Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daňová a právní praxe zaměstnaneckých výhod

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daňová a právní praxe zaměstnaneckých výhod"— Transkript prezentace:

1 Daňová a právní praxe zaměstnaneckých výhod
Karolína Salamonová Radka Vojtová 10. srpna 2005

2 Hlavní prameny práva Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce („ZP“)
Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a průměrném výdělku („ZoM“) Zákon 119/1992 Sb., o cestovních náhradách („ZoCN“) Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Ostatní prameny práva (např. zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, zákony týkající se pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění)

3 Finanční a mzdové benefity
Pravidelný mzdový nárůst 13. plat Bonus Mzdové náklady jsou obecně daňově uznatelné pro zaměstnavatele Zdanitelný příjem pro zaměstnance Podléhá SZ a ZP Stejný režim mají i konkurenční doložky Odstupné / odchodné pro zaměstnavatele se jedná o daňově uznatelný náklad pouze za podmínek stanovených zákoníkem práce zdanitelný příjem zaměstnance nepodléhá SZ ani ZP

4 Benefity – často využívané
Nadstandardní délka dovolené Příspěvek na stravování/stravenky Nápoje na pracovišti zdarma

5 Nadstandardní délka dovolené
Více motivace Možno prodlužovat o týdny, ne dny Daňově uznatelný náklad pro zaměstnavatele (pokud se jedná o pracovněprávní nárok zaměstnance) Zdanitelný příjem pro zaměstnance Podléhá SZ a ZP

6 Příspěvek na stravování
Upraveno v § 140 ZP Vymezení rozsahu v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu Možnosti vlastní závodní stravování závodní stravování zajištěné formou outsourcingu stravenky (nezapomenout uzavřít smlouvu se zprostředkující firmou)

7 Stravování Vlastní zařízení zaměstnavatele
nutno sledovat odděleně náklady na provoz (daňově uznatelné) a na potraviny (uznatelné do výše souvisejícího příjmu) Stravování zajištěné formou outsourcingu / stravenky příspěvek na stravování je pro daňové účely limitován zaměstnanec kupuje oběd za „dotovanou“ cenu, případně kupuje „dotované“ stravenky (55% hodnoty jednoho jídla / stravenky) Zaměstnanec osvobozený příjem (při splnění zákonných podmínek) nepodléhá SZ a ZP

8 Ochranné pracovní oděvy a pomůcky Vhodné pracovní prostředí / Nápoje na pracovišti zdarma
Prevence rizik Ochranné pracovní oděvy a pomůcky Ochranné nápoje Nadstandard – nápoje zdarma Daňově uznatelný náklad pro zaměstnavatele Osvobozený příjem pro zaměstnance (nepeněžní podoba, spotřeba na pracovišti) Osvobozeno od SZ a ZP

9 Příspěvek na penzijní připojištění
Výhodné pro zaměstnavatele i zaměstnance Penzijní fond – žádné poplatky na platby Možnost převodu mezi fondy Pojistné je daňově uznatelné pro zaměstnavatele max. do výše 3% úhrnu vyměřovacího základu zaměstnance na SZ za zdaňovací období Osvobozený příjem pro zaměstnance až do výše 5% vyměřovacího základu pro pojistné na SZ za příslušný kalendářní měsíc (za podmínky, že příspěvek je poskytnut jako nepeněžní příjem) Nepodléhá SZ a ZP (ani při překroční zákonných limitů)

10 Příspěvek na životní pojištění
Výhodné pro obě strany Platby zatíženy poplatky Nevýhoda – smluvní závazek klienta Kvalifikující se pojistné je daňově uznatelné pro zaměstnavatele max. do výše Kč za zdaňovací období Osvobozený příjem pro zaměstnance max. do výše Kč za rok od téhož zaměstnavatele (musí se jednat o nepeněžní plnění) Nepodléhá SZ ani ZP (ani při překročení limitů) Nutnost permanentního ověřování podmínek smlouvy

11 Opční a akciové plány Odměňování formou vlastních akcií
Kupní nebo prodejní opce uzavření opční smlouvy přiznání opce při splnění kvalifikačních podmínek uplatnění opce získání vlastnického práva k podkladovému aktivu (u dematerializovaných akcií) prodej podkladového aktiva

12 Opční a akciové plány Zaměstnavatel Zaměstnanec
uznatelnost nákladů v souvislosti s opčním plánem? (ztráta z prodeje akcií vs. odměna zaměstnance) Zaměstnanec nepeněžní příjem – otázka, co je zdanitelným příjmem, jaká je jeho výše a okamžik jeho vzniku prodej akcie – ostatní příjem (již nesouvisí se zaměstnáním) Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění smluvní strana: právní zaměstnavatel vs. společnost ve skupině výklady se liší pro SZ a ZP, ačkoli znění zákona je stejné (mzdový list vs. účetní evidence)

13 Služební automobil Jak k služebním, tak soukromým účelům Evidence jízd
Náklady na provoz a údržbu by měly být pro zaměstnavatele uznatelné v poměrné výši odpovídající využití automobilu pro služební a soukromé účely (v praxi často odlišný přístup) Pokud byla při pořízení automobilu nárokována DPH, mělo by při poskytnutí automobilu zaměstnanci i pro soukromé účely být uplatněno DPH (obecně problém, jak stanovit základ daně) Náhrady za pohonné hmoty pro služební účely jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelné, pro soukromé účely zaměstnance daňově neuznatelné Příjmem zaměstnance je 1% ze vstupní ceny automobilu za započatý kalendářní měsíc, min Kč, nepodléhá SZ ani ZP Poskytnuté náhrady za pohonné hmoty na soukromé účely jsou zdanitelným příjmem zaměstnance, který podléhá i SZ a ZP

