Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Láska & vztahy v horoskopu Astrostředa 7. listopadu 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Láska & vztahy v horoskopu Astrostředa 7. listopadu 2012."— Transkript prezentace:

1 Láska & vztahy v horoskopu Astrostředa 7. listopadu 2012

2 Láska a vztahy v horoskopu Obsah přednášky V jaké době žijeme? Jak se to promítá do vztahů? Láska a vztahy v horoskopu: – Obecné prvky – Citové planety – Životní protějšky obecně – Typy vztahů – Sexuální život Co s tím můžeme udělat na individuální úrovni? Zevnitř:-)

3 Láska a vztahy v horoskopu Žijeme v individualistické době Historicky žijeme v době obrovské svobody – Máme nevídanou osobní svobodu – Dostatek prostoru pro rozvoj individuality Individuální svoboda je opakem partnerské orientace – Známe to z horoskopu (I. versus VII. dům) Přitom se pohybujeme v duálním světě, optimálním pro náš vývoj – Skrze jeden opak poznáváme druhý – Co postrádáme, tam zaměříme pozornost, pak to roste – Díky tomu se cyklicky vyvíjíme

4 Láska a vztahy v horoskopu Prohozené role ve vztazích Častým tématem konzultací jsou prohozené role mužů a žen Muže jsme historicky považovaly za málo vnímavé, komunikativní, upravené, kultivované... – Teď takoví jsou, ale ubralo jim to na mužnosti a vytlačují nás z našich ženských pozic Muži nás historicky považovali za málo vzdělané, omezené na rodinu a domácnost, málo samostatné... – Teď takové jsme, ale jsme moc nezávislé a nenecháváme mužům dost prostoru Řešením je návrat do správné role po nalezení jejího nového obsahu

5 Láska a vztahy v horoskopu Vztahy jako zrcadlo našeho nitra Je třeba správně pochopit smysl vztahů Vztahy neslouží k získávání lásky – Lásku musíme získávat sami ze svého nitra, být energeticky soběstační – Jinak skončíme v závislostních vztazích Vztahy jsou zrcadlem našeho nitra – Odráží náš vlastní vztah ke své duši (své neprojevené části našeho já), tedy k lásce – Co zažíváme ve vztazích s partnery, tak se chováme sami k sobě, ke svojí duši – Vztahy slouží k poznání našich nevědomých postojů

6 Láska a vztahy v horoskopu Co s tím na individuální úrovni? Znát kontext doby, ve které se nacházíme, je fajn My s tím ale chceme pracovat na individuální úrovni – Můžeme být nositeli pokroku:-) K tomu máme skvělý nástroj – horoskop! Horoskop je nástrojem poznání – Přináší relativní pohled zvenku na sebe sama

7 Láska a vztahy v horoskopu Kde čteme v horoskopu vztahy Výchozí jsou vždy klíčové prvky horoskopu: – Slunce, Luna, Ascendent – Vládce Ascendentu, planety v prvním domě Planety jsou energie, domy hřiště: – Citové planety ukazují prožitkovou a pocitovou rovinu lásky a vztahů – Domy ukazují, jakou podobnu budou mít vztahy Sexuální život přečteme přes: – Znamení, planety a domy

8 Láska a vztahy v horoskopu 1. Klíčové prvky horoskopu Celek horoskopu ukazuje obecné povahové rysy: – Partnerská orientace versus individualismus – Řízení života versus tolerance – Stálost či přelétavost – Překonávaní překážek versus životní radosti – Atd. Na partnerskou orientaci jako takovou ukazují akcentované prvky: – Venuše, Váhy, VII. dům

9 Láska a vztahy v horoskopu 2. Citové planety Citové planety Luna a Venuše ukazují na citovou výbavu člověka – Jsou protipólem pracovních planet Slunce a Mars Luna – Základní citová výbava člověka – S kým se cítím uvolněně, s kým vytvářím domov Venuše – Láska, osobní vztah k partnerovi – Potažmo vypovídá o dění v manželství

10 Láska a vztahy v horoskopu Porozumět Venuši partnera Naše vlastní pocity často považujeme za výchozí, jakýsi standard – Nechápeme, že partner je může mít nastavené jinak Naše Venuše ukazuje: – Jak city sdělujeme i jak je chceme přijímat Partnerova Venuše je postavena jinak. – Možná jeho projevy lásky neslyšíme K tomu máme horoskop!

