Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Epidemiologie, patogeneze a léčba virových infekcí Eva Žampachová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Epidemiologie, patogeneze a léčba virových infekcí Eva Žampachová"— Transkript prezentace:

1 Epidemiologie, patogeneze a léčba virových infekcí Eva Žampachová zampach@volny.cz

2 Epidemiologie n Zabývá se způsoby šíření infekčních chorob, hodnocením závažnosti n Dělá opatření k omezení (zastavení) dalšího šíření infekcí n Shromažďuje a dále šíří informace o aktuálním i dlouhodobém stavu v dané lokalitě

3 Základní epidemiologické pojmy n Morbidita –počet nemocných na 100 000 (nebo milion) obyvatel n Mortalita –úmrtnost - počet zemřelých na počet obyvatel –smrtnost - počet zemřelých na počet nemocných

4 Přenos infekcí n Interhumánní –kapénková infekce (nepreventabilní) –fekálně orální přenos (voda, potraviny, preventabilní) –sexuální přenos (prevence obtížná) –hmyzí vektor (přenos z člověka na člověka) n Zoonózy –obratlovec jako rezervoár (přenos kontaktem se zvířaty) –obratlovec - vektor - hostitel (rezervoár zvířata, přenašeč členovec)

5 Cesty přenosu infekce n Orální (potrava, sliny) n Inhalační (kapénková) n Transkutánní (hmyz, poranění) n Kožní n Sexuální n Transplacentární n Genomová

6 Strategie přežívání viru n Vyvolává minimální imunitní odpověď n Obchází imunitní odpověď n Tlumí imunitní odpověď n Antigenní změny n Rychlá replikace n Přežívání v slabě odpovídajících hostitelích

7 Strategie obrany hostitele n Nespecifická imunita –slizniční bariéry –interferony –NK buňky n Specifická imunita –cytotoxické T lymfocyty –protilátková odpověď

8 Co zvýhodňuje parazitizmus n Velké nahromadění hostitelů n Vhodné klima n Hygienické podmínky n Změny chování (cestování, promiskuita…)

9 Typy infekce n Asymptomatická - infekce pronikne do organizmu, ale nevyvolá nemoc n Abortivní - vyvolá lehkou formu nemoci n Akutní - nemoc s rychlým začátkem a úzdravou n Chronická - začátek akutní nebo plíživý, dlouhodobý průběh s příznaky nemoci n Fulminantní - velmi rychlý a těžký průběh

10

11 Faktory rozvoje infekce u hostitele n Receptory pro daný virus –přirozená imunita nebo snížená permisivita u některých jedinců nebo skupin n Imunitní stav hostitele –imunní (již se setkal s infekcí) –částečně imunní –neimunní –pacient s defektem imunity

12 Faktory ze strany viru n Patogenita –schopnost viru vyvolat onemocnění n Virulence –kvantitativní vlastnost, čím vyšší virulence, tím vyšší potenciál vyvolat onemocnění n Invazivita –schopnost způsobit celkové onemocnění s virémií a infekcí vzdálených orgánů

13 Imunitní reakce jako faktor poškození tkáně n Vrozené mechanismy (obvykle poruchy komplementového systému) n Hypersenzitivita I typu (aktivace žírných buněk IgE) n Hypersenzitivita II typu (cytotoxická reakce na somatické buňky obalené protilátkou) n Hypersenzitivita III (depozice imunokomplexů) n Hypersenzitivita IV (aktivace Th lymfocytů, tvorba granulomů) n Autoimunita

14 Částečná imunita - výhoda či nevýhoda? n Výhody –může zabránit rozvoji celkové infekce –může být příčinou lehkého průběhu infekce n Nevýhody –může mechanizmem imunitní reakce způsobit horší poškození, než sama virová infekce

15 Prevence a léčba virových infekcí n Prevence individuální kolektivní n Imunomodulace (stimulace pacientova imunitního systému) n Imunoterapie (dodání specifických protilátek) n Virostatika

16 Léčba virových infekcí n Viry využívají metabolismus hostitele –léčba vždy postihuje i hostitelskou buňku n Léčba je namířena na specifické aktivity viru –namířena proti virovým enzymům –blokuje receptory pro viry –blokuje rychlou syntézu NA

17 Antivirotika n Úzké spektrum účinku závislé na biologických vlastnostech viru n Různě vysoká toxicita n Virostatický účinek

18 Typy virostatik n Inhibice povrchových struktur –zábrana adsorpce a penetrace n Inhibice syntézy nukleových kyselin analogy prekurzorů nukleových kyselin (největší skupina) n Inhibice integrace provirové DNA (retrovirů) n Posttranslační modifikace –inhibitory proteáz –inhibitory glykosylace

19 Léčba infekcí RNA viry n Ribavirin (nukleosidový analog) –inhalační léčba RS virových infekcí –léčba hepatitidy C n Inhibitory neuraminidázy (inhibice adsorpce) –léčba chřipku A a B n Amantadin a rimantadin (inhibice adsorpce viru) –léčba chřipky A n Preparáty ve vývoji –pleconaril (léčba enterovirových infekcí) –preparáty v preklinickém testování

20 Léčba infekce HIV n Inhibitory reverzní transkriptázy –nukleosidové (zidovudin, didanosin, lamivudin…) –nenukleosidové (nevirapin,efavirenz…) n Inhibitory proteáz (saquinavir, indinavir….) n V testování - inhibitory receptorů, inhibitory virové integrázy, další preparáty Infekci HIV nelze vyléčit, lze ji zastavit

21 Léčba infekcí DNA viry n Herpetické viry –Herpes simplex a Varicella zoster Inhibitory virové thymidin kinázy(aciclovir a jeho deriváty) –Cytomegalovirus ganciclovir, foscarnet, cidofovir (vyvinut v ČR) n Hepatitida B Inhibitor reversní transkriptázy ( lamivudin - původně pro léčbu HIV) n ve vývoji léčba Adenovirů, Papilomavirů, Poxvirů

22 Jiné možnosti léčby virových infekcí n Imunomodulační preparáty –chemické imunomodulátory (isoprinosin, levamisol) –Interferony n Hyperimunní imunoglobuliny –účinné jen ve virémické fázi infekce n Terapeutické vakcíny –zatím jen ve stádiu vývoje

23 Které virové infekce léčit n S těžkým průběhem n Se špatnou prognózou n U pacientů s defektem imunity transplantovaných s nádory n Epidemiologicky významné

24

25

26

27

28

29

30 Ptačí kmeny s potenciální patogenitou pro člověka n Typ H5 N1 - Hong Kong 1997-2003 1997 epidemie na 3 drůbežích farmách -18 infekcí člověka, 6 úmrtí 2002 a 2003 epidemie na farmách, 1 úmrtí člověka 2003-2004 epidemie v JV Asii (vysoce patogenní kmen) n Typ H7 N1 - Itálie 1999-2001 epidemie drůbeže, přenos na člověka neprokázán n Typ H7 N7 - Holandsko, Belgie, SRN 2003 epidemie na drůbežích farmách, u lidí způsobuje konjunktivitidy, lehké flu-like infekce. 1 úmrtí. Omezený interhumánní přenos n Typ H9 N2 - Hong Kong 2004 záchyt na farmách, přenos na člověka

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40


Stáhnout ppt "Epidemiologie, patogeneze a léčba virových infekcí Eva Žampachová"

Podobné prezentace


Reklamy Google