Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Herpetické viry MUDr. Ivan Macek. Herpesviry základní charakteristika  DNA viry s lineární dvojvláknovou NK  Kubická symetrie, velikost kapsidy 100nm.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Herpetické viry MUDr. Ivan Macek. Herpesviry základní charakteristika  DNA viry s lineární dvojvláknovou NK  Kubická symetrie, velikost kapsidy 100nm."— Transkript prezentace:

1 Herpetické viry MUDr. Ivan Macek

2 Herpesviry základní charakteristika  DNA viry s lineární dvojvláknovou NK  Kubická symetrie, velikost kapsidy 100nm  Obalené, velikost virionu 120 - 150 nm  Replikují se v jádře, dozrávají v cytoplasmě  Jsou antigenně homogenní  V hostiteli perzistují celoživotně  Lidské Herpesviry nemají zvířecího hostitele

3 Herpesviridae - taxonomie  Herpesvirus 1 - Virus Herpes simplex typ 1 (HSV 1)  Herpesvirus 2 - Virus Herpes simplex typ 2 (HSV 2)  Herpesvirus 3 - Virus Varicella - zoster (VZV)  Herpesvirus 4 - Virus Epsteina a Barrové (EBV)  Herpesvirus 5 - Cytomegalovirus (CMV)  Herpesvirus 6 (HHV 6)  Herpesvirus 7 (HHV 7)  Herpesvirus 8 (HHV 8)

4 Herpesviry 1-3, alfaherpesviry  Primoinfekce na kůži, sliznici  Neuroinfekce s občasnými slizničními projevy  Perzistují v gangliích  HSV 1 v Gaserském gangliu  HSV 2 v sakrálních gangliích  VZV ve spinálních gangliích  Mohou se aktivovat při oslabení organismu

5 Virus Herpes simplex 1 a 2  Projevy infekce HSV1 ◦Herpes labialis ◦aftózní stomatitida ◦faryngitida ◦keratokonjunktivitida ◦eczema herpeticatum ◦panaricium ◦infekce CNS ◦generalizovaný herpes  Projevy infekce HSV2 ◦progenitální herpes ◦infekce novorozence ◦proctitida ◦panaricium ◦infekce CNS ◦generalizovaný herpes

6 Herpesvirus 3 - VZV  Primoinfekce ◦varicella, vyjímečně jako H. zoster  Reaktivace ◦herpes zoster, neuralgie s výsevem nebo bez výsevu na kůži, Bellova paréza (n.VII)  Komplikace ◦meningoencefalitida, pneumonie, vzácně teratogenní

7 Diagnostické metody  Elektronová mikroskopie  Kultivace na TK  Průkaz antigenu  Průkaz DNA  Průkaz protilátek

8 Elektronová mikroskopie  Výhody ◦rychlá  Nevýhody ◦nízká specificita ◦nižší citlivost ◦drahá, vyžaduje speciální vybavení

9 Kultivace  Výhody ◦vysoce specifická ◦ve virol. lab. poměrně jednoduchá ◦kmen k další analýze  Nevýhody ◦pomalá ◦z některých vzorků málo výtěžná

10 Průkaz antigenu  Výhody ◦rychlý ◦jednoduchý  Nevýhody ◦málo citlivý! ◦nižší specificita

11 Průkaz DNA (PCR)  Výhody ◦vysoká citlivost ◦vysoká specificita ◦rychlá ◦metoda volby u těžkých infekcí  Nevýhody ◦vyžaduje speciální vybavení a školený personál ◦zatím není běžně dostupná

12 Serologie  Výhody ◦jednoduchá ◦dostupný materiál pro vyšetření ◦lze vyšetřit i mimo akutní fázi ◦použití pro přehledy promořenosti  Nevýhody ◦pozdní výsledek ◦u reaktivací nespolehlivá! ◦většinou nerozliší typ infekce

13 Virus Epsteina a Barrové (EBV)  Infekce se přenáší slinami  Virus perzistuje hlavně v B lymfocytech  Má schopnost transformovat hostitelskou buňku  Perzistuje celoživotně a může se akivovat  Etiologicky se podílí na vzniku nádorů (Burkittův lymfom)

14 Patogeneze EBV infekce  Vstupní branou je sliznice dutiny ústní  Primární pomnožení v buňkách nasofaryngu především v lymfatické tkáni  Infekce B lymfocytů

