Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Inovace a technologie v rozvoji regionů 24. dubna 2014 Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Inovace a technologie v rozvoji regionů 24. dubna 2014 Brno."— Transkript prezentace:

1 Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Inovace a technologie v rozvoji regionů 24. dubna 2014 Brno

2 Cíl RIS3 •Podpořit vznik a růst nových, konkurenceschopných hospodářských aktivit s velkým potenciálem pro inovace, které mimo jiné povedou k diverzifikaci hospodářství směrem k aktivitám s vyšší přidanou hodnotou •Podpořit podnikavost, tj. hledání nových podnikatelských příležitostí, v nových oblastech, za pomoci inovací a při využití výzkumu a vývoje, a to jak v domácích, tak zahraničních firmách •Podpořit provázání výzkumných organizací s potřebami hospodářství. •Významnou součástí RIS3 je také podpora specializace hospodářství zacílením podpory na vybrané domény/oblasti.

3 Národní RIS3 Proč, kdo, kdy, vazby na operační programy, typy projektů/nástrojů, vertikální x horizontální

4 Posílit kulturu víceúrovňového vládnutí v oblasti zaměstnanosti, ekonomického rozvoje a sociální inkluze Zlepšit kvalitu a problémovou orientaci výzkumu ve znalostních doménách relevantních pro chytrou specializaci Zvýšit relevanci výzkumu Zvýšit kvalitu absolventů škol Identifikovat a využít talenty Zvýšit kvalitu pracovníků ve výzkumu a vývoji Zvýšit kvalitu absolventů škol Identifikovat a využít talenty Zvýšit kvalitu pracovníků ve výzkumu a vývoji Posilování konkurenceschopnosti ČR založené na inovacích a užití znalostí Růst výkonnosti, velikosti a počtu inovačních firem využívajících příležitosti na mezinárodních trzích Specializace firem vedoucí k novým výrobkům a trhům Regulatorní a institucionální změny národního inovačního systémuZvýšení kvality vzdělávání a efektivity vzdělávacího systému Diversifikace hospodářství Česka prostřednictvím vzniku nových firem a příchodu investorů realizujících aktivity s vyšší přidanou hodnotou eGovernment eBusiness a ICT v podnikání Infrastruktura eGovernment eBusiness a ICT v podnikání Infrastruktura Zvýšit kvalitu absolventů škol Identifikovat a využít talenty Zvýšit kvalitu pracovníků ve výzkumu a vývoji Zvýšit kvalitu absolventů škol Identifikovat a využít talenty Zvýšit kvalitu pracovníků ve výzkumu a vývoji Zvýšit inovační poptávku ve Zvýšit míru podnikání, zakládání nových firem Zvýšit internacionalizaci MSP Zvýšit inovační poptávku ve Zvýšit míru podnikání, zakládání nových firem Zvýšit internacionalizaci MSP Zlepšit kvalitu a problémovou orientaci výzkumu ve znalostních doménách relevantních pro chytrou specializaci Podnikání a inovace – vyšší inovační výkonnost firem a růst podnikavosti Sociální inovace – posílení víceúrovňové partnerské spolupráce v oblasti zaměstnanosti, ekonomického rozvoje a sociální inkluze Výzkum a vývoj – zvýšení kvality veřejného výzkumu Výzkum a vývoj – zvýšení ekonomických přínosů veřejného výzkumu Lidské zdroje – lepší nabídka lidí v počtu i kvalitě pro inovační podnikání, výzkum a vývoj ICT/Digitální agenda – rozvoj eGovernmentu a eBusinessu