11 Láska a vztahy v horoskopu Příklad odlišných Venuší Ona má Venuši ve Lvu – Miluje okázalé projevy citu – Lásku projevuje skrz dárky, vezme partnera do společnosti On má Venuši v Panně – Miluje střídmé projevy citu – Lásku projevuje péčí, pomocí (poseká zahradu) Doporučená literatura: – Gary Chapman – Pět jazyků lásky

12 Láska a vztahy v horoskopu Vyrovnaná ženská a mužská složka V horoskopu sleduji tyto dvojice planet a vztah mezi nimi (harmonická,disharmonická aspekt): Slunce – Luna – Rovnováha mezi mužskou a ženskou částí osobnosti – Přebrali jsme ji od rodičů (Slunce otec, Luna matka) – Promítá se do vztahu k rodině, domovu Mars – Venuše – Rovnováha mezi citovou a fyzickou podobou lásky – Promítá se do dění v manželství

13 Láska a vztahy v horoskopu 3. Životní protějšky obecně Planety opačné polarity, než je zrozencova, vypovídají obecně o tom, jaké muže či ženu budeme v životě potkávat V horoskopech žen čteme mužské prvky: – Mars – Nejpřesnější aspekt na Slunce – téma od otce (Arroyo) V horoskopech mužů čteme ženské prvky: – Venuši – Nejpřesnější aspekt na Lunu – téma od matky (Arroyo) Muži/ženy opačného pohlaví nás tak učí rozvíjet naše vlastní složky osobnosti

14 Láska a vztahy v horoskopu 4. Typy vztahů Vztahy v horoskopu obecně můžeme rozdělit na: Nezávazné (pro radost): V. dům – Patří sem jak předmanželské chození – Tak milenecké/paralelní vztahy Závazné (pro stálost): VII. dům – Manželství

15 Láska a vztahy v horoskopu Jaké informace o vztazích přináší domy Jak v pátém, tak v sedmém domě můžeme číst veškeré informace, týkající se příslušného typu vztahu: – Jaká budou nosná témata vztahu – Jak se vztah bude odvíjet – Jakého partnera k tomu potkáme – Trvalost vztahu V tom je horoskop geniální, logicky propojuje všechny roviny

16 Láska a vztahy v horoskopu Jak přečíst celý sedmý dům Stejně jako u ostatních domů, čteme: – Planety v domě – Znamení na hrotu domu – Vládce domu Protože jde o rohový dům, nesmíme zapomínat na: – Aspektaci Descendentu – Aspekty Descendentu jsou inverzní k aspektům Ascendentu – fajn zrcadlo:-)

17 Láska a vztahy v horoskopu Sedmý dům ve vztahu k Venuši Přestože jde o zjednodušení, stojí za sledování vztah sedmého domu a Venuše: Venuše v harmonickém aspektu s vládcem VII. domu – Láska a manželství patří k sobě Venuše v disharmonickém aspektu s vládcem VII. domu – Nositel horoskopu v manželství složitě nachází lásku

18 Láska a vztahy v horoskopu Sedmý dům ve vztahu k Ascendentu Podobně můžeme sledovat vztah VII. domu a Ascendentu, tedy jak ladí JÁ a TY: Vládce VII. domu v konjunkci s vládcem Ascendentu – Partnersky orientovaný člověk, jeho vztahy souvisí s jeho vlastním projevem, osobností – Bedlivě studuji planety v konjunkci Vládce VII. domu v harm. aspektu s vládcem Ascendentu – Zájmy nositele horoskopu ladí s jeho partnerstvím Vládce VII. domu v disharm. aspektu s vládcem Ascendentu – To, k čemu směřuje nositel horoskopu není v souladu s tím, co očekává/kam se vyvíjí partnerství

19 Láska a vztahy v horoskopu Pozor na chybnou interpretaci VII. domu Často slýchám, že VII. dům ukazuje, jak nás vidí druzí – Nesouhlasím. To jak nás vidí druzí ukazuje první dům a Ascendent – Nicméně sedmý dům ukazuje, co se bude odehrávat ve vztahu a jaký typ partnera na to potkáme

20 Láska a vztahy v horoskopu Druhé a další manželství Nevím z jakého zdroje informace pochází, ale osvědčilo se mi při výkladu opakovaného manželství přihlížet k dalším domům: – Pravidlo: další manželství je vždy ob jeden dům od sedmého – Druhé manželství je v IX. domě, třetí manželství v XI. domě Člověk kromě základních lekcí, které se má naučit v partnerství obecně, v každém svazku řeší něco jiného – Pro přesný výklad jsou samozřejmě nejlepším vodítkem aktuální tranzity

21 Láska a vztahy v horoskopu 5. Sexuální život v horoskopu Na zdůrazněnou sexualitu v horoskopu ukazují obsazená znamení: – Lva (hravý, dramatický) – Štíra (tajnosnubný, vášnivý, intenzivní) – Býka (smyslný, klidný) – Berana (přímočarý, fyzický, rychlý) Případně silně postavené planety: – Pluto (rafinovanější) – Mars (sportovněji pojatý)

