Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ego v horoskopu Astrostředa 5. září 2012. Ego v horoskopu Obsah přednášky Stav světa jako rámec našeho individuálního vývoje Nástroje pro pochopení principu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ego v horoskopu Astrostředa 5. září 2012. Ego v horoskopu Obsah přednášky Stav světa jako rámec našeho individuálního vývoje Nástroje pro pochopení principu."— Transkript prezentace:

1 Ego v horoskopu Astrostředa 5. září 2012

2 Ego v horoskopu Obsah přednášky Stav světa jako rámec našeho individuálního vývoje Nástroje pro pochopení principu – naše astrologické Saturn a Pluto Porozumění přechodu z jedné fáze do druhé Jak začít u sebe

3 Ego v horoskopu Naše současné životní okolnosti Žijeme ve výkonově orientovaném světě – plném posuzování, kdy se hodnotí, co jsme dokázali Nacházíme se v době, kdy máme pocit, že: – poručíme větru, dešti – jsme chytřejší než „Pámbu“ S ním souvisí ovládání: sebeovládání i ovládání druhých – za tím je naše ego, vůle, nadřazenost – může nás svádět ze správné cesty

4 Ego v horoskopu Naše současné životní okolnosti To je v pořádku, je to naše životní zkušenost – uplatňuji neposuzování Ale můžeme dojít k poznání, že to není nejlehčí způsob žití – je bolestivý Zejména v době kvadrátu Urana s Plutem na nebi – ego, vůle, chtění (Pluto) – budou selhávat (Uran)... velmi jemně řečeno:-)

5 Ego v horoskopu Jeden příklad ze života „Jsem zákazníkem posedlá vizionářka, zaměřená na výsledky, která ví, že skutečný a dlouhodobý úspěch je možný dosáhnout jedině, když celý tým společně potáhne za jeden provaz. Inspiruji lidi, aby se nebáli být sami sebou a aby za firmu a její růst dýchali. Věřím, že překážky se nám na cestě objevují jen proto, abychom se mohli dále rozvíjet a posouvat sebe, okolí i firmy dopředu.“

6 Ego v horoskopu Jeden příklad ze života Jde o medailon jedné vysoce postavené, přitom humánní a pokrokové manažerky Vypovídá o současném ideálu, kdy: – Hlavní cíl je VÝKON – Základní motivace je CHTĚNÍ – Motorem růstu je PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK Jejich společným jmenovatelem je vůle

7 Ego v horoskopu Kde to hledat v horoskopu? Na ego v tomto pojetí ukazují velcí učitelé Saturn a Pluto: – Saturn – chtění (potřeba), ale také musení, povinnost – Pluto – chtění (touha), ale také nevyhnutelná nutnost Za oběma planetami se skrývá naše vlastní ambice – tedy my, naše ego – tudíž odklon od Vesmíru, Boha, celku Je to v podstatě naše malá lidská nadřazenost, arogance – vedená strachem

8 Ego v horoskopu Dvě strany téže mince Obě planety Saturn a Pluto souvisejí na jedné straně s: – Ambicí, vůlí, koncentrací, vytrvalostí – Vysokými nároky, profesionalitou, výkonem – Překonávání překážek (Saturn) a krizí (Pluto) Na druhé straně s: – Strachem z nedostatečnosti (Saturn) – Strachem z ohrožení (Pluto) Jedno podmiňuje druhé, vždy je přítomno obojí

9 Ego v horoskopu Saturn a Pluto disharmonicky Disharmonický projev je vždy nápadnější: Vede k dřívější katarzi a tudíž transformaci – Pokud máme pocit, že všechno víme a umíme nejlíp, odchýlíme se od svého životního úkolu a pak nutně narazíme Přináší permanentní nespokojenost, která vede k vysokým výkonům – Zvenku vypadají zdánlivě dobře, ale nepřináší uspokojení – Přetížená vůle jednoho dne zradí, dojde ke katarzi

10 Ego v horoskopu Saturn a Pluto disharmonicky Disharmonické aspekty Saturna a Pluta jsou vůdčí témata konzultací: Klienty musím přesvědčit, že smyslem není dosáhnout cíle, ale přestat chtít dosáhnout cíle Příklady: kdy už budu mít dost peněz, odpovídající práci, toho pravého muže – viz dále sny rozumu versus sny duše

11 Ego v horoskopu Aktivní a pasivní projev Může se to zdát nepochopitelné, ale zcela opačné projevy Saturnu a Pluta mohou mít stejnou podstatu Příklad – dvojčata: – Využívání mužů ve svůj prospěch ženskými zbraněmi – Obětování se pro muže na hranici ztráty osobnosti Jde o aktivní a pasivní projev téhož prvku. Souvisí se zákonem karmy, záleží, co jsme dříve činili druhým Přičemž příčina je v obou případech stejná - strach

12 Ego v horoskopu Aktivní a pasivní projev Kdo má problém přijmout svoji životní realitu, ať v regresi nahlédne, kdy činil totéž druhým Protože přijetí je základ pro zpracování, které je zase základem opuštění

13 Ego v horoskopu Varování: Pozor, životu nebezpečné:-) Prosím pozor na módní vlnu vysílání přání Je to zvlášť zákeřné, protože vůle je maskovaná esoterikou – přitom jde v podstatě o černou magii My nevíme, co je pro nás v danou chvíli správné. Rozum nevidí možné následky. Pokud se bude naše vůle protivit našemu osudu, nutně narazíme

14 Ego v horoskopu Totéž na individuální úrovni Jsme součástí celku, tedy doba stanovuje podmínky pro náš vývoj Na druhou stranu my svým osobním vývojem přispíváme k vývoji lidstva Skvěle, můžeme přispět svým dílem!

