Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Herpetické viry, neurotropní viry

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Herpetické viry, neurotropní viry"— Transkript prezentace:

1 Herpetické viry, neurotropní viry
E. Žampachová

2 Herpesviry základní charakteristika
DNA viry s lineární dvojvláknovou NK Kubická symetrie, velikost kapsidy 100nm Obalené, velikost virionu nm Replikují se v jádře, dozrávají v cytoplasmě Jsou antigenně homogenní V hostiteli perzistují celoživotně Lidské Herpesviry nemají zvířecího hostitele

3 Herpesviridae - taxonomie
Herpesvirus 1 - Virus Herpes simplex typ 1 (HSV 1) Herpesvirus 2 - Virus Herpes simplex typ 2 (HSV 2) Herpesvirus 3 - Virus Varicella - zoster (VZV) Herpesvirus 4 - Virus Epsteina a Barrové (EBV) Herpesvirus 5 - Cytomegalovirus (CMV) Herpesvirus 6 (HHV 6) Herpesvirus 7 (HHV 7) Herpesvirus 8 (HHV 8)

4 Herpesviry 1-3, alfaherpesviry
Primoinfekce na kůži, sliznici Neuroinfekce s občasnými slizničními projevy Perzistují v gangliích HSV 1 v Gaserském gangliu HSV 2 v sakrálních gangliích VZV ve spinálních gangliích Mohou se aktivovat

5 Virus Herpes simplex 1 a 2 Projevy infekce HSV1 Herpes labialis
aftózní stomatitida faryngitida keratokonjunktivitida ekzema herpeticum panaricium infekce CNS generalizovaný herpes Projevy infekce HSV2 progenitální herpes infekce novorozence proctitida panaricium infekce CNS generalizovaný herpes

6 Herpesvirus 3 - VZV Primoinfekce Reaktivace Komplikace
varicella, vyjímečně jako H. zoster Reaktivace herpes zoster, neuralgie s výsevem nebo bez výsevu na kůži, Bellova paréza (n.VII) Komplikace meningoencefalitida, pneumonie, vzácně teratogenní

7 Diagnostické metody Elektronová mikroskopie Kultivace na TK
Průkaz antigenu Průkaz DNA Průkaz protilátek

8 Elektronová mikroskopie
Výhody rychlá Nevýhody nízká specificita nižší citlivost drahá, vyžaduje speciální vybavení

9 Kultivace Výhody Nevýhody vysoce specifická
ve virol. lab. poměrně jednoduchá kmen k další analýze Nevýhody pomalá z některých vzorků málo výtěžná

10 Průkaz antigenu Výhody Nevýhody rychlý jednoduchý málo citlivý!
nižší specificita

11 Průkaz DNA (PCR) Výhody Nevýhody vysoká citlivost vysoká specificita
rychlá metoda volby u těžkých infekcí Nevýhody vyžaduje speciální vybavení a školený personál riziko kontaminace a falešné pozitivity

12 Serologie Výhody Nevýhody jednoduchá dostupný materiál pro vyšetření
lze vyšetřit i mimo akutní fázi použití pro přehledy promořenosti Nevýhody pozdní výsledek u reaktivací nespolehlivá! většinou nerozliší typ infekce

13 Léčba Hyperimunní gamaglobulin Antivirotika
Podpůrná léčba varicelly u dětí v těžké imunosupresi, samostatně se už nepodává Antivirotika Aciclovir (a jeho deriváty: valaciclovir, famciclovir, penciclovir) - netoxický, dostupný ve více lékových formách Ganciclovir – toxický, nemá výhody proti acicloviru Foscarnet- nefrotoxický, pouze pro kmeny viru rezistentní k Acicloviru Virus nelze léčbou eradikovat !

