Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje města Železný Brod 2. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ANALYTICKÁ ČÁST PRM SWOT ANALÝZA 25.2.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje města Železný Brod 2. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ANALYTICKÁ ČÁST PRM SWOT ANALÝZA 25.2.2013."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje města Železný Brod 2. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ANALYTICKÁ ČÁST PRM SWOT ANALÝZA 25.2.2013

2 Seznámení s pracovní verzí analytické části Programu rozvoje města Železný Brod Seznámení s výsledky ankety pořádané v rámci zpracování programu SWOT analýza - diskuse o silných a slabých stránkách města, příležitostech a hrozbách rozvoje Diskuse Program jednání : 1)Seznámení s pracovní verzí analytické části Programu rozvoje města Železný Brod 2)Seznámení s výsledky ankety pořádané v rámci zpracování programu 3)SWOT analýza - diskuse o silných a slabých stránkách města, příležitostech a hrozbách rozvoje 4)Diskuse

3 Seznámení s pracovní verzí analytické části Programu rozvoje města Železný Brod Seznámení s výsledky ankety pořádané v rámci zpracování programu SWOT analýza - diskuse o silných a slabých stránkách města, příležitostech a hrozbách rozvoje Diskuse 1) 1) Seznámení s pracovní verzí analytické části

4 Seznámení s pracovní verzí analytické části Programu rozvoje města Železný Brod Seznámení s výsledky ankety pořádané v rámci zpracování programu SWOT analýza - diskuse o silných a slabých stránkách města, příležitostech a hrozbách rozvoje Diskuse 1) 1) Seznámení s pracovní verzí analytické části

5 Seznámení s pracovní verzí analytické části Programu rozvoje města Železný Brod Seznámení s výsledky ankety pořádané v rámci zpracování programu SWOT analýza - diskuse o silných a slabých stránkách města, příležitostech a hrozbách rozvoje Diskuse 1) 1) Seznámení s pracovní verzí analytické části 1.Charakteristika území 2.Obyvatelstvo 3.Hospodářství 4.Infrastruktura 5.Vybavenost 6.Životní prostředí 7.Správa města

6 Seznámení s pracovní verzí analytické části Programu rozvoje města Železný Brod Seznámení s výsledky ankety pořádané v rámci zpracování programu SWOT analýza - diskuse o silných a slabých stránkách města, příležitostech a hrozbách rozvoje Diskuse 1. Charakteristika území Poloha -údolí řeky Jizery -svahy nad údolím (především jižní svahy) Historické souvislosti -vznik města na rozmezí 11. a 12. století -první písemná zmínka z roku 1346 -v roce 1695 odbrželo město právo výročních trhů -1926 otevřena první česká odborná škola sklářská

7 Seznámení s pracovní verzí analytické části Programu rozvoje města Železný Brod Seznámení s výsledky ankety pořádané v rámci zpracování programu SWOT analýza - diskuse o silných a slabých stránkách města, příležitostech a hrozbách rozvoje Diskuse 2. Obyvatelstvo

8 Seznámení s pracovní verzí analytické části Programu rozvoje města Železný Brod Seznámení s výsledky ankety pořádané v rámci zpracování programu SWOT analýza – Ekonomická situacediskuse o silných a slabých stránkách města, příležitostech a hrozbách rozvoje Diskuse 3. Hospodářství Ekonomická situace – významní zaměstnavatelé -Detesk s.r.o. -DT Glass s.r.o. -Železnobrodské strojírny -Město Železný Brod -školství -zdravotnictví

9 Seznámení s pracovní verzí analytické části Programu rozvoje města Železný Brod Seznámení s výsledky ankety pořádané v rámci zpracování programu SWOT analýza – Ekonomická situacediskuse o silných a slabých stránkách města, příležitostech a hrozbách rozvoje Diskuse 3. Hospodářství Trh práce

10 Seznámení s pracovní verzí analytické části Programu rozvoje města Železný Brod Seznámení s výsledky ankety pořádané v rámci zpracování programua slabých stránkách města, příležitostech a hrozbách rozvoje DiskuseD 4. Infrastruktura