15 Klinický obraz EBV infekce  Typický obraz primoinfekce je infekční mononukleóza  povlaková angína, lymfadenitis, hepatitis, splenomegalie, změny v krevním obrazu  Reaktivace s nespecifickými příznaky  Fatální lymfoproliferativní syndrom  u imunosuprimovaných pacientů  Burkittův lymfom  u dětí v rovníkové Africe

16 Diagnostika EBV  Kultivace velmi obtížná a málo citlivá ◦prakticky se nepoužívá  Průkaz DNA (mRNA) v leukocytech, plasmě, biopsiích ◦zatím jen ve specializovaných laboratořích

17 Nespecifické testy  Paul Bunnellova reakce- heterofilní protilátky - zastaralá  IM test hemaglutinační test na podobném principu  Krevní obraz a jaterní testy

18 Serologická diagnostika EBV  Protilátky proti různým antigenům ◦EA - časný antigen  marker probíhající infekce (50-60% akutních) ◦VCA - kapsidový antigen  IgM marker akutní infekce případně reaktivace  IgG u probíhající infekce, přetrvávají měsíce ◦EBNA  IgM marker aktivní infekce  IgG objevují se za 2-3 měsíce, perzistují celoživotně

19 Prevence a léčba  Specifická prevence není dostupná  Léčba infekční mononukleózy je symptomatická  Léčba infekcí u imunosuprimovaných je problematická (acyklovir, interferon)

20 Cytomegalovirus (CMV)  Virus perzistuje v buňkách slinné žlázy, ledvinných tubulů a leukocytů  perzistence je celoživotní, infikovaný jedinec občas vylučuje virus slinami nebo močí  Aktivace infekce při imunosupresi je závažná  Primoinfekce je většinou lehká nebo bezpříznaková  Může působit závažné kongenitální infekce

21 CMV klinický obraz  Primoinfekce  syndrom infekční mononukleózy  horečnaté onemocnění s lymfadenitidou  hepatitida (hlavně u kojenců  závažná vrozená infekce (mikrocefalie, slepota, hepatomegalie, purpura)  vzácně pneumonie, kolitida, meningitida

22 CMV klinický obraz  Reaktivace u imunosuprimovaných  horečnaté onemocnění s lymfadenitidou  pneumonie  septické onemocnění  kolitida, oezofagitida  retinitida (hlavně u HIV pozitivních)  encefalitida

23 CMV kultivační průkaz  Kultivace poměrně snadná  Roste s typickým cytopatickým efektem za 5-25 dní na lidských diploidních buňkách  kultivaci lze urychlit průkazem jaderných inkluzí monoklonální protilátkou (24-48 hod)  Pro kultivaci lze použít moč, sliny, poševní sekret, mateřské mléko (obtížně), leukocyty (obtížně)

24 CMV rychlé metody  Průkaz antigenu a mikroskopie jsou málo citlivé (zastaralé)  Průkaz nukleové kyseliny (PCR) ◦rychlý a spolehlivý ◦lze použít většinu typů vzorků ◦lze provádět kvantitativní stanovení ◦citlivější než kultivace

25 CMV průkaz protilátek  Stanovují se IgG, IgM případně IgA  IgG jsou anamnestické, pro diagnostiku reaktivace mají malý význam  IgM i IgA jsou u akutních infekcí i reaktivací  Jsou popisovány nespecifické reakce  Serologie je jen orientační metodou  Protilátky neznačí imunitu

26 CMV léčba  Hyperimunní gamaglobulin  Antivirová léčba ◦ganciklovir ◦foscarnet  Profylaxe u pacientů s vysokým rizikem ◦aciklovir (není vhodný pro léčbu rozvinuté infekce)

27 CMV prevence  Pokusy o vakcínu zatím neúspěšné  Epidemiologická opatření u příjemců orgánů (CMV negativní příjemce by neměl dostat orgány od CMV pozitivního dárce) - vzhledem k vysoké promořenosti populace se obtížně dodržuje

28 HHV 6 a 7  Viry příbuzné CMV  primoinfekce hlavně u dětí (exanthema subitum)  ve vyšším věku onemocnění podobné infekční mononukleóze  velká část primoinfekcí bezpříznaková  perzistuje celoživotně

29 HHV 6 a 7  U imunosuprimovaných možnost reaktivace infekce  lymfoproliferativní onemocnění  dřeňový útlum  horečnaté onemocnění

