Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Příprava projektů 7. rámcového programu Eva Hillerová, TC AV ČR NICER – Národní informační centrum pro evropský výzkum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Příprava projektů 7. rámcového programu Eva Hillerová, TC AV ČR NICER – Národní informační centrum pro evropský výzkum."— Transkript prezentace:

1 1 Příprava projektů 7. rámcového programu Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz NICER – Národní informační centrum pro evropský výzkum

2 2 Hlavní EU zdroje financování pro vědu, výzkum a inovace

3 3 Tři největší EU programy pro výzkum, vývoj a inovace FP7 ~ 50 mld.€ CIP ~ 3,6 mld.€ SF ~ 86 mld.€ (~ 50 pro RTD a Inovace) Celkem pro 2007 - 2013 ~ 140 miliard € Programy jsou nezávislé, synergie je zřejmá Hlavní zdroje informací: CORDIS: http://cordis.europa.euhttp://cordis.europa.eu Portál EK: http://ec.europa.euhttp://ec.europa.eu

4 4 Průvodce zdroji financování  http://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/home_en.htmlhttp://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/home_en.html  podpora rozhodování jak užít dostupné zdroje  v několika jazycích, jaro 2010 plánovaná aktualizace  vysvětlení synergie programů  příklady kombinovaného užití o různé zdroje pro různé fáze vývoje technologie o SF předchází RP (vybudování infrastruktury a následně její využití pro výzkum) Základ úspěchu připravovaného projektu: vhodně vybraný program pro zvolený cíl projektu

5 5 7.rámcový program 2007-2013, ~54 miliard €, strukturován do programů:  Spolupráce: 32,4 mld.€ – 10 oborových programů - podpora spolupráce mezi průmyslovými podniky a akademickou obcí za účelem získání vedoucího postavení v klíčových technologických oblastech  Myšlenky: ~7,5 mld.€ - základní výzkum ve všech oborech, multidisciplinární, malé týmy či jednotlivci, zkušení i nadaní mladí výzkumníci, řízeno vědci, implementační agentura  Lidé: ~ 4,7 mld. € - podpora mobility a rozvoje kariéry pro výzkumné pracovníky z Evropy i jiných zemí  Kapacity: ~ 4,1 mld.€ - infrastruktury, výzkum pro SME, regiony znalostí, výzkumný potenciál, věda ve společnosti, koherentní vývoj politik, mezinárodní spolupráce  EURATOM: ~ 2,8 mld.€ jaderný výzkum - štěpení a fúze jádra  JRC: ~ 1,8 mld.€ společné výzkumné centrum (7 institucí), přímé financování, podpora politik EU  Další aktivity a programy: Technologické platformy, JTI - společné technologické iniciativy (plán je 6), společné programy členských zemí, nová iniciativa PPP….

6 6 ROZHODNUTÍ  Účast v 7.RP je strategickým rozhodnutím  Shoda zájmů a cílů, shoda s tématikou programu, zdroje (lidé, finance, infrastruktura)  Podpora účastníků ze strany instituce (administrativní, finanční) při přípravě i v průběhu projektu

7 7 JAK ZAČÍT ?  Základní orientace – informační dny, konzultace s NCP, NINET, příručky a průvodce  Určení odpovědné osoby – odborné znalosti, komunikační schopnosti, angličtina, nasazení, pravomoci rozhodovat  Zvládnutí základů „bruselštiny“ (terminologie)  Orientace v tématice RP  Spolupráce s konzultantem – nelze očekávat projekt „na klíč“, nutná vlastní aktivita  Spolupráce s koordinátorem při psaní projektu  Zvládnutí základních pravidel (zejména financování)

8 8 AKTIVNÍ ZAČÁTEK  Vhodné téma projektu do dané výzvy  7.RP = projekty spolupráce = nalezení partnerů  Mezinárodní partneři „velkých jmen“ a se zkušeností  Účastníci financovaných projektů (CORDIS a WEB projektů)  Partner –firma, VŠ, VÚ, AV… existují různé databáze a podpůrné projekty. Vhodní jsou obchodní partneři, zejména „velcí hráči se zkušeností“  Účast na mezinárodních akcích – infodny, konference; nutná příprava předem, presentace …komunikační schopnosti  Technologické platformy a společné technologické iniciativy JTI (strategické plány výzkumu, silní a zkušení partneři)  Konzultace s národním kontaktem

