Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

16.1 Rozvíjející větné členy Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "16.1 Rozvíjející větné členy Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura."— Transkript prezentace:

1 16.1 Rozvíjející větné členy Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Z městské knihovny mi naše Kamila přinesla krásnou knihu pohádek. Autor: Mgr. Eva Zralá podmět přísudek Podmět a přísudek mohou být rozvity dalšími větnými členy. JAKÝMI?

2 16.2 Co již víme o větných členech? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura větné členyzákladnípodmětpřísudekrozvíjejícípředmět příslovečné určení přívlastekdoplněk PŘEDMĚT (Pt) -označuje osobu, zvíře nebo věc, kterou děj zasahuje -ptáme se na něj pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu -bývá vyjádřen: podstatným jménem, zájmenem, infinitivem PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ (PU) -označuje okolnosti, za kterých někdo (podmět) někomu něco (předmět) dělá (přísudek) -ptáme se na něj otázkami kdy?, odkdy?, kde?, kam?, kudy?, jak?, proč? … DOPLNĚK (D) -rozvíjí jméno v podmětu nebo předmětu přes přísudek - závisí tedy na dvou větných členech zároveň -ptáme se na něj otázkami jaký?, jak?, kterak? PŘÍVLASTEK (Pk) -závisí vždy na podstatném jménu (jiný větný člen podstatné jméno rozvíjet nemůže!!!) -zpřesňuje význam podstatného jména nebo ho blíže určuje (jaký?, který?, čí?) ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY jsou předmět, příslovečné určení, přívlastek, doplněk.

3 16.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Druhy přísl. urč. otázky místa PUm kde, odkud, kudy, kam času PUč kdy, odkdy, dokdy, jak dlouho, jak často způsobu / míry PUz / PU míry jak, jakým způsobem jak hodně, do jaké míry příčiny PUpříč proč, z jaké příčiny, z jakého důvodu účelu PUúč proč, za jakým účelem podmínky PUpod kdy, za jaké podmínky přípustky PUpřípi přes jakou skutečnost Přívlastek shodný s řídícím jménem se skloňuje vlněné svetry může být: několikanásobný vlněné a bavlněné svetry postupně rozvíjející teplé vlněné svetry Přívlastek neshodný s řídícím jménem se neskloňuje svetry z vlny může být: několikanásobný svetry z vlny, bavlny a umělých vláken PAMATUJ! po způsobových a fázových slovesech není infinitiv předmětem, ale součástí přísudku Šel si zaběhat. zaběhat = Pt Přestal běhat.přestal běhat = přísudek slovesný mezi složkami několikanásobných větných členů píšeme čárku (jsou-li spojeny spojkami a, i, ani, nebo, či čárka se nepíše) čárkou též oddělujeme některé druhy přívlastku Přívlastek těsný nemůžeme ho z věty vypustit Žáci mající vši nesmí do školy. čárkou neoddělujeme Přívlastek volnýmůžeme ho z věty vypustit Iva, oblečená do modrých džínsů, šla do školy. čárkou oddělujeme Přístavek volně připojený shodný přívlastek, jehož základem je podstatné jméno Iva, naše sousedka, šla do školy. čárkou oddělujeme

4 16.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura řídící větný členotázkavětný člen je podstatné jméno jaký? jaká? jaké?PŘÍVLASTEK není podstatné jméno koho, čeho? komu, čemu? koho, co? (o) kom, (o) čem? (s) kým, (s) čím? PŘEDMĚT kde? odkud? kudy? kam? kdy? odkdy? dokdy? jak dlouho? jak často? jak, jakým způsobem? jak hodně, do jaké míry? proč, z jaké příčiny? proč, za jakým účelem? kdy, za jaké podmínky? i přes jakou skutečnost? PŘÍSL. URČENÍ místa času způsobu míry příčiny účelu podmínky přípustky je současně sloveso a jméno jak, kterak, jaký?DOPLNĚK otázkavětný člen vyhledáme určitý slovesný tvar Co se říká o podmětu?PŘÍSUDEK ptáme se otázkou 1.pádu Kdo? Co?PODMĚT POSTUP PŘI URČOVÁNÍ VĚTNÝCH ČLENŮ, GRAF 1.Vyhledáme základní skladební dvojici (v grafu stojí vždy nahoře - nad ostatními rozvíjejícími členy). 2.Postupně určíme s pomocí otázek a řídících větných členů druhy rozvíjejících větných členů (v grafu vyznačíme závislost čarou vedoucí od řídícího VČ dolů k závislému VČ). Kamila přinesla Pks naše Pks naše PUm z knihovny PUm z knihovny Pks městské Pks městské Pt 3.p. mi Pt 3.p. mi Pt 4.p. knihu Pt 4.p. knihu Pks krásnou Pks krásnou Pkn pohádek Pkn pohádek

