Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Holandské vesničky v Čechách: Empirický výzkum moderní rurality doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph. D. Metropolitní univerzita Praha katedra mezinárodních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Holandské vesničky v Čechách: Empirický výzkum moderní rurality doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph. D. Metropolitní univerzita Praha katedra mezinárodních."— Transkript prezentace:

1 Holandské vesničky v Čechách: Empirický výzkum moderní rurality doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph. D. Metropolitní univerzita Praha katedra mezinárodních vztahů a evropských studií GAČR 404/12/1040 „Holandské vesničky v Čechách: nová forma mezinárodního turismu na počátku 21. století“

2 Empirický výzkum moderní rurality Východiska: Post-produktivistická tranzice (Ilbery 1998): od výroby ke spotřebě Integrace venkova do širšího politického a socio- ekonomického kontextu (Árnason et al 2009) Nové formy vztahů mezi venkovem a městem - kontinuum Moderní (post-industriální) ruralita: alternativní využití/transformace venkovského prostoru a komunity  nárůst zájmu o venkovský cestovní ruch  internalizace druhých domovů  „holandské vesničky“

3 PŘEDPOKLADY:  Rurální zdroje – pod tlakem vnějších vlivů (ekonomických, sociálních, politických, environmentálních)  Komodifikace rurálních zdrojů může vést ke konfliktu – různé představy o „rozvoji“.  Vztahy mezi hosty a hostiteli – ambivalentní a konfliktní  Potenciální konflikt může narušit udržitelný rozvoj venkova  Potenciální konflikt může být v rozporu se zásadami odpovědného turismu

4 Empirický výzkum holandských vesniček Neohraničený, nestabilní, „tekutý“: kultura x prostor x komunita x identita Mezioborový: sociální antropologie, sociální geografie, rurální sociologie, atd. Multilokální: „multi-sited ethnography“ (Marcus 1998); “polymorphous engagement” (Hannerz 2003) Srovnávací: společný jmenovatel – globální; podobnosti výzkumných lokalit; diferenciace lokalit

5 Cíl výzkumného projektu  Komplexní srovnávací analýza procesu transformace a strategie rozvoje pěti rurálních společenství v České republice, v nichž se v posledním desetiletí rozvíjí specifická forma mezinárodního venkovského turismu zahrnující druhé domovy a rekreační komplexy  Zkoumání vlivu soudobých forem dobrovolné mobility a mezinárodního turismu na místní sociální realitu  Výzkum probíhající socio-ekonomické, politické, kulturní a demografické transformace v dotčených rurálních komunitách

6 Výzkumná otázka Jaký vliv má existence holandských vesniček na procesy transformace a strategie rozvoje dotčených rurálních komunit?

7 Dílčí výzkumné otázky: K jakým změnám došlo v koncepci rurálního prostoru? Jak je tento nově koncipovaný rurální prostor chápán? Jak jsou koncipovány strategie a veřejné politiky rurálního rozvoje? Kdo je prosazuje/financuje? Kdo z nich profituje, kdo naopak ztrácí? Jaká je role lidského/sociálního kapitálu v procesu rozvoje obcí? Jak jsou místní komunity zapojeny do vytváření nového prostoru/identity? Jaká napětí či dilemata tento proces komodifikace rurální zdrojů vytváří? Jaké dopady má tento typ turismu na místní sociální organizaci a sociální vztahy/ na místní ekonomiku a životní prostředí? Které faktory umožňují/znemožňují interakci mezi hosty a hostiteli? Odpovídá tato forma venkovského turismu požadavkům tzv. odpovědného turismu?

8 KONCEPČNÍ RÁMEC  Antropologie turismu: antropologie malých společenství (small-scale communities) Současná literatura na turismus: 1)zaměřená na turisty - motivace (McCannell 1976; Graburn 1983; Nash 1981) 2) zaměřená na hostitele (dopady) – Smith 1977, 2001; Boissevain 1996 3) mezikulturní interakce (Jack, Phipps 2005)  turismus jako rozvoj (de Kadt 1979; Burns 1999)  vztah mezi hosty a hostiteli (Smith 1977, 2001)

9 Dopady interkulturního kontaktu mezi turisty a místními (Machlis & Burch 1983; Nu˜nez 1989; Rossel 1988; Silverman 2001) Jak jsou etnické stereotypy vytvářeny a manipulovány v rámci turismu? (Cohen 1979; Desmond 1999; MacCannell 1984; Van den Berghe 1994) Jak se místní společenství mění v souvislosti s integrací do turistického průmyslu? (Mansperger 1995; Seiler-Baldinger 1988) Jak může turismus prospívat místním komunitám? Jaké jsou mocenské vztahy v kontextu turismu? (Stonich 2000; Young 1999) Proč je participace místních ve vytváření strategií a veřejných politik důležitá? (Bookbinder et al 1998; Wunder 1999; Epler Wood 1998)

10 KONCEPČNÍ RÁMEC  Sociologie: sociální reprodukce a sociální transformace koncept sociálního kapitálu  Sociologie a sociální psychologie: teorie sociální interakce/směny/výměny (Ap 1990)  Sociální geografie a rurální sociologie: venkov jako fyzický i sociální prostor COMMUNITY STUDIES – studie venkovských společenství  Rozvojová studia/antropologie rozvoje/ekonomická antropologie

11 Klíčový koncept: ROZVOJ  Procesy sociální změny a kontinuity  Plánovaná sociální změna (developerský projekt) vs. každodennost místní komunity  Co je rozvoj? Co je obecné blaho?  protichůdné interpretace i požadavky

12 Předběžné výsledky:  Příliš radikální změna  Projekty holandských vesniček seshora  Nízká participace místních  narušení rurálního prostoru  ohrožení rovnováhy sociální organizace  transformace sociálních vztahů  pasivita místních  „kultura lhostejnosti“ (culture of indifference)

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Holandské vesničky v Čechách: Empirický výzkum moderní rurality doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph. D. Metropolitní univerzita Praha katedra mezinárodních."

Podobné prezentace


Reklamy Google