Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RIS3 MSK – stav přípravy, další postup Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 20. 11.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RIS3 MSK – stav přípravy, další postup Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 20. 11.2013."— Transkript prezentace:

1 RIS3 MSK – stav přípravy, další postup Rada pro inovace Moravskoslezského kraje,

2 RIS3 na národní úrovni 2 Evropská komise: bez S3 nebudou OP schváleny nejprve projednat alespoň draft RIS3, pak až OP Zahájení prací facilitátorem na národní RIS3 Zpracování národní RIS Do konce roku 1.draft národní RIS3 Koordinace zpracování regionálních annexů RIS3 Školení regionálních manažerů Termín pro zpracování národní RIS3 i regionálních annexů: konec roku 2013

3 Stav k Analytická část (duben – červen 2013) … do srpna 2013 Analýza hodnotových řetězců... hotovo Oblasti specializace znalostních institucí a klastrů... hotovo Role intermediárních institucí pro podporu inovací v inovačním systému … hotovo Statistická analýza inovační výkonnosti regionu… hotovo Souhrnný analytický dokument… hotovo Odvětvové workshopy – technology foresight… proběhly Návrhová část (září – listopad 2013) Oblasti specializace (technologické domény) … září – říjen S3 Peer Review Workshop … září Analýza/studie vhodných proinovačních schémat …listopad - leden ´14 Návrhová část RIS MSK …listopad – únor ´14

4 Oblasti výzkumné specializace (technologické domény) 4 1.Pokročilé materiály a materiály s nízkou energetickou náročností, jejich vývoj, výroba a technologie zpracování (vč. využití nanotechnologií) a vzájemného spojování (slitiny, ušlechtilé oceli, kompozity, hliník, plasty, přírodní materiály) 2.Speciální stroje, zařízení a technologické postupy průmyslové automatizace pro výrobu a zkušebnictví 3.Mechatronické systémy a zařízení (vč. souvisejícího modelování a simulací)

5 Oblasti výzkumné specializace (technologické domény) 5 4.Regenerativní medicína, genomika a nové přístupy při analýze dat 5.Zpracování a využití druhotných surovin a odpadů v podmínkách ostravské aglomerace (s využitím infrastruktury původních těžebních zařízení, bývalých průmyslových objektů – brownfields, aj.), vývoj bezodpadových výrobních technologií 6.Smart grids a smart cities s využitím specifik MSK v procesu změn jeho technologického profilu - geotermální energie, metan, kogenerace a akumulace, podzemní infrastruktura

6 Oblasti výzkumné specializace (technologické domény) 6 7.Integrované bezpečnostní systémy (vývoj komplexních bezpečnostních systémů pro soukromý i veřejný sektor) se zahrnutím prvků environmentální prevence a ochrany (škodliviny, epidemiologické jevy) 8.Superpočítačové metody pro řešení inženýrských úloh, aplikace v přírodních a technických vědách, modelování a simulace jevů a situací s dopadem na lidskou činnost

7 Oblasti výzkumné specializace (technologické domény) 7 ODSOUHLASENÍ ZE STRANY RADY PRO INOVACE

8 S3 peer Review WS Kréta (září) 8 Organizátor Smart Specialisation Platform (S3 platform - součást JRC EK), MSK je prostřednictvím ARR členem platformy, s3platform.jrc.ec.europa.eu Účast za MSK: zástupci ARR zástupce Rady pro inovace – Ing. Valdmann Účast za MŠMT

9 S3 peer Review WS Kréta (září) 9 Cíl workshopu: prezentovat návrh RIS3 zástupcům EK a přizvaným odborníkům na problematiku VaVaI z jiných regionů získat doporučení k dalšímu postupu prací na RIS3 Projednávané otázky k RIS MSK : aktivní zapojení firem do přípravy a implementace RIS3 vč. finanční participace, volba motivačních nástrojů stanovení priorit RIS3 meziregionální spolupráce (synergie, omezování duplicit), propagace regionu v oblasti VaVaI navenek monitorovací indikátory a cílové hodnoty Report jsme dosud neobdrželi

10 Analýza a studie vhodných proinovačních schémat 10 Cíl: Formulovat vhodné podpůrné schémata pro rozvoj výzkumných a inovačních aktivit subjektů v rámci inovačního systému kraje Metodika – předmět šetření: 1.Analýza stávajících podpůrných schémat MSK 2.Analýza podpůrných schémat ostatních krajů 3.Studie vhodnosti a potřebnosti nástrojů v našem kraji 4.Terénní šetření vhodnosti a potřebnosti s potenciálními žadateli

11 Analýza a studie vhodných proinovačních schémat 11 Výsledky: V současné fázi rozpracováno Hotova fáze 1 a 2 1.Analýza stávajících podpůrných schémat MSK 2.Analýza podpůrných schémat ostatních krajů Dopracovává se fáze 3 3.Studie vhodnosti a potřebnosti nástrojů v našem kraji Připravuje se fáze 4 (leden) 4.Terénní ověření vhodnosti a potřebnosti s potenc. žadateli Předpokládané dokončení leden 2014

12 Další postup 12 Dopracování návrhové části (regionální annex): Draft do konce roku 2013 Ke schválení RpI únor 2014, ZK do května 2014 Dílčí aktivity k dopracování návrhové části: Zapracování odsouhlasených a vydefinovaných výzkumných směrů Zapracování spolupráce se sousedními regiony Akční plán s projekty a proinovačními schématy Indikativní rozpočet Implementace Propagace RIS

13 Další postup 13 K ZAPOJENÍ DO JEDNOTLIVÝCH AGEND (PŘIPOMÍNKOVÁNÍ) BUDETE VYZVÁNI ZE STRANY ARR v období listopad 2013 – leden 2014

14 Sledujte 14 info servis o VaVaI aktivitách v MSK možnost odebírání novinek možnost umístění novinek z Vašich domovských organizací Možnost připojit se ke komunikačnímu plánu RIS

15 15


Stáhnout ppt "RIS3 MSK – stav přípravy, další postup Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 20. 11.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google