22 Láska a vztahy v horoskopu Fyzický projev Fyzickou podobu lásky jako takový čteme přes planetu Mars – Je v tomto ohledu protipólem Venuše – Mars tedy není jen práce, sport a spol:-)

23 Láska a vztahy v horoskopu Podoba sexuálního života Jak se bude sexuální život odvíjet čteme přes dva domy: Pátý dům: – Namlouvání, flirt, koketerie – Více hravý a více otevřený Osmý dům: – Vášně, hluboké prožitky – Více rafinovaný a skrytý

24 Láska a vztahy v horoskopu Vnitřní práce na sobě Je fajn vztahům rozumět, tedy po rozumové stránce Další věc je zevnitř s nimi něco dělat:-)

25 Láska a vztahy v horoskopu Osobnost jako jednota muže a ženy Každý z nás v sobě neseme mužskou i ženskou složku, jedna je projevená a druhá neprojevená: – Ženy jsou projevené ženy a neprojevení muži – Muži jsou projevení muži a neprojevené ženy Každá část osobnosti má svůj smysl: – Ženská část reprezentuje intuici (schopnost uvést hmotu do pohybu) – Mužská část reprezentuje sílu (schopnost konat ve hmotě) Proto se muži a ženy na základě přitažlivosti polarit přitahují: – Ženy hledají u mužů bezpečí – Muži hledají u žen citové naplnění

26 Láska a vztahy v horoskopu Špatné příklady Žena vybavená intuicí ví, co je správné a nutí svého muže, aby to silou vykonával. – Mužovy cíle jsou odlišné od cílů ženy, musí se proto naučit pracovat se svojí intuicí – Žena není vybavena silou, proto musí pracovat s vnitřním mužem Muž vybaven silou chce něčeho dosáhnout za pomoci vůle. Ženskou intuicí opovrhuje. – Vůle jako nástroj ega nevede muže správným směrem. Musí se naučit používat svoji intuici. – Žena nemůže svojí láskou muži citově vynahradit pocity nenaplněnosti z odchýlení od jeho cíle. Obojí nevede radosti, ta plyne ze splněných snů duše

27 Láska a vztahy v horoskopu Hraní správné role Pro hladký chod věcí je doporučeníhodné respektovat rozdělení rolí: – Žena se má projevovat jako žena (tedy opustit mužské domény) a mužské záležitosti řešit se svým vnitřním mužem – A naopak muž se má držet mužských záležitostí a ženské záležitosti zpracovávat s vnitřní ženou Díky svému vnitřnímu doplňku nalézáme celistvost ve světě polarit

28 Láska a vztahy v horoskopu Nevědomé žití vztahů Jako celistvá osobnost máme svého vnitřního muže (ženu) s konkrétními vlastnostmi Ve vnějším světě hledáme jeho obraz – svého životního partnera (partnerku) Potkám muže (ženu), který většinu vlastností splňuje Vše, co nesplňuje, budu mít tendenci mu (jí) celý život vyčítat V reálném světě ovšem neexistuje dokonalá kopie mého vnitřního muže (ženy)

29 Láska a vztahy v horoskopu Funkce vnitřního muže/vnitřní ženy Veškeré mužské záležitosti řeším se svým vnitřním mužem (vnitřní ženou) Vnější svět mi pak „přihraje“: – vhodného muže, který pro mne záležitost vykoná – nebo vhodnou ženu, která bude rozvíjet moji citovost Nemohu vše chtít po mém skutečném partnerovi, protože on má jiné životní sny a musela by se mi přizpůsobovat Jako muž naslouchám své vnitřní ženě, která mne intuitivně povede správným směrem Přizpůsobivost vede k odporu a nenávisti

30 Láska a vztahy v horoskopu Jak pracovat s vnitřním mužem/ženou Pozvat si ho (ji) v meditaci do svého vnitřního prostoru Seznámit se dobře s jeho (jejími) vlastnostmi – tak poznáváme sebe, svoji neprojevenou část Být si vědoma jeho (její) přítomnosti v každém okamžiku V mužských (ženských) záležitostech ho žádat o pomoc Čekat, co přijde z vnějšího světa ve formě zrcadlení nitra

31 Láska a vztahy v horoskopu Ještě k partnerství Kromě toho samozřejmě pracuji se vším, co mne na mém skutečném partnerovi/partnerce štve Jeho záporné vlastnosti jsou zrcadlem mého nevědomí – Tam musím vlastnosti objevit a vyčistit – Viz meditace světla v přednášce ego v horoskopu Pokud nemám partnera/partnerku – Je to v tuto chvíli to nejlepší pro mne – Osud mne chrání před přílišnou bolestí z problematického vztahu


Stáhnout ppt "Láska & vztahy v horoskopu Astrostředa 7. listopadu 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google