30 HHV 6 - diagnostika  Kultivace  velmi obtížná, na speciálních lymfocytárních kulturách  Průkaz DNA  lze z různých materiálů, nejcitlivější průkaz viru  Průkaz protilátek  IgG a IgM metodami IF nebo ELISA  problémy jako u jiných serologických diagnostik perzistujících infekcí

31 HHV 7 diagnostika  Kultivace ◦neprovádí se  Průkaz DNA ◦je možný, v současné době jediná validní diagnostická metoda, není běžně dostupná  Průkaz protilátek ◦zcela zkřížený s HHV 6

32 HHV 8  Popsán u pacientů s defektem imunity (HIV)  U imunodeficientních způsobuje Kaposhisho sarkom (maligní nádor z lymfatických buněk)  Vyskytuje se i u imunokompetentních osob, u nich způsobuje jen latentní infekci

33 HHV 8 diagnostika  Průkaz DNA ◦jediná dostupná diagnostická metoda ◦průkaz z biopsií  Kultivace- neprovádí se  Serologie- neprovádí se

34 Možnosti očkování proti HSV  HSV I - Lupidon H  HSV II – Lupidon G / nepoužívají se/  Genavax – experimentální DNA vakcina

35 Možnosti očkování proti VZV  VARILRIX – živý, oslabený kmen  - od 9. měsíce  - dvoudávkové očkování  - druhá dávka za 6 týdnů – až 3 měsíce  Druhá dávka se NESMÍ podat dříve než za 4 týdny!

36 Možnosti očkování proti VZV  PRIORIX TETRA – kombinovaná vakcína / VZV, morbilli, parotitis, rubeola/ - dvoudávkové očkovaní - odstup II. dávky 6 týdnů až 3 měsíce - NE dříve něž v odstupu 4 týdnů !!!

37 Možnosti očkování proti VZV  ZOSTAVAX - Určena k prevenci herpes zoster - Nesmí se použít jako prevence primoinfekce u dětí a mladistvých - Indikační věk je více než 50 let věku - Aplikuje se 1 dávka s.c.

38 Souhrn  Herpetické viry jsou velmi rozšířené  Po primoinfekci perzistují celoživotně  Jsou velkým problémem u pacientů s poruchou imunity / CMV, HHV8 /  Část z nich se dá preventivně a terapeuticky ovlivnit (ale ne eradikovat)

39 Souhrn  Herpetické viry jsou velmi rozšířené  Po primoinfekci perzistují celoživotně  Jsou velkým problémem u pacientů s poruchou imunity / CMV, HHV8 /  Většina z nich se dá terapeuticky ovlivnit (ale ne eradikovat)

40 Pro službu - terapie herpes zoster  Ideální je zahájení terapie do 48 hodin od výsevu. Týden po výsevu už neovlivní hojení a většinou ani postherpetické neuralgie. Výjimkou jsou pacienti s imunosupresí  Acyclovir 3x 250 mg i.v. po 8 hodinách po dobu 5 dní  Acyclovir 5x 400 až 5x800 mg v p.o.formě Vstřebávání acycloviru ve formě tablet nepřekročí hranici 15-20% !!!

41 Terapie akutní EBV a CMV infekce  Terapie je symptomatická  ATB slouží jenom k potlačení přidružené většinou streptokokové infekce • Prosím při podezření na infekční mono. nepoužívat AMP antibiotika !!! • / AMP, AUG, Duomox…./ EXANTEM!!! • V-PNC nebo injekční Prokain PNC bohatě stačí a nedělá problémy.

42 Herpetické viry a gravidita / CMV, HHV6, Varicella zoster, Herpes genitalis/

43 .  Vysoká promořenost (50-90 %)  Primoinfekce nebo aktivace latentní infekce: riziko pro plod 30-40 % a <1%  (Mechanizmy vertikální infekce: ◦Infekce placenty: infikovány cytotrofoblast, fibroblasty, syncytiotrofoblast, fetální makrofágy ◦Diseminace do orgánů plodu: fetální makrofágy)  Rizikové faktory přenosu CMV v graviditě: virová nálož (>25 000), trvání virémie, genotyp viru (?), naopak není rizikem reaktivace infekce matky

