Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrolýza, galvanický článek Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 28 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrolýza, galvanický článek Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 28 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Elektrolýza, galvanický článek Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 28 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/ ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 Elektrolýza Elektrolýza je děj, který probíhá na elektrodách při průchodu stejnosměrného el. proudu elektrolytem Elektrolyt je roztok nebo tavenina – obsahuje volně pohyblivé ionty (kationty, anionty), díky kterým vedou el. proud Pokus: elektrolýza roztoku ZnI 2 do roztoku ZnI 2 ponoříme dvě uhlíkové elektrody, připojíme ke zdroji stejnosměrného el. napětí, díky el. proudu dojde k pohybu iontů (Zn 2+, I - ) v roztoku a následně k chemickým reakcím na elektrodách 2 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

3 Schéma elektrolýzy 3 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 1

4 Reakce na elektrodách katoda – záporná elektroda – redukce ke katodě se pohybují kladně nabité kationty (Zn 2+ ), přijímají e - ze záporné elektrody – redukce redukce: Zn e - → Zn vzniká kovový zinek anoda – kladná elektroda – oxidace k anodě se pohybují záporně nabité anionty (I - ), odevzdávají e - na anodu – oxidace oxidace: 2 I e - → I 2 vzniká jod, projeví se červenofialovým zbarvením roztoku okolo anody Shrnutí: elektrolýzou roztoku ZnI 2 vzniká zinek a jod 4 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

5 Využití elektrolýzy v praxi 1. výroba kovů (Al, Na, Mg) kovy, které reagují s vodou, se musí vyrábět elektrolýzou taveniny její sloučeniny, př.Na – elektrolýza taveniny NaCl hliník – elektrolýza taveniny Al 2 O 3 s kryolitem (snižuje teplotu tání směsi, katoda – kapalný hliník, anoda – O 2, kyslík reaguje s uhlíkovými elektrodami – vznik CO, CO 2 5 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 schéma: elektrolytická výroba hliníku 2

6 Využití elektrolýzy v praxi 2. galvanické pokovování – pokrývání předmětů vrstvou kovu – pochromování, niklování, zlacení, pokrytí mědí katoda – kov. předmět, který chceme pokrýt jiným kovem anoda – z kovu, který chceme nanést na předmět (Cu) elektrolyt – roztok soli nanášeného kovu CuSO 4, připojíme zdroj napětí anoda (oxidace): Cu – 2 e - → Cu 2+ kov přechází v podobě iontu do roztoku katoda (redukce): Cu e - → Cu rozpuštěný kov se opět redukuje – tvoří ochrannou vrstvičku předmětu 6 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

7 Využití elektrolýzy v praxi 3. Elektrolytické čištění kovů (Cu, Ni, Zn) katoda – čistá měď, anoda – znečištěná měď, elektrolyt – roztok měďnaté soli 7 ©Gymnázium Hranice, Zborovská galvanické pokovování - schéma

8 Galvanický článek -historie Galvanický článek je zařízení, které je zdrojem stejnosměrného elektrického proudu, který vzniká při redoxních reakcích. Historie: název článku podle italského lékaře, přírodovědce a fyzika - Luigi Galvani (1737 – 1798) – při pitvání žabích stehýnek pozoroval záškuby po dotyku kovového předmětu, popsal „živočišnou elektřinu“ – zvláštní elektřinu, kterou nervy přenáší do svalů 8 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Luigi Galvani 4

9 Galvanický článek - historie italský fyzik Alessandro Volta (1745 – 1827) popřel Galvaniho teorii při pitvách žab, záškuby jsou vyvolané el. proudem, který vznikal reakcí kovů sestrojil první el. článek – zdroj el. proudu - Voltův sloup (zinková a měděná elektroda, elektrolyt tvořily plátky kůže nasáklé okyseleným roztokem H 2 SO 4 ) jeho jméno nese jednotka el. napětí Volt 9 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Voltův sloup Alessandro Volta 5 6

10 Podstata galvanického článku Galvanický článek tvoří: zinková elektroda ponořená do ZnSO 4, měděná elektroda ponořená do CuSO 4 – připojíme k voltmetru prostory roztoků síranů jsou odděleny porézní přepážkou- umožňuje vodivé spojení, ale brání smíchání roztoků (viz. obrázek),nebo kádinky vodivě spojíme pomocí U-trubice naplněné roztokem KNO 3 reakce na elektrodách:(vyplývá z Beketovovy řady kovů) ‐oxidace (anoda): Zn – 2 e - → Zn 2+ zinková elektroda se rozpadá → článek se vybíjí ‐redukce (katoda): Cu e - → Cu Cu se vylučuje na elektrodě → měděná el. narůstá dochází k přenosu elektronů, tj. vzniká el. proud, což se projeví výchylkou na voltmetru, el. proud s časem klesá 10 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

