Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Genetika virů Bodové mutace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Genetika virů Bodové mutace"— Transkript prezentace:

1 Genetika virů Bodové mutace
Chyby v činnosti polymeráz Synonymní Nesynonymní Frekvence mutací u RNA virů je 1000 x vyšší než u DNA virů TTT Phe TTC TTA Leu TTG

2 Fenotypový projev mutací
Termorezistence Rezistence k antivirotikům Deficit v enzymatickém vybavení Atenuace Antigenní drift

3 Rekombinace

4 Reassortment

5 Fenotypové míšení (pseudotypy)

6 Patogeneze virových infekcí

7 Patogeneze Patogeneze virových infekcí se zabývá interakcí mezi virem a hostitelem Způsoby infekce Diseminace viru v organizmu hostitele Inkubační doba Vylučování viru Obranné mechanismy hostitele Eliminace viru, perzistence…

8 Vztah virus x hostitelská buňka
Produktivní infekce Lytická infekce Perzistentní infekce Neproduktivní (abortivní) infekce Transformace (onkoviry) Latentní infekce (retro…, herpes..)

9 Vztah: virus x hostitel
Akutní infekce Perakutní Akutní Chronická Perzistentní infekce (BVDv) Latentní infekce (Herpesviry, Lentiviry)

10 Vztah: virus x hostitel
Infekční dávka Defektní interferující partikule Nespecifické obranné mechanismy Bariéry Rezistence Faktory limitující infekci Specifické obranné mechanismy Imunita

11 Bariéry proti vniknutí inf. agens
vrozené kůže deskvamace receptory hlen bariéra blokování receptorů Řasinkový epitel Nízké pH pot a žaludeční šťáva Zánětlivý infiltrát Humorální a buněčné komponenty imunitního systému

12 Bariéry Horečka Nízké pH Humorální a buněčné imunitní komponenty
Potencuje imunitní mechanismy Interferuje s replikací virů Nízké pH Zánětlivý infiltrát Humorální a buněčné imunitní komponenty Nespecifické a specifické Interferony

13 Fáze virové infekce Vstup do organismu hostitele Primární replikace
Primární virémie Sekundární replikace a virémie Klinické příznaky Vylučování viru Bifázická virémie

14 Inkubační doba Období diseminace viru Nejsou klinické příznaky
Krátká (influenza) 1-3 dny Onemocnění v místě vstupu Rychlá replikace viru Dlouhá Onemocnění ve vzdálených orgánech (vzteklina) Latence (lentiviry)

15 Vstup viru - primární replikace
Respirační infekce (mandle, epiteliální buňky, alveolární makrofágy) Orální infekce (mandle, enterocyty) Infekce reprodukčního aparátu (slizniční povrchy, semeno) Transplacentální infekce (placenta, fetus) Krev sající hmyz (dendritické buňky, krevní buňky) Rány, kožní léze (nervová zakončení, dendritické buňky)

16 Primární virémie (virémie = přítomnost viru v krvi)
Virémie (cell free) Virémie vázaná na buňky

17 Virémie (cell free) Virus v krvi
Virus je dostupný pro protilátky a buněčnou složku imunitní odpovědi Parvoviry Enteroviry Togaviry Flaviviry

18 Virémie vázaná na buňky
Virus je ukryt uvnitř krevních buněk Je chráněn před protilátkami Zpomalená eliminace viru Snadnější přístup k tkáním a orgánům

19 Virémie vázaná na buňky
Monocyty Herpesviry Retroviry Psinka Lymfocyty Markova choroba drůbeže EB virus HIV Erytrocyty Bluetongue virus (erytroblasty) Rift Valley fever virus Virus afrického moru prasat

20 Sekundární virémie V cílových orgánech a tkáních
Typické klinické příznaky Horečka

21 Vylučování viru Respirační trakt GIT Semeno nebo reprodukční trakt
Mléko Moč Sliny Zárodečné buňky

22 Přenos virů Horizontální Přímý Nepřímý Výkaly Potrava, voda
Prostřednictvím vektorů Jehly

23 Přenos virů Vertikální Transplacentální Perinatální Mateřským mlékem

24 Virulence virů Infekce makrofágů Endoteliotropismus
Virulence je mírou schopnosti viru vyvolat onemocnění nebo úmrtí hostitele Infekce makrofágů Endoteliotropismus „Antibody enhancement“ Modifikace receptorů Imunokomplexy

25 Tropismus k makrofágům
Významný faktor virulence Infekční peritonitis koček Respirační koronavirus prasat Cirkoviry Lentiviry (Trojský kůň)

26 Role monocytů / makrofágů
Fagocytóza Antigen prezentující buňky Mechanismus Trojského koně

27 Viry schopné replikace v makrofázích
Togaviry Flaviviry Koronaviry Arenaviry Reoviry Retroviry Cirkoviry

28 Antibody enhancement Infekční peritonitis koček PRRS virus Lentiviry

29 Infekce endoteliálních buněk krevních cév
Umožňuje pronikat hematoencefalickou bariérou Umožňuje sekundární infekce kůže, střeva, respiračního traktu, placenty, slinných žláz…. EHV-1 / EHV-4

30 Imunokomplexy Komplexy antigenu - protilátky - komplementu
Nadbytek protilátky v séru Ukládání komplexů do stěny krevních cév Infekční anemie koní Adenovirus psů 1

31 Modifikace receptorů Aviární influenza HPAI x LPAI
Trypsine-like proteázy x Serine-like proteázy

32 Infekce CNS Nervovou cestou Překročením hematoencefalické bariéry
Migrací infikovaných leukocytů (vzácné)

33 Virové encefalitidy Virus vztekliny Psinka (encefalitida starých psů)
FIV, FeLV Herpesvirové encefalitídy EHV-1 Aujeszkyho choroba Maedi-Visna virus Enteroviry (polioencephalomyelitis, Virus Těšínské choroby) Borna virus

34 Infekce kůže Obrana Kůže je častým místem vniku infekcí
Keratinizace Kyselé pH Permanentní obnova kožních vrstev Kůže je častým místem vniku infekcí rány mikroskopické léze krev sající hmyz Langhansovy buňky (epidermis) Lymfatické cévy, nervová zakončení

35 Infekce očí Spojivkový vak Replikace virů Imunokomplexy
Psinka, herpesvirové infekce …… Replikace virů EHV-1, EHV-2 Imunokomplexy CAV-1, La piedad, EIA

36 Interferon IFN se váže na receptory sousedících buněk
Exprese nových genů IRE (IFN responsive element) Indukce antivirového efektu Expozice viru Replikace viru je suprimována

37

38

39 Strategie virů k úniku z obranných mechanismů
Únik necytocidní infekcí Šířením z buňky na buňku Antigenní proměnlivost Integrace virové NK do buněčného genomu


Stáhnout ppt "Genetika virů Bodové mutace"

Podobné prezentace


Reklamy Google