14 Prevence Vakcína proti VZV Vakcíny proti HSV (hlavně HSV 2)
použití hlavně u dětí s defektem imunity nyní se nabízí pro děti i neimunní dospělé i jako prevence H. zoster Vakcíny proti HSV (hlavně HSV 2) v experimentálním stadiu prevence HSV 2 u žen ve fertilním věku vakcína i pro terapeutické použití zatím nedostupná

15 Virus Epsteina a Barrové (EBV)
Infekce se přenáší slinami Virus perzistuje hlavně v B lymfocytech Má schopnost transformovat hostitelskou buňku Perzistuje celoživotně a může se akivovat Etiologicky se podílí na vzniku nádorů (Burkittův lymfom)

16 Patogeneze EBV infekce
Vstupní branou je sliznice dutiny ústní Primární pomnožení v buňkách nasofaryngu především v lymfatické tkáni Infekce B lymfocytů

17 Klinický obraz EBV infekce
Typický obraz primoinfekce je infekční mononukleóza povlaková angína, lymfadenitis, hepatitis, splenomegalie, změny v krevním obrazu Reaktivace s nespecifickými příznaky Fatální lymfoproliferativní syndrom u imunosuprimovaných pacientů Burkittův lymfom u dětí v rovníkové Africe

18 Diagnostika EBV Kultivace velmi obtížná a málo citlivá
prakticky se nepoužívá Průkaz DNA (mRNA) v leukocytech, plasmě, biopsiích zatím jen ve specializovaných laboratořích

19 Nespecifické testy Paul Bunnellova reakce- heterofilní protilátky
IM test hemaglutinační test na podobném principu Krevní obraz a jaterní testy

20 Serologická diagnostika EBV
Protilátky proti různým antigenům EA - časný antigen marker probíhající infekce (50-60% akutních) VCA - kapsidový antigen IgM marker akutní infekce případně reaktivace IgG u probíhající infekce, přetrvávají měsíce EBNA IgM marker aktivní infekce IgG objevují se za 2-3 měsíce, perzistují celoživotně

21 Prevence a léčba Specifická prevence není dostupná
Léčba infekční mononukleózy je symptomatická Léčba infekcí u imunosuprimovaných je málo úspěšná (acyklovir, interferon)

22 Cytomegalovirus (CMV)
Virus perzistuje v buňkách slinné žlázy, ledvinných tubulů a leukocytů perzistence je celoživotní, infikovaný jedinec občas vylučuje virus slinami nebo močí Aktivace infekce při imunosupresi je závažná Primoinfekce je většinou lehká nebo bezpříznaková Může působit závažné kongenitální infekce

23 CMV klinický obraz Primoinfekce syndrom infekční mononukleózy
horečnaté onemocnění s lymfadenitidou hepatitida (hlavně u kojenců závažná vrozená infekce (mikrocefalie, slepota, hepatomegalie, purpura) vzácně pneumonie, kolitida, meningitida

24 CMV klinický obraz Reaktivace u imunosuprimovaných
horečnaté onemocnění s lymfadenitidou pneumonie septické onemocnění kolitida, oezofagitida retinitida (hlavně u HIV pozitivních) encefalitida

25 CMV kultivační průkaz Kultivace poměrně snadná
Roste s typickým cytopatickým efektem za 5-25 dní na lidských diploidních buňkách kultivaci lze urychlit průkazem jaderných inkluzí monoklonální protilátkou (24-48 hod) Pro kultivaci lze použít moč, sliny, poševní sekret, mateřské mléko (obtížně), leukocyty (obtížně)

26 CMV rychlé metody Průkaz antigenu a mikroskopie jsou málo citlivé (zastaralé) Průkaz nukleové kyseliny (PCR) rychlý a spolehlivý lze použít většinu typů vzorků lze provádět kvantitativní stanovení citlivější než kultivace

27 CMV průkaz protilátek Stanovují se IgG, IgM případně IgA
IgG jsou anamnestické, pro diagnostiku reaktivace mají malý význam, lze stanovit aviditu IgG IgM i IgA jsou u akutních infekcí i reaktivací Jsou popisovány nespecifické reakce Serologie je jen orientační metodou Protilátky neznačí imunitu

28 CMV léčba Hyperimunní gamaglobulin Antivirová léčba
ganciklovir foscarnet speciální nová antivirotika (cidofovir) Profylaxe u pacientů s vysokým rizikem aciklovir (není vhodný pro léčbu rozvinuté infekce)

29 CMV prevence Pokusy o vakcínu zatím neúspěšné
Epidemiologická opatření u příjemců orgánů (CMV negativní příjemce by neměl dostat orgány od CMV pozitivního dárce) - vzhledem k vysoké promořenosti populace se obtížně dodržuje

