Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osnova struktury návrhu projektu sledujícího řešení určitých problémů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osnova struktury návrhu projektu sledujícího řešení určitých problémů"— Transkript prezentace:

1 Osnova struktury návrhu projektu sledujícího řešení určitých problémů
Struktura projektu Osnova struktury návrhu projektu sledujícího řešení určitých problémů Pouze vzor pro tento předmět, konkrétní osnovy mohou být, v závislosti na typu programu, jiné! Jedná se o sociální a regionální rozvoj a v jeho rámci se „ucházíte“ o podporu

2 Mějte na paměti Projekt vždy „šijete na míru“ programu či jiným východiskům, v jejichž rámcích projekt podáváte; jejich cílům, prioritám a opatřením. Jim musí odpovídat a proti nim jsou hodnoceny! V našem případě budou základní rámce každého projektu dány záležitostmi spojenými s pojmy sociální a kultura v chápání tohoto předmětu (osvěžte si ono chápání) i institucionálních teorií regionálního rozvoje propojených s jeho endogenním modelem. Projekt se však může orientovat na cokoliv, ale k jeho realizaci je třeba pracovat s pojetím integrovaného endogenního rozvoje a jeho východisek, která zahrnují sociální a kulturní záležitosti, tak jak jsou přiblíženy v tomto kurzu (projekt ukáže, co jste z kurzu pochopili). Rámcem je tak integrovaný endogenní model rozvoje vázaný na sociální a kulturní kontext

3 Možné priority programu, v jehož rámci budete předkládat projekt
Priorita 1: Podpora sociální koheze v regionech a lokalitách Opatření 1.1.: Rozvoj sociální soudržnosti na základě aktivace a využití endogenních potenciálů Můžete zvolit i jiné priority a odpovídající opatření z konkrétních OP. Při volbě je nutno z těchto materiálů vycházet -- proti nim bude projekt hodnocen (vždy však musí být v souladu s principy endogenního integrovaného modelu rozvoje postaveného na sociálních či kulturních záležitostech v chápání tohoto kurzu

4 Takto označené je nutné
Stručný a výstižný název projektu Zdůvodnění projektu Uvedení priority a cíle projektu Charakteristika předkladatelů projektu Místo provádění a oblast zaměření projektu (popis) Zvolená strategie projektu obecně Detailizovaný postup projektu (plán projektu) Očekávané výstupy, výsledky a dopady realizace projektu na lokalitu Nutné vstupy pro daný projekt Finanční rozpočet Někdy je vyžadována SWOT analýza

5 Stručný a výstižný název projektu
Musí přitáhnout ty, kteří o projektu rozhodují a musí být z názvu patrné jádro projektu Teaching Initiatively Tallented Local Entrepreneures (TITLE)

6 Zdůvodnění projektu Musí být jasné, přesné, výstižné a krátké a přesvědčivé, že jde o skutečný problém (jaký sociální problém představuje nezaměstnanost? Pro koho je problémem?) v jaký problém hodláte oslovit; v    proč je daná záležitost problémem; jak víme, že se jedná o problém v    problém v širším kontextu (předchozí vývoj, předchozí řešení, nedostatky a úspěchy v řešení) v    VYARGUMENTOVAT, PROČ JE DANÁ ZÁLEŽITOST SOCIÁLNÍM PROBLÉMEM (proč lze mluvit o kumulativních disparitách a proč jsou v daném případě sociálním problémem)

7 Uvedení priorit, opatření a cílů projektu
Jasně uvést prioritu a opatření (buď z nabízených, nebo si k projektu nalézt priority a opatření v operačních programech NRP) všeobecné cíle (obecný cíl reagující na obecný sociální problém) specifické cíle (jakou konkrétní změnou přispějete k řešení obecného sociálního problému operační cíle (co konkrétně uděláte, abyste dosáhly oné konkrétní změny)

8 Charakteristiky předkladatelů projektu
Podle vyžadovaného vzoru kdo předkládá (odborné pozadí žadatelů) charakteristika předkládajících organizací (ukázat, že má co nejlepší předpoklady a zkušenosti k řešení tohoto projektu Pro tento projekt není požadováno

