Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Osnova struktury návrhu projektu sledujícího řešení určitých problémů Pouze vzor pro tento předmět, konkrétní osnovy mohou být, v závislosti na typu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Osnova struktury návrhu projektu sledujícího řešení určitých problémů Pouze vzor pro tento předmět, konkrétní osnovy mohou být, v závislosti na typu."— Transkript prezentace:

1 1 Osnova struktury návrhu projektu sledujícího řešení určitých problémů Pouze vzor pro tento předmět, konkrétní osnovy mohou být, v závislosti na typu programu, jiné! Jedná se o sociální a regionální rozvoj a v jeho rámci se „ucházíte“ o podporu

2 2 Mějte na paměti  Projekt vždy „šijete na míru“ programu či jiným východiskům, v jejichž rámcích projekt podáváte; jejich cílům, prioritám a opatřením. Jim musí odpovídat a proti nim jsou hodnoceny!  V našem případě budou základní rámce každého projektu dány záležitostmi spojenými s pojmy sociální a kultura v chápání tohoto předmětu (osvěžte si ono chápání) i institucionálních teorií regionálního rozvoje propojených s jeho endogenním modelem. Projekt se však může orientovat na cokoliv, ale k jeho realizaci je třeba pracovat s pojetím integrovaného endogenního rozvoje a jeho východisek, která zahrnují sociální a kulturní záležitosti, tak jak jsou přiblíženy v tomto kurzu (projekt ukáže, co jste z kurzu pochopili).  Rámcem je tak integrovaný endogenní model rozvoje vázaný na sociální a kulturní kontext

3 3 Možné priority programu, v jehož rámci budete předkládat projekt  Priorita 1: Podpora sociální koheze v regionech a lokalitách  Opatření 1.1.: Rozvoj sociální soudržnosti na základě aktivace a využití endogenních potenciálů  Můžete zvolit i jiné priority a odpovídající opatření z konkrétních OP. Při volbě je nutno z těchto materiálů vycházet -- proti nim bude projekt hodnocen (vždy však musí být v souladu s principy endogenního integrovaného modelu rozvoje postaveného na sociálních či kulturních záležitostech v chápání tohoto kurzu

4 4 Takto označené je nutné  Stručný a výstižný název projektu  Zdůvodnění projektu  Uvedení priority a cíle projektu  Charakteristika předkladatelů projektu  Místo provádění a oblast zaměření projektu (popis)  Zvolená strategie projektu obecně  Detailizovaný postup projektu (plán projektu)  Očekávané výstupy, výsledky a dopady realizace projektu na lokalitu  Nutné vstupy pro daný projekt  Finanční rozpočet  Někdy je vyžadována SWOT analýza

5 5 Stručný a výstižný název projektu  Musí přitáhnout ty, kteří o projektu rozhodují a musí být z názvu patrné jádro projektu

6 6 Zdůvodnění projektu Musí být jasné, přesné, výstižné a krátké a přesvědčivé, že jde o skutečný problém (jaký sociální problém představuje nezaměstnanost? Pro koho je problémem?)  jaký problém hodláte oslovit;  proč je daná záležitost problémem; jak víme, že se jedná o problém  problém v širším kontextu (předchozí vývoj, předchozí řešení, nedostatky a úspěchy v řešení)  VYARGUMENTOVAT, PROČ JE DANÁ ZÁLEŽITOST SOCIÁLNÍM PROBLÉMEM (proč lze mluvit o kumulativních disparitách a proč jsou v daném případě sociálním problémem)

7 7 Uvedení priorit, opatření a cílů projektu  Jasně uvést prioritu a opatření (buď z nabízených, nebo si k projektu nalézt priority a opatření v operačních programech NRP)  všeobecné cíle (obecný cíl reagující na obecný sociální problém)  specifické cíle (jakou konkrétní změnou přispějete k řešení obecného sociálního problému  operační cíle (co konkrétně uděláte, abyste dosáhly oné konkrétní změny)

8 8 Charakteristiky předkladatelů projektu  Podle vyžadovaného vzoru  kdo předkládá (odborné pozadí žadatelů)  charakteristika předkládajících organizací (ukázat, že má co nejlepší předpoklady a zkušenosti k řešení tohoto projektu  Pro tento projekt není požadováno

