Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRACOVNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Těžební lopaty Těžební lopaty Drážkovací a drenážní lopaty Drážkovací a drenážní lopaty Rozrývací zuby Rozrývací zuby Čistící a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRACOVNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Těžební lopaty Těžební lopaty Drážkovací a drenážní lopaty Drážkovací a drenážní lopaty Rozrývací zuby Rozrývací zuby Čistící a."— Transkript prezentace:

1 PRACOVNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Těžební lopaty Těžební lopaty Drážkovací a drenážní lopaty Drážkovací a drenážní lopaty Rozrývací zuby Rozrývací zuby Čistící a příkopové lopaty Čistící a příkopové lopaty Drapákové systémy Drapákové systémy Nakládací a vkládací drapáky Nakládací a vkládací drapáky

2 PRACOVNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

3 RYPADLO S DRAPÁKEM DRAPÁK NA TYČI DRAPÁK NA LANĚ

4 PARAMETRY NÁSTROJE PRACOVNÍM NÁSTROJEM se rozumí ta část stroje pro zemní práce která bezprostředně působící na horninu  Zuby, nože  Radlice  Lopaty  Korečky  Korby

5 RYPADLA Dělení:  S hloubkovou lopatou  S výškovou lopatou  S drapákovou lopatou  S vlečným korečkem  S kolesovým korečkem  S rozrývacím trnem Pojízdné stroje, které zeminu rozpojují, nabírají a přepravují v rozsahu svého akčního rádiusu  S bouracím zařízením  S beranícím zařízením  S pěchovacím zařízením  Se shrnovacím štítem  S recyklačním drapákem  S hydraulickými nůžkami

6 Rypadla Kolové rypadlo Minirypadlo Kráčející rypadlo Pásové rypadlo

7 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  Malá rypadla-do objemu 0,75m 3  Mikrorypadla  Minirypadla  Malá  Střední rypadla-0,75-4m 3  Velká rypadla nad 4m 3 určení dle objemu lopaty určení dle objemu lopaty

8 SPECIÁLNÍ RYPADLA  Korečková -  Drapáková  Rypadlo sací  Rozplavovací rypadlo  Demoliční rypadla  Frézová rypadla Řetězová Kolesová Rýhovače kolesové

9 Demoliční rypadlo

10 DOZERY základním nástrojem je radlice nesená vpředu Stroje určené na těžení zeminy ve vrstvách max0,25m a na přemístění horniny. Dále slouží k urovnávání ploch terénu Buldozer – čelní shrnovač, úhel řezu lze měnit Buldozer – čelní shrnovač, úhel řezu lze měnit Ageldozer – boční shrnovač, úhel lze měnit vůči podélné ose dozeru ve vodorovné rovině Ageldozer – boční shrnovač, úhel lze měnit vůči podélné ose dozeru ve vodorovné rovině Tildozer – radlice nastavená v rovině kolmé na podélnou osu dozeru ( odřezávání svahů ) Tildozer – radlice nastavená v rovině kolmé na podélnou osu dozeru ( odřezávání svahů )

11 Dozery

12 SKREJPRY Stroje, které svým pohybem (pojezdem) těží horninu, která naplňuje korbu stroje, stroj ji dále převáží a na místě určení ji rozprostírá – plošně. DO 500M – S PÁSOVÝMI TAHAČI DO 500M – S PÁSOVÝMI TAHAČI DO 3 500M – S TAHAČI KOLOVÝMI DO 3 500M – S TAHAČI KOLOVÝMI Pro velké zemní práce spíše plošného charakteru

13

14 GREJDRY Základní pracovní zařízení je radlice, umístěná mezi předními a zadními koly (lze natáčet v rovině vodorovné, svislé, zvedat a vysouvat mimo stroj a kombinovat všechny uvedené pohyby) Základní pracovní zařízení je radlice, umístěná mezi předními a zadními koly (lze natáčet v rovině vodorovné, svislé, zvedat a vysouvat mimo stroj a kombinovat všechny uvedené pohyby) Bez předchozího rozrytí těží zeminy do 2-3 třídy těžitelnosti Bez předchozího rozrytí těží zeminy do 2-3 třídy těžitelnosti Stroje určené k rozprostírání hornin (štěrků) a pro přesné urovnání pláně výkopu nebo násypu

