Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ghetto nebo multikulturní společnost? MUDr.Jiří Staňa – místostarosta města Jeseníku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ghetto nebo multikulturní společnost? MUDr.Jiří Staňa – místostarosta města Jeseníku."— Transkript prezentace:

1 Ghetto nebo multikulturní společnost? MUDr.Jiří Staňa – místostarosta města Jeseníku

2 O čem to bude?  Vymezení základních pojmů  Homeless a zdraví  Co očekáváme  Co může veřejná správa

3 Vymezení pojmů  Zdraví (podle WHO) je nejen nepřítomnost nemoci, ale pocit fyzické, psychické a sociální pohody. Harmonie všech 3 složek. Na světě je to zařízeno tak, aby každý živý tvor měl vše, co nezbytně potřebuje k přežití.  Chudoba není bída! ( Mám všechno, co potřebuji, ale nic navíc.)  Problém vytváří ti, co mají nadbytek - žijí na úkor ostatních.  Změna paradigmatu: boj PROTI chudobě vystřídat bojem ZA zdravou společnost.  Současnost: nemoci z nadbytku versus nemoci z bídy.  Ghetto versus multikulturní společnost.

4 Homeless a zdraví  Minimálně 56 tisíc lidí bez domova v ČR,  Cesty k homeless: rozpad rodiny, krach firmy, závislost, revolty, homeless od narození. Příčiny x důsledky….  Bio – bezdomovcům chybí materiál, hygiena - nemoci z bídy  Psycho – bezdomovci často patologie - závislosti, poruchy intelektu, nebo zdraví a často mladí a vzdělaní lidé, kteří odmítají mainstreem – squatteři, 2. generace homeless a mladí chronicky duševně nemocní.  Sociálně – bezdomovci žijí v komunitách, které mají svá nepsaná pravidla, solidarita – fungují dobře.  Osamělí starší lidé – soc.vyloučení, přestože jsou hmotně zajištěni.

5 Co očekáváme ?

6  Přibývá starých lidí, kteří jsou materiálně zajištění a zdraví a přesto trpí pocitem sociálního vyloučení - izolace. Řešení: najít způsob, jak těmto lidem vrátit lidskou důstojnost a pocit, že jsou pro společnost důležití – aktivizace, motivace.  Zároveň klesají důchody a přibývá lidí bez nároku na důchod, bude přibývat sociálně slabých seniorů a také sociálně vyloučených – některé teze mluví o vzniku azylových domů pro staré nemajetné místo snahy dostat je do domovů pro seniory – je to správná cesta???

7 Co očekáváme ?  Radikalizace společnosti, rozevírání nůžek  Překonání předsudků v majoritě: bezdomovci, cikáni, invalidé, důchodci, neziskovky = paraziti, žijí z našich daní, zneužívají dávky, můžou za všechny neduhy společnosti.  Role NNO, církve, spolky, občanské iniciativy. NNO suplují roli státu. Bojují ZA.  Role médií – bojují PROTI…

8 Co očekáváme ?  Věci veřejné vyslaly do pražských ulic hlídky (Novinky.cz 3. května 2010)  V pražských ulicích od poloviny dubna působí dobrovolnické hlídky Věcí veřejných. Strana o tom informuje v nejnovějším vydání časopisu Pražan. Hlídky se podle VV zaměřují na bezdomovce, narkomany, hluk a šikanu. „Místo předvolebních populistických gulášů a karafiátů Věci veřejné nabízejí pomoc v podobě mobilních dvoučlenných hlídek VV, které byly navrženy a budou řízeny za pomocí konzultací policistů a sociálních pracovníků z řad příznivců VV,“ informovala strana.  Budou opět Lidové milice?

9 Co očekáváme?  Klaus vetoval loterijní zákon zvýhodňující obce. Prý šlo o volební trik (Lidové noviny, 9. června 2010)  Novela měla od července obcím zajistit právo účasti na povolovacím řízení k provozování loterií a podobných her, nově i videoloterních terminálů. Prezident své veto odůvodnil mimo jiné tím, že novela měla spíše sloužit jako předvolební argument. Místo aby problémy řešila, vytvořila řadu nových, a to velmi závažných, uvedl Klaus. Novela podle prezidenta zúžila okruh příjemců finančních prostředků na veřejně prospěšné účely. "Přijetím novely by ztratily možnost získat finanční granty školy, nemocnice, domovy důchodců a mládeže, divadla či muzea a handicapovaní spoluobčané, aniž by byl jakkoli vyřešen jiný zdroj jejich příjmů," konstatoval.  Kdo sponzoruje loterijní společnosti??

10 Co očekáváme ?  Bezdomovci trápí lidi v centru Pardubic. Vyhláška proti pití alkoholu je nezajímá ( MF dnes 2. července 2010 )  Bezdomovci, kteří obtěžují kolemjdoucí žebráním, zápachem a občas dokonce močením či zvracením, z centra Pardubic nezmizeli. Navzdory dva měsíce trvající vyhlášce proti konzumaci alkoholu tu popíjejí dál. Kam s nimi?

11 Co očekáváme?  Praha posvětila tábor pro bezdomovce, který však nikde nechtějí (MF Dnes 17. srpna 2010)  Pražští radní souhlasili s kontroverzním nápadem postavit tábor pro bezdomovce. Kdy a kde by měl stát, zatím není jasné. Zvažují se Ďáblice, Malešice i Jižní Město. V Centru integrované pomoci by bezdomovci našli lékařskou péči, právní a sociální pomoc nebo noclehárnu. "Kámen úrazu je právě v místě, městské části centrum totiž odmítají. Podle toho, kde se podaří zřídit, by pak bylo přesně jasné, jak bude vypadat, zda tam bude například i noclehárna a další věci, které jsou v plánu," řekl zdroj iDNES.cz.  Ghetta pro nepřizpůsobivé občany?