15 Ego v horoskopu Nacházíme se v přechodovém období PŘED: Nevědomý vývoj skrze strach Přináší bolest PO: Vědomý vývoj skrze lásku Přináší radost Pro posun je nutná změna pohledu na svět. Stejné životní události chápat novým způsobem.

16 Ego v horoskopu Rozdílná koncentrace na životní úkoly Obě období vedou k zaměření naší pozornosti na naše životní úkoly. PŘED: bolest nás vede k vyřešení našich témat tím, že nám stále vstupují do života PO: radost je způsob, jak rozpoznat naše sny, tzv. sny duše, viz dále Emoce fungují jako semafor. Bolest je signál zpracovat a opustit, radost je signál rozvíjet.

17 Ego v horoskopu Rozdílný posun kupředu Obě období mají svoje způsoby osobího vývoje. PŘED: Posilujeme vůli Abychom lépe překonávali problémy, zlepšili výkon Způsob: školení a kurzy PO: Čistíme podvědomí, vytěsněná témata Potřebujeme pochopit, zpracovat a opustit, abychom problémy dál nepotkávali Způsob: meditace

18 Ego v horoskopu Co s tím? Čistit podvědomí – VIII. dům, Pluto Naslouchat intuici – XII. dům, Neptun Jak čistit podvědomí a jak naslouchat intuici napoví naše individuální horoskopy. I proto je astrologie jednou z cest k poznání.

19 Ego v horoskopu Kdy nastane zlom Vůle vedená strachem je v určité fázi tím nejlepším nástrojem našeho vývoje – Strach stahuje naši koncentraci k tématům, které máme zpracovat Do doby, kdy tzv. „přeteče pohár bolesti“ – Bolest je tak velká, že další vývoj skrze bolest je pro nás nesnesitelný Pak opustíme vývoj pomocí bolesti a začneme se vyvíjet pomocí radosti

20 Ego v horoskopu Jak čistit podvědomí Naše podvědomí obsahuje vytěsněná témata, která jsou součástí naší osobnosti, ale mimo naši vědomou kontrolu – Důvod vytěsnění: jsou pro nás příliš bolestná nebo se neshodují s naším vlastním obrazem nás samých – Často k nám přicházejí zvnějšku (rodiče, autority) a odklánějí nás od našeho pravého já Řídí náš život a my nechápeme proč Pro poznání našeho podvědomí existují skvělé nástroje: – Naše tělo – Naše vztahy...to jsou jen zrcadla:-)

21 Ego v horoskopu Meditace světlem Ztiším a uvolním mysl jak je každý zvyklý Naladím se na emoci, která mne naštvala, rozčílila, ponížila, vytočila... Ze srdce do ní pouštím lásku a naslouchám, jaké mi přináší poselství (intuitivně, ne rozumem) Co nejvíce se snažím porozumět poselství, nový poznatek nechám prolnout celou mojí osobností Cítím radost z objevení nového (radost je signál) Pak prosvětluji starý postoj a ten se tím rozpouští Až se vytratí nadobro (signálem je uvolnění)

22 Ego v horoskopu Jak směřovat radostně vpřed Naslouchat svým snům: – Co cítíme, že je naše, co nám bude přinášet radost, co odpovídá našim energiím – Nejde o noční snění Předpokladem je ztišit mysl aby byl prostor pro jemný hlas intuice

23 Ego v horoskopu Kde se berou naše sny Sny jsou signály naší intuice, pocházejí od naší duše. Jsou tím nejlepší pro nás. Intuice v tomto ohledu překonává rozum. Rozum má svá omezení, přísluší jen k určité vývojové etapě. – Historický vývoj: pudy -> rozum -> intuice Rozum vychází z naší minulé zkušenosti a za pomoci syntézy a analýzy odhaduje budoucnost Intuice zná výsledek, ke kterému směřujeme, tudíž vidí dál

24 Ego v horoskopu Sny rozumu versus sny duše Proto je třeba odlišovat sny rozumu a sny duše: Sny rozumu – V okamžiku, kdy sníme svůj sen, ještě necítíme radost – Příklady: až budu mít víc peněz, až potkám toho pravého... – Ve finále nevedou k radosti – Když je cíl dosažen, zpravidla chceme víc

25 Ego v horoskopu Sny rozumu versus sny duše Sny duše – Už v okamžiku, kdy je sníme a kdy je výsledek ještě v nedohlednu, cítíme radost – Každý krok k dosažení snu nás bude naplňovat radostí – Příklad: v mém případě to je astrologie Takto se budeme vyvíjet za pomoci radosti namísto bolesti


Stáhnout ppt "Ego v horoskopu Astrostředa 5. září 2012. Ego v horoskopu Obsah přednášky Stav světa jako rámec našeho individuálního vývoje Nástroje pro pochopení principu."

Podobné prezentace


Reklamy Google