Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Epidemiologie, patogeneze a léčba virových infekcí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Epidemiologie, patogeneze a léčba virových infekcí"— Transkript prezentace:

1 Epidemiologie, patogeneze a léčba virových infekcí
Eva Žampachová

2 Epidemiologie Zabývá se způsoby šíření infekčních chorob, hodnocením závažnosti Dělá opatření k omezení (zastavení) dalšího šíření infekcí Shromažďuje a dále šíří informace o aktuálním i dlouhodobém stavu v dané lokalitě

3 Základní epidemiologické pojmy
Morbidita počet nemocných na (nebo milion) obyvatel Mortalita úmrtnost - počet zemřelých na počet obyvatel smrtnost - počet zemřelých na počet nemocných

4 Přenos infekcí Interhumánní Zoonózy
kapénková infekce (nepreventabilní) fekálně orální přenos (voda, potraviny, preventabilní) sexuální přenos (prevence obtížná) hmyzí vektor (přenos z člověka na člověka) Zoonózy obratlovec jako rezervoár (přenos kontaktem se zvířaty) obratlovec - vektor - hostitel (rezervoár zvířata, přenašeč členovec)

5 Cesty přenosu infekce Orální (potrava, sliny) Inhalační (kapénková)
Transkutánní (hmyz, poranění) Kožní Sexuální Transplacentární Genomová

6 Strategie přežívání viru
Vyvolává minimální imunitní odpověď Obchází imunitní odpověď Tlumí imunitní odpověď Antigenní změny Rychlá replikace Přežívání v slabě odpovídajících hostitelích

7 Strategie obrany hostitele
Nespecifická imunita slizniční bariéry interferony NK buňky Specifická imunita cytotoxické T lymfocyty protilátková odpověď

8 Co zvýhodňuje parazitizmus
Velké nahromadění hostitelů Vhodné klima Hygienické podmínky Změny chování (cestování, promiskuita…)

9 Typy infekce Asymptomatická - infekce pronikne do organizmu, ale nevyvolá nemoc Abortivní - vyvolá lehkou formu nemoci Akutní - nemoc s rychlým začátkem a úzdravou Chronická - začátek akutní nebo plíživý, dlouhodobý průběh s příznaky nemoci Fulminantní - velmi rychlý a těžký průběh

10

11 Faktory rozvoje infekce u hostitele
Receptory pro daný virus přirozená imunita nebo snížená permisivita u některých jedinců nebo skupin Imunitní stav hostitele imunní (již se setkal s infekcí) částečně imunní neimunní pacient s defektem imunity

12 Faktory ze strany viru Patogenita Virulence Invazivita
schopnost viru vyvolat onemocnění Virulence kvantitativní vlastnost, čím vyšší virulence, tím vyšší potenciál vyvolat onemocnění Invazivita schopnost způsobit celkové onemocnění s virémií a infekcí vzdálených orgánů

13 Imunitní reakce jako faktor poškození tkáně
Vrozené mechanismy (obvykle poruchy komplementového systému) Hypersenzitivita I typu (aktivace žírných buněk IgE) Hypersenzitivita II typu (cytotoxická reakce na somatické buňky obalené protilátkou) Hypersenzitivita III (depozice imunokomplexů) Hypersenzitivita IV (aktivace Th lymfocytů, tvorba granulomů) Autoimunita

14 Částečná imunita - výhoda či nevýhoda?
Výhody může zabránit rozvoji celkové infekce může být příčinou lehkého průběhu infekce Nevýhody může mechanizmem imunitní reakce způsobit horší poškození, než sama virová infekce

15 Prevence a léčba virových infekcí
individuální kolektivní Imunomodulace (stimulace pacientova imunitního systému) Imunoterapie (dodání specifických protilátek) Virostatika

16 Léčba virových infekcí
Viry využívají metabolismus hostitele léčba vždy postihuje i hostitelskou buňku Léčba je namířena na specifické aktivity viru namířena proti virovým enzymům blokuje receptory pro viry blokuje rychlou syntézu NA

17 Antivirotika Úzké spektrum účinku závislé na biologických vlastnostech viru Různě vysoká toxicita Virostatický účinek

18 Typy virostatik Inhibice povrchových struktur
zábrana adsorpce a penetrace Inhibice syntézy nukleových kyselin analogy prekurzorů nukleových kyselin (největší skupina) Inhibice integrace provirové DNA (retrovirů) Posttranslační modifikace inhibitory proteáz inhibitory glykosylace

19 Léčba infekcí RNA viry Ribavirin (nukleosidový analog)
inhalační léčba RS virových infekcí léčba hepatitidy C Inhibitory neuraminidázy (inhibice adsorpce) léčba chřipku A a B Amantadin a rimantadin (inhibice adsorpce viru) léčba chřipky A Preparáty ve vývoji pleconaril (léčba enterovirových infekcí) preparáty v preklinickém testování

20 Léčba infekce HIV Inhibitory reverzní transkriptázy
nukleosidové (zidovudin, didanosin, lamivudin…) nenukleosidové (nevirapin,efavirenz…) Inhibitory proteáz (saquinavir, indinavir….) V testování - inhibitory receptorů, inhibitory virové integrázy, další preparáty Infekci HIV nelze vyléčit, lze ji zastavit

21 Léčba infekcí DNA viry Herpetické viry
Herpes simplex a Varicella zoster Inhibitory virové thymidin kinázy(aciclovir a jeho deriváty) Cytomegalovirus ganciclovir, foscarnet, cidofovir (vyvinut v ČR) Hepatitida B Inhibitor reversní transkriptázy (lamivudin - původně pro léčbu HIV) ve vývoji léčba Adenovirů, Papilomavirů, Poxvirů

22 Jiné možnosti léčby virových infekcí
Imunomodulační preparáty chemické imunomodulátory (isoprinosin, levamisol) Interferony Hyperimunní imunoglobuliny účinné jen ve virémické fázi infekce Terapeutické vakcíny zatím jen ve stádiu vývoje

23 Které virové infekce léčit
S těžkým průběhem Se špatnou prognózou U pacientů s defektem imunity transplantovaných s nádory Epidemiologicky významné

24

25

26

27

28

29

30 Ptačí kmeny s potenciální patogenitou pro člověka
Typ H5 N1 - Hong Kong 1997 epidemie na 3 drůbežích farmách -18 infekcí člověka, 6 úmrtí 2002 a 2003 epidemie na farmách, 1 úmrtí člověka epidemie v JV Asii (vysoce patogenní kmen) Typ H7 N1 - Itálie epidemie drůbeže, přenos na člověka neprokázán Typ H7 N7 - Holandsko, Belgie, SRN 2003 epidemie na drůbežích farmách, u lidí způsobuje konjunktivitidy, lehké flu-like infekce. 1 úmrtí. Omezený interhumánní přenos Typ H9 N2 - Hong Kong 2004 záchyt na farmách, přenos na člověka

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40


Stáhnout ppt "Epidemiologie, patogeneze a léčba virových infekcí"

Podobné prezentace


Reklamy Google