9 9 Místo provádění a zaměření projektu (popis)  Celková charakteristika lokality, v níž bude projekt realizován  Nebo popis a charakteristika skupin, na něž je projekt orientován  Nebo popis a charakteristika sfér, na něž je projekt orientován (ekonomické, sociální atd.)  Co bude popisováno záleží na charakteru projektu  PROPOJENO SE ZDŮVODNĚNÍM PROJEKTU

10 10 Zvolená strategie projektu obecně  obecně popsat, jak bude projekt provozován a prováděn. Jak hodláte dosáhnout cílů? Jádro projektu – POJETÍ ENDOGENNÍHO INTEGROVANÉHO ROZVOJE + jak využít sociální a kulturní záležitostí existujících v místě k dosažení cílů projektu). Při hledání řešení buďte imaginativní (projekt „s třešničkou na dortu“ má více šancí uspět než obyčejný projekt), proto také uveďte v čem je přidaná hodnota projektu a v čem je inovační  APLIKACE INTEGROVANÉHO ENDOGENNÍHO MODELU V PRAXI PROJEKTU

11 11 Detailizovaný postup projektu (plán projektu)  časový harmonogram  náplň prací v jednotlivých časových úsecích + přirazení a odpovědnosti jednotlivých lidí (pracovní balíčky)  nezapomínat na zpětnou kontrolu (přizvat místní lidi k navrhování a hodnocení projektů)  Není potřebné pro tento projekt

12 12 Očekávané výstupy, výsledky a dopady realizace projektu na lokalitu/skupinu/sektor Ukázat předpokládané výstupy a jejich empirické indikátory včetně ověřitelných zdrojů Ukázat předpokládané výsledky (a jejich empirické indikátory včetně ověřitelných zdrojů Ukázat předpokládané dopady (střednědobé a obecné) a jejich empirické indikátory včetně ověřitelných zdrojů PŘESNĚ UKÁZAT, CO JSOU VÝSTUPY, VÝSLEDKY A DOPADY

13 13 Nutné vstupy pro daný projekt  co pro realizaci potřebujete (lidské zdroje, materiální zdroje atd.)  Není potřebné pro tento projekt

14 14 Finanční rozpočet  k různým aktivitám (pracovním balíčkům) přiřadit detailní rozpočet  Není potřebné pro tento projekt

15 15 Takto označené názvy  Jsou v tomto v tomto projektu nutné

16 16 Požadavky na projekt  Délka: 1 strana A4 (okraje: 2,5 cm nahoře, dole, vlevo, vpravo), velikost písma 10, styl times new roman, řádkování 1)  Překročení předepsané délky o více než ½ znamená 0 bodů z celého projektu, překročení do ½ délky znamená odečtení bodů v proporci k délce překročení

17 17 Celkové hodnocení projektu  Není-li patrné, jak je vztažen k sociálnímu problému, nevyužívá-li k řešení principů endogenního modelu rozvoje v provázání se sociálními a kulturními potenciály (sociální a kulturní v chápání tohoto předmětu a v projekci do integrovaného endogenního modelu rozvoje) je-li toto v sumě splněno: 0 bodů za projekt  Nedodržení požadavků na projekt: viz předchozí obrázek (překročení délky o ½: 0 bodů)

18 18 Hodnocení jednotlivých částí max.4 body)  Zdůvodnění projektu (proč jde o sociální problém. Stanovení cílů (jak jsou stanoveny ve vztahu k zdůvodnění a zaměření projektu). Popis skupin, lokalit (provázanost s cíli a zdůvodněním – max. 4 body) max. 10 bodů  Zvolená strategie (jak dalece využívá endogenní principy v provázání na sociální a kulturní potenciály a je integrující a imaginativní s přidanou hodnotou – max. 10 bodů max. 6 bodů  Očekávané výstupy, výsledky a dopady + přesnost indikátorů a jejich ověřitelnost -- max. 6 bodů


Stáhnout ppt "1 Osnova struktury návrhu projektu sledujícího řešení určitých problémů Pouze vzor pro tento předmět, konkrétní osnovy mohou být, v závislosti na typu."

Podobné prezentace


Reklamy Google