Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecná virologie Eva Žampachová virologie České Budějovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecná virologie Eva Žampachová virologie České Budějovice"— Transkript prezentace:

1 Obecná virologie Eva Žampachová virologie České Budějovice zampach@volny.cz

2 Změny významu virologie •Dříve –omezené možnosti průkazu virů –dlouhá odezva –nemožnost léčebně zasáhnout •V současnosti –zlepšují se techniky rychlého průkazu virů –zvětšuje se spektrum vyšetření –řada dostupných léků, která roste

3 Proč má cenu virologické vyšetření •Virové infekce jsou nejčastější infekční choroby •Objevují se nové viry, některé způsobují závažné infekce •Stoupá počet rizikových pacientů (imunosuprese, imunodeficit)

4 Vlastnosti virů •Nejmenší částice živé hmoty •velikost 30 - 400 nm •Obsahuje DNA nebo RNA •Mimo hostitele se nerozmnožuje •Nemá vlastní metabolismus

5

6 Fáze množení viru •Adsorpce (přisednutí na buňku) •Penetrace (proniknutí) •Eclipse (virus neprokazatelný) •svléknutí •replikace •maturace •Eluce (uvolnění z buňky)

7 Adsorpce •Virus má specifické interakce s molekulami na hostitelské buňce –virus chřipky využívá sialovou kyselinu a glykoproteiny slizničních buněk a používá vlastní hemaglutinin •Virus využívá receptory hostitelské buňky –virus HIV využívá CD4 receptory T lymfocytů –virus rabies využívá acetylcholinové receptory

8 Možnosti zabránění adsorpci •Inhibitory virových struktur, odpovědných za adsorpci (léčebně se využívají) •Inhibitory receptorů (monoklonální protilátky proti receptorům a jiné - zatím spíše experimentálně) •Přirozená rezistence - změněná konfigurace receptorů - individuální (populační) výhoda

9 Vstup viru do buňky - přímá translokace

10 Vstup viru do buňky - fúze virové a buněčné membrány

11 Přenos viru ve fagozómu 1. 4. 2. 3.

12 Zvláštnosti množení viru •Využívá aparát hostitelské buňky k replikaci nukleové kyseliny •Parazituje na buňce energeticky i využíváním aparátu pro proteosyntézu •Má některé vlastní enzymy, které umožňují jednotlivé fáze replikace viru

13

14

15

16 Způsoby uvolnění viru •Cytolýzou –virus nezíská obal –zničí hostitelskou buňku •Prostupem buněčnou membránou –virus získá obal z hostitelské buňky –hostitelskou buňku nemusí zničit

17 Kritéria klasifikace virů •Podle nukleové kyseliny •DNA viry •RNA viry s jednovláknovou, dvojvláknovou RNA •Podle obalu •obalené (citlivější k zevním vlivům) •neobalené (rezistentnější k zevním vlivům) •Podle tvaru •s kubickou symetrii (ikosahedron) •s helikální symetrií

18 Charakteristika DNA virů •Geneticky stabilnější •Množí se v jádře hostitelské buňky •Zrají v cytoplasmě •Mohou být obalené nebo neobalené •Mají většinou kubickou symetrii (ikosahedron)

19 Taxonomie DNA virů DNA viry významné v lidské patologii ss - neobalené - Parvoviridae DNA ds - obalené - Herpesviridae - Poxviridae - neobalené - Adenoviridae

20 Charakteristika RNA virů •Replikace RNA se děje většinou v cytoplasmě hostitelské buňky •RNA je jedno nebo dvouvláknitá s + nebo - polaritou •Časté mutace (jsou velmi proměnlivé) •Mohou být obalené i neobalené •Mají symetrii kubickou nebo helikální

21 RNA viry medicínsky významné •Picornaviridae - malé, neobalené, s kubickou symetrií (rody Enterovirus a Rhinovirus) •Togaviridae - obalené, s kubickou symetrií (virus zarděnek, řada druhů přenášených členovci) •Ortomyxoviridae - obalené, s helikální symetrií (viry chřipky) •Paramyxoviridae - obalené s helikální symetrií (viry parainfluenzy a příušnic) •Retroviridae - obalené, s kubickou sym. (HIV)

22 Typy virové infekce •Lytická –virus se množí, způsobuje lýzu buněk •Perzistentní –virus se množí, buňka uvolňuje virus, ale nehyne •Latentní –virus přežívá v buňce ale nemnoží se

