Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Holandské vesničky v Čechách: Empirický výzkum moderní rurality

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Holandské vesničky v Čechách: Empirický výzkum moderní rurality"— Transkript prezentace:

1 Holandské vesničky v Čechách: Empirický výzkum moderní rurality
doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph. D. Metropolitní univerzita Praha katedra mezinárodních vztahů a evropských studií GAČR 404/12/1040 „Holandské vesničky v Čechách: nová forma mezinárodního turismu na počátku 21. století“

2 Empirický výzkum moderní rurality Východiska:
Post-produktivistická tranzice (Ilbery 1998): od výroby ke spotřebě Integrace venkova do širšího politického a socio-ekonomického kontextu (Árnason et al 2009) Nové formy vztahů mezi venkovem a městem - kontinuum Moderní (post-industriální) ruralita: alternativní využití/transformace venkovského prostoru a komunity nárůst zájmu o venkovský cestovní ruch internalizace druhých domovů „holandské vesničky“

3 PŘEDPOKLADY: Rurální zdroje – pod tlakem vnějších vlivů (ekonomických, sociálních, politických, environmentálních) Komodifikace rurálních zdrojů může vést ke konfliktu – různé představy o „rozvoji“. Vztahy mezi hosty a hostiteli – ambivalentní a konfliktní Potenciální konflikt může narušit udržitelný rozvoj venkova Potenciální konflikt může být v rozporu se zásadami odpovědného turismu

4 Empirický výzkum holandských vesniček
Neohraničený, nestabilní, „tekutý“: kultura x prostor x komunita x identita Mezioborový: sociální antropologie, sociální geografie, rurální sociologie, atd. Multilokální: „multi-sited ethnography“ (Marcus 1998); “polymorphous engagement” (Hannerz 2003) Srovnávací: společný jmenovatel – globální; podobnosti výzkumných lokalit; diferenciace lokalit

5 Cíl výzkumného projektu
Komplexní srovnávací analýza procesu transformace a strategie rozvoje pěti rurálních společenství v České republice, v nichž se v posledním desetiletí rozvíjí specifická forma mezinárodního venkovského turismu zahrnující druhé domovy a rekreační komplexy Zkoumání vlivu soudobých forem dobrovolné mobility a mezinárodního turismu na místní sociální realitu Výzkum probíhající socio-ekonomické, politické, kulturní a demografické transformace v dotčených rurálních komunitách

6 Výzkumná otázka Jaký vliv má existence holandských vesniček na procesy transformace a strategie rozvoje dotčených rurálních komunit?

7 Jaká je role lidského/sociálního kapitálu v procesu rozvoje obcí?
Dílčí výzkumné otázky: K jakým změnám došlo v koncepci rurálního prostoru? Jak je tento nově koncipovaný rurální prostor chápán? Jak jsou koncipovány strategie a veřejné politiky rurálního rozvoje? Kdo je prosazuje/financuje? Kdo z nich profituje, kdo naopak ztrácí? Jaká je role lidského/sociálního kapitálu v procesu rozvoje obcí? Jak jsou místní komunity zapojeny do vytváření nového prostoru/identity? Jaká napětí či dilemata tento proces komodifikace rurální zdrojů vytváří? Jaké dopady má tento typ turismu na místní sociální organizaci a sociální vztahy/ na místní ekonomiku a životní prostředí? Které faktory umožňují/znemožňují interakci mezi hosty a hostiteli? Odpovídá tato forma venkovského turismu požadavkům tzv. odpovědného turismu?

8 KONCEPČNÍ RÁMEC Antropologie turismu: antropologie malých společenství (small-scale communities) Současná literatura na turismus: zaměřená na turisty - motivace (McCannell 1976; Graburn 1983; Nash 1981) 2) zaměřená na hostitele (dopady) – Smith 1977, 2001; Boissevain 1996 3) mezikulturní interakce (Jack, Phipps 2005) turismus jako rozvoj (de Kadt 1979; Burns 1999) vztah mezi hosty a hostiteli (Smith 1977, 2001)

9 Dopady interkulturního kontaktu mezi turisty a místními (Machlis & Burch 1983; Nu˜nez 1989; Rossel 1988; Silverman 2001) Jak jsou etnické stereotypy vytvářeny a manipulovány v rámci turismu? (Cohen 1979; Desmond 1999; MacCannell 1984; Van den Berghe 1994) Jak se místní společenství mění v souvislosti s integrací do turistického průmyslu? (Mansperger 1995; Seiler-Baldinger 1988) Jak může turismus prospívat místním komunitám? Jaké jsou mocenské vztahy v kontextu turismu? (Stonich 2000; Young 1999) Proč je participace místních ve vytváření strategií a veřejných politik důležitá? (Bookbinder et al 1998; Wunder 1999; Epler Wood 1998)

10 KONCEPČNÍ RÁMEC Sociologie: sociální reprodukce a sociální transformace koncept sociálního kapitálu Sociologie a sociální psychologie: teorie sociální interakce/směny/výměny (Ap 1990) Sociální geografie a rurální sociologie: venkov jako fyzický i sociální prostor COMMUNITY STUDIES – studie venkovských společenství Rozvojová studia/antropologie rozvoje/ekonomická antropologie

11 Klíčový koncept: ROZVOJ
Procesy sociální změny a kontinuity Plánovaná sociální změna (developerský projekt) vs. každodennost místní komunity Co je rozvoj? Co je obecné blaho? protichůdné interpretace i požadavky

12 Předběžné výsledky: Příliš radikální změna
Projekty holandských vesniček seshora Nízká participace místních narušení rurálního prostoru ohrožení rovnováhy sociální organizace transformace sociálních vztahů pasivita místních „kultura lhostejnosti“ (culture of indifference)

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Holandské vesničky v Čechách: Empirický výzkum moderní rurality"

Podobné prezentace


Reklamy Google