11 Seznámení s pracovní verzí analytické části Programu rozvoje města Železný Brod Seznámení s výsledky ankety pořádané v rámci zpracování programua slabých stránkách města, příležitostech a hrozbách rozvoje DiskuseD 5. Vybavenost - bydlení - školství a vzdělávání - zdravotnictví - sociální péče - kultura - sport a tělovýchova

12 Seznámení s pracovní verzí analytické části Programu rozvoje města Železný Brod Seznámení s výsledky ankety pořádané v rámci zpracování programua slabých stránkách města, příležitostech a hrozbách rozvoje DiskuseD 6. Životní prostředí -krajina -ovzduší -vody -hluková zátěž -chráněná území -odpadové hospodářství

13 Seznámení s pracovní verzí analytické části Programu rozvoje města Železný Brod Seznámení s výsledky ankety pořádané v rámci zpracování programua slabých stránkách města, příležitostech a hrozbách rozvoje DiskuseD 7. Správa obce -kompetence – obec s rozšířenou působností -zřizované organizace – Technické služby, Bytový podnik, Sociální služby, Městské muzeum … -rozsah a využití majetku -finanční situace města -bezpečnost – kriminalita, integrovaný záchranný systém -vnější a zahraniční vztahy

14 Seznámení s pracovní verzí analytické části Programu rozvoje města Železný Brod Seznámení s výsledky ankety pořádané v rámci zpracování programua slabých stránkách města, příležitostech a hrozbách rozvoje DiskuseD 2) Seznámení s výsledky ankety CO VÁM VE MĚSTĚ NEJVÍCE CHYBÍ ? (Slabé stránky) 1.Pracovní příležitosti (6x) 2.Možnost rekreačního sportovního vyžití pro děti (2x) 3.Dostupnost zdravotní péče v odpoledních a nočních hodinách (2x) 4.Pouliční ruch, letní předzahrádky, oživení ulic a náměstí 5.Úsporná hromadná doprava 6.Fungující centrum města 7.Dopravní terminál 8.Řešení tranzitní dopravy - obchvat 9.Slušná městská knihovna na vhodném místě 10.Komunitní centrum pro mládež na místě stávající knihovny 11.Opravené Malé náměstí a Trávníky 12.Kultura

15 Seznámení s pracovní verzí analytické části Programu rozvoje města Železný Brod Seznámení s výsledky ankety pořádané v rámci zpracování programua slabých stránkách města, příležitostech a hrozbách rozvoje DiskuseD 2) Seznámení s výsledky ankety CO VÁM VE MĚSTĚ NEJVÍCE CHYBÍ ? (Slabé stránky) 13.Místo, kde se dá jít posedět s přáteli a nejsou tam hrací automaty 14.Sportovní vyžití 15.Zbouraná budova Kolory 16.Přírodní koupaliště, letní terasy s posezením 17.Cyklostezky a dětská sjezdovka 18.Parkovací místa 19.Kvalitní služby v oblasti turistiky (ubytování a stravování) 20.Vhodné veřejné místo pro volný čas 21.Lepší zhodnocení polohy města a jeho jedinečností včetně okolí 22.Azylový dům pro lidi bez domova, pro matky s dětmi 23.Zeleň na velkých zpevněných plochách (Penny, Lidl, náměstí) 24.Vstup k vodě přes zábradlí na nábřeží Obránců míru

16 Seznámení s pracovní verzí analytické části Programu rozvoje města Železný Brod Seznámení s výsledky ankety pořádané v rámci zpracování programua slabých stránkách města, příležitostech a hrozbách rozvoje DiskuseD 2) Seznámení s výsledky ankety CO POVAŽUJETE ZA NEJVĚTŠÍ PROBLÉM MĚSTA? (Hrozby) 1.Nedostatek pracovních míst (5x) 2.Bezprizorná poříčská mládež – zdroj sociálního napětí (5x) 3.Tranzitní doprava (průtah R10 městem) (4x) 4.Odliv mladých obyvatel, obchodů a služeb (3x) 5.Nemožnost rozrůstání města (např. průmysl) - nedostatek ploch 6.Zátopová oblast 7.Stav mostu přes Jizeru 8.Jatka v centru města 9.Lokalita Poříčí (opuštěné stavby továrny, sociální problém) 10.Herny a hrací automaty 11.Vzhled některých domů, zvláště v památkové zóně 12.Malá propagace zvláštností města včetně okolí 13.Nevyužití prostor bývalých velkých továren (textilka, sklárny) 14.Nedostatečně vytvoření zón s omezenou rychlostí aut 15.Hluk během slavností a významných akcí (petardy) 16.Nedostatek pracovních míst 17.Postupné vytrácení jedinečnosti – sklářství 18.Kácení stromů