9 9 KLASICKÁ PŘÍPRAVA  Projekt vyhovuje tématu výzvy, partneři se znají  Vytvoření struktury projektu a základního týmu podle jeho struktury (vedení jednotlivých částí a koordinátor)  Prostudované průvodce a odborné prostředí, projekty..  Dohodnut způsob komunikace při přípravě  Předběžně dohodnout podíl partnerů na jednotlivých částech projektu (WP)  cena projektu, iterace nákladů  Rozpočet podložený, podle práce, podle limitu  Jasné vztahy k předpokládaným výsledkům (obecná pravidla, smlouva mezi partnery)  Uživatelé výsledků partnery v projektu (dle tématu)  Výsledky dosažitelné během projektu  Uvědomit si a zpracovat možná rizika  Důležité je dodržovat dohodnuté termíny a rychle reagovat  Konzultovat obsah s EK (souhlas s WP, relace k financovaným projektům, klíčoví partneři)

10 10 Koordinátor  Výhody o Přehled a vliv na řízení projektu včetně rozpočtu o Většinou dobrá pozice pro užití výsledků o 100% refundace nákladů na řízení (?) o Zviditelnění a publicita o Přímý kontakt s EK  Nevýhody o Vytížení dobrého manažera se znalostí procesů o Velká administrace, komunikace s partnery o Velká odpovědnost  KDY? Strategická důležitost projektu s vlastní ideou, zkušenost s řízením mezinárodního projektu, vhodný manažer, stabilní (pokud možno dobře známá) organizace, výhodná je předchozí úspěšná účast v RP

11 11 Partneři  NEJLEPŠÍ V DANÉ OBLASTI!  Partneři – předpoklad spolupráce (i v přípravě projektu)  Jasná nezaměnitelná úloha, vhodný počet, potenciál užití výsledků..,  Ujasnit, kdo bude v základním týmu a úlohu partnerů v projektu  Pozor na konflikt zájmů  Ujasnit znalosti přinesené do projektu a vztah k výsledkům  Potenciál využití výsledků - kdo a jak  Závazek - úloha v projektu, již na začátku přípravy návrhu - formulář A, cena práce, CV, popis instituce, pořadí, identifikace organizace (ověření existence a právní formy = PIC = Participant Identity Code)

12 12 Nezbytné informace  aktuální pracovní program a průvodce  informace na WEB stránce specifické tématiky, někdy EK zpracuje i vysvětlující odborné pozadí  text výzvy (co a kdy)  předchozí projekty a návaznosti  platformy – SRA  politický a odborný kontext, akční plány  informační den pro dané téma pořádaný EK

13 13 Další důležité informace http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html  právní dokumenty (FP7, specifické programy)  právní dokumenty pro implementaci (pravidla účasti, modelová grantová dohoda a pravidla pro hodnocení finanční stability)  průvodce o pro navrhovatele – aktuální k dané výzvě; (včetně formulářů pro podání projektu, určujících strukturu a vysvětlujích očekávaný obsah; seznam a vysvětlení kritérií pro hodnocení) o pro financování, pro duševní vlastnictví o pro konsorciální smlouvu o pro certifikáty (vyúčtování a metodiky stanovení nepřímých či osobních nákladů) o pro hlášení o průběhu projektu

14 14 Business plán vs. návrh projektu 1: Stručný souhrn obsahu projektu 2: Potřebnost a závažnost projektu 3: Připravenost žadatele k realizaci projektu 4: Přínos projektu pro další rozvoj a konkurenceschopnost žadatele 5: SWOT analýza projektu 1: Scientific and/or technical quality, 1.1 Concept and objectives 1.2 Progress beyond the state-of- the-art 1.3 S/T methodology and associated work plan (deliverables, milestones, WPs) 2. Implementation 2.1 Management structure and procedures 2.2 Individual participants 2.3 Consortium as a whole 2.4 Resources to be committed 3. Impact 3.1 Expected impacts listed in the work programme 3.2 Dissemination and/or exploitation of project results, and management of intellectual Property

15 15 Plán přípravy  odsouhlasení tématu a stručného návrhu (EK, NCP..); registrace projektu (heslo …)  dohoda jak spolupracovat a standard dokumentů  určení formy: struktura WP (odpovědnost, spolupráce), návrh časového rozvrhu a návazností (PERT & GANTT)  dohodnout, kdo povede WP a kdo bude koordinovat psaní; příprava formulářů pro objemy práce a cenu  příprava návrhu jednotlivých částí formuláře B: B1.1 – Objectives (základní část, ovlivní ostatní části); B1.2 – Beyond state of the art..popis WP a výsledků..další náklady jednotlivých WP či partnerů  iterace nákladů na akceptovatelnou cenu  rozdělení nákladů, aktualizace MM (a všech tabulek), vztah změn k výsledkům (cílům)  zdůvodnění rozpočtu (část B2.4)  aktualizace formulářů partnerů a zajištění souhlasu s návrhem  přečtení návrhu a komentář osobami, které se nepodílely na přípravě!!!