23 Strategie přežívání viru •Vyvolává minimální imunitní odpověď •Obchází imunitní odpověď •Tlumí imunitní odpověď •Antigenní změny •Rychlá replikace •Přežívání v slabě odpovídajících hostitelích

24 Viry jako komensální infekce •Některé viry nevyvolávají onemocnění –tkzv. Orphans viry - náhodná izolace z lidkého materiálu, krví přenosné viry HGV, TTV –viry integrované do hostitelského genomu - tzv. endogenní viry •Byl popsán první virus, který je prospěšný –enJSRV - retrovirus zodpovědný za tvorbu jednoho typu buněk ovčí placenty

25 Nové a nově se objevující infekce Zatím (kromě pravých neštovic?) nevymizelo žádné infekční agens •Očkování - eliminuje agens v proočkované populaci •Hygienické podmínky - snižují cirkulaci agens v populaci •Cestování - introdukuje dříve neznámá agens

26 Původ nových virů •Objevení nového druhu, který byl v populaci již dříve, ale nebyl poznán •Zavlečení nového viru a jeho adaptace na nové prostředí •Adaptace zvířecího viru na člověka

27 Priony •Infekční bílkovina bez nukleové kyseliny •PrP je protein vyskytující se –v konfiguraci alfa helix (normální) –v konfiguraci beta sheet (patologický) •Příčina změny konfigurace je nejasná •Patogenetický mechanismus není znám

28 Prionové choroby •Člověka –kuru (kanibalové na Nové Guineji) –nová varianta m. Creuzfeld Jakob •Zvířat –scrapie (ovce) –BSE –další

29 Chlamydie a Mycoplasmata

30 Mykoplasmata •Bakterie s geneticky chybějící buněčnou stěnou •Velké množství druhů několika rodů, často saprofytické •Několik medicínsky významných druhů –Mycoplasma pneumoniae –Mycoplasma hominis –Ureaplasma urealyticum

31 Vlastnosti mykoplasmat •Geneticky chybějící stěna –nebarví se dle Grama –nepůsobí na ně antibiotika inhibující tvorbu bakteriální stěny (peniciliny apod.) –mají nepravidelný tvar •Obtížná kultivace –mají kompletní metabolismus a rostou na umělých půdách –jsou růstově náročné, většinou anaerobní –lze je určovat pomocí biochemických testů

32 Diagnostika mykoplasmat •Kultivace •obtížná, zdlouhavá, používá se málo •Průkaz nukleové kyseliny •nová perspektivní metoda, pravděpodobně v budoucnu hlavní diagnostická metoda •Průkaz protilátek •v současnosti hlavní diagnostická metoda

33 Léčba mykoplasmat •Antibiotika •Tetracykliny, makrolidy •Geneticky rezistentní na penicilinová antibiotika •Mohou být součástí normální slizniční flóry •Normální flóru neléčit! •Součást dysmikrobické flóry •Urogenitální infekce je často polymikrobní •Cílem léčby je dosáhnout normálního bakteriálního osídlení

34 Chlamydie •Bakterie s kompletním genetickým vybavením, stěnou G- bakterií, s defektem tvorby ATP •Závislé zcela na hostitelské buňce, neschopné množení na umělých půdách •In vivo se množí intracelulárně

35 Medicínsky významné druhy •Chlamydia psittaci –primárně zvířecí patogen •Chlamydia trachomatis –původce infekcí oka a urogenitálních infekcí člověka •Chlamydia pneumoniae –původce respiračních infekcí člověka

36 Vlastnosti •Rostou jen na tkáňových kulturách (kuřecím embryu) •Lze je obtížně kultivovat •Jsou citlivé na řadu antibiotik

37

38 Diagnostika chlamydií •Kultivace pouze na tkáňových kulturách •Průkaz antigenu méně citlivý •Průkaz nukleových kyselin •perspektivní •Průkaz protilátek •zatím nejpoužívanější •většina vyšetřovacích metod používá rodově specifický antigen (nerozliší druhově původce)

39 Léčba chlamydiových infekcí •Antibiotika (hlavně makrolidy a tetracykliny) •Chronické infekce se léčí obtížně •Je sporný význam léčby lehkých infekcí


Stáhnout ppt "Obecná virologie Eva Žampachová virologie České Budějovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google