17 Seznámení s pracovní verzí analytické části Programu rozvoje města Železný Brod Seznámení s výsledky ankety pořádané v rámci zpracování programua slabých stránkách města, příležitostech a hrozbách rozvoje DiskuseD 2) Seznámení s výsledky ankety CO VNÍMÁTE JAKO NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH MĚSTA V POSLEDNÍCH 5 LETECH? (Silné stránky) 1.Zachování tradic (Jarmark, Masopust, Skleněné městečko apod.) (4x) 2.Záchrana a digitalizace kina (4x) 3.Zlepšení podílu občanů na chodu města (např. Osadní výbory) (3x) 4.Rekonstrukční akce - náměstí, chodník, hřiště na sídlištích, zvonice atd. (3x) 5.Revitalizace bytového fondu (2x) 6.Nové brodské společenské akce - Pecha Kucha Night, Kovosochání (2x) 7.Absorbování stovek nezaměstnaných po krachu ŽBS 8.Vyrovnané rozpočty, zpříjemnění životního prostředí okolo řeky apod. 9.Připravovaná stavba terminálu 10.Výrazné zlepšení informovanosti obyvatel (Zpravodaj) 11.Zaměření na turistický ruch (chtělo by to více) 12.Sklářské a muzejní expozice, úroveň a četnost kulturních akcí 13.Webové stránky města a jejich diskusní fórum 14.Úspěšnost v získávání grantů a v důsledku toho řada uskutečňovaných projektů 15.Fungující systém tříděného odpadu 16.Nové dětské hřiště na Jiráskově nábřeží

18 Seznámení s pracovní verzí analytické části Programu rozvoje města Železný Brod Seznámení s výsledky ankety pořádané v rámci zpracování programua slabých stránkách města, příležitostech a hrozbách rozvoje DiskuseD 2) Seznámení s výsledky ankety JAKÝ JE PODLE VÁS NEJVĚTŠÍ „KOSTLIVEC VE SKŘÍNI“? (Hrozby) 1.Budova bývalého Technoskla (Exatherm) ve středu města (5x) 2.Budova soukromého hotelu Crystal (5x) 3.Dlouhodobě zanedbané komunikace (např. most přes Jizeru) (2x) 4.Poříč - problémové osídlení a nevyužité objekty (2x) 5.Nevyhovující umístění městské knihovny (2x) 6.Odsouvání řešení problémů se sociálně nepřizpůsobivými obyvateli 7.Jatka v centru města 8.Nezájem o kulturu (ze strany samosprávy nebo obyvatel?) 9.Neexistující obchvat silniční dopravy 10.Výjezd aut z Poříče 11.Jarmark přímo v centru města 12.Nedostatek pracovních míst -> odliv mladých lidí -> stárnutí 13.Zkrachování Železnobrodského skla a nedostatek prac. příležitostí

19 Seznámení s pracovní verzí analytické části Programu rozvoje města Železný Brod Seznámení s výsledky ankety pořádané v rámci zpracování programua slabých stránkách města, příležitostech a hrozbách rozvoje DiskuseD 2) Seznámení s výsledky ankety V ČEM VIDÍTE NEJVĚTŠÍ PŘEDNOSTI MĚSTA? (Příležitosti) 1.Poloha města (řeka, turistické zajímavosti, okolí) (11x) 2.Historické památky (3x) 3.Sklářská historie a současnost (2x) 4.Existence Sklářské školy, sklářských dílniček (2x) 5.Existence kulturních a společenských akcí - Jarmark, Masopust (2x) 6.Největší předností města je převážná většina jeho obyvatel 7.Politická shoda představitelů obce s představiteli kraje 8.Přenos zasedání zastupitelů města a jejich archivování 9.Dostupnost a dosažitelnosti (do 15 km) okolních měst 10.Příroda, relativně čisté životní prostředí 11.Velké procento lidí s kladným vztahem ke kultuře a umění 12.Vybudování dětských hřišť 13.Poloha na komunikaci ve směru Harrachov 14.Volně přístupný kemp 15.Umělecké kořeny, malebnost, šikovní lidé

