Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RIS3 MSK – stav přípravy, další postup Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 20. 11.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RIS3 MSK – stav přípravy, další postup Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 20. 11.2013."— Transkript prezentace:

1 RIS3 MSK – stav přípravy, další postup Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 20. 11.2013

2 RIS3 na národní úrovni 2 Evropská komise: bez S3 nebudou OP schváleny nejprve projednat alespoň draft RIS3, pak až OP Zahájení prací facilitátorem na národní RIS3 Zpracování národní RIS3 2014-2020 Do konce roku 1.draft národní RIS3 Koordinace zpracování regionálních annexů RIS3 Školení regionálních manažerů Termín pro zpracování národní RIS3 i regionálních annexů: konec roku 2013

3 Stav k 20.11.2013 3 Analytická část (duben – červen 2013) … do srpna 2013 Analýza hodnotových řetězců... hotovo Oblasti specializace znalostních institucí a klastrů... hotovo Role intermediárních institucí pro podporu inovací v inovačním systému … hotovo Statistická analýza inovační výkonnosti regionu… hotovo Souhrnný analytický dokument… hotovo Odvětvové workshopy – technology foresight… proběhly Návrhová část (září – listopad 2013) Oblasti specializace (technologické domény) … září – říjen S3 Peer Review Workshop … září Analýza/studie vhodných proinovačních schémat …listopad - leden ´14 Návrhová část RIS MSK 2014-2020 …listopad – únor ´14

4 Oblasti výzkumné specializace (technologické domény) 4 1.Pokročilé materiály a materiály s nízkou energetickou náročností, jejich vývoj, výroba a technologie zpracování (vč. využití nanotechnologií) a vzájemného spojování (slitiny, ušlechtilé oceli, kompozity, hliník, plasty, přírodní materiály) 2.Speciální stroje, zařízení a technologické postupy průmyslové automatizace pro výrobu a zkušebnictví 3.Mechatronické systémy a zařízení (vč. souvisejícího modelování a simulací)

5 Oblasti výzkumné specializace (technologické domény) 5 4.Regenerativní medicína, genomika a nové přístupy při analýze dat 5.Zpracování a využití druhotných surovin a odpadů v podmínkách ostravské aglomerace (s využitím infrastruktury původních těžebních zařízení, bývalých průmyslových objektů – brownfields, aj.), vývoj bezodpadových výrobních technologií 6.Smart grids a smart cities s využitím specifik MSK v procesu změn jeho technologického profilu - geotermální energie, metan, kogenerace a akumulace, podzemní infrastruktura

6 Oblasti výzkumné specializace (technologické domény) 6 7.Integrované bezpečnostní systémy (vývoj komplexních bezpečnostních systémů pro soukromý i veřejný sektor) se zahrnutím prvků environmentální prevence a ochrany (škodliviny, epidemiologické jevy) 8.Superpočítačové metody pro řešení inženýrských úloh, aplikace v přírodních a technických vědách, modelování a simulace jevů a situací s dopadem na lidskou činnost

7 Oblasti výzkumné specializace (technologické domény) 7 ODSOUHLASENÍ ZE STRANY RADY PRO INOVACE

8 S3 peer Review WS Kréta (září) 8 Organizátor Smart Specialisation Platform (S3 platform - součást JRC EK), MSK je prostřednictvím ARR členem platformy, s3platform.jrc.ec.europa.eu Účast za MSK: zástupci ARR zástupce Rady pro inovace – Ing. Valdmann Účast za MŠMT

9 S3 peer Review WS Kréta (září) 9 Cíl workshopu: prezentovat návrh RIS3 zástupcům EK a přizvaným odborníkům na problematiku VaVaI z jiných regionů získat doporučení k dalšímu postupu prací na RIS3 Projednávané otázky k RIS MSK 2014-2020: aktivní zapojení firem do přípravy a implementace RIS3 vč. finanční participace, volba motivačních nástrojů stanovení priorit RIS3 meziregionální spolupráce (synergie, omezování duplicit), propagace regionu v oblasti VaVaI navenek monitorovací indikátory a cílové hodnoty Report jsme dosud neobdrželi

10 Analýza a studie vhodných proinovačních schémat 10 Cíl: Formulovat vhodné podpůrné schémata pro rozvoj výzkumných a inovačních aktivit subjektů v rámci inovačního systému kraje Metodika – předmět šetření: 1.Analýza stávajících podpůrných schémat MSK 2.Analýza podpůrných schémat ostatních krajů 3.Studie vhodnosti a potřebnosti nástrojů v našem kraji 4.Terénní šetření vhodnosti a potřebnosti s potenciálními žadateli

11 Analýza a studie vhodných proinovačních schémat 11 Výsledky: V současné fázi rozpracováno Hotova fáze 1 a 2 1.Analýza stávajících podpůrných schémat MSK 2.Analýza podpůrných schémat ostatních krajů Dopracovává se fáze 3 3.Studie vhodnosti a potřebnosti nástrojů v našem kraji Připravuje se fáze 4 (leden) 4.Terénní ověření vhodnosti a potřebnosti s potenc. žadateli Předpokládané dokončení leden 2014

12 Další postup 12 Dopracování návrhové části (regionální annex): Draft do konce roku 2013 Ke schválení RpI únor 2014, ZK do května 2014 Dílčí aktivity k dopracování návrhové části: Zapracování odsouhlasených a vydefinovaných výzkumných směrů Zapracování spolupráce se sousedními regiony Akční plán s projekty a proinovačními schématy Indikativní rozpočet Implementace Propagace RIS

13 Další postup 13 K ZAPOJENÍ DO JEDNOTLIVÝCH AGEND (PŘIPOMÍNKOVÁNÍ) BUDETE VYZVÁNI ZE STRANY ARR v období listopad 2013 – leden 2014

14 Sledujte 14 www.rismsk.cz info servis o VaVaI aktivitách v MSK možnost odebírání novinek možnost umístění novinek z Vašich domovských organizací Možnost připojit se ke komunikačnímu plánu RIS

15 15 www.rismsk.cz


Stáhnout ppt "RIS3 MSK – stav přípravy, další postup Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 20. 11.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google