5 Schéma národních a krajských priorit

6 RIS3 Olomouckého kraje A: Lépe dostupná a kvalifikovaná pracovní síla pro inovace SC A.1 Zvýšit počet kvalitních absolventů technických oborů SŠ SpC A.1.1 Rozšířit spolupráci škol s firmami SpC A.1.2 Zavést inovativ - ní přístupy ve vzdělávání na ZŠ a SŠ SpC A.1.3 Zvýšit popularitu technické- ho vzdělávání pro základní stupně vzdělávání SpC A.1.4. Zvýšit množství lidí, kteří zahajují podnikání v oborech s vysokou přidanou hodnotou a zvýšit zájem dětí o podnikání SC A.2 Zvýšit dostupnost a kvalitu klíčových zaměstnanců a talentů SpC A.2.1 Udržení talentova- ných lidí v regionu a zvýšení jejich přílivu do regionu SpC A.2.2 Zvýšit dovedností a znalostí klíčových zaměst- nanců B: Regionální systém podpory transferu technologií SC B.1 Zvýšení ekonomických přínosů znalostí vytvořených ve výzkumných organizacích kraje SpC B.1.1 Zvýšit využití výsledků vědy a výzkumu veřejných výzkum- ných organizací v Olomouc kém kraji (B. 1.2 sloučeno s B.1.1) SC B.2. Zvýšit inovační výkonnost firem SpC B.2.1 Zvýšit motivaci k podstou- pení rizika při realizaci inovačních projektů firem SpC B.2.2 Navázání a koordinace spolupráce firem mezi sebou navzájem a firem s výzkumný- mi organiza- cemi SpC B.2.3 Zvýšit zapojení firem a výzkum- ných organizací do meziná- rodních výzkum- ných projektů C: Kvalitní služby a podpora pro inovativní firmy SC C.1. – Zvýšit konkurenceschop- nost firem založenou na inovacích SpC.1.1 Zjednodu- šit přístup ke specializo- vaným informa- cím a službám pro rozvoj inovací ve firmách SpC.1.2 Usnadnit přístup na zahraniční trhy pro inovativní firmy SC C.2. Podpořit vznik nových inovativních firem a jejich aktivit SpC C.2.1. Zvýšit počet nově založených inovačních firem a rozvoj jejich aktivit SpC C.2.2 Lákání vnějších investic využívají- cích expertízu ve vertikální specializaci Olomouc- kého kraje a podpora jejich růstu

7 Návrhy nástrojů o A.1.1 Analýza absolventů a potřeb firem v Olomouckém kraji o A.1.1 Placené odborné praxe pro studenty posledních ročníků o A.1.2 Kontinuální testování žáků o A.1.2 Sdílené dílny o A.1.4 Podnikaví studenti o A.1.4 Studentské soutěže s výchovou k podnikavosti pro žáky ZŠ

8 RIS3 Olomouckého kraje A: Lépe dostupná a kvalifikovaná pracovní síla pro inovace SC A.1 Zvýšit počet kvalitních absolventů technických oborů SŠ SpC A.1.1 Rozšířit spolupráci škol s firmami SpC A.1.2 Zavést inovativ - ní přístupy ve vzdělávání na ZŠ a SŠ SpC A.1.3 Zvýšit popularitu technické- ho vzdělávání pro základní stupně vzdělávání SpC A.1.4. Zvýšit množství lidí, kteří zahajují podnikání v oborech s vysokou přidanou hodnotou a zvýšit zájem dětí o podnikání SC A.2 Zvýšit dostupnost a kvalitu klíčových zaměstnanců a talentů SpC A.2.1 Udržení talentova- ných lidí v regionu a zvýšení jejich přílivu do regionu SpC A.2.2 Zvýšit dovedností a znalostí klíčových zaměst- nanců B: Regionální systém podpory transferu technologií SC B.1 Zvýšení ekonomických přínosů znalostí vytvořených ve výzkumných organizacích kraje SpC B.1.1 Zvýšit využití výsledků vědy a výzkumu veřejných výzkum- ných organizací v Olomouc kém kraji (B. 1.2 sloučeno s B.1.1) SC B.2. Zvýšit inovační výkonnost firem SpC B.2.1 Zvýšit motivaci k podstou- pení rizika při realizaci inovačních projektů firem SpC B.2.2 Navázání a koordinace spolupráce firem mezi sebou navzájem a firem s výzkumný- mi organiza- cemi SpC B.2.3 Zvýšit zapojení firem a výzkum- ných organizací do meziná- rodních výzkum- ných projektů C: Kvalitní služby a podpora pro inovativní firmy SC C.1. – Zvýšit konkurenceschop- nost firem založenou na inovacích SpC.1.1 Zjednodu- šit přístup ke specializo- vaným informa- cím a službám pro rozvoj inovací ve firmách SpC.1.2 Usnadnit přístup na zahraniční trhy pro inovativní firmy SC C.2. Podpořit vznik nových inovativních firem a jejich aktivit SpC C.2.1. Zvýšit počet nově založených inovačních firem a rozvoj jejich aktivit SpC C.2.2 Lákání vnějších investic využívají- cích expertízu ve vertikální specializaci Olomouc- kého kraje a podpora jejich růstu

9 Návrhy nástrojů o A.2.1 Firemní stipendia, praxe a brigády o A.2.1 Lákání špičkových výzkumných pracovníků včetně zahraničních o A.2.1 Lákání zahraničních studentů pro doktorské studijní programy o A.2.1 Specializovaná stipendia a stáže ve firmách o A.2.2 Firemní specializační studia o A.2.2 Vzdělávací vouchery

