesné hmotnosti a výšky (změny tělesných proporcí – šířky ramen, pánve, degenerativní změny chrupavky, atrofie kostí a sesedání meziobratlových plotének) snížení pohyblivosti, rychlosti, pružnosti pohybů → riziko úrazu snížení pohyblivosti, rychlosti, pružnosti pohybů → riziko úrazu snížení výkonnosti srdce, plic, cévního systému snížení výkonnosti srdce, plic, cévního systému změny nervového systému – úbytek neuronů → zpomalené reakce, psychické potíže (zapomínání, obtížné u če ní, horší slovní reprodukce), chvění kon č etin, vratkost, těžkopádnost změny nervového systému – úbytek neuronů → zpomalené reakce, psychické potíže (zapomínání, obtížné u če ní, horší slovní reprodukce), chvění kon č etin, vratkost, těžkopádnost degenerace žláz s vnitřní sekrecí → snížený po č et vylu č ovaných hormonů (ospalost, ztráta vitality, řídnutí vlasového porostu, křehkost kostí, lámavost nehtů) degenerace žláz s vnitřní sekrecí → snížený po č et vylu č ovaných hormonů (ospalost, ztráta vitality, řídnutí vlasového porostu, křehkost kostí, lámavost nehtů)

7 Specifické aspekty stáří změny kůže – mizí podkožní tuk, pokles obsahu vody v kůži → vrásky, pigmentace změny kůže – mizí podkožní tuk, pokles obsahu vody v kůži → vrásky, pigmentace šedivění a vypadávání vlasů, zpomalení růstu nehtů, ztráta zubů (zmenšení čelisti a pokles brady), zvětšování nosu do špičky, ztenčení horního rtu, prodloužení ušního boltce, zduření očních víček šedivění a vypadávání vlasů, zpomalení růstu nehtů, ztráta zubů (zmenšení čelisti a pokles brady), zvětšování nosu do špičky, ztenčení horního rtu, prodloužení ušního boltce, zduření očních víček zhoršení vnímání (percepce) – snižuje se ostrost vnímání, nedostatečná rozlišovací schopnost zhoršení vnímání (percepce) – snižuje se ostrost vnímání, nedostatečná rozlišovací schopnost zrak – snížení zrakové ostrosti, rozpoznávání barev, zmenšení oční čočky, snižování akomodace, lateralita L nebo P oka, změny na sítnici zrak – snížení zrakové ostrosti, rozpoznávání barev, zmenšení oční čočky, snižování akomodace, lateralita L nebo P oka, změny na sítnici sluch – špatné rozlišování sluch.vjemů → nervozita, podrážděnost, dezorientace sluch – špatné rozlišování sluch.vjemů → nervozita, podrážděnost, dezorientace involuční změny čichových a chuťových buněk involuční změny čichových a chuťových buněk snížena termoregulace – horší přizpůsobení se klimatickým změnám snížena termoregulace – horší přizpůsobení se klimatickým změnám

8 Zvláštnosti chorob ve stáří Polymorbidita, multimorbidita - typický znak stáří Polymorbidita, multimorbidita - typický znak stáří výskyt několika chorob (manifestních i latentních) výskyt několika chorob (manifestních i latentních) –několik orgánů tvoří = locus minoris resistentiae –choroby vyvolávají řetězovou reakci –sklon ke komplikacím –choroby ve stáří se nevyhojí většinou beze zbytku Multimorbidita - jedna z příčin toho, že geriatričtípacienti nezapadají přesně do rámce jednotlivých specializovaných oborů a oddělení. Multimorbidita - jedna z příčin toho, že geriatričtípacienti nezapadají přesně do rámce jednotlivých specializovaných oborů a oddělení.