12 Co očekáváme?  Šílená střelba v Bratislavě má osm obětí: Muž byl vyzbrojený samopalem vzor 58, dvěma krátkými kulovými zbraněmi a osmi plnými zásobníky. Úřady později potvrdily, že byla postřílena rodina romského původu.

13 Co očekáváme ?  New York je na nohou, mešita u Ground Zero vadí (Aktuálně.cz 21. června 2010)  Obyvatelé New Yorku mají zase o čem vést vášnivé debaty. Téměř deset let poté, co letadla unesená sebevražednými atentátníky zničila World Trade Center, jsou na světě plány, podle nichž má v blízkosti někdejších dvojčat vyrůst... mešita. O plánech se ví od Vánoc. Ale teď televize ABC ve svém zpravodajství uvedla, že celé muslimské centrum s mešitou Cordoba House má vyrůst pouhé dva bloky od míst, kterým se dnes říká Ground Zero.

14 Co může veřejná správa?  Bydlení  Zaměstnanost  Podpora NNO  Vzdělávání  Prevence kriminality

15 Co může veřejná správa? Bydlení:  Koncepce soc. bydlení – zajistit prostupnost bydlení (využít k tomuto účelu bytový fond města) a dát tak klientům možnost dostat se k standardnímu bydlení a následně přejít na otevřený trh s byty  Azylový dům – projekt – cílem je zajistit financování inovativních aktivit neziskové organizace za využití individuálního projektu z OPLZZ, kdy žadatelem je obec a nezisková organizace zajišťuje služby; nezisková organizace je zároveň žadatelem investičního projektu, který má za cíl zrekonstruovat azylový dům a zajistit zázemí pro inovativní aktivity

16 Co může veřejná správa? Zaměstnanost:  Veřejná služba  VPP  Organizace zřizované městem (technické služby, příspěvkové organizace)  Veřejné zakázky

17 Nezaměstnanost 2007-2009

18 Co může veřejná správa ? Veřejná služba  V průběhu realizace prošlo již 121 lidí veřejnou službou a 10 osob sehnalo legální zaměstnání Zapojit partnerské organizace  Technické služby Jeseník, a.s.  Správa majetku města Jeseník (příspěvková organizace)  Penzion pro seniory Jeseník (příspěvková organizace)  SKP Boétheia (občanské sdružení)  Darmoděj, o.s.  Středisko pečovatelské služby Jeseník (příspěvková organizace Olomouckého kraje)  Hnutí Brontosaurus Jeseníky (občanské sdružení)  Základní škola Jeseník (příspěvková organizace)

19 Veřejná služba 2009-2010

20 Co může veřejná správa? Vzdělávání  Multikulturní výchova na školách  Výuka finanční gramotnosti na školách Prevence kriminality  Preventivní programy (protidrogová prevence, právní minimum, besedy ve školách …)  Bohatá nabídka volnočasových aktivit  Dostupné bezplatné volnočasové aktivity (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, …)

21 Co může veřejná správa? Grantová politika města  Dva typy příspěvků z rozpočtu města: oblast A – příspěvek na činnost (provozní náklady), oblast B – jednorázové akce a dofinancování neinvestičních projektů  Příslušný odbor zpracuje návrh, který posuzuje hodnotící komise a následně doporučuje Radě města nebo Zastupitelstvu města rozdělení finančních prostředků  Široká paleta podporovaných aktivit (sport, kultura,vzdělání, sociální služby, prorodinné aktivity apod.)

22 Co může veřejná správa ? Příspěvky města Jeseníku NNO 2008-2010

23 Co může veřejná správa? Kolektivní strategie neziskových organizací – UNO OK  Neziskové organizace se spojují pro obhajobu svých zájmů a organizaci společných akcí Využití nebytových prostor pro činnost NNO  Snížené nájemné nebytových prostor ve vlastnictví města Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách  Zahájení spolupráce v roce 2008 a vytvoření lokálního partnerství ze zástupců zainteresovaných subjektů (obce a města, veřejná správa, NNO, policie, školy, Úřad práce …)  Dotační tituly na podporu sociálního začleňování  Expertní a právní pomoc, přenos příkladů dobré praxe

24 Co může veřejná správa? Projekt sociální integrace – IP obcí oblast podpory 3.2 OPLZZ  Protidluhové poradenství  Inovativní aktivity azylového domu a zkvalitnění jeho služeb  Pracovní poradenství  Metodické vedení  Další aktivity na podporu začleňování

25 Co může veřejná správa? Konference „Na jedné lodi“ – projednávání aktuálních sociálních témat a přenos informací mezi účastníky  komunitní trojúhelník: zadavatel + poskytovatel + klient: „Víte, co jsem dělal v tuto dobu před rokem? Seděl jsem v hospodě u automatu a házel tam poslední peníze z výplaty, pak jsem se opil a doma to všechno zmlátil. A díky tady tomu člověku (pastor N.H.) dnes můžu sedět tady s vámi. Vy si asi myslíte, že nám z té Ameriky dovezl peníze. Houby. On nám z té Ameriky přivezl Boha…“ Milan Havel, romský předák

26 Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Ghetto nebo multikulturní společnost? MUDr.Jiří Staňa – místostarosta města Jeseníku."

Podobné prezentace


Reklamy Google