Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Pozemní stavby Zemní práce a pažení STA32 Ing. Zdeněk Pšeja STAVEBNICTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Pozemní stavby Zemní práce a pažení STA32 Ing. Zdeněk Pšeja STAVEBNICTVÍ."— Transkript prezentace:

1 UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Pozemní stavby Zemní práce a pažení STA32 Ing. Zdeněk Pšeja STAVEBNICTVÍ

2 ZEMNÍ PRÁCE »Zemní práce »Zemní práce jsou práce, které se zabývají rozdělováním hornin, přemísťováním výkopku, případně sypaniny, jejich sypáním, včetně jejich případného hutnění nebo jiného zpevňování a jinými úpravami, které souvisí s těmito pracemi. »Zemními pracemi se zahajuje každá stavba. »Před vlastním zahájením zemních prací je nutno zabezpečit přípravné práce, které nám následně umožní provádění zemních prací.

3 ZEMNÍ PRÁCE »Přípravné práce »Geologický průzkum »Vyměření stavby »Oplocení staveniště »Bourací práce »Odstranění porostů »Zřízení staveništních příjezdových cest »Odstranění ornice »Pomocné a zabezpečovací práce

4 ZEMNÍ PRÁCE »Typy zemních výkopů »Stavební rýha - hloubený výkop pod úrovní terénu zpravidla se svislými stěnami o šířce do 2 m, jehož největším rozměrem je délka. Maximální hloubka rýhy je 12 m. »Stavební jáma - hloubený výkop pod úrovní stávajícího terénu, u něhož jsou půdorysné rozměry (délka a šířka) větší než 2 m. Stěny stavební jámy mohou být svislé nebo šikmé. »Stavební šachta - hloubený výkop pod úrovní stávajícího terénu zpravidla se svislými stěnami, jehož největším rozměrem je hloubka.

5 ZEMNÍ PRÁCE »Provádění zemních prací »Zemní práce prováděné strojně - používat lze jen stroje a strojní zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti. »Zemní práce prováděné ručně - práce spojené se zemními pracemi prováděnými ručně provádějí převážně zaučení stavební dělníci, kteří jsou řádně a prokazatelně seznámeni se závaznými technologickými předpisy a předpisy BOZP. »Zajištění výkopových prací - výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích a uzavřených objektech musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, musí být zajištěny.

6 ZEMNÍ PRÁCE »Třídy těžitelnosti hornin »1. třída: - sypké horniny - dají se nabírat lopatou, nakladačem, »2. třída: - rypné horniny rozpojitelné rýčem, nakladačem, »3. třída: - kopné horniny rozpojitelné rypadlem, »4. třída: - drobivé pevné horniny rozpojitelné klínem, rypadlem, »5. třída: - lehce trhatelné pevné horniny rozpojitelné rozrývačem, těžkým rypadlem (nad 40 t), trhavinami, »6. třída: - pevné horniny těžce trhatelné těžkým rozrývačem, trhavinami, »7. třída: - pevné horniny velmi těžce trhatelné, rozpojitelné trhavinami.


Stáhnout ppt "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Pozemní stavby Zemní práce a pažení STA32 Ing. Zdeněk Pšeja STAVEBNICTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google