Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRACOVNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRACOVNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ"— Transkript prezentace:

1 PRACOVNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Těžební lopaty Drážkovací a drenážní lopaty Rozrývací zuby Čistící a příkopové lopaty Drapákové systémy Nakládací a vkládací drapáky

2 PRACOVNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

3 RYPADLO S DRAPÁKEM DRAPÁK NA TYČI DRAPÁK NA LANĚ

4 PARAMETRY NÁSTROJE PRACOVNÍM NÁSTROJEM
se rozumí ta část stroje pro zemní práce která bezprostředně působící na horninu Zuby, nože Radlice Lopaty Korečky Korby

5 RYPADLA Pojízdné stroje, které zeminu rozpojují, nabírají a přepravují v rozsahu svého akčního rádiusu Dělení: S hloubkovou lopatou S výškovou lopatou S drapákovou lopatou S vlečným korečkem S kolesovým korečkem S rozrývacím trnem S bouracím zařízením S beranícím zařízením S pěchovacím zařízením Se shrnovacím štítem S recyklačním drapákem S hydraulickými nůžkami

6 Rypadla Kolové rypadlo Minirypadlo Pásové rypadlo Kráčející rypadlo

7 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Malá rypadla-do objemu 0,75m3
Mikrorypadla Minirypadla Malá Střední rypadla-0,75-4m3 Velká rypadla nad 4m3 určení dle objemu lopaty

8 SPECIÁLNÍ RYPADLA Korečková - Drapáková Rypadlo sací
Rozplavovací rypadlo Demoliční rypadla Frézová rypadla Řetězová Kolesová Rýhovače kolesové

9 Demoliční rypadlo

10 DOZERY základním nástrojem je radlice nesená vpředu
Stroje určené na těžení zeminy ve vrstvách max0,25m a na přemístění horniny. Dále slouží k urovnávání ploch terénu Buldozer – čelní shrnovač, úhel řezu lze měnit Ageldozer – boční shrnovač, úhel lze měnit vůči podélné ose dozeru ve vodorovné rovině Tildozer – radlice nastavená v rovině kolmé na podélnou osu dozeru ( odřezávání svahů )

11 Dozery

12 Pro velké zemní práce spíše plošného charakteru
SKREJPRY Pro velké zemní práce spíše plošného charakteru Stroje, které svým pohybem (pojezdem) těží horninu, která naplňuje korbu stroje, stroj ji dále převáží a na místě určení ji rozprostírá – plošně. DO 500M – S PÁSOVÝMI TAHAČI DO 3 500M – S TAHAČI KOLOVÝMI

13

14 GREJDRY Stroje určené k rozprostírání hornin (štěrků) a pro přesné urovnání pláně výkopu nebo násypu Základní pracovní zařízení je radlice, umístěná mezi předními a zadními koly (lze natáčet v rovině vodorovné, svislé, zvedat a vysouvat mimo stroj a kombinovat všechny uvedené pohyby) Bez předchozího rozrytí těží zeminy do 2-3 třídy těžitelnosti

15

16 ROZRÝVAČE Slouží k rozrytí ulehlých a hrubozrnných štěrků, suchých nebo zmrzlých jílovitých hornin STROJE NEBO ZAŘÍZENÉ OPATŘENÉ TRNY Rozpojují nesnadno rozpojitelné horniny, štěrkové, živičné, betonové vozovky, vytrhávají kořeny, uvolňují balvany Nože dlouhé 0,5 – 2m (čím tvrdší podklad, tím kratší nůž volit ) Různé tvary – poloohnuté, rovné, ohnuté

17 Rozrývače Rozrývač pro extrémní podmínky pracovní hloubka do 1m
rozrývání extrémně tvrdých štěrkových cest a asfaltových ploch přípravné práce pro předrcovač

18 manipulace s materiálem
NAKLADAČE manipulace s materiálem Nakládání a vykládání Přemisťování na krátkou vzdálenost Těžba zeminy třídy Hrnutí zeminy do zásypů Úprava pláně

19 Nakladače Kolový nakladač Pásový mininakladač Kolový nakladač
Pásový nakladač

20 ZHUTŇOVACÍ STROJE CÍL – dosažení takových změn ve zhutňovaném materiálu, aby nové zemní těleso (násyp, zásyp) nepodléhalo dalšímu sedání Válce Statické - tlak Vibrační – tlak, vibrace Dusadla - údery Vibrátory Pěchy – vibrace Desky - vibrace

21 VÁLCE K HUTNĚNÍ ZEMNÍCH TĚLES
Tlakem Vlastní tíhou stroje Hnětením Rázy, údery Vibrací Kombinací uvedeného

22 Hutnění násypu

23 STATICKÉ VÁLCE Hladké Ježkové Segmentové Pneumatické
Jednoosé – vlečené Dvouosé tříběhounové Dvouosé dvouběhounové Tříosé tříběhounové

24 VIBRAČNÍ VÁLCE Zhutňují nejen svou hmotností, ale i rázy běhounu, které následují rychle za sebou NEVÝHODA- běhoun není ve stálém styku se zhutňovaným povrchem (odskakuje)

25 OSCILAČNÍ VÁLCE Odstraňují nevýhodu ODSKAKOVÁNÍ
Základem válce jsou výstředníky, které jsou synchronně poháněny ozubenými řemeny. Běhoun tak zůstává ve stálém styku s povrchem zhutňovaného materiálu

26 OSTATNÍ ZHUTŇOVACÍ STROJE
Výbušná dusadla Vibrační pěchy Vibrační desky Kompaktory

27 Vibrační desky Vibrační pěchy

28 ZAJIŠTĚNÍ STĚN PROTI SESUNUTÍ
Provádí se roubením s pažením a to od hloubky: 1,3 v zastavěném území 1,5 v nezastavěném území Šířka výkopu min. 0,80m Nejsou-li stěny paženy, musí být vysvahovány

29 Stěny výkopu

30 Další bezpečnostní opatření
V obydlených územích, ne veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde se provádějí i jiné práce, musí být výkopy zakryty U komunikací výstražná značka, v noci červené světlo U výkopů hl.nad 50cm přechody š 75cm nebo 1,5m (+zábradlí 1,1m) Nezatěžovat prostor 0,5m od hrany výkopu, zajistit bezpečné vstupy do výkopu

31 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "PRACOVNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google