30 HHV 6 a 7 Viry příbuzné CMV primoinfekce hlavně u dětí (exanthema subitum) ve vyšším věku onemocnění podobné infekční mononukleóze velká část primoinfekcí bezpříznaková perzistuje celoživotně

31 HHV 6 a 7 U imunosuprimovaných možnost reaktivace infekce
lymfoproliferativní onemocnění dřeňový útlum horečnaté onemocnění

32 HHV 6 a 7 - diagnostika Kultivace Průkaz DNA
velmi obtížná, na speciálních lymfocytárních kulturách Průkaz DNA lze z různých materiálů, nejcitlivější průkaz viru Průkaz protilátek - zkřížený s HHV 7 IgG a IgM metodami IF nebo ELISA problémy jako u jiných serologických diagnostik perzistujících infekcí

33 HHV 8 Popsán u pacientů s defektem imunity (HIV)
U imunodeficientních způsobuje Kaposhisho sarkom (maligní nádor z lymfatických buněk) Vyskytuje se i u imunokompetentních osob, u nich způsobuje jen latentní infekci Diagnostika aktuálního stavu jen PCR Serologická diagnostika - imunitní přehledy

34 Co požaduje klinik od diagnostiky
Vysokou citlivost a specificitu Rychlost Nenáročnost odběru pro pacienta i personál, případně transportu vzorku Relativně nízkou cenu (příznivý poměr ceny k informační hodnotě)

35 Co je reálné Cesta rychlosti a automatizace s nízkým podílem lidské práce zvýší se efektivita práce v laboratoři, ale klinický lékař si musí „poradit“ s indikací jednotlivých typů vyšetření a interpretací výsledku sníží se efektivita vyšetřovacího procesu Cesta „přidané hodnoty“ v laboratoři - vyšší podíl odborné práce kvalifikovaný odborník bude konziliářem pro indikaci a interpretaci vyšetření, zvýší se efektivita vyšetřovacího procesu sníží se efektivita práce v laboratoři

36 Souhrn Herpetické viry jsou velmi rozšířené
Po primoinfekci perzistují celoživotně Protilátky neznamenají imunitu Jsou velkým problémem u pacientů s poruchou imunity Většina z nich se dá léčit (ale ne eradikovat)

37 Picornaviridae (rod Enterovirus)

38 Taxonomie Picornavirů
Picornaviridae Enterovirus (71 typů) Poliovirus typy 1-3 Coxsackie A Coxsackie B ECHO Rhinovirus (113 typů)

39 Charakteristika Enterovirů
RNA viry Malé (27-30 nm), neobalené viry Kubická symetrie Odolné k pH 3-10, éteru Cytopatické

40 Cirkulace Polioviru Virus Nasopharynx Tonsily Sliznice střeva
Lymfatické uzliny Peyerské plaky, uzliny Krev CNS

41 Klinický obraz infekce poliovirem
Chřipková fáze nespecifická trvá 2-3 dny Meningeální fáze za 4-7dní po prvé fázi Paralytická fáze za 2-3 dny po meningeální fázi

42 Vakcinace proti Polio Salkova vakcína (1955) Sabinova vakcína (1959)
neživá injekční dobře imunogenní drahá Sabinova vakcína (1959) živá atenuovaná perorální dobře imunogenní levná

43 Současné trendy ve vakcinaci
Používají se usmrcené vakcíny (hexavakcína) Klade se důraz na bezpečnost Klesá celková imunita populace (některé státy doporučují přeočkování každých 10 let – vysoká cena)

44 Diagnostika - mikroskopie
Elektronová mikroskopie mozkomíšního moku orientační méně citlivá nespecifická (nerozliší typy enterovirů) drahá a přístrojově náročná

45 Diagnostika - kultivace
Kultivace na tkáňových kulturách vybavená virologická laboratoř technicky poměrně snadná lze kultivovat ze stolice, výtěru z nosohltanu, mozkomíšního moku virus lze dále typizovat, zjišťovat genetické vlastnosti, invazivitu apod.