9 Specifické aspekty stáří Psychické stárnutí pokles duševních funkcí pokles duševních funkcí snížená adaptabilita snížená adaptabilita změny ve vnímání změny ve vnímání změny rozumových schopností změny rozumových schopností změny citového prožívání změny citového prožívání změny osobnosti změny osobnosti

10 Změny rozumových schopností → organické změny CNS paměť – zhoršení u krátkodobé, dlouhodobá zachována paměť – zhoršení u krátkodobé, dlouhodobá zachována učení – úbytek schopnosti učit se učení – úbytek schopnosti učit se myšlení – myšlenky více do minulosti, méně do budoucnosti, myšlení je konzervativní, uvažování o stále stejném problému, opakování stejných slov apod. myšlení – myšlenky více do minulosti, méně do budoucnosti, myšlení je konzervativní, uvažování o stále stejném problému, opakování stejných slov apod. Změny citového prožívání nižší odolnost vůči zátěži nižší odolnost vůči zátěži citová labilita → odchod ze zaměstnání, ztráta partnera, pokles sociální prestiže citová labilita → odchod ze zaměstnání, ztráta partnera, pokles sociální prestiže  neochota ke spolupráci, podrážděnost, deprese, úzkost, strach

11 Změny v osobnosti objevují se sklony a vlastnosti, které člověk dosud tlumil (šetrnost → lakota, pořádkumilovnost → perfekcionalismus, nedůvěřivost → izolace) objevují se sklony a vlastnosti, které člověk dosud tlumil (šetrnost → lakota, pořádkumilovnost → perfekcionalismus, nedůvěřivost → izolace) typické vlastnosti = vztahovačnost, panovačnost, ješitnost, náladovost, popudlivost, svéhlavost X vážnost, obezřetnost, prozíravost, umírněnost, klid, rozvaha (individuální) typické vlastnosti = vztahovačnost, panovačnost, ješitnost, náladovost, popudlivost, svéhlavost X vážnost, obezřetnost, prozíravost, umírněnost, klid, rozvaha (individuální) zesílení koncentrace na vlastní osobu = egocentrismus zesílení koncentrace na vlastní osobu = egocentrismus

12 Psychické poruchy ve stáří  poruchy chování (excentrické chování, kverulantství, ztráta sexuálních zábran apod.)  demence (ztráta intelektových schopností, dezintegrace osobnosti)  deprese, sebevraždy (sociální faktory) Zvláštní klinické syndromy poruchy spánku poruchy spánku závratě závratě poruchy termoregulace poruchy termoregulace inkontinence stolice a moči inkontinence stolice a moči retence moči retence moči proleženiny proleženiny

13 Adaptace na stáří-5 strategií 1. konstruktivnost – geront je spokojený, aktivní, má smysl pro humor, optimistický postoj k životu, smířil se stárnutím i se smrtí 2. závislost – pasivní, nesoběstačný, snadno se unaví, rád odpočívá, očekává péči, své problémy zveličuje, je opatrný, podezíravý 3. obranný postoj – není smířený se stárnutím, je soběstačný, odmítá pomoc, obává se závislosti a ztráty aktivního života, nemá čas udržovat sociální kontakty 4. nepřátelství – tendence svalovat vinu na druhé, agresivita, podezíravost, nepřátelství vůči mladým lidem, žijí osaměle, lidem se vyhýbají, nejsou schopni tolerance, lásky, altruismu 5. sebenenávist – nenávist x sobě, smrt berou jako vysvobození z promarněného života, nemají koníčky, vymlouvají se na nemoci, pesimističtí, osamělí, lítostiví, depresivní

14 Aktivní stáří zájem o konkrétní činnosti zájem o konkrétní činnosti aktivní přístup k životu + utváření nových vztahů k lidem = překonává pocity osamělosti aktivní přístup k životu + utváření nových vztahů k lidem = překonává pocity osamělosti udržovat zájmovou činnosti + posilovat sociální kontakty → zvyšuje sociální status starého člověka (přijímání nových sociálních rolí), udržuje pocit vlastní hodnoty udržovat zájmovou činnosti + posilovat sociální kontakty → zvyšuje sociální status starého člověka (přijímání nových sociálních rolí), udržuje pocit vlastní hodnoty přiměřená fyzická aktivita přiměřená fyzická aktivita příprava na stáří = včasné vybudování materiální základny + duševní a fyzické aktivity příprava na stáří = včasné vybudování materiální základny + duševní a fyzické aktivity

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Problematika stáří Dr. Václav Červenka PL Bohnice."

Podobné prezentace


Reklamy Google