15

16 ROZRÝVAČE STROJE NEBO ZAŘÍZENÉ OPATŘENÉ TRNY STROJE NEBO ZAŘÍZENÉ OPATŘENÉ TRNY Rozpojují nesnadno rozpojitelné horniny, štěrkové, živičné, betonové vozovky, vytrhávají kořeny, uvolňují balvany Rozpojují nesnadno rozpojitelné horniny, štěrkové, živičné, betonové vozovky, vytrhávají kořeny, uvolňují balvany Nože dlouhé 0,5 – 2m (čím tvrdší podklad, tím kratší nůž volit ) Nože dlouhé 0,5 – 2m (čím tvrdší podklad, tím kratší nůž volit ) Různé tvary – poloohnuté, rovné, ohnuté Různé tvary – poloohnuté, rovné, ohnuté Slouží k rozrytí ulehlých a hrubozrnných štěrků, suchých nebo zmrzlých jílovitých hornin

17 Rozrývače Rozrývač pro extrémní podmínky pracovní hloubka do 1m rozrývání extrémně tvrdých štěrkových cest a asfaltových ploch přípravné práce pro předrcovač

18 NAKLADAČE Nakládání a vykládání Nakládání a vykládání Přemisťování na krátkou vzdálenost Přemisťování na krátkou vzdálenost Těžba zeminy 1.-2. třídy Těžba zeminy 1.-2. třídy Hrnutí zeminy do zásypů Hrnutí zeminy do zásypů Úprava pláně Úprava pláně manipulace s materiálem

19 Nakladače Kolový nakladač Pásový mininakladač Kolový nakladačPásový nakladač

20 ZHUTŇOVACÍ STROJE  Válce  Statické - tlak  Vibrační – tlak, vibrace  Dusadla - údery  Vibrátory  Pěchy – vibrace  Desky - vibrace CÍL – dosažení takových změn ve zhutňovaném materiálu, aby nové zemní těleso (násyp, zásyp) nepodléhalo dalšímu sedání

21 VÁLCE K HUTNĚNÍ ZEMNÍCH TĚLES Tlakem Tlakem Vlastní tíhou stroje Vlastní tíhou stroje Hnětením Hnětením Rázy, údery Rázy, údery Vibrací Vibrací Kombinací uvedeného Kombinací uvedeného

22 Hutnění násypu

23 STATICKÉ VÁLCE  Hladké  Ježkové  Segmentové  Pneumatické  Jednoosé – vlečené  Dvouosé tříběhounové  Dvouosé dvouběhounové  Tříosé tříběhounové

24 VIBRAČNÍ VÁLCE Zhutňují nejen svou hmotností, ale i rázy běhounu, které následují rychle za sebou NEVÝHODA- běhoun není ve stálém styku se zhutňovaným povrchem (odskakuje)

25 OSCILAČNÍ VÁLCE Odstraňují nevýhodu ODSKAKOVÁNÍ Základem válce jsou výstředníky, které jsou synchronně poháněny ozubenými řemeny. Běhoun tak zůstává ve stálém styku s povrchem zhutňovaného materiálu

26 OSTATNÍ ZHUTŇOVACÍ STROJE  Výbušná dusadla  Vibrační pěchy  Vibrační desky  Kompaktory

27 Vibrační pěchy Vibrační desky

28 ZAJIŠTĚNÍ STĚN PROTI SESUNUTÍ Provádí se roubením s pažením a to od hloubky: Provádí se roubením s pažením a to od hloubky: 1,3 v zastavěném území 1,3 v zastavěném území 1,5 v nezastavěném území 1,5 v nezastavěném území Šířka výkopu min. 0,80m Šířka výkopu min. 0,80m Nejsou-li stěny paženy, musí být vysvahovány Nejsou-li stěny paženy, musí být vysvahovány

29 Stěny výkopu

30 Další bezpečnostní opatření V obydlených územích, ne veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde se provádějí i jiné práce, musí být výkopy zakryty V obydlených územích, ne veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde se provádějí i jiné práce, musí být výkopy zakryty U komunikací výstražná značka, v noci červené světlo U komunikací výstražná značka, v noci červené světlo U výkopů hl.nad 50cm přechody š 75cm nebo 1,5m (+zábradlí 1,1m) U výkopů hl.nad 50cm přechody š 75cm nebo 1,5m (+zábradlí 1,1m) Nezatěžovat prostor 0,5m od hrany výkopu, zajistit bezpečné vstupy do výkopu Nezatěžovat prostor 0,5m od hrany výkopu, zajistit bezpečné vstupy do výkopu

31 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "PRACOVNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Těžební lopaty Těžební lopaty Drážkovací a drenážní lopaty Drážkovací a drenážní lopaty Rozrývací zuby Rozrývací zuby Čistící a."

Podobné prezentace


Reklamy Google