16 16 Příprava projektu  Kdo je zákazník?  EK (… a hodnotitel)  Samozřejmě i účastníci, ale....  EK vybírá hodnotitele a přiděluje jim projekt  EK instruuje hodnotitele – stejný přístup, zdůraznění dopadů, jen co je psáno  Předpoklad expertízy hodnotitele – nevysvětlovat základní věci  Zřejmý dopad a mezinárodní rozměr  Porovnat se strategickými dokumenty a výhledy (EK, platformy…..)  Porovnat s financovanými projekty  Složení konsorcia podle cíle projektu  Důležití „hráči“ – EK podporuje návaznost projektů

17 17 Obecné rady  pečlivě sledujte text WP, návod ve formuláři a nic nevynechte  pište fakta tam, kde je hodnotitel bude hledat  nenechte nic hodnotiteli k domýšlení, hodnotí se napsané  napište explicitně, v čem je váš projekt dobrý  nezanedbejte „other issues“ a „něco navíc“  vyváženost důvěrných a publikovatelných výsledků  všechny části projektu jsou z hlediska evaluace stejně důležité – zbytečné ztráty bodů  vyberte správný nástroj (typ projektu) pro váš cíl (rozdílná kritéria v programech – většinou limituje rozpočet, u ICT podstata)  pište stručně a přesně, ověřitelně, měřitelně, korektně, srozumitelně.....  nechte přečíst návrh nezúčastněné osobě – srozumitelnost

18 18 Obecné rady  ani ten nejlépe napsaný projekt nebude vybrán, pokud nebude v souladu s vyhlášeným tématem (včasná konzultace) a bez předpokládaného dopadu  dobře naplánované reálné zdroje – musí být dostatečné, ale ne přebytečné – a musí být vidět jejich přesvědčivá integrace  plán řízení musí být jasný a APLIKOVATELNÝ  jasné formulace bez balastu  reálné cíle splnitelné v plánovaném čase  dobrá grafika, diagramy časového plánu, struktury práce, řízení  zkontrolovat obrázky po převodu do pdf formátu

19 19 Příprava projektu - abstrakt  Snad nejdůležitější část projektu  Ovlivní hodnotitele (kladně nebo záporně)  Cíl projektu musí být jeden - jasný a hodnotný  Cíl zřejmý po prvním přečtení  Začínejte cílem projektu nikoliv pozadím a okolnostmi (nejen v abstraktu)  Žádná prázdná slova  Postupně ZDOKONALOVAT

20 20 WP6 Technology Implementation Plan WorkpackageLeader: 5 Partners: All WP6 Validation WorkpackageLeader: 5 Partners: All WP2 Sensor Development WorkpackageLeader: 3 Partners: 1,2,4 WP2 Sensor Development WorkpackageLeader: 3 Partners: 1,2,4 WP3 Hardware Development WorkpackageLeader: 2 Partners: 3,4,5 WP3 Hardware Development WorkpackageLeader: 2 Partners: 3,4,5 WP4 Software Development WorkpackageLeader: 1 Partners: 2,3 WP4 Software Development WorkpackageLeader: 1 Partners: 2,3 WP5 Integration WorkpackageLeader: 3 Partners: 1,2,4 WP5 Integration WorkpackageLeader: 3 Partners: 1,2,4 WP1 Co- WorkpackageLeader: 1 Partners: All WP1 - Co-ordination and Project Management WorkpackageLeader: 1 Partners: All Rozvržení práce – Gantt diagram

21 21 Náhodný ZAČÁTEK První účast v RP bývá výsledkem nabídky partnerství většinou těsně před uzávěrkou (kontakt od NCP či zahraničního partnera) – připravený vyhrává! o Rychlé rozhodnutí o Připravený profil organizace se upraví podle záměru projektu; zdůraznit výzkumné či technologické schopnosti v návaznosti na možnou úlohu v projektu o CV klíčových pracovníků o Znalost principů financování a tvorby rozpočtu – často je předem určen finanční rozsah účasti (subkontrakty, cestovné, výpočet režie) o Znalost struktury projektu – rozdělení na „work package“, rychlé začlenění do spolupráce

22 22 Statistika hodnocení - STREP

23 23 Děkuji za pozornost Dotazy? hillerova@tc.cz


Stáhnout ppt "1 Příprava projektů 7. rámcového programu Eva Hillerová, TC AV ČR NICER – Národní informační centrum pro evropský výzkum."

Podobné prezentace


Reklamy Google