Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí“. Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje Tomáš Vlasák Projekt „Propojení VaV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí“. Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje Tomáš Vlasák Projekt „Propojení VaV."— Transkript prezentace:

1 Projekt „Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí“. Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje Tomáš Vlasák Projekt „Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí“

2 Hlavní problémy inovačního systému v ČR •Slabý domácí podnikatelský sektor a podnikatelství •Vysoká závislost hospodářského vývoje ČR na aktivitách zahraničních firem •Regulatorní podmínky pro podnikání •Nedostatečná kvalita veřejného výzkumu •Nízká relevance veřejného výzkumu a jeho spolupráce s aplikační sférou •Uzavřenost výzkumného prostředí v ČR •Slabé řízení a správa výzkumu a vývoje •Průměrná a dále se snižující kvalita výstupů vzdělávacího systému •Nefunkční systém identifikace talentů a práce s nimi

3 Projekt „Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí“ Bariéry transferu technologií •Informační vakuum (potenciální partneři o sobě nevědí) •Rozdílný přístup akademického a podnikatelského sektoru (termíny, cíle, kapacity…) •Postavení firem v globálních produktových řetězcích •Chybí motivace výzkumníků začít podnikat

4 Projekt „Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí“ Příklady z Ústeckého kraje •Inovační materiály na bázi hydroxylapatitu •Výzkum a ověření možnosti použití hnědého uhlí pro výrobu vysokopecního koksu •Geopolymerní kompozity •Český biochmel a biopivo •Technologie pro pěstování vybraných energetických a průmyslových plodin za účelem biologické rekultivace antropogenních půd •Design a vývoj nových porcelánových produktů •Optimalizace technologie tepelného zpracování disků kol pro automobily a vývoj nové slitiny hliníku pro disky kol •Optimalizace technologických procesů při výrobě forem pro vulkanizaci pneumatik a vývoj nového materiálu ze slitin hliníku pro tyto formy •Zlepšení odolnosti zubů korečků na korečkových rypadlech v hnědouhelném dole •Využití Biotechnologie Lentikats® pro čištění odpadních vod

5 Projekt „Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí“ Vybrané projekty: Biotechnologie LentiKat’s pro čištění odpadních vod Odstraňování dusičnanů z odpadních vod pomocí denitrifikačních bakterií imobilizovaných v PVA matrici z různých typů odpadních vod, které pro svůj vysoký obsah solí (až 8 %) a dusičnanů (až 10 g/l) i pro nedostatek živin nelze čistit zavedenými biologickými postupy PřF a LentiKat’s a.s. Praha

6 Projekt „Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí“ Geopolymerní kompozity VÚAnCh a České lupkové závody Nové materiály pro: ukládání odpadů; stavební materiály nové kvality nebo oprava historických objektů a kulturních památek

7 Projekt „Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí“ Závěr •Soukromé výzkumné ústavy mají často klienty mimo kraj, ve srovnání s UJEP dosahují výrazně vyšších objemů spolupráce •Fakulty UJEP v posledních letech zvyšují nabídku a hledají partnery v privátním sektoru, často ale řeší problémy výzkumu / vývoje, který vznikl ve firmě (nejsou původcem nápadu) •Ekologie, materiály, energetika – hlavní směry výzkumu a transferu •Minimální objemy, minimální dopad do ekonomiky kraje

8 Projekt „Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí“ Zaměření RIS3 na: •Podporu politiky a investice směřují ke klíčovým národním/regionálním prioritám, výzvám a potřebám pro znalostní rozvoj. •Staví na silných stránkách, konkurenčních výhodách a potenciálu excelence jednotlivých států/regionů. •Podporují technologické i praktické inovace a snaží se podněcovat investice do soukromého sektoru. •Usilují o maximální zapojení zainteresovaných stran a podporují inovace a experimentální přístup. •Opírají se o důkazy a spolehlivé monitorovací a hodnoticí systémy.

9 Projekt „Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí“ Návrhová část národní S3 •ČESKO PODNIKAVÉ, KREATIVNÍ A PŘITAŽLIVÉ PRO TALENTY A PENÍZE Klíčové oblasti změn A: Vyšší inovační výkonnost firem B: Zvýšení kvality veřejného výzkumu C: Zvýšení ekonomických přínosů veřejného výzkumu D: Lepší nabídka lidí v počtu i kvalitě pro inovační podnikání, výzkum a vývoj E. Rozvoj eGovernmentu a eBusinessu pro zvýšení konkurenceschopnosti F: Posílení víceúrovňové partnerské spolupráce v oblasti zaměstnanosti, ekonomického rozvoje a sociální inkluze

10 Projekt „Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí“ Děkuji za pozornost Tomáš Vlasák www.bermangroup.cz


Stáhnout ppt "Projekt „Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí“. Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje Tomáš Vlasák Projekt „Propojení VaV."

Podobné prezentace


Reklamy Google