44 CMV infekce Poškození dítěte  Infekce plodu: ◦10-15 % symptomatická ◦85-90 % asymptomatická  Projevy infekce in utero: hypotrofie, ascites, hyperechogenní střevo  Pozdní následky – opožděné projevy – progrese senzorineurální hypakuse v 1. roce života: ◦90 % u symptomatické ◦10 % u asymptomatické

45 CMV infekce Diagnóza infekce u gravidní ženy a dítěte Lab. dg.:  matky: anti-CMV IgG s nízkou aviditou (přetrvávají 3 měs.), protilátky proti některým virovým glykopeptidům, naopak IgM nejsou spolehlivé  plodu: virová DNA v PV (<8 týd. senz. 50- 80%, pak vyšší), ve fetální krvi má menší citlivost, ale prognostickou hodnotu  dítěte: virurie, virová nálož v krvi, CMV v likvoru (kvůli terapii)

46 CMV infekce Profylaxe poškození dítěte Screening není ekonomicky efektivní, nepraktický – nedovolují předpovídat výsledek Terapie cytomegalie (novorozence):  Možnost: ganciclovir (8-12 mg/kg.d i.v.) Dětem s intrakraniálními kalcifikacemi, retinitidou a hluchotou podávaný GCV po tříletém sledování prokázalo menší neurologické postižení (protože postižení sluchu progreduje během 1. roku života)

47 Infekce HHV-6 Výskyt v graviditě, poškození dítěte  Promořenost: 100 %  Intrauterinní infekce vede k inkorporaci genomu viru do genomu plodu  Infekce je prokázána u 1% novorozenců  Průběh infekce je asymptomatický  Publikován jediný případ primoinfekce HHV-6 v graviditě, který vedl k těžkému poškození a smrti plodu

48 Varicella Výskyt v graviditě, poškození dítěte Výskyt – desítky/rok Poškození dítěte:  Časná fáze gravidity: 2,3 % kongenitální varicela  Infekce ženy 5 dní před porodem a 2 dny po porodu: 50 % neonatální varicela – hemoragická s posti- žením jater a plic, 30% letalita

49 Varicella Profylaxe poškození dítěte Před otěhotněním – preexpoziční: očkování (vnímavé ženy): Varilrix (2 dávky) Kontakt s infekcí v graviditě – třeba upřesnit a vyšetřit sérologii VZV – séronegativní:  V 1. a 2. trimestru: ◦Varitect (cena, dostupnost), aciclovir (?), [USA: vakcinace – do 3-5 dnů po expozici]  Ve 3. trimestru: ◦Přijde včas: Varitect 1 mg/kg i.v. do 72 hod. po expozici ◦Přijde pozdě: Aciclovir 2x 600 mg/d p.o. 10-21. den po expozici

50 Varicella Profylaxe poškození dítěte, léčba Onemocnění v graviditě:  Léčba aciclovirem (se souhlasem pacientky) Kolem porodu:  Výsev po 36. týdnu gravidity: oddálení porodu  Výsev u matky v intervalu 5 dní před až 2 dny po porodu (event. 7 před a 7 po): Novorozenec: Varitect 1mg/kg i.v. Aciclovir 40-80 mg/kg.d od 7.-9. dne po expozici  Separace a odložení kojení – diskutabilní, izolace Časná léčba neonatální varicely aciclovirem 80 mg/kg.d (4x/d) i.v. min. 5 dní

51 Herpes genitalis Výskyt, riziko poškození dítěte  Výskyt: ◦Evropa < USA ◦ČR: seroprevalence žen 8,6 %  Primoinfekce nebo rekurující herpes genitalis, existuje i asymptomatické vylučování viru  Riziko infekce – perinatálně: 50 % a 3- 5 %

52 Herpes genitalis - v graviditě  Transplacentární přenos v I. a II. trimestru není častý /celkově během gravidity do 5%  Kongenitální infekce 5%  Perinatálně 85%  Postnatálně 10%

53 Herpes genitalis v graviditě  Při primoinfekci lze použít ACV  - v I.trimestru léčit jenom závažné průběhy, event.generalizovanou infekci  Iniciální výsev HG po 28. týdnu léčit vždy


Stáhnout ppt "Herpetické viry MUDr. Ivan Macek. Herpesviry základní charakteristika  DNA viry s lineární dvojvláknovou NK  Kubická symetrie, velikost kapsidy 100nm."

Podobné prezentace


Reklamy Google