5 16.5 Procvičení a příklady Urči větné členy a graficky znázorni větu: Mirek si ostříhal ke konci velké přestávky nehty na rukou a na nohou. Urči větné členy a graficky znázorni větu: Mirek si ostříhal ke konci velké přestávky nehty na rukou a na nohou. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Z následujících vět vypiš předměty a příslovečná určení: Petru jsme potkali včera na náměstí. Matka mě ihned prokoukla. Zítra tam se mnou nepočítejte. Z následujících vět vypiš předměty a příslovečná určení: Petru jsme potkali včera na náměstí. Matka mě ihned prokoukla. Zítra tam se mnou nepočítejte. Přívlastky neshodné nahraď přívlastky shodnými se stejným významem: Počasí v dubnu bývá proměnlivé. Ulicemi Prahy prochází mnoho cizinců. Rád jím knedlíky se švestkami. Hejno holubů kroužilo nad městem. Přívlastky neshodné nahraď přívlastky shodnými se stejným významem: Počasí v dubnu bývá proměnlivé. Ulicemi Prahy prochází mnoho cizinců. Rád jím knedlíky se švestkami. Hejno holubů kroužilo nad městem. Rozliš přívlastky několikanásobné a postupně rozvíjející a doplň čárky, kde chybějí: Muž držel odřenou černou aktovku. Karel byl upřímný věrný přítel. Je to ochotný učenlivý dobrosrdečný člověk. Babička měla v ložnici leštěný ořechový nábytek. Rozliš přívlastky několikanásobné a postupně rozvíjející a doplň čárky, kde chybějí: Muž držel odřenou černou aktovku. Karel byl upřímný věrný přítel. Je to ochotný učenlivý dobrosrdečný člověk. Babička měla v ložnici leštěný ořechový nábytek. řešení: upřímný, věrný / ochotný, učenlivý, dobrosrdečný řešení: upřímný, věrný / ochotný, učenlivý, dobrosrdečný Rozliš, kdy je vyznačené slovo doplňkem a kdy se jedná o součást přísudku jmenného se sponou: Otec byl unavený. Otec se cítil unavený. Pavel byl zdráv. Pavel se vrátil zdráv. Petr byl v cíli první. Petr dojel do cíle první. Honza se stal králem. Honza byl zvolen králem. Rozliš, kdy je vyznačené slovo doplňkem a kdy se jedná o součást přísudku jmenného se sponou: Otec byl unavený. Otec se cítil unavený. Pavel byl zdráv. Pavel se vrátil zdráv. Petr byl v cíli první. Petr dojel do cíle první. Honza se stal králem. Honza byl zvolen králem.

6 16.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Vysvětli užití čárek (významový rozdíl) v následujících větách: První zimní olympijské hry, konané v Chamonix, se uskutečnily v roce 1924. První zimní olympijské hry konané v Lake Placid se uskutečnily v roce 1932. řešení: v Chamonix se konaly první ZOH vůbec v Lake Placid se konaly ZOH dvakrát - poprvé v roce 1932, podruhé v roce 1980 Vysvětli užití čárek (významový rozdíl) v následujících větách: První zimní olympijské hry, konané v Chamonix, se uskutečnily v roce 1924. První zimní olympijské hry konané v Lake Placid se uskutečnily v roce 1932. řešení: v Chamonix se konaly první ZOH vůbec v Lake Placid se konaly ZOH dvakrát - poprvé v roce 1932, podruhé v roce 1980 Urči, kterým větným členem je infinitiv v následujících větách: Líbilo se mu vyhřívat se na sluníčku. Chci se učit hrát na kytaru. Měl obrovskou chuť napít se limonády. Co jsi to chtěl udělat? Urči, kterým větným členem je infinitiv v následujících větách: Líbilo se mu vyhřívat se na sluníčku. Chci se učit hrát na kytaru. Měl obrovskou chuť napít se limonády. Co jsi to chtěl udělat? Pokus se vymyslet větu podle grafu tak, aby souvisela s obrázkem. Po =========== Př Pks Puč Puz Pt Pum Pokus se vymyslet větu podle grafu tak, aby souvisela s obrázkem. Po =========== Př Pks Puč Puz Pt Pum

7 16.7 CLIL (Parts of sentence) Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature Bobby kicked the ball. subject predicate object Danny speaks fluently. subject predicate adverbial subject - podmět predicate - přísudek object - předmět adverbial - příslovečné určení attribute - přívlastek complement - doplněk subject - podmět predicate - přísudek object - předmět adverbial - příslovečné určení attribute - přívlastek complement - doplněk

8 16.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.b 2.d 3.a 4.d Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

9 16.9 Použité zdroje, citace Bičíková, Vladimíra - Topil, Zdeněk - Šafránek, František: Český jazyk 8, 1. vydání, Havlíčkův Brod, TOBIÁŠ, 2002, ISBN 80- 7311-011-3 Styblík, Vlastimil: Mluvnická a pravopisná cvičení k Přehledné mluvnici češtiny pro základní školy, 2. vydání, Praha, Fortuna, 1996, ISBN-80-7168-294-2 http://skolazaskolou.cz/ukazkyModulu/rozbor.htm?ac=336673653 obrázky z databáze klipart Bičíková, Vladimíra - Topil, Zdeněk - Šafránek, František: Český jazyk 8, 1. vydání, Havlíčkův Brod, TOBIÁŠ, 2002, ISBN 80- 7311-011-3 Styblík, Vlastimil: Mluvnická a pravopisná cvičení k Přehledné mluvnici češtiny pro základní školy, 2. vydání, Praha, Fortuna, 1996, ISBN-80-7168-294-2 http://skolazaskolou.cz/ukazkyModulu/rozbor.htm?ac=336673653 obrázky z databáze klipart

10 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 16.10 Anotace AutorMgr. Eva Zralá Období07 – 12/2011 Ročník6., 7., 8. ročník Klíčová slovaVětné členy, předmět, přívlastek, příslovečné určení, doplněk AnotacePrezentace popisující postup při určování rozvíjejících větných členů.


Stáhnout ppt "16.1 Rozvíjející větné členy Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura."

Podobné prezentace


Reklamy Google