10 RIS3 Olomouckého kraje A: Lépe dostupná a kvalifikovaná pracovní síla pro inovace SC A.1 Zvýšit počet kvalitních absolventů technických oborů SŠ SpC A.1.1 Rozšířit spolupráci škol s firmami SpC A.1.2 Zavést inovativ - ní přístupy ve vzdělávání na ZŠ a SŠ SpC A.1.3 Zvýšit popularitu technické- ho vzdělávání pro základní stupně vzdělávání SpC A.1.4. Zvýšit množství lidí, kteří zahajují podnikání v oborech s vysokou přidanou hodnotou a zvýšit zájem dětí o podnikání SC A.2 Zvýšit dostupnost a kvalitu klíčových zaměstnanců a talentů SpC A.2.1 Udržení talentova- ných lidí v regionu a zvýšení jejich přílivu do regionu SpC A.2.2 Zvýšit dovedností a znalostí klíčových zaměst- nanců B: Regionální systém podpory transferu technologií SC B.1 Zvýšení ekonomických přínosů znalostí vytvořených ve výzkumných organizacích kraje SpC B.1.1 Zvýšit využití výsledků vědy a výzkumu veřejných výzkum- ných organizací v Olomouc kém kraji (B. 1.2 sloučeno s B.1.1) SC B.2. Zvýšit inovační výkonnost firem SpC B.2.1 Zvýšit motivaci k podstou- pení rizika při realizaci inovačních projektů firem SpC B.2.2 Navázání a koordinace spolupráce firem mezi sebou navzájem a firem s výzkumný- mi organiza- cemi SpC B.2.3 Zvýšit zapojení firem a výzkum- ných organizací do meziná- rodních výzkum- ných projektů C: Kvalitní služby a podpora pro inovativní firmy SC C.1. – Zvýšit konkurenceschop- nost firem založenou na inovacích SpC.1.1 Zjednodu- šit přístup ke specializo- vaným informa- cím a službám pro rozvoj inovací ve firmách SpC.1.2 Usnadnit přístup na zahraniční trhy pro inovativní firmy SC C.2. Podpořit vznik nových inovativních firem a jejich aktivit SpC C.2.1. Zvýšit počet nově založených inovačních firem a rozvoj jejich aktivit SpC C.2.2 Lákání vnějších investic využívají- cích expertízu ve vertikální specializaci Olomouc- kého kraje a podpora jejich růstu

11 Návrhy nástrojů o B.1.1 Pracoviště pro transfer technologií UPOL o B.1.2 Fond pro komercializaci – PROOF-OF-CONCEPT o B.2.1 Inovační vouchery Olomouckého kraje o B.2.1 Knowledge transfer partnership o B.2.1 Ověřovací poloprovozy - Kompetenční centra o B.2.1 Regionální proof-of-concept fond a seed-fond o B.2.1 Vývojový pracovník na zkoušku

12 RIS3 Olomouckého kraje A: Lépe dostupná a kvalifikovaná pracovní síla pro inovace SC A.1 Zvýšit počet kvalitních absolventů technických oborů SŠ SpC A.1.1 Rozšířit spolupráci škol s firmami SpC A.1.2 Zavést inovativ - ní přístupy ve vzdělávání na ZŠ a SŠ SpC A.1.3 Zvýšit popularitu technické- ho vzdělávání pro základní stupně vzdělávání SpC A.1.4. Zvýšit množství lidí, kteří zahajují podnikání v oborech s vysokou přidanou hodnotou a zvýšit zájem dětí o podnikání SC A.2 Zvýšit dostupnost a kvalitu klíčových zaměstnanců a talentů SpC A.2.1 Udržení talentova- ných lidí v regionu a zvýšení jejich přílivu do regionu SpC A.2.2 Zvýšit dovedností a znalostí klíčových zaměst- nanců B: Regionální systém podpory transferu technologií SC B.1 Zvýšení ekonomických přínosů znalostí vytvořených ve výzkumných organizacích kraje SpC B.1.1 Zvýšit využití výsledků vědy a výzkumu veřejných výzkum- ných organizací v Olomouc kém kraji (B. 1.2 sloučeno s B.1.1) SC B.2. Zvýšit inovační výkonnost firem SpC B.2.1 Zvýšit motivaci k podstou- pení rizika při realizaci inovačních projektů firem SpC B.2.2 Navázání a koordinace spolupráce firem mezi sebou navzájem a firem s výzkumný- mi organiza- cemi SpC B.2.3 Zvýšit zapojení firem a výzkum- ných organizací do meziná- rodních výzkum- ných projektů C: Kvalitní služby a podpora pro inovativní firmy SC C.1. – Zvýšit konkurenceschop- nost firem založenou na inovacích SpC.1.1 Zjednodu- šit přístup ke specializo- vaným informa- cím a službám pro rozvoj inovací ve firmách SpC.1.2 Usnadnit přístup na zahraniční trhy pro inovativní firmy SC C.2. Podpořit vznik nových inovativních firem a jejich aktivit SpC C.2.1. Zvýšit počet nově založených inovačních firem a rozvoj jejich aktivit SpC C.2.2 Lákání vnějších investic využívají- cích expertízu ve vertikální specializaci Olomouc- kého kraje a podpora jejich růstu

