Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cytomegalovirus RNDr K.Roubalová CSc. www.vidia.cz kroubalova@vidia.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cytomegalovirus RNDr K.Roubalová CSc. www.vidia.cz kroubalova@vidia.cz."— Transkript prezentace:

1 Cytomegalovirus RNDr K.Roubalová CSc.

2 Lidský cytomegalovirus
Β-herpesviridae, největší HV (240 nm), cca 160 genů Příbuzné viry: myší, krysí, opičí, morčecí Kosmopolitní rozšíření, vysoká promořenost populace (50-90%) Geneticky nejvíce variabilní Lidský cytomegalovirus

3 Široké spektrum hostitelských buněk
Laboratorní kmeny ztrácí schopnost infikovat endotelie a leukocyty Množí se na lidských embryonálních fibroblastech nebo epiteliálních buňkách Divoké kmeny makrofágy, endotelie,lymfocyty, granulocyty,epiteliální buňky, fibroblasty Latentní infekce: krvetvorné kmenové buňky, prekursory myeloidní řady Široké spektrum hostitelských buněk

4 Životní cyklus CMV

5 Interakce s imunitním systémem
Inhibice exprese MHCI,II na povrchu infikované buňky – gpUS2,3,6,11 Virový protein homologní s MHCI – gpUL18 Homology receptorů pro CC- chemokiny- UL33,78,27,28 Homology receptoru pro Fc IgG- UL118,119 Homology cytokínů a chemokínů – vIL- 10,v-CXCI (vIL-8) Inhibitory apoptózy: IE1,IE2, v-ICA, v- MIA Interakce s imunitním systémem

6 Diagnosticky významné antigeny
Pp72- I E1(MIE): nestrukturální, regulační, bezprostředně časný jaderný antigen, zahajuje replikační cyklus viru, časný průkaz infekce buněk Pp65- strukturální tegumentový protein, nadprodukován při replikaci viru→částice, hlavní antigen pro CTL, akumuluje se v granulocytech UL97 – protein-kináza, fosforyluje gancyklovir na GCVp: detekce resistentních mutant UL54 – DNA-polymeráza:detekce resistentních mutant Diagnosticky významné antigeny

7 Další důležité proteiny
UL55-gB – obalový glykoprotein (gcI), neutralizační antigen, genotypizace Pp150 – hlavní kapsidový protein Další důležité proteiny

8 Patogenní projevy CMV Imunokompetentní pacienti
Malé děti: hepatitis, gastroenteritis, pneumonie, konjunktivitis Starší: infekční mononukleosa (Hab- negativní, 10%) Imunodeficienti Novorozenci: kongenitální infekce Transplantovaní: intersticiální pneumonitis, hepatitis, gastroenteritis, pancytopenie, sepse. Sekundárně: rejekce štěpu, GVHD AIDS: retinitis, gastroenetritis, esophagitis, encefalitis- encefalopatie Patogenní projevy CMV

9 Diagnostické metody Sérologie: IgG – anamnestické pl.
IgM, IgA – aktivní infekce (primární i reaktivace) Avidita IgG – rozlišení primoinfekce od reaktivace Přímý průkaz: Klasická izolace na TK (charakterizace) Zrychlená izolace (Shell vials) Průkaz antigenemie pp65 v krvi Průkaz virové DNA (kvantitativní) Průkaz virové mRNA Diagnostické metody

10 Detekce CMV v kultuře lidských fibroblastů (průkaz časného antigenu)

11 Antigenemie CMV (pp65) v leukocytech

12 Diagnostické znaky infekce CMV
NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha

13 Diagnostika CMV u imunokompetentních pacientů
Průkaz primoinfekce: sérologie detekce DNA v periferní krvi (akutní fáze) průkaz DNA v moči (rekonvalescentní fáze x asymptomatické vylučování viru) Průkaz DNA v BAL nebo aspirátu (pneumonie) Průkaz DNA v mozkomíšním moku (neurologické komplikace – Guillain- Barré)

14 Diagnostika CMV u imunodeficientních pacientů
AIDS: Transplantovaní: Monitoring: Průkaz DNA v periferní krvi (kvantitativní, dinamika) Průkaz antigenemie Diferenciální diagnostika: Průkaz DNA nebo antigenemie v periferní krvi, Průkaz CMV v postiženém orgánu Monitoring: Jen u rizikových pacientů (CD4≤200/ul) Diferenciální diagnostika: Průkaz DNA v oční tekutině (retinitis) Průkaz DNA v likvoru Průkaz CMV v postiženém orgánu

15 Kongenitální infekce CMV
Výskyt: 0,5-2% živě narozených dětí Riziko symptomatické kongenitální infekce: Primární infekce matky: Maximální riziko v prvním trimestru těhotenství Rekurentní infekce: až u 25% seropozit. těhotných, bezpříznakové asymptomatické vylučování viru do cervikál. sekretu, Minimální riziko poškození plodu

16 Klinické projevy kongenitální infekce CMV
Syndrom kongenitální infekce CMV: hepatosplenomegalie, lekocytóza→ lekopenie, pneumonitis, petechie,kalcifikace v mozku vrozené malformace (srdce, mikrocefalus), mentální a růstová retardace Vrozená hluchota (progresivní, i u asymptomaticky narozených dětí) Klinické projevy kongenitální infekce CMV

17 Diagnostika kongenitální infekce CMV
IgM protilátky proti CMV u matky (riziko infekce 10-13%) Serologicky prokázaná primoinfekce – (riziko infekce 20-40%) Průkaz CMV DNA v plodové vodě – (= průkaz kongenitálního přenosu infekce) Symptomatická infekce u cca 50% kongenitálně infikovaných dětí Diagnostika kongenitální infekce CMV

18 Přenos infekce CMV mateřským mlékem
Vylučování CMV do kolostra: Lokální reaktivace infekce při laktaci U 90% seropozitivních žen 1-30 týdnů po porodu (max Týden) Riziko infekce pro dítě: Nakazí se cca 25% dětí Riziko závisí na množství vylučovaného viru a době vylučování U normálních dětí infekce bezpříznaková Nedonošenci – u 12% septický stav, pneumonie, hepatosplenomegalie Prevence: tepelná inaktivace, zmražení na – 20°C Přenos infekce CMV mateřským mlékem

19 Terapie Preventivní Preemptivní Symptomatická
Antivirotika: gancyklovir, foscarnet, cidofovir (hyperimunní IgG) Stimulace buněčné imunity: přenos autologních nebo allogenních Tc Vakcíny: ve vývoji Terapie


Stáhnout ppt "Cytomegalovirus RNDr K.Roubalová CSc. www.vidia.cz kroubalova@vidia.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google