11 Galvanický článek 11 7 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

12 Využití galvanických článků Využití galvanických článků: zdroj elektrické energie – v jednoduchých přenosných el. spotřebičích (není možno využít el. energii ze sítě): baterky, hodinky, mobilní telefony, notebooky, fotoaparáty, kamery … záložní zdroje při přerušení dodávky el. energie ze sítě (akumulátory), př. nemocnice Výhody: -snadná přenosnost, malé rozměry, nízká hmotnost Nevýhody: -nízké elektromotorické napětí, nízký výkon a krátká životnost 12 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

13 Dělení galvanických článků Dělení galvanických článků: primární – po vybití už se nedají opět nabít př. suchý článek sekundární = akumulátor – dají se opět nabít př. olověný akumulátor v motorových vozidlech 13 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 různé galvanické články 8

14 Suchý článek Suchý článek (zinko-uhlíkový článek) záporná elektroda – zinkový obal - naplněný pastou (NH 4 Cl) kladná elektroda – uhlíková tyčinka obalená MnO 2 napětí 1,5 V při vybíjení se spotřebovává Zn-obal článku, může vzniknout i díra, „baterie vyteče“, vyteče elektrolyt, který při vybíjení obsahuje hodně vody → koroze přístroje nahrazovány zinko-chloridovými články (elektrolyt je ZnCl 2 ) „heavy duty“ vysoký výkon, nevytékají – voda se při vybíjení spotřebovává alkalické články – elektrody stejné, elektrolyt je KOH 14 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

15 Suchý článek 15 vytečený zinko-uhlíkový článek ©Gymnázium Hranice, Zborovská schéma suchého článku 10

16 Olověný akumulátor nádoba naplněná H 2 SO 4 - elektrolyt ponořeny desky z olova a z olova pokrytého PbO 2 – pravidelně se střídají reakce: Pb + Pb IV O H 2 SO 4 2 Pb II SO H 2 O obě elektrody se přeměňují na Pb II SO 4 a ubývá H 2 SO 4 v elektrolytu obsažený Pb IV O 2 je jedovatý - nebezpečné pro životní prostředí – nevyhazovat do odpadu!! nabíjení akumulátoru stejnosměrným el. proudem tj. probíhá elektrolýza 16 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 vybíjení nabíjení

17 Olověný akumulátor 17 rozdělaný olověný akumulátor - vlevo kladná elektroda, uprostřed separátor ze skelné vaty, nejvýš záporná elektroda otevřený olověný akumulátor ©Gymnázium Hranice, Zborovská

18 Další používané akumulátory Nikl-kadmiový akumulátor (NiCd) -obyčejné dobíjecí baterie -pozor – kadmium jedovaté !!! – sběr odpadů -napětí 1,2V, nevadí skladování ve vybitém stavu NiMH = Nikl-metal hydridový akumulátor -často používaný kvalitní akumulátor, napětí 1,2 V, -dodává poměrně velký proud, přijatelná cena, dlouhá životnost, při nízkých teplotách se blokují -hračky, drobná elektronika 18 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

19 Další používané akumulátory 19 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 NiMH akumulátorLithium-polymerový akumulátor 14 15

20 Další používané akumulátory Lithium-iontový akumulátor (Li-Ion) – nejpoužívanější typ baterie v elektrotechnice, napětí 3,6 V Lithium-polymerový akumulátor (Li-pol, LiPO) akumulátor často používaný v osobních elektronických zařízeních(př. mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky, RC modely…) napětí 3,7 V, nízká hmotnost, minimální samovybíjení, velká výkonnost, dlouhá životnost, rychlé nabíjení výroba těchto akumulátorů je technologicky i energeticky náročná - vyšší cena 20 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

21 Zdroje Obrázky: Použité obrázky jsou dostupné pod licencí Creative Commons nebo Public Domain. 2. NikNaks. File:Schmelzflusselektrolyse von Aluminium.svg (original). [Online] [Citace: ] 3. Wizard191. File:Copper electroplating.svg. [Online] [Citace: ] 4. Ctac. File:Luigi Galvani, oil-painting.jpg. [Online] [Citace: ] 5. Chiesa, Luigi. File:Pila di Volta.jpg. [Online] [Citace: ] 6. Manuel, Dr. File:Alessandro Volta.jpeg. [Online] [Citace: ] 7. Maxx. File:Galvanický článek.svg. [Online] [Citace: ] 8. Brianiac. File:Batteries.jpg. [Online] [Citace: ] 10. A, Lukas. File:Leaked zinc-carbon.jpg. [Online] [Citace: ] 11. A, Lukas. File:AGM inside.jpg. [Online] [Citace: ] 12. Shaddack. File:Photo-CarBattery.jpg. [Online] [Citace: ] 13. Bullenwächter. File:Opened AGM battery.jpg. [Online] [Citace: ] 14. MarkSweep. File:NiMH 2500mAh.jpg. [Online] [Citace: ] 15. Kristoferb. File:Lipolybattery.jpg. [Online] [Citace: ] 21 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

22 Zdroje obrázky 1, 9 vlastní tvorba Knihy: Beneš Pavel, Pumpr Václav, Banýr Jiří. Základy chemie 2 - učebnice. Praha : Fortuna, ISBN ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293


Stáhnout ppt "Elektrolýza, galvanický článek Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 28 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google