Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní Strategie inteligentní specializace České republiky (Národní RIS 3) Pavel Ripka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní Strategie inteligentní specializace České republiky (Národní RIS 3) Pavel Ripka."— Transkript prezentace:

1 Národní Strategie inteligentní specializace České republiky (Národní RIS 3)
Pavel Ripka

2 co je to RIS3 ? Research and innovation strategies for smart specialisation zapojení aktérů 4 sektorů: podnikatelský VaV veřejnosprávní a nezisková sféra

3 Proč RIS 3 EU: nespokojenost se způsobem a výsledky užívání SF (nejen v ČR) RIS 3: strategie pro nalezení cesty z krize, redefinování politiky v oblasti VaVaI. specializace, koncentrace; selektivnost – musíme si vybrat, nelze podporovat vše; měřitelné cíle entrepreneurial discovery proces Nebude-li RIS 3, nebudou evropské peníze zatím rok zpoždění, konec v r. 2020

4 Postup přípravy 1. kulatý stůl – leden 2014 Vnitřní připomínky
Garant = MŠMT RIS3 koordinační rada (od 2012) RIS3 facilitátor (konsorcium společností Berman Group, Jihomoravské inovační centrum a RPIC-VIP – vysoutěžen prostřednictvím veřejné zakázky (vypsána v únoru 2013) zahájil činnost v říjnu 2013 krajští manažeři Akční plán Národní strategie – 1. verze 1. kulatý stůl – leden 2014 Vnitřní připomínky Vnější připomínky? do vlády v červnu 2014 (původně 12/2014)

5 RIS3 koordinační rada (KR)
ministerstva, RVVI, AV ČR, ČKR, TAČR, Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, Asociace krajů, Svaz měst a obcí zlepšit vazbu na připravované OP, především VVV zlepšit koordinaci a transparenci příprav (kulaté stoly vs. koordinační rada)

6 Poslední vývoj 20. 12. 2012 Strategie Kulatý stůl 13. 1. 2013
Strategie rozeslána členům KR (až po intervenci) zasedání KR připomínky KR do (130 stran): ČKR+ : 56 připomínek, AV 38 připomínek Dokument a připomínky zpřístupněny členům RVŠ Čeká se na směr od nového vedení MŠMT a RVVI

7 Shrnutí přípomínek ke strategii RIS3
Orientováno na velké výrobní podniky, podceněny malé podniky, softwarový průmysl, sektor služeb vědy a školství Vychází ze starších dat, nereflektovány poslední trendy 1. masivní rozšiřování vývojových oddělení mezinárodních firem, které v ČR mají svou výrobní základnu 2. vznik domácích malých firem poskytující vývojový servis s vysokou přidanou hodnotou 3. příchod inženýringových firem a vznik úplně nových vývojových center. Tyto faktory vytvářejí tlak na nabídku klalifikovaných pracovníků Problémy nejsou dostatečně promítnuty do opatření Odliv talentů třeba kompenzovat přílivem “Nerealizování klíčových reforem - vysokých škol” ...hrozbou není nerealizování reforem, ale realizování nepromyšlených reforem Podceněna sociální složka (znevýhodněné skupiny, doktorandi, imigranti) Ve znalostních doménách chybí energetika, zejména přenos el. energie

8 Navržené doplňky k opatřením KO C: Zvýšení ekonomických přínosů veř
Navržené doplňky k opatřením KO C: Zvýšení ekonomických přínosů veř. výzkumu Rozvinout jednoduché nástroje typu inovačních voucherů, které jsou byrokraticky nenáročné a rychlé, tedy vhodné zejména pro střední a malé firmy

9 Navržené doplňky k opatřením KO D: Lepší nabídka lidí v počtu i kvalitě pro inovační podnikání, výzkum a vývoj podpořit příliv talentů ze zahraničí: státní stipendia pro nadané středoškoláky, vysokoškoláky, doktorandy a postdoky zaměřená na klíčové obory stáže učitelů ve výzkumných organizacích a na VŠ, do karierních řádů učitelů na sš. Podpořit doškolovací kurzy pořádané společně podniky a VŠ pro učitele podpořit zapojení rodilých mluvčích do výuky i na VŠ

10 Navržené doplňky k opatřením KO E: Rozvoj eGovernmentu a eBusinessu pro zvýšení konkurenceschopnosti (rozvoj ICT a digitální agenda) Doplnit i podporu elektronických informačních zdrojů. Tato oblast v poslední době trpí nejistotou financování, přitom elektronické informační zdraje (zejména časopisy, e-knihy a bibliografické a scientometrické databáze jsou podmínkou pro konkurenceschopnost ve výzkumu

11 Navržené doplňky k opatřením KO F: Posílení víceúrovňové partnerské spolupráce v oblasti zaměstnanosti, ekonomického rozvoje a sociální inkluze Posílení stipendií doktorandů. Posílit podporu mladých rodičů s karierou ve vědě a výzkumu

12 Závěr Aktivizovat KR: Zapojit nového předsedu RVVI
Využít potenciál VŠ a AV na krajské úrovni RIS 3 většinou chybí v radách zastoupení vysokých škol RVŠ není reprezentována v KR Provázat RIS3 s OP VVV, OP PIK Kulaté stoly lépe Urychlit přípravu

13 Návrh usnesení: Rada vysokých škol nabízí Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pomoc při přípravě Národní Strategie inteligentní specializace České republiky (RIS 3).


Stáhnout ppt "Národní Strategie inteligentní specializace České republiky (Národní RIS 3) Pavel Ripka."

Podobné prezentace


Reklamy Google