46 Diagnostika - průkaz RNA
Průkaz RNA Enteroviru metodou RT PCR rychlý (2-8 hodin) vyžaduje zařízenou laboratoř pro molekulárně biologické metody cena se v poslední době snižuje v prvním kroku neodliší typy Enteroviru Mol. biologická typizace kmenů pro epidemiologické účely (sekvenace)

47 Diagnostika - serologie
Průkaz typově specifických protilátek pracný spolehlivé testy jsou pracné (neutralizace) každý typ se vyšetřuje zvlášť není to časná diagnostická metoda z vyšetření v akutní fázi se často protilátky neprokážou nutno opakovat za 3 týdny a za 3 měsíce

48 Epidemiologie Poliovirů
Člověk je jediný hostitel Přenos fekálně orální cestou Ve vyspělých zemích se prakticky nevyskytuje Onemocnění lze importovat z rozvojových zemí Program eradikace polio WHO virologické vyšetřování pacientů s chabými parézami vyšetřování kontaktů povinné hlášení podrobná analýza izolátů

49 Eradikace poliomyelitidy
V červnu 2005 byl vyhlášen Evropský region za poliomyelitidy prostý Endemické: Afgánistán, Indie, Niger, Nigérie, Pákistán Neendemické: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, ČAD, Egypt, Etiopie, Eritrea, Guinea, Indonézie, Jemen, Kamerun, Mali, Pobřeží slonoviny, SAR, Somálsko, Súdán Stále hrozí riziko importu poliomyelitidy

50 Další infekce, způsobené Enteroviry
Meningitida (Coxsackie A, B, Echo) Paralytické onemocnění (Cox. A, B, Echo) Horečka s exantémem (Cox. A, B, Echo) Akutní infekce HCD (Cox. A, B, Echo) Myokarditida, perikarditida (Coxsackie B) Pleurodynie (Coxsackie B) Enteritida (Echo)

51 Virus Klíšťové encefalitidy
Obalený RNA virus z čeledi Flaviviridae subtypy Středoevropská a Ruská jaroletní antigenně velmi podobné Přenos klíšťaty (Ixodes ricinus, I. persulcatus) Možný přenos nepasterizovaným mlékem Rezervoár divoce žijící savci Dvoufázový průběh infekce V endemických oblastech v sezóně kolem 40% encefalitid

52 Diagnostika KE Kultivace viru z moku většinou nelze, z krve vzácně (krátká virémie v chřipkové fázi infekce) PCR z moku málo citlivá! Průkaz protilátek z krve v prvním vzorku již u 80% pacientů z moku opožděně (7-14 dní od příznaků infekce CNS) po přisátí klíštěte se tvoří nejdříve za 3 týdny

53 Prevence a profylaxe Očkování Hyperimunní gamaglobulin
mrtvá očkovací látka (základní jsou 3 injekce), přeočkování po 3 (děti až po 5) letech lze použít i v inkubační době (zkrácené schéma a nejistý výsledek) velmi dobrá účinnost Hyperimunní gamaglobulin podání nevhodné, po podání byl popsán těžší průběh infekce hlavně u dětí

54 Bunyaviry RNA viry s helikální symetrií a obalem
Komáry případně klíšťaty přenášené viry, rozšířené po celém světě. U nás viry Ťahyňa, Tríbeč, Čaľovo Způsobují většinou mírné infekce

55 Arenaviry RNA viry s kubickou symetrií a obalem
Hostitelé jsou drobní hlodavci u nichž infekce perzistuje. Přenos močí hlodavců. Rozšíření po celém světě U nás virus LCM (lymfocytární choriomeningitidy) infekce patří mezi méně závažné diagnostika serologická

56 Virus vztekliny (Lyssavirus)
Patří mezi Rhabdoviry, RNA, helikální symetrie, obal Rezervoár : šelmy, netopýři Přenos na člověka náhodný, mezilidský přenos nepopsán U nás poslední importovaná nákaza v roce 1989 Riziko nákazy v řadě zemí celého světa Léčba není, průběh je vždy smrtelný Je možná postexpoziční profylaxe i preexpoziční vakcinace

57 Původci virových neuroinfekcí
Enteroviry Virus klíšťové encefalitidy Adenoviry Herpetické viry Další sporadická agens (Bunyaviry, Arenaviry, Influenza virus, Lyssavirus, importované infekce) Bakteriální agens, způsobující neuroinfekce s obrazem serózní meningitidy (borrelie, leptospiry, treponemy) Objasní se méně než 50% případů !


Stáhnout ppt "Herpetické viry, neurotropní viry"

Podobné prezentace


Reklamy Google