20 Seznámení s pracovní verzí analytické části Programu rozvoje města Železný Brod Seznámení s výsledky ankety pořádané v rámci zpracování programua slabých stránkách města, příležitostech a hrozbách rozvoje DiskuseD 3) SWOT analýza Silné stránky („Strenghts“) Tradiční společenské akce – Jarmark, Masopust, Skleněné městečko Digitalizace a obnova provozu kina Nové společenské akce – Kovosochání, Pecha Kucha Night Zapojení obyvatel do činnosti města – osadní výbory, záznam jednání zastupitelstva, Zpravodaj Dobrá dopravní obslužnost železniční i autobusové dopravy Údržba bytového fondu Vyrovnané rozpočty města

21 Seznámení s pracovní verzí analytické části Programu rozvoje města Železný Brod Seznámení s výsledky ankety pořádané v rámci zpracování programua slabých stránkách města, příležitostech a hrozbách rozvoje DiskuseD 3) SWOT analýza Slabé stránky („Weaknesses“) Nedostatek pracovních příležitostí Chybějící kapacitní obchvat Městská knihovna - umístění Nedostatečná kapacita volnočasových zařízení pro děti Stav objektů a ploch v lokalitě Malé náměstí - Trávníky Stárnutí občanů v rámci věkové struktury obyvatelstva města Nedostatečné kapacity v objektech sociální péče Chybějící parkování Kvalita služeb v oblasti turistiky Stav mostu přes Jizeru Chybějící zeleň na zpevněných plochách Stav některých objektů – Sokolovna a č.p. 350 (Poříčí)

22 Seznámení s pracovní verzí analytické části Programu rozvoje města Železný Brod Seznámení s výsledky ankety pořádané v rámci zpracování programua slabých stránkách města, příležitostech a hrozbách rozvoje DiskuseD 3) SWOT analýza Příležitosti („Opportunities“) Historická hodnota sídla a jeho přilehlých částí Poloha města v atraktivním území – propagace turistiky Historické památky Sklářská historie a současnost + SUPŠS Poloha města na komunikaci do Harrachova Šikovní lidé Zapojení se do činnosti svazků obcí, mikroregionů a sdružení Využití objektů pro podnikání na Poříčí

23 Seznámení s pracovní verzí analytické části Programu rozvoje města Železný Brod Seznámení s výsledky ankety pořádané v rámci zpracování programua slabých stránkách města, příležitostech a hrozbách rozvoje DiskuseD 3) SWOT analýza Hrozby („Threats“) Nevyužívané objekty – Exatherm a Crystal Odliv obyvatelstva v souvislosti s nutností dojíždění do zaměstnání Odliv služeb a podnikatelských subjektů z oblasti města Ohrožení dvacetiletou a stoletou vodou – krizový plán a povodňový plán – obnova centra města Dlouhodobé zvyšování intenzity dopravy v centrální části města Nezájem obyvatel o kulturu Jatka v centru města Bezpečnost Stav komunikací I. třídy (ŘSD), II. a III. třídy (Liberecký kraj)

24 Seznámení s pracovní verzí analytické části Programu rozvoje města Železný Brod Seznámení s výsledky ankety pořádané v rámci zpracování programua slabých stránkách města, příležitostech a hrozbách rozvoje DiskuseD 4) Diskuse Diskuse a různé

25 KONTAKTNÍ ÚDAJE Ing. Daniel Mach Městský úřad Železný Brod Odbor územního plánování a regionálního rozvoje tel.: 483 333 966, 606 179 334 e-mail: d.mach@zelbrod.cz d.mach@zelbrod.cz Ing. Petr Ponikelský tel.: 737 291 735 e-mail: petr.ponikelsky@spravniinstitut.cz petr.ponikelsky@spravniinstitut.cz


Stáhnout ppt "Program rozvoje města Železný Brod 2. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ANALYTICKÁ ČÁST PRM SWOT ANALÝZA 25.2.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google