9 Místo provádění a zaměření projektu (popis)
Celková charakteristika lokality, v níž bude projekt realizován Nebo popis a charakteristika skupin, na něž je projekt orientován Nebo popis a charakteristika sfér, na něž je projekt orientován (ekonomické, sociální atd.) Co bude popisováno záleží na charakteru projektu PROPOJENO SE ZDŮVODNĚNÍM PROJEKTU

10 Zvolená strategie projektu obecně
obecně popsat, jak bude projekt provozován a prováděn. Jak hodláte dosáhnout cílů? Jádro projektu – POJETÍ ENDOGENNÍHO INTEGROVANÉHO ROZVOJE + jak využít sociální a kulturní záležitostí existujících v místě k dosažení cílů projektu). Při hledání řešení buďte imaginativní (projekt „s třešničkou na dortu“ má více šancí uspět než obyčejný projekt), proto také uveďte v čem je přidaná hodnota projektu a v čem je inovační APLIKACE INTEGROVANÉHO ENDOGENNÍHO MODELU V PRAXI PROJEKTU

11 Detailizovaný postup projektu (plán projektu)
časový harmonogram náplň prací v jednotlivých časových úsecích + přirazení a odpovědnosti jednotlivých lidí (pracovní balíčky) nezapomínat na zpětnou kontrolu (přizvat místní lidi k navrhování a hodnocení projektů) Není potřebné pro tento projekt

12 Očekávané výstupy, výsledky a dopady realizace projektu na lokalitu/skupinu/sektor
Ukázat předpokládané výstupy a jejich empirické indikátory včetně ověřitelných zdrojů Ukázat předpokládané výsledky (a jejich empirické indikátory včetně ověřitelných zdrojů Ukázat předpokládané dopady (střednědobé a obecné) a jejich empirické indikátory včetně ověřitelných zdrojů PŘESNĚ UKÁZAT, CO JSOU VÝSTUPY, VÝSLEDKY A DOPADY

13 Nutné vstupy pro daný projekt
co pro realizaci potřebujete (lidské zdroje, materiální zdroje atd.) Není potřebné pro tento projekt

14 Finanční rozpočet k různým aktivitám (pracovním balíčkům) přiřadit detailní rozpočet Není potřebné pro tento projekt

15 Takto označené názvy Jsou v tomto v tomto projektu nutné

16 Požadavky na projekt Délka: 1 strana A4 (okraje: 2,5 cm nahoře, dole, vlevo, vpravo), velikost písma 10, styl times new roman, řádkování 1) Překročení předepsané délky o více než ½ znamená 0 bodů z celého projektu, překročení do ½ délky znamená odečtení bodů v proporci k délce překročení

17 Celkové hodnocení projektu
Není-li patrné, jak je vztažen k sociálnímu problému, nevyužívá-li k řešení principů endogenního modelu rozvoje v provázání se sociálními a kulturními potenciály (sociální a kulturní v chápání tohoto předmětu a v projekci do integrovaného endogenního modelu rozvoje) je-li toto v sumě splněno: 0 bodů za projekt Nedodržení požadavků na projekt: viz předchozí obrázek (překročení délky o ½: 0 bodů)

18 Hodnocení jednotlivých částí
Zdůvodnění projektu (proč jde o sociální problém. Stanovení cílů (jak jsou stanoveny ve vztahu k zdůvodnění a zaměření projektu). Popis skupin, lokalit (provázanost s cíli a zdůvodněním – max. 4 body) Zvolená strategie (jak dalece využívá endogenní principy v provázání na sociální a kulturní potenciály a je integrující a imaginativní s přidanou hodnotou – max. 10 bodů Očekávané výstupy, výsledky a dopady + přesnost indikátorů a jejich ověřitelnost -- max. 6 bodů


Stáhnout ppt "Osnova struktury návrhu projektu sledujícího řešení určitých problémů"

Podobné prezentace


Reklamy Google