13 Návrhy nástrojů o B.2.2 Katalog inovačních firem o B.2.2 Matchmaking vědy a průmyslu o B.2.2 Regionální centrum transferu technologií o B.2.3 Asistence při hledání partnerů a projektových námětů do HORIZON 2020 o C.1.1 Top konzultanti pro inovace (koučing) o C.1.1 Webový navigátor k dotacím o C.1.1 Znalostní databáze a tvorba odborných rešerší o C.2.1 Inkubační program pro znalostní firmy

14 RIS3 Olomouckého kraje A: Lépe dostupná a kvalifikovaná pracovní síla pro inovace SC A.1 Zvýšit počet kvalitních absolventů technických oborů SŠ SpC A.1.1 Rozšířit spolupráci škol s firmami SpC A.1.2 Zavést inovativ - ní přístupy ve vzdělávání na ZŠ a SŠ SpC A.1.3 Zvýšit popularitu technické- ho vzdělávání pro základní stupně vzdělávání SpC A.1.4. Zvýšit množství lidí, kteří zahajují podnikání v oborech s vysokou přidanou hodnotou a zvýšit zájem dětí o podnikání SC A.2 Zvýšit dostupnost a kvalitu klíčových zaměstnanců a talentů SpC A.2.1 Udržení talentova- ných lidí v regionu a zvýšení jejich přílivu do regionu SpC A.2.2 Zvýšit dovedností a znalostí klíčových zaměst- nanců B: Regionální systém podpory transferu technologií SC B.1 Zvýšení ekonomických přínosů znalostí vytvořených ve výzkumných organizacích kraje SpC B.1.1 Zvýšit využití výsledků vědy a výzkumu veřejných výzkum- ných organizací v Olomouc kém kraji (B. 1.2 sloučeno s B.1.1) SC B.2. Zvýšit inovační výkonnost firem SpC B.2.1 Zvýšit motivaci k podstou- pení rizika při realizaci inovačních projektů firem SpC B.2.2 Navázání a koordinace spolupráce firem mezi sebou navzájem a firem s výzkumný- mi organiza- cemi SpC B.2.3 Zvýšit zapojení firem a výzkum- ných organizací do meziná- rodních výzkum- ných projektů C: Kvalitní služby a podpora pro inovativní firmy SC C.1. – Zvýšit konkurenceschop- nost firem založenou na inovacích SpC.1.1 Zjednodu- šit přístup ke specializo- vaným informa- cím a službám pro rozvoj inovací ve firmách SpC.1.2 Usnadnit přístup na zahraniční trhy pro inovativní firmy SC C.2. Podpořit vznik nových inovativních firem a jejich aktivit SpC C.2.1. Zvýšit počet nově založených inovačních firem a rozvoj jejich aktivit SpC C.2.2 Lákání vnějších investic využívají- cích expertízu ve vertikální specializaci Olomouc- kého kraje a podpora jejich růstu

15 Způsob realizace RIS3 v kraji o Inovační platformy o Krajská rada pro inovace (pravidla) o Krajská samospráva o Výkonná jednotka pro RIS3 o Koordinaci příprav krajských příloh k národní RIS 3 zajišťují tzv. krajští RIS 3 manažeři, kteří rovněž zprostředkovávají budování partnerství pro přípravu a realizaci RIS3.

16 Ing. Jiří Herinek ředitel VTP UP S3 manažer pro Olomoucký kraj T: 585 631 400 M: 724 315 041 E: jiri.herinek@vtpup.cz Kontakt Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc T: 585 631 420 E: recepce@vtpup.cz


Stáhnout ppt "Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Inovace a technologie v rozvoji regionů 24. dubna 2014 Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google