14 Mobilní telefon/notebook
Použití k firemním možno i k soukromým účelům Upraveno ve vnitřní směrnici Předávací protokol s podpisem stvrzujícím převzetí Pro zaměstnavatele je část odpovídající užití telefonu / notebooku pro soukromé účely zaměstnance daňově neuznatelná (v praxi odlišný přístup) Zdanitelný příjem zaměstnance? (není upraveno obdobně jako poskytnutí automobilu) Nepodléhá SZ a ZP Mobilní telefon pro pracovní i osobní užití – právní předpisy výslovně nestanoví možnost poskytovat zaměstnanci nástroje i pro osobní využití

15 Zkrácení pracovní doby / práce z domova
Zkrácení na 37,5 hod. Stejné podmínky jako v kanceláři Ušetření nákladů firmou Kontrola ze strany schopného vedoucího Jasně dané podmínky Práce z domova zaměstnavatel má možnost poskytnout zaměstnanci příspěvky např. na telefon, internet, elektřinu apod. obecně daňově uznatelné není příjmem pro zaměstnance nepodléhá SZ ani ZP

16 Vzdělávání Jazykové, vzdělávací a rekvalifikační kurzy
Manažerské školení, počítačové kurzy Doporučené uzavřít dohodu o kompenzaci vynaložených nákladů v případě ukončení pracovního poměru do určité doby Nutná souvislost s předmětem podnikání zaměstnavatele Obecně daňově uznatelný náklad pro zaměstnavatele (pozor: rekvalifikace není doškolováním) Osvobozený příjem pro zaměstnance Nepodléhá SZ a ZP

17 Dary Dárkové poukazy a šeky
Daňově neuznatelný náklad pro zaměstnavatele (příp. vypláceno z fondů po zdanění) Nepeněžní dary do výše Kč za rok jsou osvobozeným příjmem pro zaměstnance (za podmínky, že se jedná o daňově neuznatelný náklad pro zaměstnavatele) Osvobozený příjem nepodléhá SZ ani ZP Do výše Kč jsou osvobozeny částky poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc zaměstnanci v určitých situacích (za podmínky, že se jedná o daňově neuznatelný náklad pro zaměstnavatele, peněžní i nepeněžní)

18 Společenské, sportovní a kulturní akce
Příspěvek na vstupenky / karty Zdravotní péče Daňově neuznatelný náklad pro zaměstnavatele (příp. poskytováno z fondů po zdanění) Osvobozený příjem pro zaměstnance (podmínkou je neuznatelnost u zaměstnavatele) Nepodléhá SZ a ZP

19 Příspěvek na dovolenou / rekreace ve firemním zařízení / příspěvek na dětskou rekreaci
Poukázka / dárkový kupon Rekreační zařízení zaměstnavatele Daňově neuznatelný náklad pro zaměstnavatele Osvobozený příjem až do výše Kč za rok (podmínkou je nepeněžní forma plnění a daňová neuznatelnost u zaměstnavatele) Osvobozená část nepodléhá SZ ani ZP

20 Další zaměstnanecké benefity
Mzdové vyrovnání při nemoci Zboží a služby za zvýhodněné ceny Byty Ubytování Zaměstnanecké půjčky Zaměstnanecké spoření Cestovní náhrady

21 Diskriminace Antidiskriminační ustanovení ZP
Zákaz přímé i nepřímé diskriminace – § 1 ZP Výjimky - § 1 odst. 5 ZP Antidiskriminační ustanovení ZoM Stejná mzda za stejnou práci a práci stejné hodnoty - § 4a ZoM Neřeší ostatní plnění poskytovaná v souvislosti se zaměstnáním Je třeba odkázat na úpravu ZP

22 Příklady a jejich právní úprava
Příspěvek na stavební spoření – právní předpisy výslovně nestanoví možnost příspěvků zaměstnavatele Příspěvek na penzijní připojištění – zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění, tuto možnost výslovně připouští

23 Závěry Po právu lze poskytovat pouze plnění, které právní předpisy umožňují poskytovat Pokud právní předpisy dané plnění neznají, poskytovat je nelze Je však běžnou praxí, že taková plnění zaměstnavatel zaměstnancům poskytuje De lege ferenda – změnit kogentní povahu zákoníku práce (minimálně je-li ve prospěch zaměstnance)

24 Karolína Salamonová advokátka Na Příkopě 8 Praha 1 Tel.: Fax: Web:

25 Radka Vojtová daňová poradkyně Na Příkopě 8 Praha 1 Tel.: Fax: Web:

26 Worldwide. For Our Clients.
White & Case, a New York State registered limited liability partnership, is engaged in the practice of law directly and through entities compliant with regulations regarding the practice of law in the countries and jurisdictions in which we have offices.


Stáhnout ppt "Daňová a právní praxe zaměstnaneckých výhod"

Podobné prezentace


Reklamy Google