Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Peripartální hemoragie doporučené postupy z pohledu anesteziologa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Peripartální hemoragie doporučené postupy z pohledu anesteziologa"— Transkript prezentace:

1 Peripartální hemoragie doporučené postupy z pohledu anesteziologa
Jiří Valenta KARIM VFN 1. LF UK Praha

2 Peripartální hemoragie
Česká gynekologicko – porodnická společnost a Sdružení soukromých gynekologů ČR Česká společnost pro trombózu a hemostázu Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Pracovní skupina v abecedním pořadí bez titulů: ČGPS: Binder, Feyereisl, Měchurová, Roztočil ČSTH: Dulíček, Kvasnička, Penka, Salaj, Valenta ČSARIM: Cvachovec, Seidlová, Ševčík, Valenta

3 Definice ztráta celého krevního objemu během 24 hodin
50% ztráta krevního objemu během 3 hodin krevní ztráta narůstající rychlostí 150ml/min Za závažnou krevní ztrátu, která může rodičku ohrozit považujeme akutní krevní ztrátu 1500 ml a více. Hemoragický šok - funkční intravaskulární objem krve pod hranicí kapacity vaskulárního řečiště. Stav vede k poklesu krevního tlaku a snížení tkáňové perfúze. Nekorigován vede k tkáňové hypoxii a ústí do orgánového selhání a smrti.

4 Etiologie Antepartální a intrapartální krvácení:
Po 24. gestačním týdnu do vlastního porodu. Příčiny: abrupce placenty, placenta praevia a děložní ruptury. Postpartální krvácení: primární hodin po porodu sekundární - po 24 hodinách po porodu do konce šestinedělí Příčiny: děložní atonie, porodní poranění. Další příčiny hemoragií v porodnictví: diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC) při embolii plodovou vodou, těžké preeklampsii, HELLP syndromu apod.

5 Organizační opatření Krizový plán: pracovní skupina, vedoucí, konsiliární spolupráce, laboratoř, zajištění přípravků… Diagnosticko terapeutické kroky řídí jeden určený pracovník Dokumentace: stav pacientky, léčebné úkony, podané léky a přípravky v čase

6 Stanovení dg. a terapie anesteziolog intenzivista hematolog
koordinovaný multidisciplinární přístup porodník anesteziolog intenzivista hematolog

7 Urgentní terapeutické postupy
Postupy k obnovení a udržení adekvátní tkáňové perfúze s urychleným souběžným odstraňováním příčiny krvácení. oxygenoterapie adekvátní žilní vstupy – 2x periferní kanyla 14G udržování perfúze - objemem – 2000 ml krystaloidů, a 1000 ml koloidů do krevních derivátů - alfa podporou - Noradrenalin včasná intubace

8 Urgentní dg. postupy Monitorace hemodynamiky Bed side vyšetření
dle možností pracoviště: Lee-White, ACT, TEG, TT PK Odběr krve pro laboratorní vyšetření: KS KO hemokoagulace: INR, APTT, TT, FBG, AT, D-dim (opakovat a 1-4 hod.) biochemie: Na, Cl, K, Ca, U, kreat., AST, ALT, ABR

9 Objednání krevních derivátů
4 - 6 TU ČZP – 20 ml/kg 4 TU koncentrátu erytrocytů

10 Diagnostika Krvácení z nadhraniční traumatizace bez známek koagulopatie Diluční koagulopatie Konsumpční koagulopatie – DIC Iatrogenní ovlivnění

11 Diferenciální diagnostika - laboratorně
Diluční koagulopatie Vliv UFH DIC PT APTT TT RT N N AT N PLT N FBG N FDP neg neg. D dim neg neg.

12 Terapeutické postupy Chirurgické a další postupy probíhají souběžně
- odstraňování příčiny krvácení - udržování homeostázy, hemodynamiky a ventilace - podpora hemokoagulace Při řešení těžké hemoragie jsou kontraindikovány metody regionální anestézie (epidurální, spinální) Chirurgické intervence se provádí v i.v. ATB cloně

13 Podpora hemokoagulace I.
Je-li důvodné podezření na konsumpční koagulopatii, lze ještě před před získáním laboratorních výsledků podat: Heparin – 5000 j i.v. bolus pokračovat – j/24 hod. kontinuálně AT j i.v. bolus ČMP > 20 ml/kg ml, 4-6 TU FBG g i.v. při - negativním TT PK Do doby než budou k dispozici výsledky laboratoře, následně podle výsledků korekce terapie.

14 Podpora hemokoagulace II.
následně podle výsledků laboratorních vyšetření FBG < 0,5g/l FBG 2-4 g i.v., není-li, kryoprecipitát ev. ČMP Trombo < 50 x trombo koncentrát AT < 70-80% aktivity AT opakovaně nebo kontinuálně PT, APTT > l,5 x N ČMP (20 ml/kg), minimálně 4 TU Při pokračují hemoragii a splnění terapeutického protokolu rFVIIa NovoSeven® μg/kg i.v., dle stavu za 2-3 hod. opakovat Hct < 20, Hb < erytrocytární koncentrát Je-li bezprostřední ohrožení a nelze-li splnit předchozí léčebný postup, rFVIIa NovoSeven® mimo schéma, po týmovém rozhodnutí

15 Heparin Při dg. nebo důvodném podezření na DIC
Heparin (UHF) bolus 2500 – 5000 j i.v. Kontinuálně 4 – 10 j/kg/h (5000 – j / 24 h) Aktivitu podaného heparinu lze kontrolovat vyšetřením APTT, TT které by nemělo přesáhnout l,5 násobek normy (cave prodloužení při DIC) Heparin lze nahradit podáním LMWH v preventivní až terapeutické dávce dle lékopisu preparátu Aktivitu LMWH lze kontrolovat vyšetřením hladiny antiXa (0,2 - 0,6 IU/ml), v praxi se dávkuje dle doporučení lékopisu

16 Další Trombocyty - jeden destičkový koncentrát z aferézy zvýší
počet trombocytů o x 109 - kontrola počtu trombocytů je doporučována cca po l hodině po jejich podání rFVIIa – předpoklady maximálního účinku - hladina fibrinogenu > 0,5g/l - Hb > 60g/l - trombocyty > 50x109

17 Úprava vnitřního prostředí
Korekce acidózy – udržet pH > 7,2 Úprava iontové dysbalance s ohledem na kalcémii (kalemii, magnesemii…) Úprava případné hypotermie

18 Následná péče Po proběhlé DIC nebo hypoperfúzním postižení
Cave multiorgánové selhání (ALI/ARDS) Cave tromboembolické komplikace - miniheparinizace Umístění na JIP

19 A na závěr… Děkuji za pozornost a přeji Vám 100% úspěšnost v léčbě akutních krvácivých stavů v porodnictví.


Stáhnout ppt "Peripartální hemoragie doporučené postupy z pohledu anesteziologa"

Podobné prezentace


Reklamy Google